Chính phủ yêu cầu giám sát chặt hoạt động của TKV
Phó thủ tướng đã kết luận sản xuất kinh doanh năm 2015 của TKV giảm sút nhiều, một số dự án đầu tư kém hiệu quả, chưa thu hồi vốn đầu tư...
f2e7x12827x186abx15082x1709bx16043x11dbcx174d4xfdabxX7x186bcxf742x13a06x13a61x10cfbx178edxX5x1043axXax14979x11277xX1x18d3ex1784dxX1xX3xXbxX1x10cadxX3x150efx1019bxf6ecxX3xX4x16688xX1fxX3x126edxXdx13869x15c10xX3xX7xX27xXexX3xX4xX1x125a5xXexX3xX1x10a7cx10ea5xXexX3x16042x18509xX16xX25xX3xX4xX1bxX6xX3xXcx12bd9x1126cxX0x1541fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10612xX10xX6x13910xXaxX12x10168xX1x15afcxX3xXexX1xX1bxX3xXex14febx137f0xX16xX25xX3xX38x10390xX3x109afx1895cxXexX3xX5xX1fx10ee3xX16xX3xX7x18391xX16xX3x16238xX1fx15006xXexX3xX6bxXdxX16xX1xX3xX57xX34xX6xX16xX1xX3xX16x14f3exX28xX3x154d1x14f13xX2x10148xX3xX4xX1bxX6xX3xXcxX42xX43xX3xX25xXdxX75xX28xX3xX7x18ad7xXexX3xX16xX1xXdx13088xX1fx1008bxX3xX28xX39xXexX3xX7x12608xX3xX57x16c09xX3xX27xX16xX3xX38xX22xX1fxX3xXexX63xX3xX6bx1685axX28xX3xX1xXdx104b6xX1fxX3xf5bexX1fxX75xXa7xX3xX4xX1xX63xX6xX3xXexX1xX1fxX3xX1x10967xXdxX3x1478fxXaexX16xX3xX38xX22xX1fxX3xXexX63x12f1dxXe2xXe2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX34xX16xXaxX12xX0xXdxX28xX25xX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX25xX1xXex1181ex16125xX2xX8cxXbxX78xXaxX3xX7x17ad7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10fxX45xX45xXdxXe2x162e7xX6xX34xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe2xXd8xX16xX45xX16xX10x13ed3xX7xX45xX2x10dc0xX2xX8cxX45xX138xX138xX57xX8dxX8dxX8fxXexX110xX110xX138xX2xX5xX8dxXe2x163f5xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX1fxX3xX1dxX10xX1fxX3xX4xX6xX1fxX3xX25xXdxX6xX28xX3xX7xX6xXexX3xX4xX1xX6xXexX3xX1xX34xX6xXexX3xX57xX34xX16xX25xX3xX4xX1fxX6xX3xXexX6bxXd8xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX34xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX78xXex1528bxX6xX5xXdxX25xX16xX10fxX3xX14axX1fxX7xXexXdx18631xX1dx10dd4xXaxX12xX5axX1xX5cxX3xXexX1xX1bxX3xXexX63xX64xX16xX25xX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX22xX1fxX3xX38xX27xX16xX1xX3xX25xXdxX27xX3xX6bxX6cxXexX3xXc6xX1fxX75xXa7xX3xXexXd5xX16xX3xXexX35xXdxXa7xX3xX16xX25xX1fxX1dxX1exX16xX3xX16xX1x138b2xX16xXa7xX3xXexX1xXb1xX4xX3xXexX118xX35xX16xX25xX3xXex102daxX16xX1xX3xX1xX208xX16xX1xX3xX4xX1bxX6xX3xXcxX42xX43xX3xXd8x10d59xX3xX16xX1x124a8xX16xX25xX3xX25xXdxX75xