Hiện tượng chống người thi hành công vụ do pháp luật xử chưa nghiêm
Vừa qua trên địa bàn cả nước, xảy ra một số vụ việc chống người thi hành công vụ. Liên quan đến vấn đề này, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV vừa qua, VOV.VN phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Minh Hồng - Ủy viên Ủy ban An ninh Quốc phòng của Quốc hội – Đại biểu Quốc hội đoàn Bình Dương.
ce66x120f4xeaeax16028x17b32x14943xebefx12018x1242exX7x13d11x17730xeef6xdbc7x16d6dxd4e0xX5x15955xXax13d12x15837xXdx13272x1797exX3xXexe52bx1409cxX16x16462xX3xX4xX1x14f99xX16xX1cxX3xX16xX1cxX19x14399xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1x11b92xX16xX1xX3xX4x10893xX16xX1cxX3x11421x14caaxX3x11b16x15b61xX3xXbxX1x134acxXbxX3xX5x11420x17aa0xXexX3xe0f0x17de3xX3xX4xX1xX19xX6xX3xX16xX1cxX1xXdx129aaxf8fdxX0x1581exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX3bxXaxX12xdfcdx11579xX6xX3x10c14xX44xX6xX3xXex14952xX54xX16xX3xee96x10246xX6xX3x1130cxX2fxX16xX3xX4x1415dxX3xX16xX19x11367xX4x101c5xX3xX48xX82x17383xX3xX75xX6xX3xX55x13f91xXexX3xX7xX20xX3xX38xX39xX3xX38xXdxX15xX4xX3xX4xX1xX20xX16xX1cxX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2fxX16xX1xX3xX4xX34xX16xX1cxX3xX38xX39x133f9xX3xecd0xXdxX54xX16xX3xX70xX44xX6xX16xX3xX79x15b93xX16xX3xX38x14d6bxX16xX3xX79x15b95xX3xX16xX2fxX8cxX88xX3xXex1243exXdxX3xf8fbx176e2xX3xX1xe228xXbxX3xXexX1x11779xX3xe9b3xX88xX3x13e26xX44xX20xX4xX3xX1xX92xXdxX3xXdcxX1x12db7xX6xX3x16958x12303xX6cxX3xX38xX6dxX6xX3xX70xX44xX6xX88xX3xX6cx1361cxX6cxXbcxX6cxf7ddxX3xXbxX1x1448cxX16xX1cxX3xX38xXcdxX16xX3xXcxX1xXdxXc9xX44xX3xXexX19xX86xX16xX1cxX3xX10axX1cxX44xX8cxed2bxX16xX3x16145xXdxX16xX1xX3xX13x16cb8xX16xX1cxX3x11adfxX3xe241xX8cxX3xX38xXdxX54xX16xX3xX135xX8cxX3xX7dxX6xX16xX3x107e0xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXeaxX44xX20xX4xX3xXbxX1x17d05xX16xX1cxX3xX4x169c9xX6xX3xXeaxX44xX20xX4xX3xX1xX92xXdxX3x17c06xX3x17218xXd9xXdxX3xX7dxXdxed29xX44xX3xXeaxX44xX20xX4xX3xX1xX92xXdxX3xX79xX3cxX2fxX16xX3x1451exff82xX16xX1xX3xf5d1xX19x171a8xX16xX1cxXbcxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xX0xXdxX12x107efxX6cxddafxX3xX6cxX6dxX6xX3xX70xX44xX6xX88xX3xXexX75xX54xX16xX3xX79xX7axX6xX3xX7dxX2fxX16xX3xX4xX82xX3xX16xX19xX86xX4xX3xX48xX82xX8cxX3xX75xX6xX3xX55xX92xXexX3xX7xX20xX3xX38xX39xX3xX4xX1xX20xX16xX1cxX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2fxX16xX1xX3xX4xX34xX16xX1cxX3xX38xX39xX88xX3xX34xX16xX1cxX3xX4xXf5xX3xX16xX1xX45xX16xX3xX48xf272xXexX3xX1cxX17exX3xX38xXd1xX3xX38xXcdxX16xX3xX79xXd1xX3xX16xX2fxX8cx17c52xX0xX57xXdxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xX0xX7dxX12xXcxX1xXdxXc9xX44xX3xXexX19xX86xX16xX1cxX3xX10axX1cxX44xX8cxX126xX16xX3xX129xXdxX