Thanh tra Hà Tĩnh phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi gần 20 tỷ đồng
(Baohatinh.vn) - Một trong những giải pháp hữu hiệu nhất trong công tác phòng chống tham nhũng ở Hà Tĩnh là đẩy mạnh hoạt động kiểm sát, thanh tra.
4557x49dbx7698x59e0xe4b7xe3dcxceb0x857axb376xX7x56a1x92c3x4f7exb043xc776xd9c5xX5xe2faxXax5d2bxXcxX1xX6x6ac0xX1xX3xXex528dxX6xX3x887bx6e30xX3xXcx74aexX16xX1xX3xXbxX1x6bd0xXexX3xX1xXdx5e5bxX16xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1x7bdcx4f5cx583exX3x64d5xXdxc356xX16xX3xX16x6b7cxX1xae2cxX3xXexX1x4cc4xX3xX1x6eacxXdxX3xX3fx5261xX16xX3x54eexd5e8xX3xXexb36fxX3x8109xX48xX16xX3fxX0x7462xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6x6ecaxXaxX12x5d84x9428xXexX3xXexX1ax4bf1xX16xX3fxX3xX16xX1xcf01xX16xX3fxX3xX3fxXdx45a3xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX1xX7bxX45xX3xX1xXdxX2cxX45xX3xX16xX1xd0ecxXexX3xXexX1axX75xX16xX3fxX3xX4x815fxX16xX3fxX3xXexX27xX4xX3xXbxX1x7adfxX16xX3fxX3xX4xX1xdd65xX16xX3fxX3xXexX1xX6xX36xX3xX16xX1x62e8xX16xX3fxX3x813dxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX16xX1xX3xX5xX1exX3xX55xaf7cx6f1exX3xX36xX35xX16xX1xX3xX1xX75xX35xXexX3xX55xX70xX16xX3fxX3xX39xXdxd0d1xX36xX3xX7xX27xXexX37xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xd6baxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9703xX75xX6cxXccxXaxX12xe477xc411xX16xX3fxX3x88c1x86cbxXdxX3xX4xX1xXdxX3bxX16xX3xX5xbc0bxb905xX4xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX1axXdxXdfxX16xX3x8628xXcx493dx46bexX1dxX37xX3xX4xX9exX16xX3fxX3xXexX27xX4xX3x4fa6xX48xXdxX3xXexX1xX116xd166xX16xX3fxX37xX3x9794x8af2xX6fxX100xX127xXcxe4fdxX106xX3xX4xX27xX4xX3xX6cx4d72xX3xX27xX16xX3xX10bxX10cxXdxX3xX39xX1xXaexXdxX3xX5xX116xX117xX16xX3fxX3xX4xX9exX16xX3fxX3xX10bxXdxX2cxX4xX3xX5xX10cxX16xX3xX55xa43cxX3xc3acxX45xX94xXexX3xX1xXdxX2cxX16xX3xX16xX1xX7bxX16xX3fxX3xX10bxX94xX16xX3xX55x69cbxX3xX16xX1xX35xXccxX3xX4xX81xX36xX37xX3xX1xXdxX2cxX16xX3xXexX116xX117xX16xX3fxX3xXexX1xX6xX36xX3xX9exX37xX3xXexX1xX6xX36xX3xX16xX1xXb9xX16xX3fxX3xX4xb455xX3xXexX1xXdfxX3xXbxX1xX27xXexX3xX7xXdxX16xX1xXf0xX3x8148xX1x8f92xX36xX3xX1xX35xX16xX3xX4xX1xX3bxX3xX55xX3bxX16xX3xX36x99d5xX4xX3xXexX1xX94xXbxX3xX16xX1xX94xXexX3xX4xX27xX4xX3xX1xaf89xX16xX1xX3xXexX1xX1d7xX4xX3xX10bxXdxX3xXbxX1xX35xX36xX37xX3xXexX70xXdxX3xXbxX1xX35xX36xX3xX5xXdxe213xX16xX3xdbefxX45xX6xX16xX37xX3xX4xX9exX16xX3fxX3xXexX27xX4xX3xXbxX1xXa8xX16xX3fxX3xX4xX1xXaexX16xX3fxX3xXexX1xX6xX36xX3xX16xX1xXb9xX16xX3fxX3x64bfxX142xX106xXcxX1c5x8500xX3xX55xX172xX3xX55xX116xX117xX4xX3xX4xX27xX4xX3xX4xX94xXbxX37xX3xX16xX3fxX1exX16xX1xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX16xX1xX3xXexX1axXdxXdfxX16xX3xX39xX1xX6xXdxX3xX209xX45xXccxX3bxXexX3xX5xXdxX2cxXexXf0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX75xX6cxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX174xXexX127xX6xX5xXdxX3fxX16x5092xX3xX4xX10xX16xXexX10xX1axac43xXaxX12xX0xXdxX36xX3fxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf0xX135xX6xX75xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf0xX10bxX16xX5axX16xX10xce6fxX7xX5axX2x4be0x4661xc22cxX5axX2xX50xX2bdxX6cx7028xX50x8d04xX2bexX2c5xX2bexX2bdxXexX4fxX2c5xX2c5xX2bfxX5xX2xXf0xac20xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1xX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xXbxX1xX6xXexX3xX1xXdxX10xX16xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX6xX36xX3xX39xXdxX10xX16xX3xX16xX3fxX1xXdxX3xXexX1xX45xX3xX1xX75xXdxX3xX3fxX6xX16xX3xX4fxX50xX3xXexXccxX3xX6cxX75xX16xX3fxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX2b9xXdxX6cxXexX1xX291xX2c5xX2c5xX50xXbxX174xX299xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX291xX2bfxX2bdxb968xXbxX174xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX75xX16xXaxX12xXcx6df8xX1c5x806cxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX16xX1xX3xX174x8279xXexX3xX174x81d2xX3xX10bx7976xX3xX141xX147xX3xX106xX9exX16xX3fxX3xXexXccxX3xX106xX6xX75xX3xX7xX45xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX16xX1xX3xX10bxX1exX3xX55xX48xX16xX3fxX3xXbxX1xX35xX36xX3xXexX1xX6xX36xX3xX9exX3xXexX1exXdxX3xX7xX81xX16xXf0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX75xX6cxXccxXaxX12xX106xX107xX16xX3fxX3xX10bxX10cxXdxX3xX55xXcbxXccxX3xX36xX35xX16xX1xX3xXexX45xXccxX206xX16xX3xXexX1axX45xXccxX189xX16xX37xX3xXbxX1xa5c6xX3xX135xXdxX3bxX16xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX5xX45x74dfxXexX37xX3xX4xX81xXdxX3xX4xX27xX4xX1xX3xX1xX1exX16xX1xX3xX4xX1x7cedxX16xX1xX3xX55xX116xX117xX4xX3xX174xX10xX36xX3xX5xX1exX3xX36xXb9xXdxX3xX55xX70xXexX3xXbxX1xX27xX3xXexX1axX75xX16xX3fxX3xX4xX9exX16xX3fxX3xXexX27xX4xX3xX142xX106xXcxX1c5xXf0xX3xXcx6813xX3xX55xX4cxX45xX3xX16x4ef2xX36xX3xX55xX3bxX16xX3xX16xX6xXccxX37xX3xa7f1xX100xX1c5xX363xX3xXexab94xX16xX1xX3xX55xX172xX3xX4xX1xX451xX3xX55xX35xX75xX3xX4x606bxXexX3xX3fxXdxX81xX36xX3xX2xX5axX4fxX3xXexX1xX13cxXdxX3xX3fxXdxX6xX16xX3xX10bxX1exX3xX2xX5axX2bfxX3xXexX1xX1exX16xX1xX3xXbxX1xX4cxX16xX3xX1xX48xX3xX7xca21xX3xXexX1xdeadxX3xXexX375xX4xX3xX1xX1exX16xX1xX3xX4xX1xX406xX