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX4xf7aaxX3xX125xX75xX16xX3xX16xX1xX7axXexX3xXd8xXa5xX3xXc6xX1fxX6xX16xX3xX38xXdx14e37xX28xXa7xX3xX38x186b8xX16xX1xX3xX1xX63xX64xX16xX25xX3xXexX27xXdxX3xX4xX22dxX3xX4xX7axX1fxX1bbxX3xX6bxXdxX6cxX16xX3xX16xX25xX1xX247xXa7xX3xX38xXa5xX3xX78xX1fxX7axXexXe2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1783axX34xX57xX1dxXaxX12xX5axX1xX5cxX3xXexX1xX1bxX3xXexX63xX64xX16xX25xX3xX43xX63xX22dxX16xX25xX3x113e6xX208xX16xX1xX3xX54xX1fxXc3xX3xXd8x181a4xX6xX3xX4xX5cxX3xX4xX1x10d5fxX3xX38xX35xX34xX3xXd8xXa5xX3xXexX208xX16xX1xX3xX1xX208xX16xX1xX3xXexX21axXdxX3xX4xX1xX15xX16xX1xXa7xX3xX7xX75xX16xX3xX78xX1fxX7axXexX3xX6bxXdxX16xX1xX3xX57xX34xX6xX16xX1xX3xX16xX89xX28xX3xX8cxX8dxX2xX8fxXa7xX3xX8cxX8dxX2x15809xX3xX4xX1bxX6xX3xXcxX71xXbxX3xX38xX34xX21axX16xX3xX13x172a8xX16xX25xX3xX16xX25xX1xXdxXc3xXbxX3xXcxX1xX6xX16xX3xX1acxX3xX42xX1xX34xX27xX16xX25xX3xX7xX75xX16xX3xX43xXdxXc3xXexX3x17acbxX6xX28xX3x1699exXcxX42xX43x1292exXe2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX34xX57xX1dxXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xXexX1xX2faxX16xX25xX3xX125xX27xX34xX3xX4xX1bxX6xX3xX43xX89xX16xX3xXbxX1x12270xX16xX25xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxXa7xX3xX7xX6xX1fxX3xX4xX1fxX39xX4xX3xX5xX21axX28xX3xXd8xXdxXc3xX4xX3xX28xX64xXdxX3xX38xX1f8xX1dxX3xXd8xX64xXdxX3xX57xX34xX6xX16xX1xX3xX16xX25xX1xXdxXc3xXbxX3xX16xX21axX1dxXa7xX3xX5axX1xX5cxX3xXexX1xX1bxX3xXexX63xX64xX16xX25xX3xX38xX69xX3xX6bxX6cxXexX3xX5xX1fxX71xX16xX3xf469xX7xX75xX16xX3xX78xX1fxX7axXexX3xX6bxXdxX16xX1xX3xX57xX34xX6xX16xX1xX3xX16xX89xX28xX3xX8cxX8dxX2xX8fxX3xX4xX1bxX6xX3xXcxX42xX43xX3xX25xXdxX75xX28xX3xX7xX9fxXexX3xX16xX1xXdxXa5xX1fxXa7xX3xX28xX39xXexX3xX7xXaexX3xX57xXb1xX3xX27xX16xX3xX38xX22xX1fxX3xXexX63xX3xX6bxXbexX28xX3xX1xXdxXc3xX1fxX3xXc6xX1fxX75xXa7xX3xX4xX1xX63xX6xX3xXexX1xX1fxX3xX1xXd5xXdxX3xXd8xXaexX16xX3xX38xX22xX1fxX3xXexX63x165dexXe2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX34xX57xX1dxXaxX12xXcxX118xX34xX16xX25xX3xX6bxX1xXdxX3xX38xX5cxXa7xX3xX16xX25xX21axX16xX1xX3xXexX1xX6xX16xX3xX4xX5cxX3xXd8xX247xX3xXexX118xX15xX3xXc6xX1fxX6xX16xX3xXexX118x141d9xX16xX25xX3xX38xXaexXdxX3xXd8xX64xXdxX3xX38xX7axXexX3xX16xX63xX64xX4xX3xXd8xX21axX3xXexX2abxX16xX1xX3x11aeaxX1fxX75xX16xX25xX3xX31cxXdxX16xX1xXa7xX3xXd8xXdxXc3xX4xX3xX78xX1f8xX1dxX3xX57xXb1xX16xX25xX3xXcxX42xX43xX3xXd8xX21axX3xXcx18521xX16