16xX1xX3xX13xX12fxX16xX1cxX1a2xX3xX0xX57xX7dxX12xXcxX1xX27xXdxX3xX1cxXdxX6xX16xX3xX38xX6dxX6xX3xX70xX44xX6xX3xX48xX82xX8cxX3xX75xX6xX3xX55xX92xXexX3xX7xX20xX3xX38xX39xX3xX38xXdxX15xX4xX3xX4xX1xX20xX16xX1cxX3xX5xXd9xXdxX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2fxX16xX1xX3xX4xX34xX16xX1cxX3xX38xX39xX88xX3xX16xX1xXcdxXexX3xX5xX2fxX3xX79xX20xXdxX3xX38xX86xXdxX3xX5x139a3xX4xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX4xX82xX16xX1xX3xX7xX40xXexX3xX1cxXdxX6xX3cxX3xXexX1xX34xX16xX1cxX88xX3xX4xX82xX16xX1xX3xX7xX40xXexX3xXdcxX1xX44xX3xX38xX2abxX4xX3xXdcxX16cxX3xX4xX82xX3xX79xX20xXdxX3xX38xX86xXdxX3xX5xX2abxX4xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xXdcxXdxX16cxX55xX3xX5x158d1xX55xX88xX3xX70xX44xX82xX16xX3xX5xe478xX3xXexX1xX7axX3xXexX75xX19xX27xX16xX1cxXbcxX0xX57xXbxX12xX0xXexX6xX7dxX5xX10xX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX55xX6xX75xX1cxXdxX16xX1a2xX3xXe7xXbxX48xX3xX6xX44xXexX3cx17042xXaxX12xX0xXexX7dxX3cxX3bxX8cxX12xX0xXexX75xX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1a2xX3x108d3xX2xX2xXbxX48xX331xXaxX12xX0xXexX3bxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1a2xX3xX34exX2xX2xXbxX48xX331xXaxX12xX0xXdxX55xX1cxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX10xX16xX3xXexX44xX3cxX16xX1cxX3xX4xX1xX3cxX16xX1cxX3xX16xX1cxX44xX3cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX3cxX16xX1cxX3xX38xX44xX3xX3bxX3cxX3xXbxX1xX6xXbxX3xX5xX44xX6xXexX3xX48xX44xX3xX4xX1xX44xX6xX3xX16xX1cxX1xXdxX10xX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX55xX7xX133xXbxX1xX3cxXexX3cxXaxX3xX7xX75xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXbcxX7dxX6xX3cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXbcxX38xX16xX57xX16xX10x1303exX7xX57xX2xf1bfx1733ex128f7xX57xX2x1440bxd5a2xX3bxX3f4xX3f3xe5b5xXexX34exX34exX3f8xX3f8xX5xX3f3xXbcx12e2fxXbxX1cxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX3bxX12xX0xX57xXexX75xX12xX0xXexX75xX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1a2xX3xX2xX34exXbcxX3efxXbxX48xX331xXaxX12xX0xXexX3bxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1a2xX3xX2xX34exXbcxX3efxXbxX48xX331xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1623cxX6xXbxXexXdxX3cxX16xXaxX12xXcxX1xXdxXc9xX44xX3xXexX19xX86xX16xX1cxX3xX10axX1cxX44xX8cxX126xX16xX3xX129xXdxX16xX1xX3xX13xX12fxX16xX1cxX3xXexX75xX82xX3xX5xX27xXdxX3xXbxX1xXf5xX16xX1cxX3xX38xXdxX54xX16xX3xX7dxX54xX16xX3xX5xXd1xX3xXeaxX44xX20xX4xX3xX1xX92xXdxX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX3bxX12xX0xX57xXexX75xX12xX0xX57xXexX7dxX3cxX3bxX8cxX12xX0xX57xXexX6xX7dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xX166xX2f8xX8cxX3xX5xX2fxX3xX38xXcdxX16xX3xX79