16xX1xX37xX3xXexX35xX75xX3xXexX1xX45xX3f2xX16xX3xX5xX117xXdxX3xXexXaexXdxX3xX55xX6xX3xX4xX1xX75xX3xX16xX3fxX116xX13cxXdxX3xX6cx6a35xX16xX3xX10bxX1exX3xX4xX27xX4xX3xX6cxX75xX6xX16xX1xX3xX16xX3fxX1xXdxX2cxXbxXf0xX3xX147xX3bxX16xX3xX16xX6xXccxX37xX3xX2xX50xX50x6732xX3xX4xX48dxX3xX209xX45xX6xX16xX3xX209xX45xX81xX16xX3xX5xdb1bxX3xX1xX1exX16xX1xX3xX4xX1xX406xX16xX1xX3xX16xX1xX1exX3xX16xX116xX10cxX4xX3xXexX1axX75xX16xX3fxX3xXexX451xX16xX1xX3xX55xX172xX3xXexX1xX14fxX4xX3xX1xXdxX2cxX16xX3xX4xX48dxX3xX4xX1xX3bxX3x91c1xX36xX70xXexX3xX4xX372xX6xb6c7xX37xX3xX16xXdxX206xX36xX3xXccxX3bxXexX3xX4xX9exX16xX3fxX3xX39xX1xX6xXdxX3xXexX75xX1exX16xX3xX135xX70xX3xXexX1xX491xX3xXexX375xX4xX3xX1xX1exX16xX1xX3xX4xX1xX406xX16xX1xX37xX3xX4xX27xX4xX3xX5xX75xX35xXdxX3xXbxX1xX406xX37xX3xX5xX2cxX3xXbxX1xX406xXf0xX3xX141xXdxX81xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX16xX1exXccxX3xX55xX172xX3xX1xX35xX16xX3xX4xX1xX3bxX3xXexXaexXdxX3xX55xX6xX3xX1xXdxX2cxX16xX3xXexX116xX117xX16xX3fxX3xX3fxX4c3xXccxX3xXbxX1xXdxX189xX16xX3xX1xX1exX3xX10bxX1exX3xX4xX27xX4xX3xX39xX1xX75xX81xX16xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX406xX3xX10bxX9exX3xX1xX1e9xX16xX1xX3xX4xX491xX6xX3xX6cxX75xX6xX16xX1xX3xX16xX3fxX1xXdxX2cxXbxX37xX3xX16xX3fxX116xX13cxXdxX3xX6cxX4c3xX16xX3xX39xX1xXdxX3xX4xX4cxX16xX3xX55xX3bxX16xX3xX4xX27xX4xX3xX4xX48dxX3xX209xX45xX6xX16xX3xX4xX9exX16xX3fxX3xX209xX45xXccxX189xX16xXf0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX75xX6cxXccxXaxX12xX44bxX100xX1c5xX363xX3xXexX451xX16xX1xX3xX4xXb9xX16xX3fxX3xX55xX172xX3xX4xX1xX451xX3xX55xX35xX75xX3xX4xX27xX4xX3xX7xXbdxX37xX3xX135xX6xX16xX37xX3xX16xX3fxX1exX16xX1xX37xX3xX55xX41xX6xX3xXbxX1xX116xX48dxX16xX3fxX3xXexX1xX14fxX4xX3xX1xXdxX2cxX16xX3xX4xX9exX16xX3fxX3xX39xX1xX6xXdxX37xX3xX36xXdxX16xX1xX3xX135xX35xX4xX1xX37xX3xX55xa376xX16xX3fxX3xX209xX45xXccxX3xXexX1axX1e9xX16xX1xX37xX3xX209xX45xXccxX3xX55xX41xX16xX1xX3xXexX1axX75xX16xX3fxX3xXexX45xXccxXdfxX16xX3xX6cxX375xX16xX3fxX37xX3xX135xXaexX3xXexX1axX406xX37xX3xX209xX45xXccxX3xX1xX75xX35xX4xX1xX37xX3xX55xX1exX75xX3xXexX35xX75xX37xX3xX135xX3e4xX3xX16xX1xXdxX2cxX36xX37xX3xX39xX1xX10xX16xX3xXexX1xX116xXbdxX16xX3fxX37xX3xX39xX53xX3xX5xX45xX3f2xXexX3xX4xX27xX16xX3xX135xX70xXf0xX3xX100xX206xX16xX3xX4xX35xX16xX1xX3xX55xX1b4xX37xX3xX16xX1xX1c7xX36xX3xXexX1axX27xX16xX1xX3xX1xXdxX2cxX16xX3xXexX116xX117xX16xX3fxX3xX52cxX5xX117xXdxX3xX406xX4xX1xX3xX16xX1xX1b4xX36xX534xX37xX3xXexX1xX6xX36xX3xX9exX37xX3xX4xX48dxX3xX4xX1xX3bxX37xX3xX4xX1xX406xX16xX1xX3xX7xX27xX4xX1xX37xX3xX1xX