Trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân từ ngày 1/7
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân (CCCD) và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021.
2e62xbf5exb8c1x7640xa32bx887cxa5d4xc621x6cffxX7xade5x7ccfx7975x833ex6695x3a61xX5x3b97xXax6efdxXcx5c37xd2e7xd1a5xX1xX3xXex5720x6cacxX3xXexX1x5c78xX3xXexb466xX4xX3xX4xae48xXbxX1bxX3x88adx5582xXdxX1bxX3xX4xX26xXbxX3xX5x840cxXdxX3xXexX1x8c9bxX3xX4x3bbfxX16xX3xX4x5357x9ea9xX4xX3xX4x7db1xX16x7980xX3x8ac1x5e02xX16xX3xXexac30xX3xX16xX47x3c53xcd2dxX3xX2x3261x8083xX0xX56xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx71c3xX10xX6xX49xXaxX12x7ed8xb319xX3x4300xX45xX16xX47xX3xX6xX16xX3xb257xX4exX6xX3x3c96xX6xX16xX3xX1xX52xX16xX1xX3xXcxX1xX45xX16xX47xX3xXexX40xX3xX7x5dc9xX3x962ax751bxX56x6f6ax4065xX95xX2xX56xXcxXcxd26cxX6exX71x8188xX3x9152x9620xX53xX3xX2axc918xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxc804xXexX3xXexX1xXdxX3xX1xX52xX16xX1xX3xb35exXa2x5013xXexX3xX71xX3cxX16xX3xX4xX40xX41xX4xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3x801dxX71xX71xX71x4544x7522xX3xX79xX52xX3xb6cdxX47xX1xXa6xX3xX2axXa6xX16xX1xX3xX7xX90xX3xX2xa4e5xX57xX56xX95xX96xX2xX92xX56xXddxb33axX9cxX71xa18exX3xX16xX47xX52xX53xX3xXebxX2xX56xX2xX95xX56xX95xX96xX2xX92xX3xXa1xXa2xX53xX3xX2axXa6xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXb0xXexX3x55ebxX6fxXexX3xX7xX90xX3xX2axXdx736fxXa2xX3xX79xX52xX3xX7dxXdxd4faxX16xX3xXbxX1xc75bxXbxX3xXexX1xXdxX3xX1xX52xX16xX1xX3xXbcxXa2xXbexXexX3xX71xX71xX71xXd7xX3xX2axb55axX3xX2axX40x6a3cxX4xX3xX7xbacaxX6xX3xX2axX2bxXdxX1bxX3xX7dxX2bxX3xX7xXa2xX16xX47xX3xX7dx3eb7xX16xX47xX3xXddxX47xX1xXa6xX3xX2axXa6xX16xX1xX3xX7xX90xX3xXebxX57xX56xX95xX96xX95xX2xX56xXddxXf4xX9cxX71xXf7xX3xX16xX47xX52xX53xX3xX95xX93xX56xXebxX56xX95xX96xX95xX2x6934xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6ex627dxX49xX53xXaxX12xX0xXdxX11bxX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX53xX5xX10xX9xXax4d01xXdxX49xXexX1x7ab6xX3x8576xX1c7xX96xXbx95d7xd582xX3xX1xX10xXdxX47xX1xXexX1c5xX3x8467xX2xX96xXbxX1cbxX1ccxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX18exX7dxX6xX19fxX1xX6xXexXdxX16xX1xX18exX79xX16xX56xX16xX10xX1c0xX7xX56xX95xX2xX95xX1d6xX56xX2xX96xX92xX49xX96xX2xX95xX1d6xX1c7xXebxX92xXexX1d6xXebxX92xX92xX5xX57xX9cxXexX1xX10xX9cxX4xX6xX16xX9cxX4xXa2xX19fxX4xX9cxX4xX19fxX16xX47xX9cxX49xX6xX18ex6fa2xXbxX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX1xX3xXexX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX4xX26xXbxX1bxX3xX2axX2bxXdxX1bxX3xX4xX26xXbxX3xX5xX34xXdxX3xXexX1xX39xX3xX4xX