xXd1xX3xX75xXcdxXexX3xX79xX6xX16xX1cxX3xX70xX44xX6xX16xX3xXexX2f8xX55xXbcxX3xX10axX1cxX44xX8cxX54xX16xX3xX16xX1xX2f8xX16xX3xXexX1xX17exX3xX4xXf5xX3xX16xX1xXdxXd1xX44xX88xX3xX16xX1xX19xX16xX1cxX3xX55xX92xXexX3xXexX75xX3cxX16xX1cxX3xX16xX1x12088xX16xX1cxX3xX16xX1cxX44xX8cxX54xX16xX3xX16xX1xX2f8xX16xX88xX3xXexX1xX10xX3cxX3xXexX34xXdxX3xX4xX1xde62xX16xX1xX3xX5xX2fxX3xX38xXdxX15xX4xX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX44xX45xXexX3xX4xX158xX6xX3xX4xX1x165f6xX16xX1cxX3xXexX6xX3xX48xX49xX3xX5xX302xX3xX4xX1xX19xX6xX3xX16xX1cxX1xXdxX54xX55xX3xX79xX20xXdxX3xX38xX86xXdxX3xX4xX40xX4xX3xXexX75xX19xX27xX16xX1cxX3xX1xX1axXbxX3xX4xX1xX20xX16xX1cxX3xX5xXd9xXdxX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2fxX16xX1xX3xX4xX34xX16xX1cxX3xX38xX39xXbcxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xX455xX1xX535xX16xX1xX3xX38xX17exX3xX38xX45xX8cxX88xX3xX55x13e6exX4xX3xX3bx158e8xX3xXexX1xX27xXdxX3xX1cxXdxX6xX16xX3xX1cx14d6dxX16xX3xX79xX2f8xX8cxX3xX4xX1xX551xX16xX1cxX3xXexX6xX3xX1xX3cxX2fxX16xX3xXexX1xXdxX15xX16xX3xXexX6dxX16xX1cxX3xX7dxX19xX86xX4xX3xX4xX40xX4xX3xX70xX44xX8cxX3xX79xX7axX16xX1xX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX44xX45xXexX3xX79xX20xXdxX3xX38xX86xXdxX3xX16xX1xX519xX16xX1cxX3xX1xX2fxX16xX1xX3xX38xXdxX3xX4xX1xX20xX16xX1cxX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2fxX16xX1xX3xX4xX34xX16xX1cxX3xX38xX39xX88xX3xXdcxX16cxX3xX4xX82xX3xXexX75xX3cxX16xX1cxX3xX17dxX92xX3xXbexX44xX45xXexX3xX1xX17exX16xX1xX3xX7xX2abxX88xX3xX79xX16cxX3xX5xX2fxX55xX3xX7xX6xX3cxX3xX16xX1cx108a2xX16xX3xX4xX1xX5c6xX16xX3xX79xX19xX1axX4xX3xXexX17exX16xX1xX3xXexX75xXd9xX16xX1cxX3xX16xX2fxX8cxX88xX3xX16xX1xX19xX16xX1cxX3xX4xXf5xX3xXexX1xX16cxX3xX16xXf5xXdxX3xX4xX34xX16xX1cxX3xXexX40xX4xX3xXexX44xX8cxX54xX16xX3xXexX75xX44xX8cxXd1xX16xX3xX1cxXdxX40xX3cxX3xX3bxX39xX4xX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX44xX45xXexX3xX4xX1xX19xX6xX3xXexX20xXexXbcxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xX10axX1cxX19xX27xXdxX3xX3bxX2f8xX16xX3xX7dxX2f8xX8cxX3xX1cxXdxX27xX3xX4xXf5xX3xXexX17exX16xX1xX3xXexX75xXd9xX16xX1cxX3xX16xX1xX27xX16xX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX44xX45xXexXbcxX3xX455xX1xX535xX16xX1xX3xX38xX17exX3xXexX1xXc9xX3xX4xX1xX551xX16xX1cxX3xXexX6xX3xX4xX1xX19xX6xX3xX1cxXdxX82xXdxX3xX70xX44xX8cxXc9xXexX3xX79xX19xX1axX4xX3xXexX45xX16xX3xX1cxX20xX4xX3xX38xXcdxX16xX3xX79xXd1xX3xX16xX2fxX8cxXbcxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xXcxX1xX27xXdxX3xX1cxXdxX6xX16xX3xXexX86xXdxX88xX3xXexX1xX10xX3cxX3xXexX34xXdxX3xX455xX1xX535xX16xX1xX3xXbxX1xX158xX3xX79xX5c6xX4xX3xX7dxXdxX15xXexX3xX5xX2fxX3xX4xX40xX4xX3xX5xX2abxX4xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