xX25xX3xX4xX2faxX16xX25xX3xXexX1dxX3xX299xX2faxX16xX25xX3xX27fx15a4fxX4xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX118xXdxX242xX16xX3xX125xXa5xX16xX3xXd8xX21exX16xX25xX3xXexX118xX34xX16xX25xX3xX38xXdxXa5xX1fxX3xX6bxXdxXc3xX16xX3xXexX1xX247xX3xXexX118xX63x13606xX16xX25xXa7xX3xX4xX35xX16xX1xX3xXexX118xX6xX16xX1xX3xX7x12ee4xX3xX25xX5cxXbxX3xXbxX1xX22xX16xX3xXd8xX21axX34xX3xXexX89xX16xX25xX3xXexX118xX63xf7d1xX16xX25xX3xX6bxXdxX16xX1xX3xXexX6cxXa7xX3xX38xX75xX28xX3xX125xX75xX34xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX16xX89xX16xX25xX3xX5xX63x10dd8xX16xX25xXa7xX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX78xX69xX3xX1xX39xXdxX3xXd8xX21axX3xX125xX75xX34xX3xXd8xXc3xX3xX28xX2faxXdxX3xXexX118xX63xX4dcxX16xX25xXe2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX34xX57xX1dxXaxX12xXcxX118xX1exX16xX3xX4xX22dxX3xX7xX504xX3xX125xX27xX34xX3xX4xX27xX34xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX7xX27xXexX3xXexX21axXdxX3xX4xX1xX15xX16xX1xXa7xX3xX38xX27xX16xX1xX3xX25xXdxX27xX3xX1xXdxXc3xX1fxX3xXc6xX1fxX75xX3xX1xX34xX35xXexX3xX38xX39xX16xX25xX3xX7xX75xX16xX3xX78xX1fxX7axXexX3xX6bxXdxX16xX1xX3xX57xX34xX6xX16xX1xX3xX16xX89xX28xX3xX8cxX8dxX2xX8fxX3xX38xXaexXdxX3xXd8xX64xXdxX3xXcxX42xX43xX3xX4xX1bxX6xX3xX27fxX39xX3xXcxX21axXdxX3xX4xX1xX15xX16xX1xXa7xX3xX5axX1xX5cxX3xXexX1xX1bxX3xXexX63xX64xX16xX25xX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX22xX1fxX3xXcxX42xX43xX3xXexXdxX6cxXbxX3xXexX1xX1fxXa7xX3xX78xX1f8xX1dxX3xX57xXb1xX16xX25xX3xX125xX27xX34xX3xX4xX27xX34xX3xXexX49cxX16xX25xX3xXexX1xX242xXa7xX3xX38xX22xX1dxX3xX38xX1bxX3xXd8xX21axX3xX1xX34xX21axX16xX3xX4xX1xX2abxX16xX1xX3xXd8xXa5xX3xXexX208xX16xX1xX3xX1xX208xX16xX1xX3xX7xX75xX16xX3xX78xX1fxX7axXexX3xX6bxXdxX16xX1xX3xX57xX34xX6xX16xX1xXa7xX3xXexX21axXdxX3xX4xX1xX15xX16xX1xXa7xX3xX38xX22xX1fxX3xXexX63xXa7xX3xX57xX354xX16xX25xX3xXexXdxXa5xX16xXa7xX3xX4xX22dxX3xX4xX1xX6cxX3xXc6xX1fxX75xX16xX3xX5x14bbexX3xXexX71xXbxX3xX38xX34xX21axX16xX3xXd8xX21axX3xX4xX27xX4xX3xX4xX2faxX16xX25xX3xXexX1dxX3xX4xX34xX16xXa7xX3xXc6xX1fxX75xX16xX3xXexX118xX247xX1bbxX3xX7xX4aexXbxX3xX78xX6cxXbxXa7xX3xX38xX49cxXdxX3xX28xX64xXdxX3xX57xX34xX6xX16xX1xX3xX16xX25xX1xXdxXc3xXbxX3xX38xX6cxX16xX3xXexX1xX4dcxXdxX3xX38xXdxX242xX28xX3xX110xX2xX45xX2xX8cxX45xX8cxX8dxX2xX2eaxX1bbxX3xX38xX27xX16xX1xX3xX25xXdxX27xX3xX6bxX6cxXexX3xXc6xX1fxX75xXa7xX3xXexXd5xX16xX3xXexX35xXdxXa7xX3xX16