3cxX16xX3xX4xX40xX41xX4xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xXexX4exX3xX16xX47xX52xX53xX3xX2xX56xX57xXaxX3xX1c0xXdxX49xXexX1xX9xXaxX1c7xX1c7xX96xXaxX3xX1xX10xXdxX47xX1xXexX9xXaxX1d6xX2xX96xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX19fxX49xX53xXaxX12xXcxX1xX10xX19fxX3xX2ax7f3fxX1bxX3xXexX4exX3xX16xX47xX52xX53xX3xX2xX56xX57xX3xXexX41xXdxX3xX2axX4axX53xX1bxX3xXexX14xX15xX16xX1xX3xXexX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX4xX26xXbxX1bxX3xX2axX2bxXdxX1bxX3xX4xX26xXbxX3xX5xX34xXdxX3xXexX1xX39xX3xX71xX71xX71xXd7xX3xX2axX40xX14cxX4xX3xXa1xXa2xX53xX3xX2axXa6xX16xX1xX3xX4xX22xX3xXexX1x458exX3xX16xX1xX40xX3xX7xX6xXa2xX1c5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX19fxX49xX53xXaxX12xX71xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xXexX14xX1axX4xX3xXexXdxXb0xXbxX3xX2axXb0xX16xX3xX4xcb91xX3xXa1xXa2xX6xX16xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX6xX16xX3xX4xX2adxX3xXexX1x5c1fxX11bxX3xXa1xXa2xX53xX124xX16xX3xXexXdxXb0xXbxX3xX16xX1xXbexX16xX3xX2axX124xX3xX16xX47xX1xXa6xX3xX4xX26xXbxX1bxX3xX2axX2bxXdxX1bxX3xX4xX26xXbxX3xX5xX34xXdxX3xXexX1xX39xX3xX71xX71xX71xXd7xX3xX16xX33cxXdxX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xXexX1xX40xbb94xX16xX47xX3xXexX14x465dxX1bxX3xXexX34xX11bxX3xXexX14xX39cxX3xX2axX305xX3xX2axX124xX3xX16xX47xX1xXa6xX3xX4xX26xXbxX1bxX3xX2axX2bxXdxX1bxX3xX4xX26xXbxX3xX5xX34xXdxX3xXexX1xX39xX3xX71xX71xX71xXd7xX18exX3xXcxX14xX40xX396xX16xX47xX3xX1xX14cxXbxX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xX2axX124xX3xX16xX47xX1xXa6xX3xX4xX26xXbxX1bxX3xX2axX2bxXdxX1bxX3xX4xX26xXbxX3xX5xX34xXdxX3xXexX1xX39xX3xX71xX71xX71xXd7xX3xXexX14xd11cxX16xX3xX71xX2bxX16xX47xX3xX49xXa6xX4xX1xX3xX79xX22xX3xX4xX45xX16xX47xX3xXa1xXa2xX90xX4xX3xX47xXdxX6xX1bxX3xX71xX2bxX16xX47xX3xX49xXa6xX4xX1xX3xX79xX22xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX6exX6fxX3xX71xX45xX16xX47xX3xX6xX16xX3xXexX1xX15xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xX5xX1axX6xX3xX4xX1x9101xX16xX3xX49xXa6xX4xX1xX3xX79xX22xX1bxX3x5786xXdxX305xX11bxX3xXexX14xX6xX3xXexX1xX45xX16xX47xX3xXexXdxX16xX3xX4xX1fxX6xX3xX11bxX15xX16xX1xX3xXexX14xX19fxX16xX47xX3xX4xX33cxX3xX7x9f05xX3xX49x7738xX3xX5xXdxX12cxXa2xX3xXa1xXa2xX90xX4xX3xX47xXdxX6xX3xX79xX124xX3xX49xX4axX16xX3xX4xX40xX1bxX3xXexX14xX40xX396xX16xX47xX3xX1xX14cxXbxX3xXexX1xX45xX16xX47xX3xXexXdxX16xX3xX2axX148xX3xX4xX1xc05bxX16xX1xX3xX1cbxX131xX4xX3xXexX1xX15xX3xX2axX3cxX16xX47xX3xX462xccf0xX3xXexX1xX396xXdxX3xX47xXdxX6xX16xX1bxX3xX2axXa6xX6xX3xX2axXdxX305xX11bxX3xX2axX124xX3xX16xX47xX1xXa6xX3xX4