xXexX75xX2abxX4xX3xXexXdxXc9xXbxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2fxX16xX1xX3xX4xX34xX16xX1cxX3xX38xX39xX3xX4xX5d7xX16xX3xXbxX1xX82xXdxX3xX5xX45xXbxX3xX1xX12fxX3xX7xX184xX3xX79xX16cxX3xX48xX49xX3xX5xX302xX3xX55xX92xXexX3xX7xX20xX3xX38xX39xX88xX3xXdcxX16cxX3xX4xX82xX3xX48xX49xX3xX5xX302xX3xX1xX17exX16xX1xX3xX7xX2abxX3xX79xX16cxX3xX1cxXf5xXbxX3xXbxX1xX5d7xX16xX3xX16xX1cxX671xX16xX3xX4xX1xX5c6xX16xX3xXexX17exX16xX1xX3xXexX75xXd9xX16xX1cxX3xX16xX2fxX8cxXbcxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xX0xXdxX12xX1a0xX6cxX1a2xX3xXcxX75xX3cxX16xX1cxX3xX7xX20xX3xX16xX1xX519xX16xX1cxX3xX79xX20xXdxX3xXexX19xX1axX16xX1cxX3xX4xXf5xX3xX1xX2fxX16xX1xX3xX38xXdxX3xX4xX1xX20xX16xX1cxX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2fxX16xX1xX3xX4xX34xX16xX1cxX3xX38xX39xX3xX4xXf5xX3xX16xX1xX519xX16xX1cxX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xXexX1xX44xX92xX4xX3xX3bxXd9xX16xX1cxX3xX4xXf5xX3xXexXdxXd1xX16xX88xX3xX70xX44xX8cxXd1xX16xX3xX38xX2fxX3xX3bxX6xX16xX1xX3xXexXdxXc9xX16xX1cxXbcxX3xXcxX44xX8cxX3xX16xX1xXdxX54xX16xX88xX3xX38xXdxX15xX4xX3xX48xX49xX3xX5xX302xX3xX16xX1xX519xX16xX1cxX3xX79xX20xXdxX3xXexX19xX1axX16xX1cxX3xX16xX2fxX8cxX3xX5xXd9xXdxX3xX4xX1xX19xX6xX3xX16xX1cxX1xXdxX54xX55xX3xXdcxX1xXdxXc9xX16xX3xX16xX1xXdxXd1xX44xX3xX4xX1xXdxXc9xX16xX3xX7xf466xX3xX4xX34xX16xX1cxX3xX6xX16xX3xX79xX6xX16xX1cxX3xXexX1xX2abxX4xX3xXexX1xXdxX3xX16xX1xXdxX15xX55xX3xX38xX39xX3xXexX2f8xX55xX3xXexX19xX211xX0xX57xXdxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xX0xX7dxX12xXcxX1xXdxXc9xX44xX3xXexX19xX86xX16xX1cxX3xX10axX1cxX44xX8cxX126xX16xX3xX129xXdxX16xX1xX3xX13xX12fxX16xX1cxX1a2xX0xX57xX7dxX12xX3xX129xX92xXexX3xX7xX20xX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xX16x11a68xXdxX3xXexXdxXc9xX16xX1cxX88xX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xXexX75xX3cxX16xX1cxX3xX1cxXdxX86xXdxX3xX7xX1xX3cxX3eaxX7dxXdx15263xX88xX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xX4xXf5xX3xX70xX44xX6xX16xX3xX1xX15xX3xX75xX92xX16xX1cxX3xX75x144bexXdxX3xXexX1xX19xX27xX16xX1cxX3xX4xXf5xX3xX1xX2fxX16xX1xX3xX38xXdxX3xX4xX1xX20xX16xX1cxX3xX79xX20xXdxX3xX5xXd9xXdxX3xX5xX2abxX4xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2fxX16xX1xX3xX16xX1xXdxX15xX55xX3xX38xX39xXbcxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xXcxX34xXdxX3xX4xX1xX3cxX3xX75x1658fxX16xX1cxX88xX3xX79xX2f8xX8cxX3xX5xX2fxX3xX38xXcdxX16xX3xX79xXd1xX3xX38xX671xX16xX3xX1xXf5xX6xX3xXe5xX16xX1cxX3xX48xX49xXbcxX3xX455xX1xX551xX16xX1cxX3xXexX6xX3xX5xX2fxX55xX3xX4xX1xX19xX6xX3xXexX20xXexX3xX38xXdxX15xX4xX3xX1cxXdxX40xX3cxX3xX3bxX39xX4xX3xX38xX671xX16xX3xX1xXf5xX6xX3xXe5xX16xX1cxX3xX48xX49xX3xX79xX20xXdxX