75xX35xXexX3xX55xX70xX16xX3fxX3xX209xX45xX81xX16xX3xX5xX4f7xX3xX16xX1xX1exX3xX16xX116xX10cxX4xX3xX10bxX189xX3xX4xX27xX4xX3xX5xX21xX16xX1xX3xX10bxX14fxX4xX3xX55xX4cxX45xX3xXexX116xX37xX3xX55xX94xXexX3xX55xX6xXdxX37xX3xXexX1exXdxX3xX16xX3fxX45xXccxX206xX16xX3xX39xX1xX75xX27xX16xX3fxX3xX7xX81xX16xXf0xXf0xXf0xX3xX55xX116xX117xX4xX3xXexX1xX14fxX4xX3xX1xXdxX2cxX16xX3xX4xX9exX16xX3fxX3xX39xX1xX6xXdxX37xX3xX36xXdxX16xX1xX3xX135xX35xX4xX1xXf0xX3xX125xX1xXdxX3xX4xX1b4xX3xXexX1xX6xX36xX3xX16xX1xXb9xX16xX3fxX3xX174xX81xXccxX3xX1axX6xX37xX3xXexX1axX27xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX2cxX36xX3xX4xX491xX6xX3xX16xX3fxX116xX13cxXdxX3xX55xX1d7xX16xX3fxX3xX55xX4cxX45xX3xX55xX116xX117xX4xX3xX16xX1xX1e9xX16xX3xX16xX1xX3f2xX16xX37xX3xX174xX10xX36xX3xX174xX36exXexX37xX3xX55xX27xX16xX1xX3xX3fxXdxX27xX3xX55xX67fxX16xX3fxX3xX10bxX1exX3xX174xX372xX3xX5xX4f7xX3xX16xX3fxX1xXdxX206xX36xXf0xX3xX147xX172xX3xX4xX1b4xX3xX36xX70xXexX3xX7xXaexX3xX16xX3fxX116xX13cxXdxX3xX55xX1d7xX16xX3fxX3xX55xX4cxX45xX3xX4xX48dxX3xX209xX45xX6xX16xX37xX3xX55xX48dxX16xX3xX10bxX41xX3xX135xX41xX3xX174xX372xX3xX5xX4f7xX3xXexX1axX27xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX2cxX36xX3xX135xX1c7xX16xX3fxX3xX4xX27xX4xX3xX1xX1e9xX16xX1xX3xXexX1xX1d7xX4xX3xX4xX81xX16xX1xX3xX4xX27xX75xX37xX3xX4xX27xX4xX1xX3xX4xX1xX1d7xX4xX3xX10bxX1exX3xX39xX1xXbdxXdxX3xXexXaexX37xX3xX174xX36exXexX3xX174xX372xX3xX1xX1e9xX16xX1xX3xX7xX14fxXf0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX75xX6cxXccxXaxX12xX6fxX70xXexX3xXexX1axX75xX16xX3fxX3xX16xX1xX7bxX16xX3fxX3xX3fxXdxX81xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX1xX7bxX45xX3xX1xXdxX2cxX45xX3xX16xX1xX94xXexX3xXexX1axX75xX16xX3fxX3xX4xX9exX16xX3fxX3xXexX27xX4xX3xX142xX106xXcxX1c5xX3xX5xX1exX3xX55xXcbxXccxX3xX36xX35xX16xX1xX3xX1xX75xX35xXexX3xX55xX70xX16xX3fxX3xX39xXdxXdfxX36xX3xX7xX27xXexX37xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xXf0xX3xXcxX1axX75xX16xX3fxX3xX2c7xX3xXexX1xX27xX16xX3fxX3xX55xX4cxX45xX3xX16xX43fxX36xX37xX3xXexX75xX1exX16xX3xX16xX3fxX1exX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX55xX172xX3xXexX1axXdxXdfxX16xX3xX39xX1xX6xXdxX3xX4fxX4fxX4fxX3xX4xX45xX70xX4xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX37xX3xX39xXdxXdfxX36xX3xXexX1axX6xX3xXexX35xXdxX3xX2bexXf0xX50xX2c7xX2bexX3xXexX3e4xX3xX4xX1xX1d7xX4xX37xX3xX4xX27xX3xX16xX1xX4c3xX16xX299xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxX2cxX16xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX35xX36xX3xX10bxX1exX3xX39xXdxX