xX26xXbxX3xXexX1xX39xX3xX71xX71xX71xXd7xX1ccxX3xX1xX12cxX3xXexX1xX90xX16xX47xX3xX7x9fc1xX3xXexX1axX3xX2axX6fxX16xX47xX3xX4xX1xXa2xX53xX305xX16xX3xX2axX124xX3xX16xX47xX1xXa6xX3xX4xX1fxX6xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xX79xX124xX3xX4xX33cxX3xXa1xXa2xX6xX16xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX6xX16xX3xX16xX33cxXdxX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xX2axX124xX3xX16xX47xX1xXa6xX18exX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX19fxX49xX53xXaxX12xXcxX14xX40xX396xX16xX47xX3xX1xX14cxXbxX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xX462xXdxX305xX11bxX3xXexX14xX6xX3xXexX1xX45xX16xX47xX3xXexXdxX16xX3xX4xX1fxX6xX3xX11bxX15xX16xX1xX3xXexX14xX19fxX16xX47xX3xX4xX33cxX3xX7xX488xX3xX49xX48bxX3xX5xXdxX12cxXa2xX3xXa1xXa2xX90xX4xX3xX47xXdxX6xX3xX79xX124xX3xX49xX4axX16xX3xX4xX40xX1bxX3xX16xXb0xXa2xX3xXexX1xX45xX16xX47xX3xXexXdxX16xX3xX4xX1fxX6xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xX4xX1xX40xX6xX3xX4xX2adxX3xX1xX19fx3a40xX4xX3xX4xX2adxX3xX7xX6xXdxX3xX7xX2adxXexX3xXexX1xX15xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xX11bxX6xX16xX47xX3xXexX1xX10xX19fxX3xX47xXdxX26xX53xX3xXexX396xX3xX1xX14cxXbxX3xXbxX1xX131xXbxX3xX2axX305xX3xX4xX1x6024xX16xX47xX3xX11bxXdxX16xX1xX3xX16xX6fxXdxX3xX49xXa2xX16xX47xX3xXexX1xX45xX16xX47xX3xXexXdxX16xX3xX462xX1xXdxX3xX2axXb0xX16xX3xX4xX33cxX3xXa1xXa2xX6xX16xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX6xX16xX3xX16xX33cxXdxX3xXexXdxXb0xXbxX3xX16xX1xXbexX16xX3xX2axX124xX3xX16xX47xX1xXa6xX3xX4xX26xXbxX1bxX3xX2axX2bxXdxX1bxX3xX4xX26xXbxX3xX5xX34xXdxX3xXexX1xX39xX3xX71xX71xX71xXd7xX18exX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX19fxX49xX53xXaxX12xX71xX131xX16xX3xX7dxX6fxX3xX4xX45xX16xX47xX3xX6xX16xX3xX16xX33cxXdxX3xXexXdxXb0xXbxX3xX16xX1xXbexX16xX3xX2axX124xX3xX16xX47xX1xXa6xX3xX4xX26xXbxX1bxX3xX2axX2bxXdxX1bxX3xX4xX26xXbxX3xX5xX34xXdxX3xXexX1xX39xX3xX71xX71xX71xXd7xX3xXexX1xXa2xX3xX16xX1xXbexX16xX3xXexX1xX45xX16xX47xX3xXexXdxX16xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX1c5xX3xXcxX15xX11bxX3xX462xXdxXb0xX11bxX3xXexX1xX45xX16xX47xX3xXexXdxX16xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xXexX14xX19fxX16xX47xX3xX4xX33cxX3xX7xX488xX3xX49xX48bxX3xX5xXdxX12cxXa2xX3xXa1xXa2xX90xX4xX3xX47xXdxX6xX3xX79xX124xX3xX49xX4axX16xX3xX4xX40xX1ccxX3xX5xX1axX6xX3xX4xX1xX456xX16xX3xX5xX19fxX34xXdxX3xX4xX26xXbxX3xX79xX52xX3xX11bxX45xX3xXexcd1bxX3xX2axX5e8xX4xX3xX2axXdxX305xX11bxX3xX16xX1xX4axX16xX3xX49xX34xX16xX47xX1ccxX3xXexX1xXa2xX3xX16xX1xXbexX16xX3xX79xX4axX16xX3xXexX6xX53xX1ccxX3xX4xX1xX22xXbxX3xX757xX16xX1xX3xX4xX1xX4axX16xX3xX49xXa2xX16xX47xX1ccxX3xXdxX16xX3xXbxX1xXdxXb0xXa2xX3xXexX1xXa2xX3xX16xX1xXbexX16xX3xXexX1xX45xX16xX47xX3xXexXdxX16xX3xX4xX3cxX16xX3xX4xX40xX41xX4xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX1bxX3xXbxX1xXdxXb0xXa2xX3xXexX1xXa2xX3xXexX1xXbexXbxX3xXexX1xX45xX16xX47xX3xXexXdxX16xX3xX49xX4axX16xX3xX4xX40xX3xXd3xX16xXb0xXa2xX3xX4xX2adxXd8xX1bxX3xXbxX1xXdxXb0xXa2xX3xX4xXbexXbxX3xX16xX1xXbexXexX1bxX3xX4xX1x633axX16xX1xX3xX7xX150xX6xX3xXexX1xX45xX16xX47xX3xXexXdxX16xX3xX49xX4axX16xX3xX4xX40xX3xXd3xX16xXb0xXa2xX3xX4xX2adxXd8xX3xX4xX1xX19fxX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xX462xXdxX305xX11bxX3xXexX14xX6xX1bxX3xX462xX4d2xX3xX79xX52xX3xX47xX1xXdxX3xX14xc780xX3xX1xX456xX3xXexX407xX16xX1ccxX3xXexX1xXa2xX3xX5xX12cxX3xXbxX1xX4c0xX3xXexX1xX10xX19fxX3xXa1xXa2xX53xX3xX2axXa6xX16xX1xX1ccxX3xX4xX26xXbxX3xX47xXdxX26xX53xX3xX1xcf0cxX16xX3xXexX14xX757xX3xX462xXb0xXexX3xXa1xXa2xX757xX3xX47xXdxX757xXdxX3xXa1xXa2xX53xXb0xXexX18exX3xXcxX1xXa2xX3xX5xX34xXdxX3xX4xX1xX623xX16xX47xX3xX11bxXdxX16xX1xX3xX16xX1xX4axX16xX3xX49xX4axX16xX1bxX3xXexX1xX39xX3xX71xX71xX71xXd7xX3xX2axX6xX16xX47xX3xX7xX150xX3xX49xX22xX16xX47xX3xXexX14xX19fxX16xX47xX3xXexX14xX40xX396xX16xX47xX3xX1xX14cxXbxX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xX5xX52xX11bxX3xXexX1xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX4xX1xXa2xX53xX305xX16xX3xXexX4exX3xX4xX1xX623xX16xX47xX3xX11bxXdxX16xX1xX3xX16xX1xX4axX16xX3xX49xX4axX16xX3xX7xX6xX16xX47xX3xXexX1xX39xX3xX71xX71xX71xXd7xX1bxX3xX2axX2bxXdxX3xXexX1xX39xX3xX71xX71xX71xXd7xX18exX3xXcxX14xX6xX3xX4xX623xXa2xX3xXexX52xX16xX47xX3xXexX1xX40xX3xX71xX71xX71xXd7xX3xX2axX305xX3xX1cbxX131xX4xX3xX11bxXdxX16xX1xX3xXexX1xX45xX16xX47xX3xXexXdxX16xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xXd3xX16xXb0xXa2xX3xX4xX2adxXd8xX18exX3x3705xX150xX3xX5xX4d2xX1bxX3xXbxX1xX407xX3xX49xXa2xX53xX12cxXexX3xX1xa693xX3xX7xX33cxX3xX4xX26xXbxX1bxX3xX2axX2bxXdxX1bxX3xX4xX26xXbxX3xX5xX34xXdxX3xXexX1xX39xX3xX71xX71xX71xXd7xX18exX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX19fxX49xX53xXaxX12x7f60xX124xX3xX79xXdxX12cxX4xX3xXexX14xX757xX3xXexX1xX39xX3xX71xX71xX71xXd7xX3xX79xX52xX3xX462xXb0xXexX3xXa1xXa2xX757xX3xX47xXdxX757xXdxX3xXa1xXa2xX53xXb0xXexX3xX4xX26xXbxX1bxX3xX2axX2bxXdxX1bxX3xX4xX26xXbxX3xX5xX34xXdxX3xXexX1xX39xX3xX71xX71xX71xXd7xX1c5xX3xXcxX14xX40xX396xX16xX47xX3xX1xX14cxXbxX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xX2axX3cxX16xX47xX3xX462xX4d2xX3xXexX14xX757xX3xXexX1xX39xX3xX71xX71xX71xXd7xX3xX2axXb0xX16xX3xX2