3xX38xX86xXdxX3xX16xX1xX519xX16xX1cxX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xX16xX2fxX8cxXbcxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xX0xXdxX12xX1a0xX6cxX1a2xX3x16543xX5d7xX16xX3xX79xX2f8xX8cxX88xX3xX55xX92xXexX3xX38xX2fxXdxX3xX1xX2fxX16xX1xX3xX38xXdxX3xXdcxX1xX34xX16xX1cxX3xX79x1497bxXbxX3xX4xX158xX6xX3xX5xX2abxX4xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xXexX1xX2abxX4xX3xXexX1xXdxX3xX16xX1xXdxX15xX55xX3xX38xX39xX3xX79xX19xX1axX4xX3xX79xX19xX6xX3xX5xX54xX16xX3xX55xXd9xX16xX1cxX3xX48xX9b1xX3xX1xX92xXdxX3xX38xX86xXdxX3xX16xX1xX519xX16xX1cxX3xX7dxX17exX16xX1xX3xX5xX44xX45xX16xX3xX55xX6xX16xX1cxX3xXexX535xX16xX1xX3xXexXdxX54xX44xX3xX4xX2abxX4xXbcxX3xX166xX2f8xX8cxX3xX4xXf5xX3xXbxX1xX82xXdxX3xX5xX2fxX3xX55xX92xXexX3xX16xX1cxX44xX8cxX54xX16xX3xX16xX1xX2f8xX16xX3xX3bx14a6exX16xX3xX79xXc9xX16xX3xX38xXdxX15xX4xX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xX3bxX2f8xX16xX3xX55xXcdxXexX3xX16xXdxXd1xX55xX3xXexXdxX16xX88xX3xX16xX1xX27xX16xX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX44xX45xXexX211xX0xX57xXdxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xX0xX7dxX12xXcxX1xXdxXc9xX44xX3xXexX19xX86xX16xX1cxX3xX10axX1cxX44xX8cxX126xX16xX3xX129xXdxX16xX1xX3xX13xX12fxX16xX1cxX1a2xX0xX57xX7dxX12xX3xXcxX1xX2abxX4xX3xXexXc9xX3xXexX1xX17exX3xXexX75xX3cxX16xX1cxX3xXexX1xX2abxX4xX3xXexX1xXdxX3xX16xX1xXdxX15xX55xX3xX38xX39xX88xX3xX4xX34xX16xX1cxX3xX6xX16xX3xX16xX1xX2f8xX16xX3xX3bxX2f8xX16xX3xX5xX44xX34xX16xX3xX4xXf5xX3xXbxX1xX3cxX16xX1cxX3xXexX75xX2fxX3cxX3xXexX1xX2abxX4xX3xX1xXdxX15xX16xX3xX38xX2fxX3xX1xXe0xX4xX3xXexX45xXbxX88xX3xX5xX2fxX55xX3xXexX1xX10xX3cxX3xXexXcdxX55xX3xX1cxX19xX184xX16xX1cxX3xX79xXd9xX3cxX3xX79xXe5xX4xX3xX13xX12fxX3xX455xX1xX535xX3xX129xXdxX16xX1xX88xX3xX455xX34xX16xX1cxX3xX6xX16xX3xX16xX1xX2f8xX16xX3xX3bxX2f8xX16xX3xX38xX17exX3xX16xX1xX2f8xX16xX3xX3bxX2f8xX16xX3xXbxX1xX39xX4xX3xX38xX39xXbcxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xXcxX44xX8cxX3xX16xX1xXdxX54xX16xX88xX3xX4xXf5xX3xX16xX1xX519xX16xX1cxX3xXexX75xX19xX27xX16xX1cxX3xX1xX1axXbxX3xX38xXdxX15xX4xX3xX75xd655xX16xX3xX5xX44xX8cxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX6xX3xXexX20xXexX88xX3xX302xX3xXexX1xXe5xX4xX3xXdcx12797xX3xX5xX44xX45xXexX3xX4xX1xX19xX6xX3xX4xX6xX3cxXbcxX0xX57xXbxX12xX0xXexX6xX7dxX5xX10xX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX55xX6xX75xX1cxXdxX16xX1a2xX3xXe7xXbxX48xX3xX6xX44xXexX3cxX331xX3xX3eaxXdxX3bxXexX1xX1a2xX3xX3efxX3f8xX3f0xXbxX48xX331xXaxX12xX0xXexX7dxX3cxX3bxX8cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXexX3bxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX3eaxXdxX3bxXexX1xX1a2xX3xX3efxX3f0xX3f0xXbxX48xX331xXaxX12xX0xXdxX55xX1cxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX10xX16xX3xXexX44xX3cxX16xX1cxX3xX4xX1xX3cxX16xX1cxX3xX16xX1cxX44xX3cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX3cxX16xX1cxX3xX38xX44xX3xX3bxX3cxX3xXbxX1xX6xXbxX3xX5xX44xX6xXexX3xX48xX44xX3xX4xX1xX44xX6xX3xX16xX1cxX1xXdxX10xX55xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX3eaxXdxX3bxXexX1xX1a2xX3efxX3eexX3f3xXbxX48xX331xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1a2xX34exX3f3xX3f0xXbxX48xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX55xX7xX133xXbxX1xX3cxXexX3cxX3xX3bxXexX1xX44xX55xX7dxXaxX3xX7xX75xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXbcxX7dxX6xX3cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXbcxX38xX16xX57xX16xX10xX3eaxX7xX57xX2xX3eexX3efxX3f0xX57xX2xX3f3xX3f4xX3bxX3f4xX3f3xX3f8xXe7xX34exX3f3xX3f3xXexX2xX3efxX3f3xX34exX5xX3efxXbcxX401xXbxX1cxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX3bxX12xX0xX57xXexX75xX12xX0xXexX75xX12xX0xXexX3bxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX3eaxXdxX3bxXexX1xX1a2xX3xX3efxX3f0xX3f0xXbxX48xX331xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX455xX6xXbxXexXdxX3cxX16xXaxX12xX129xX92xXexX3xX38xX39xX3xX4xX1xX20xX16xX1cxX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2fxX16xX1xX3xX4xX34xX16xX1cxX3xX38xX39xX3xX55xX86xXdxX3xX48xX82xX8cxX3xX75xX6xX3xXexX75xX54xX16xX3xX79xX7axX6xX3xX7dxX2fxX16xX3xX13xX2fxX3xX10axX92xXdxX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX3bxX12xX0xX57xXexX75xX12xX0xX57xXexX7dxX3cxX3bxX8cxX12xX0xX57xXexX6xX7dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xXcxX34xXdxX3xX16xX1xXcdxX16xX3xX55xXd9xX16xX1xX3xX75xXa0exX16xX1cxX88xX3xX79xXcdxX8cxX3xX5xX2fxX3xX16xX1xX519xX16xX1cxX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2fxX16xX1xX3xX16xX1xXdxX15xX55xX3xX38xX39xX3xX4xX153xX16xX3xXexX1xXdxXc9xX44xX3xX7dxX82xX16xX3xX5x114d4xX16xX1xX88xX3xXexX1xXdxXc9xX44xX3xX16xX671xX16xX1cxX3xX5xX2abxX4xX3xX16xX1xXdxX15xX55xX3xX38xX39xX3xX79xX16cxX3xX48xX49xX3xX5xX302xX3xXexX17exX16xX1xX3xX1xX44xX20xX16xX1cxXbcxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xX6cxXcdxX16xX3xX79xXd1xX3xX16xX2fxX8cxX3xX79xX19xX1axX4xX3xXexX1xX16cxX3xX1xXdxX15xX16xX3xXexX1x1739fxX16xX1cxX3xXexX1x14e76xX16xX3xXexX75xX3cxX16xX1cxX3xX7dxX40xX3cxX3xX4xX40xX3cxX3xX4xX158xX6xX3xX455xX1xX535xX16xX1xX3xXbxX1xX158xX3xXexX75xX3cxX16xX1cxX3xX79xXcdxX44xX3xXexX75xX6xX16xX1xX3xXbxX1xX153xX16xX1cxX3xX4xX1xX20xX16xX1cxX3xXexX92xXdxX3xXbxX1xXd9xX55xX88xX3xX16xX1xX519xX16xX1cxX3xXdcxX1xX44xX8cxXc9xXexX3xX79xXdxX16cxX55xX88xX3xXexX12fxX16xX3xXexXd9xXdxX3xX4xX158xX6xX3xX5xX2abxX4xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX4xX1xX44xX8