3bxX16xX3xX16xX3fxX1xX41xX3xXexX1xX45xX3xX1xX48xXdxX3xX10bxX1exX75xX3xX16xX3fxX4c3xX16xX3xX7xX27xX4xX1xX3xX16xX1xX1exX3xX16xX116xX10cxX4xX3xX2xX2c7xXf0xX2bfxX50xX50xX3xXexX1axXdxX2cxX45xX3xX55xX48xX16xX3fxX37xX3xX174xX372xX3xX5xX4f7xX3xX39xX1xX27xX4xX3xX4fxX2c7xXf0xX2bdxX2bdxX341xX3xXexX1axXdxX2cxX45xX3xX55xX48xX16xX3fxX299xX3xX174xX372xX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX1exX16xX1xX3xX4xX1xX406xX16xX1xX3xc464xXa1bxX50xX3xXexX1axX116xX13cxX16xX3fxX3xX1xX117xXbxX3xX10bxX10cxXdxX3xX7xXaexX3xXexXdxX189xX16xX3xX4fxXf0xX2c5xX2bfxXa1bxX3xXexX1axXdxX2cxX45xX3xX55xX48xX16xX3fxXf0xX3xXcxX1xX10xX75xX3xX106xX1xX27xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xXexX451xX16xX1xX3xXcxX1xX27xXdxX3x64f9xXdxX16xX1xX37xX3xX10bxXdxX2cxX4xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX55xX67fxX16xX3fxX3xXexX1ax8a34xX16xX3fxX3xXexX4c3xX36xX37xX3xXexX1axXa83xX16xX3fxX3xX55xXdxXdfxX36xX37xX3xX7xX27xXexX3xX55xX67fxX16xX3fxX3xXccxX206xX45xX3xX4xX4cxX45xX3xXexX1xX14fxX4xX3xXexX3bxX3xX7xe499xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX1b4xX16xX3fxX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxX2cxX16xX3xX10bxX1exX3xX4xX1b4xX3xXbxX1xX116xX48dxX16xX3fxX3xX27xX16xX3xX174xX372xX3xX5xX4f7xX3xXexXaexXdxX3xX116xX45xX3xX55xXaexXdxX3xX10bxX10cxXdxX3xX4xX27xX4xX3xX1xX1exX16xX1xX3xX10bxXdxX3xXexX1xX6xX36xX3xX16xX1xXb9xX16xX3fxXf0xX3x7217xX45xX6xX3xX55xX1b4xX37xX3xX39xX41xXbxX3xXexX1xX13cxXdxX3xX16xX3fxX43fxX16xX3xX4xX1x8885xX16xX37xX3xX3fxXdxX81xX36xX3xXexX1xXdxXdfxX45xX3xXexXdxX206xX45xX3xX4xX14fxX4xX3xXbxX1xX27xXexX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xXb9xX16xX3fxX3xX16xX1xX116xX3xX4xX1b4xX3xX1xX116xX10cxX16xX3fxX3xX174xX372xX3xX5xX4f7xX3xXexX1xX406xX4xX1xX3xX1xX117xXbxXf0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX75xX6cxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX174xXexX127xX6xX5xXdxX3fxX16xX291xX3xX4xX10xX16xXexX10xX1axX299xXaxX12xX0xXdxX36xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxXexX1xX45xX36xX135xX3xX6cxX1xXdxX6cxX10xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf0xX135xX6xX75xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf0xX10bxX16xX5axX16xX10xX2b9xX7xX5axX2xX2bdxX2bexX2bexX5axX2xX50xX2bdxX6cxX2xX50xXa1bxX2bexX2c5xX2bexX2bexXexX2xX50xX2bdxX2c7xX5xX4fxXf0xX2d4xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1axX6xX3xX1xX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xXbxX1xX6xXexX3xX1xXdxX10xX16xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX6xX36xX3xX39xXdxX10xX16xX3xX16xX3fxX1xXdxX3xXexX1xX45xX3xX1xX75xXdxX3xX3fxX6xX16xX3xX4fxX50xX3xXexXccxX3xX6cxX75xX16xX3fxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX2b9xXdxX6cxXexX1xX291xX2bdxX50xX50xXbxX174xX299xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX291xX2bfxXa1bxX2c5xXbxX174xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX75xX6cxXccxXaxX12xX125xXdxX206xX16xX3xX209xX45xXccxX3bxXexX3xX174xX372xX3xX5xX4f7xX3xX16xX3fxX1xXdxX206xX36xX3xX4xX27xX4xX3xX1xX1exX16xX1xX3xX10bxXdxX3xXexX1xX6xX36xX3xX16xX1xXb9xX16xX3fxX3xX5xX45xX9exX16xX3xX5xX1exX3xXccxX3bxX45xX3xXexXaexX3xX209xX45xX6xX16xX3xXexX1axXa83xX16xX3fxX3xXexX1axX75xX16xX3fxX3xX4xX9exX16xX3fxX3xXexX27xX4xX3xX142xX106xXcxX1c5xXf0xX3xX1c5xX1xX1e9xX16xX3xX4xX1xX45xX16xX3fxX37xX3xXexX1xX13cxXdxX3xX3fxXdxX6xX16xX3xX209xX45xX6xX37xX3xX4xX27xX4xX3xX10bxX375xX3xX10bxXdxX2cxX4xX3xXexX1xX6xX36xX3xX16xX1xXb9xX16xX3fxX3xX55xX189xX45xX3xX55xX116xX117xX4xX3xX55xXdxX189xX45xX3xXexX1axX6xX37xX3xXexX1axX45xXccxX3xXexXaexX3xX10bxX1exX3xX55xX116xX6xX3xX1axX6xX3xX174xX36exXexX3xX174xX372xX3xX39xX41xXbxX3xXexX1xX13cxXdxX37xX3xX55xX35xXexX3xX4xX1xX94xXexX3xX5xX116xX117xX16xX3fxX3xX10bxX1exX3xX4xX1b4xX3xX1xXdxX2cxX45xX3xX209xX45xX81xX3xX1axX43fxX16xX3xX55xX10xX3xXexXaexXexXf0xX3xX1c5xX1xXdxX189xX45xX3xX10bxX375xX3xX27xX16xX3xXexX1xX6xX36xX3xX16xX1xXb9xX16xX3fxX3xX5xX10cxX16xX3xX55xX116xX117xX4xX3xX174xX372xX3xX5xX4f7xX3xXexX1xX10xX75xX3xX55xX67fxX16xX3fxX3xX209xX45xXccxX3xX55xX41xX16xX1xX3xX4xX491xX6xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX5xX45xX3f2xXexX37xX3xXexX35xX75xX3xX16xXdxX189xX36xX3xXexXdxX16xX3xXexX1axX75xX16xX3fxX3xX209xX45xX4cxX16xX3xX4xX1xX67fxX16xX3fxX3xX16xX1xX4c3xX16xX3xX6cxX4c3xX16xXf0xX3xX147xXdxXdfxX16xX3xX1xX1e9xX16xX1xX3xX5xX1exX3xX4xX27xX4xX3xX10bxX375xX3xX27xX16xX3xXexX1xX6xX36xX3xX16xX1xXb9xX16xX3fxX3xX174xX81xXccxX3xX1axX6xX3xXexX35xXdxX3xXexX1xX41xX3xXexX1axX94xX16xX3xX128xX45xX4c3xX16xX3xX361xX16xX3xX22fxX1c5xX3fxX1xXdxX3xX128xX45xX4c3xX16xX234xX37xX3xX106xX9exX16xX3fxX3xXexXccxX3xXcxX1c5xX1dxX1dxX3xX6fxXcx5cebxX3xX106xX6xX75xX3xX7xX45xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX16xX1xX3xX1xX6xXccxX3xX5xXdxX206xX16xX3xX209xX45xX6xX16xX3xX55xX3bxX16xX3xX4xX9exX16xX3fxX3xXexX27xX4xX3xX3fxXdxX81xXdxX3xXbxX1xX1b4xX16xX3fxX3xX36xXb1fxXexX3xX135xX1c7xX16xX3fxX3xXbdxX3xX1xX45xXccxX2cxX16xX3xX125xe00axX3xX361xX16xX1xXf0xX3xe3b4xXdxX206xX16xX3fxX3xX2c7xX3xXexX1xX27xX16xX3fxX3xX55xX4cxX45xX3xX16xX43fxX36xX3xX4fxX50xX2xX2bdxX37xX3xX106xX48dxX3xX209xX45xX6xX16xX3xX106xX81xX16xX1xX3xX7xX27xXexX3xX55xXdxX189xX45xX3xXexX1axX6xX3xXexX70xXdxX3xXbxX1xX35xX36xX3xX10bxX189xX3xX39xXdxX16xX1xX3xXexX3bxX3xX10bxX1exX3xX4xX1xX1d7xX4xX3xX10bxX375xX3xX4xX27xX4xX3xX4xX94xXbxX3xX39xX1xXbdxXdxX3xXexXaexX3xX55xXdxX189xX45xX3xXexX1axX6xX3xX2bfxX3xX10bxX375xX3xX2bexX3xX135xX41xX3xX4xX6xX16xX3xX10bxX189xX3xXexX70xXdxX3xXexX1xX6xX36xX3xX9exX3xXexX1exXdxX3xX7xX81xX16xXf0xX3xX147xXdxXdfxX16xX3xX1xX1e9xX16xX1xX3xX16xX1xX116xX3xX10bxX375xX3xXe24x4eb6xX3xXe24xX43fxX16xX3xXcxX14fxX3xX22fxXa67xX1c5xX3xX2xX2c7xX2bdxX2bdxX37xX3xXexX1axX67fxX3xXexX35xXdxX3xX1xX45xXccxX2cxX16xX3xX106xX6xX16xX3xb6caxX70xX4xX234xX3xX10bxX1exX3xX1dxX48xX3xXe24xX43fxX16xX3xXcxX1xXdxX3bxXexX3xX22fxXa67xX1c5xX3xX2xX2c7xXa1bxX2xX37xX3xXexX1axX67fxX3xXexX35xXdxX3xX1xX45xXccxX2cxX16xX3xX1dxX116xX48dxX16xX3fxX3xXa67xX48dxX16xX234xX3xX16xX3fxX45xXccxX206xX16xX3xX5xX1exX3xX4xX27xX16xX3xX135xX70xX3xX3fxXdxX6xX75xX3xXexX1xX9exX16xX3fxX3xXexX1xX45xX70xX4xX3xX106xX1xXdxX3xX4xX375xX4xX3xXb07xX45xX81xX16xX3xX5xX4f7xX3xX3fxXdxX6xX75xX3xXexX1xX9exX16xX3fxX3xX55xX116xX13cxX16xX3fxX3xX135xX70xX3xX127xX3xX106xX375xX4xX3xXb07xX45xX81xX16xX3xX5xX4f7xX3xX55xX116xX13cxX16xX3fxX3xX135xX70xX3x82f7xXfd3xX3xX55xX172xX3xX135xX41xX3xX39xX1xXbdxXdxX3xXexXaexX3xX10bxX189xX3xX1xX1exX16xX1xX3xX10bxXdxX3xX52cxX1c5xX1xX3f2xX16xX3xX1xXaexXdxX3xX5xX70xX534xXf0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX75xX6cxXccxXaxX12xXcxX1xX9exX16xX3fxX3xX209xX45xX6xX3xX10bxXdxX2cxX4xX3xX174xX372xX3xX5xX4f7xX3xX4xX27xX4xX3xX10bxX375xX3xX10bxXdxX2cxX4xX37xX3xX10bxX375xX3xX27xX16xX3xXexX1xX6xX36xX3xX16xX1xXb9xX16xX3fxX3xX55xX172xX3xX3fxXdxX67fxXbxX3xX4xX27xX4xX3xX4xX94xXbxX37xX3xX16xX3fxX1exX16xX1xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxX2cxX16xX3xX16xX1xX7bxX16xX3fxX3xX7xX48dxX3xX1xXbdxX37xX3xXexX1xXdxX3bxX45xX3xX7xX1b4xXexX3xXexX1axX75xX16xX3fxX3xX209xX45xX81xX16xX3xX5xX4f7xX3xX125xXcxX127xX128xX1dxX37xX3xXexX438xX3xX55xX1b4xX37xX3xX135xX3e4xX3xX7xX45xX16xX3fxX3xX4xX48dxX3xX4xX1xX3bxX37xX3xX4xX1xX406xX16xX1xX3xX7xX27xX4xX1xX37xX3xX39xX1xX461xX4xX3xXbxX1xX375xX4xX3xX16xX1xX7bxX16xX3fxX3xXexX48xX16xX3xXexX35xXdxX37xX3xXccxX3bxX45xX3xX39xX36exX36xX37xX3xX55xX116xX6xX3xX1axX6xX3xX4xX27xX4xX3xX3fxXdxX81xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xXbxX1xXa8xX16xX3fxX3xX16xX3fxX438xX6xX3xXbxX1xX107xX3xX1xX117xXbxX3xX1xX48dxX16xXf0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX361xX45xXexX1xX75xX1axXaxX12xXcxX1xX43fxX16xX3fxX3xXf3exX75xX16xX3fxX0xX5axXbxX12
Thăng Long