axXa6xX6xX3xX4xX1xX7fexX3xXexX1xX10xX19fxX3xX53xX407xXa2xX3xX4xb043xXa2xX3xXexX1xX15xX3xX4xX33cxX3xXa1xXa2xX6xX16xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX6xX16xX3xX5xXbexXbxX3xX49xX6xX16xX1xX3xX7xX131xX4xX1xX1bxX3xXbxX1xX90xXdxX3xX1xX14cxXbxX3xX79xX41xXdxX3xX2axX33cxX16xX3xX79xXa6xX3xXexX1xX1axX4xX3xX1xXdxX12cxX16xX3xX49xXa6xX4xX1xX3xX79xX22xX3xX4xX1xXa2xX53xX305xX16xX3xXbxX1xX131xXexX3xX2axX305xX3xXexX1xX1axX4xX3xX1xXdxX12cxX16xX3xX79xX52xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xXbxX1xX757xXdxX3xXexX14xX757xX3xXbxX1xX4c0xX3xXexX1xX10xX19fxX3xXa1xXa2xX53xX3xX2axXa6xX16xX1xX18exX0xX56xXbxX12xX0xX49xXdxX79xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX49xX14xX10xX5xX6xXexX10xX49xXaxX12xX0xX7xXexX14xX19fxX16xX47xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX407xX16xX3xXa1xXa2xX6xX16xX1c5xX0xX56xX7xXexX14xX19fxX16xX47xX12xX0xXa2xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9cxXexX1xXa2xX11bxX7dxX9cxX6xX16xX49xX9cxX7xX6xXbxX19fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX71xX45xX16xX47xX3xX6xX16xX3xX68xX52xX3xXcx8f4axX16xX1xX3xX16x79e6xX3xX5xX1axX4xX3xX4xX26xXbxX3xX4xX3cxX16xX3xX4xX40xX41xX4xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX1bxX3xX2axX757xX11bxX3xX7dxX757xX19fxX3xXbxX1x9cb3xX16xX47xX3xX49xXa6xX4xX1xXaxX3xX1xX14xX10x687exX9xXaxX56xXbxX1xX6xXbxX9cxX5xXa2xX6xXexX9cxX49xX19fxXdxX9cxX7xX19fxX16xX47xX56xX4xX19fxX16xX47xX9cxX6xX16xX9cxX1xX6xX9cxXexXdxX16xX1xX9cxX16xX19fxX9cxX5xXa2xX4xX9cxX4xX6xXbxX9cxX4xX6xX16xX9cxX4xXa2xX19fxX4xX9cxX4xX19fxX16xX47xX9cxX49xX6xX16xX9cxX49xX6xX11bxX9cxX7dxX6xX19fxX9cxXbxX1xX19fxX16xX47xX9cxX49xXdxX4xX1xX56xX95xX2xX2xX57xX2xX57xX18exX1xXexX11bxXaxX12xX0xXdxX11bxX47xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX56xX11bxX10xX49xXdxX6xX56xX2xX95xX96xX56xX16xX10xX1c0xX7xX56xX95xX2xX2xX93xX56xX2xXebxX2xX49xXebxX95xX2xX1d6xX1c7xX92xXebxXexX57xX2xb95bxX1d6xX57xX5xX96xX18exX226xXbxX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX1xX3xXexX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX4xX26xXbxX1bxX3xX2axX2bxXdxX1bxX3xX4xX26xXbxX3xX5xX34xXdxX3xXexX1xX39xX3xX4xX3cxX16xX3xX4xX40xX41xX4xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xXexX4exX3xX16xX47xX52xX53xX3xX2xX56xX57xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX49xXdxX79xX12xX0xX7xXexX14xX19fxX16xX47xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX71xX45xX16xX47xX3xX6xX16xX3xX68xX52xX3xXcxXb2bxX16xX1xX3xX16xXb30xX3xX5xX1axX4xX3xX4xX26xXbxX3xX4xX3cxX16xX3xX4xX40xX41xX4xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX1bxX3xX2axX757xX11bxX3xX7dxX757xX19fxX3xXbxX1xXb57xX16xX47xX3xX49xXa6xX4xX1xXaxX3xX1xX14xX10xXb64xX9xXaxX56xXbxX1xX6xXbxX9cxX5xXa2xX6xXexX9cxX49xX19fxXdxX9cxX7xX19fxX16xX47xX56xX4xX19fxX16xX47xX9cxX6xX16xX9cxX1xX6xX9cxXexXdxX16xX1xX9cxX16xX19fxX9cxX5xXa2xX4xX9cxX4xX6xXbxX9cxX4xX6xX16xX9cxX4xXa2xX19fxX4xX9cxX4xX19fxX16xX47xX9cxX49xX6xX16xX9cxX49xX6xX11bxX9cxX7dxX6xX19fxX9cxXbxX1xX19fxX16xX47xX9cxX49xXdxX4xX1xX56xX95xX2xX2xX57xX2xX57xX18exX1xXexX11bxXaxX12xX71xX45xX16xX47xX3xX6xX16xX3xX68xX52xX3xXcxXb2bxX16xX1xX3xX16xXb30xX3xX5xX1axX4xX3xX4xX26xXbxX3xX4xX3cxX16xX3xX4xX40xX41xX4xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX1bxX3xX2axX757xX11bxX3xX7dxX757xX19fxX3xXbxX1xXb57xX16xX47xX3xX49xXa6xX4xX1xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX14xX19fxX16xX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xXcxX14xXdxX305xX16xX3xX462xX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX12cxX11bxX3xX79xX22xX3xX4xX26xXbxX3xXexX1xX39xX3xX4xX3cxX16xX3xX4xX40xX41xX4xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xXd3xX71xX71xX71xXd7xXd8xX1bxX3xX5xX1axX4xX3xX5xX40xX14cxX16xX47xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX6xX16xX3xX68xX52xX3xXcxXb2bxX16xX1xX3xX2axX148xX3xX79xX52xX3xX2axX6xX16xX47xX3xXexX1xX1axX4xX3xX1xXdxX12cxX16xX3xX16xX47xX1xXdxX407xX11bxX3xX4xX131xX4xX3xX7dxXdxX12cxX16xX3xXbxX1xX131xXbxX3xXbxX1xXb57xX16xX47xX1bxX3xX49xXa6xX4xX1xX3xXexX34xXdxX3xX4xX131xX4xX3xX2axXdxX305xX11bxX3xXexX1xXa2xX3xX16xX1xXbexX16xX3xX1xX970xX3xX7xX33cxX18exX0xX56xXbxX12xX0xX56xX49xXdxX79xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXddxX1xX48bxX16xX47xX3xX2axXdxX124xXa2xX3xX16xX47xX40xX396xXdxX3xX49xX4axX16xX3xX16xX407xX16xX3xX7dxXdxXb0xXexX3xX79xX124xX3xX4xX3cxX16xX3xX4xX40xX41xX4xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xX47x2ef4xX16xX3xX4xX1xXdxXbxXaxX3xX1xX14xX10xXb64xX9xXaxX56xXbxX1xX6xXbxX9cxX5xXa2xX6xXexX9cxX49xX19fxXdxX9cxX7xX19fxX16xX47xX56xX16xX1xXa2xX16xX47xX9cxX49xXdxX10xXa2xX9cxX16xX47xXa2xX19fxXdxX9cxX49xX6xX16xX9cxX16xX10xX16xX9cxX7dxXdxX10xXexX9cxX79xX10xX9cxX4xX6xX16xX9cxX4xXa2xX19fxX4xX9cxX4xX19fxX16xX47xX9cxX49xX6xX16xX9cxX47xX6xX16xX9cxX4xX1xXdxXbxX56xX95xX96xXbf4xX57xXebxXebxX18exX1xXexX11bxXaxX12xX0xXdxX11bxX47xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX56xX11bxX10xX49xXdxX6xX56xX2xX95xX96xX56xX16xX10xX1c0xX7xX56xX95xX2xX2xX95xX56xX2xX96xXbf4xX49xX2xX2xX1c7xX2xXbf4xX1d6xX1d6xXexX93xXebxX2xX95xX5xX57xX9cxX4xX6xX16xX4xXa2xX19fxX4xX4xX19fxX16xX47xX49xX6xX16xX95xX2xX18exX226xXbxX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX1xX3xXexX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX4xX26xXbxX1bxX3xX2axX2bxXdxX1bxX3xX4xX26xXbxX3xX5xX34xXdxX3xXexX1xX39xX3xX4xX3cxX16xX3xX4xX40xX41xX4xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xXexX4exX3xX16xX47xX52xX53xX3xX2xX56xX57xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX49xXdxX79xX12xX0xX7xXexX14xX19fxX16xX47xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXddxX1xX48bxX16xX47xX3xX2axXdxX124xXa2xX3xX16xX47xX40xX396xXdxX3xX49xX4axX16xX3xX16xX407xX16xX3xX7dxXdxXb0xXexX3xX79xX124xX3xX4xX3cxX16xX3xX4xX40xX41xX4xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xX47xXe60xX16xX3xX4xX1xXdxXbxXaxX3xX1xX14xX10xXb64xX9xXaxX56xXbxX1xX6xXbxX9cxX5xXa2xX6xXexX9cxX49xX19fxXdxX9cxX7xX19fxX16xX47xX56xX16xX1xXa2xX16xX47xX9cxX49xXdxX10xXa2xX9cxX16xX47xXa2xX19fxXdxX9cxX49xX6xX16xX9cxX16xX10xX16xX9cxX7dxXdxX10xXexX9cxX79xX10xX9cxX4xX6xX16xX9cxX4xXa2xX19fxX4xX9cxX4xX19fxX16xX47xX9cxX49xX6xX16xX9cxX47xX6xX16xX9cxX4xX1xXdxXbxX56xX95xX96xXbf4xX57xXebxXebxX18exX1xXexX11bxXaxX12xXddxX1xX48bxX16xX47xX3xX2axXdxX124xXa2xX3xX16xX47xX40xX396xXdxX3xX49xX4axX16xX3xX16xX407xX16xX3xX7dxXdxXb0xXexX3xX79xX124xX3xX4xX3cxX16xX3xX4xX40xX41xX4xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xX47xXe60xX16xX3xX4xX1xXdxXbxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX14xX19fxX16xX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xXcxX1xX39xX3xX4xX3cxX16xX3xX4xX40xX41xX4xX3xX4xX45xX16xX47xX3xX49xX4axX16xX3xX7xX150xX3xX49xX22xX16xX47xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX2axXdxX12cxX16xX3xXexX150xX3xX4xX2adxX3xX16xX1xXdxX124xXa2xX3xX40xXa2xX3xX2axXdxX305xX11bxX3xX1xX33cxX16xX3xXexX1xX39xX3xX1xXdxX12cxX16xX3xX1xX52xX16xX1xX3xX79xX41xXdxX3xX2axX6fxX3xX7dxX757xX19fxX3xX11bxXbexXexX3xX4xX6xX19fxX3xX1xX33cxX16xX3xX79xX52xX3xXexX4c0xX4xX1xX3xX1xX14cxXbxX3xXexX1xX407xX11bxX3xX4xX131xX4xX3xXexX1xX45xX16xX47xX3xXexXdxX16xX3xX462xX1xX131xX4xX3xX79xX124xX3xX7dxX757xX19fxX3xX1xXdxX305xX11bxX3xX53xX3xXexXb0xX1bxX3xX7dxX757xX19fxX3xX1xXdxX305xX11bxX3xX1cbxX148xX3xX1xX6fxXdxX1bxX3xX7dxX161xX16xX47xX3xX5xX131xXdxX3xX1cbxX10xX1bxX3xXexX1xXa2xXb0xad86xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX49xXdxX79xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xXa2xX5xX12xX0xX49xXdxX79xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX56xX49xXdxX79xX12xX0xX56xX49xXdxX79xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7292xX19fxXa2xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19fxX3xX71xX45xX16xX47xX3xX6xX16xX3xXddxX1xX4axX16xX3xX49xX4axX16xX0xX56xXbxX12