cxX54xX16xX3xXexX75xX40xX4xX1xX3xX79xX82xX55xX3xX7dxX82xX3cxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXexX75xX45xXexX3xXexX2abxXbcxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xX0xXdxX12xX1a0xX6cxX1a2xX3xX6cxX45xX8cxX3xX5xX2fxX55xX3xXexX1xXc9xX3xX16xX2fxX3cxX3xX79xX16cxX3xX1xXd9xX16xX3xX4xX1xXc9xX3xX1xX2fxX16xX1xX3xX38xXdxX3xX4xX1xX20xX16xX1cxX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2fxX16xX1xX3xX4xX34xX16xX1cxX3xX38xX39xX3xX79xX6xX16xX1cxX3xX48xX82xX8cxX3xX75xX6xX3xX16xX1xX19xX3xX1xXdxX15xX16xX3xX16xX6xX8cxX88xX3xX4x11514xX16xX1cxX3xX16xX1xX19xX3xX5xX2fxX55xX3xX79xXab8xXbxX3xXexX1xX54xX55xX3xX1xX17exX16xX1xX3xX82xX16xX1xX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xXexX1xX2abxX4xX3xXexX1xXdxX3xX16xX1xXdxX15xX55xX3xX38xX39xX3xXexX75xX3cxX16xX1cxX3xX55xXf35xXexX3xX70xX44xX5d7xX16xX3xX4xX1xX551xX16xX1cxX3xX16xX1xX2f8xX16xX3xX3bxX2f8xX16xX88xX3xXexX1xX19xX6xX3xX34xX16xX1cxX211xX0xX57xXdxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xX0xX7dxX12xXcxX1xXdxXc9xX44xX3xXexX19xX86xX16xX1cxX3xX10axX1cxX44xX8cxX126xX16xX3xX129xXdxX16xX1xX3xX13xX12fxX16xX1cxX1a2xX0xX57xX7dxX12xX3xXcxX75xX3cxX16xX1cxX3xX4xX1xX19xX184xX16xX1cxX3xXexX75xX17exX16xX1xX3xX1xX2fxX16xX1xX3xX79xX92xX16xX1cxX3xX4xX158xX6xX3xX455xX1xX535xX16xX1xX3xXbxX1xX158xX3xX79xX9b1xX3xX79xXd1xX3xX4xX45xXbxX3xX38xXdxX15xX4xX3xX4xX1xXcdxX16xX3xX4xX1x13274xX16xX1xX3xXexX75xX40xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX15xX55xX3xXexX1xX2abxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX34xX16xX1cxX3xX38xX39xX88xX3xXexX1xX2abxX4xX3xX1xXdxX15xX16xX3xX16xX2f8xX16xX1cxX3xX4xX6xX3cxX3xXexX1xX2abxX4xX3xXexX1xXdxX3xX70xX44xX8cxX3xXexXf35xX4xX3xX16xX1cxX1xXd1xX3xX16xX1cxX1xXdxX15xXbxXbcxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xX17dxX54xX16xX3xX4xXd9xX16xX1xX3xX79xXf5xX3xX5xX2fxX3xX16xX2f8xX16xX1cxX3xX4xX6xX3cxX3xX38xX671xX16xX3xX1xXf5xX6xX3xX16xX1cxX1xXd1xX3xX16xX1cxX1xXdxX15xXbxX88xX3xXexX671xX16xX1cxX3xX4xX19xX27xX16xX1cxX3xX38xXdxX15xX4xX3xX48xX10xX55xX3xX48xX1fexXexX3xXexX75xX40xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX15xX55xX3xX79xX20xXdxX3xX38xX86xXdxX3xX16xX1xX519xX16xX1cxX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xXexX1xX2abxX4xX3xX1xXdxX15xX16xX3xXdcxX1xX34xX16xX1cxX3xX79xX551xX16xX1cxX3xX38xX86xXdxX3xX70xX44xX8cxX3xX79xX7axX16xX1xX3xX4xX158xX6xX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX44xX45xXexX3xX38xX2fxX3xX16xX1cxX44xX8cxX54xX16xX3xXexXf35xX4xX3xX4xX34xX16xX1cxX3xX38xXdxX15xX4xXbcxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xX166xX12fxX16xX1cxX3xXexX1xX27xXdxX3xX1cxXf35xX16xX3xX5xXdxXd1xX16xX3xX38xX86xXdxX3xX79xXf5xX88xX3xX4xX1xX551xX16xX1cxX3xXexX6xX3xX4xX5d7xX16xX3xXbxX1xX82xXdxX3xXexX671xX16xX1cxX3xX4xX19xX27xX16xX1cxX3xX38xXdxX15xX4xX3xX1cxXdxX40xX3cxX3xX3bxX39xX4xX3xX4xX1xX535xX16xX1xX3xXexX75xX7axX3xXexX19xX3xXexX19x14fa7xX16xX1cxX88xX3xXexX671xX16xX1cxX3xX4xX19xX27xX16xX1cxX3xXdcxXdxX16cxX55xX3xXexX75xX6xX3xX4xX1xXcdxXbxX3xX1xX2fxX16xX1xX3xXdcxXcaexX3xX5xX44xX45xXexX88xX3xX16xX1xXcdxXexX3xX5xX2fxX3xXexX75xX3cxX16xX1cxX3xXdcxXcaexX3xX5xX44xX45xXexX3xX79xX20xXdxX3xX38xX86xXdxX3xX5xX2abxX4xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX38xX103fxX3xXexX75xX6xX16xX1cxX3xX38xX2fxX3xX1cxXf35xX16xX3xX38xX86xXdxX3xX38xXdxX15xX4xX3xXexX1xX2abxX4xX3xX1xXdxX15xX16xX3xX4xX40xX4xX3xXbxX1xX3cxX16xX1cxX3xXexX75xX2fxX3cxX3xX16xX1xX19xX3xX1xXe0xX4xX3xXexX45xXbxX3xXexXcdxX55xX3xX1cxX19xX184xX16xX1cxX3xX79xXd9xX3cxX3xX79xXe5xX4xX3xX13xX12fxX3xX455xX1xX535xX3xX129xXdxX16xX1xX88xX3xX455xX34xX16xX1cxX3xX6xX16xX3xX16xX1xX2f8xX16xX3xX3bxX2f8xX16xX3xX1xXe0xX4xX3xXexX45xXbxX3xX38xX2fxX3xX5xX2fxX55xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX3eexX3xX79xXdxXd1xX44xX3xX17dxX40xX4xX3xX13xX12fxX3xX3bxXd9xX8cxXbcxX3xXcxX34xXdxX3xX16xX1cxX1xXecexX3xX75xXa0exX16xX1cxX3xX7xd80exX3xX7xX86xX55xX3xXdcxX1xXf35xX4xX3xXbxX1xX39xX4xX3xX79xX19xX1axX4xX3xXexX6dxX16xX1cxX3xX7dxX19xX86xX4xX3xXexX17exX16xX1xX3xXexX75xXd9xX16xX1cxX3xX16xX1xX19xX3xXbxX1xXf5xX16xX1cxX3xX38xXdxX54xX16xX3xX16xX54xX44xXbcxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xX17dxX54xX16xX3xX4xXd9xX16xX1xX3xX79xXf5xX3xXexX671xX16xX1cxX3xX4xX19xX27xX16xX1cxX3xXexX19xX184xX16xX1cxX3xXexX40xX4xX3xX79xX20xXdxX3xXexX1xX3cxXd9xXdxX3xX38xX86xXdxX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xX3bxX2f8xX16xXbcxX3xXcxX34xXdxX3xX16xX1cxX1xXecexX3xX75xXa0exX16xX1cxX3xX4xX1xX535xX16xX1xX3xX38xXdxX15xX4xX3xXexX671xX16xX1cxX3xX4xX19xX27xX16xX1cxX3xX79xX20xXdxX3xXexX1xX3cxXd9xXdxX3xX1cxXdxX519xX6xX3xX5xX2abxX4xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xXexX1xX2abxX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX44xX45xXexX3xX79xX20xXdxX3xX38xX86xXdxX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xX3bxX2f8xX16xX3xX5xX2fxX3xXexX20xXexX3xX16xX1xXcdxXexX3xX79xX16cxX3xX16xX1cxX19xX27xXdxX3xX3bxX2f8xX16xX3xX158xX16xX1cxX3xX1xX92xX3xX4xX34xX16xX1cxX3xX6xX16xX3xX16xX1xX2f8xX16xX3xX3bxX2f8xX16xX3xXexX75xX3cxX16xX1cxX3xXexX1xX2abxX4xX3xXexX1xXdxX3xX16xX1xXdxX15xX55xX3xX38xX39xXbcxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3cxX3bxX8cxXaxX12xX0xXdxX12xX1a0xX6cxX1a2xX3xXf8xXdxX16xX3xX4xX82xX55xX3xX184xX16xX3xX34xX16xX1cx12de6xXbcxX0xX57xXdxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfbe6xX3cxX44xX75xX4xX10xXaxX12xX0xXdxX12xXcxX1xX10xX3cxX3xX6cxX106xX6cxX0xX57xXdxX12xX0xX57xXbxX12