xX25xX1fxX1dxX1exX16xX3xX16xX1xX1f8xX16xXa7xX3xXexX1xXb1xX4xX3xXexX118xX35xX16xX25xX3xXexX208xX16xX1xX3xX1xX208xX16xX1xX3xX4xX1bxX6xX3xXcxX42xX43xX3xXd8xX21axX3xX16xX1xX21exX16xX25xX3xX25xXdxX75xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX4xX22dxX3xX125xX75xX16xX3xX16xX1xX7axXexX3xXd8xXa5xX3xXc6xX1fxX6xX16xX3xX38xXdxX242xX28xXa7xX3xX38xX247xX16xX1xX3xX1xX63xX64xX16xX25xX3xXexX27xXdxX3xX4xX22dxX3xX4xX7axX1fxX1bbxX3xX6bxXdxX6cxX16xX3xX16xX25xX1xX247xXa7xX3xX38xXa5xX3xX78xX1fxX7axXexXe2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX34xX57xX1dxXaxX12xX27fxX27xX34xX3xX4xX27xX34xX3xX1xX34xX21axX16xX3xXexX1xX21axX16xX1xX3xXd8xX21axX3xX25x134eaxXdxX3xX27fxX39xX3xX13xX2faxX16xX25xX3xXcxX1xX63xX22dxX16xX25xX3xXd8xX21axX3xX4xX27xX4xX3xX4xX22dxX3xXc6xX1fxX6xX16xX3xX5xXdxX1exX16xX3xXc6xX1fxX6xX16xX3xXexX118xX63xX64xX4xX3xX16xX25xX21axX1dxX3xX8cxX8fxX45xX110xX45xX8cxX8dxX2xX138xX3xX38xX242xX3xX125xX27xX34xX3xX4xX27xX34xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX63xX64xX16xX25xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxXe2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX34xX57xX1dxXaxX12xX299xX30xX4xX3xX125xXdxXc3xXexXa7xX3xX5axX1xX5cxX3xXexX1xX1bxX3xXexX63xX64xX16xX25xX3xX25xXdxX6xX34xX3xX4xX27xX4xX3xX27fxX39xX10fxX3xX13xX2faxX16xX25xX3xXcxX1xX63xX22dxX16xX25xXa7xX3xXcxX21axXdxX3xX4xX1xX15xX16xX1xXa7xX3xXcxX21axXdxX3xX16xX25xX1fxX1dxX1exX16xX3xXd8xX21axX3x15c36xX2faxXdxX3xXexX118xX63xX4dcxX16xX25xX3xXexX1xX10xX34xX3xX4xX1x14e74xX4xX3xX16xX89xX16xX25xXa7xX3xX16xX1xXdxXc3xX28xX3xXd8x16ee6xX3xX38xX63xX528xX4xX3xX25xXdxX6xX34xX3xXexX89xX16xX25xX3xX4xX63xX4dcxX16xX25xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX7xX27xXexX3xX1xX34xX35xXexX3xX38xX39xX16xX25xX3xX4xX1bxX6xX3xXcxX42xX43xX1bbxX3xX16xX25xX1xXdxX1exX16xX3xX4xX87fxX1fxXa7xX3xX78xX7aexX3xX5xX685xX3xX6bxX247xXbxX3xXexX1xX4dcxXdxX3xX4xX27xX4xX3xX6bxXdxX6cxX16xX3xX16xX25xX1xX247xX3xX4xX1bxX6xX3xXcxX42xX43xX3xXd8xX21axX3xXcxX49cxX16xX25xX3xX4xX2faxX16xX25xX3xXexX1dxX3xX299xX2faxX16xX25xX3xX27fxX4aexX4xXe2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX34xX57xX1dxXaxX12xX43xXa5xX3xX1xXdxXc3xXbxX3xXexX1xX63xX22dxX16xX25xX3xX25xXdxX27xX3xX125xX27xX16xX3xXexX1xX6xX16xX3xX4xX1xX34xX3xX7xX75xX16xX3xX78xX1fxX7axXexX3xX38xXdxXc3xX16xX3xXd8xX21axX3xXbxX1xX1f8xX16xX3xX125xX5cxX16xXa7xX3xX5axX1xX5cxX3xXexX1xX1bxX3xXexX63xX64xX16xX25xX3xX4xX1xX2abxX3xX38xX35xX34xX3xX27fxX39xX3xXcxX21axXdxX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXexXdxX6cxXbxX3xXexX88fxX4xX3xX118xX21axX3xX7xX34xX27xXexXa7xX3xXbxX1xX1f8xX16xX3xXexX15xX4xX1xX3xX6bx12f85xX3xX4xX27xX4xX3xX1dxX6cxX1fxX3xXexXaexX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX38xX22xX1fxX3xXd8xX21axX34xX3xX4xX1bxX6xX3xX7xX75xX16xX3xX78xX1fxX7axXexXa7xX3xXexXdxX1exX1fxX3xXexX1xX88fxX3xXexX1xX6xX16xX3xX38xX242xX3xX78xX27xX4xX3xX38xX247xX16xX1xX3xX25xXdxX27xX3xX1xXdxXc3xXbxX3xXexX1xX63xX22dxX16xX25xXa7xX3xX125xX27xX34xX3xX4xX27xX34xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX63xX64xX16xX25xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXexX118xX63xX64xX4xX3xX16xX25xX21axX1dxX3xX110xX8dxX45xX110xX3xXexX64xXdxXe2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX34xX57xX1dxXaxX12xX27fxX27xX34xX3xX4xX27xX34xX3xX4xX1bxX6xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX118xX6xX3xX27fxX39xX3xXcxX21axXdxX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX2faxX16xX25xX3xX125xXaexX3xX28xX64xXdxX3xX38xX1f8xX1dxX3xX4xX1xX34xX3xXexX1xX7axX1dxXa7xX3xXexX208xX16xX1xX3xX1xX208xX16xX1xX3xXexX21axXdxX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1bxX6xX3xXcxX42xX43xX3xX16xX89xX28xX3xX8cxX8dxX2xX8fxX3xX6bxX1xX27xX3xX125xX6cxXexX3xX125xX27xXexXa7xX3xXexX118xX34xX16xX25xX3xX38xX5cxX3xX38xX27xX16xX25xX3xX4xX1xX9fxX3xX685xX3xX5xX21axX3xX5xX528xXdxX3xX16xX1xX1fxX71xX16xX3xX7xX6xX1fxX3xXexX1xX1fxX6cxX3xX4xX1xX63xX6xX3xXbxX1xX1f8xX16xX3xXbxX1xXaexXdxX3xX1f8xX28xX3x13e7exX138x13276xX3xXex1853exX3xX38xXd5xX16xX25xXe2xX3xXcxX49cxX16xX25xX3xX16xX528xX3xXbxX1xX75xXdxX3xXexX118xX75xX3xX5xX1exX16xX3xXexX64xXdxX3xX2xX8dxX8dxXe2xX110xXae2xX110xX3xXexXae7xX3xX38xXd5xX16xX25xXe2xX3xXcxX118xX34xX16xX25xX3xX38xX5cxXa7xX3xX16xX528xX3xX16xX25xX4aexX16xX3xX1xX35xX16xX3xX5xX21axX3xX110xX138xXe2xX2eaxX8dx14b36xX3xXexXae7xX3xX38xXd5xX16xX25xXa7xX3xX16xX528xX3xX57xX21axXdxX3xX1xX35xX16xX3xX5xX1exX16xX3xXexX64xXdxX3xX2eaxX8cxXe2xX138xX110xXae2xX3xXexXae7xX3xX38xXd5xX16xX25xXe2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX34xX57xX1dxXaxX12xXcxX118xX34xX16xX25xX3xX6bxX1xXdxX3xX38xX5cxXa7xX3xX7xX6xX1fxX3xX25xX22xX16xX3xX2xX8dxX3xX16xX89xX28xX3xX38xX22xX1fxX3xXexX63xX3xXd8xX21axX34xX3xX8cxX3xX57xXb1xX3xX27xX16xX3xX125xX6xX1fxX78xXdxXexX10xX3xXd8xX21axX3xX6xX5xX1fxX28xXdxX16xX3xXexX35xXdxX3xXcxX1f8xX1dxX3xX31cxX25xX1fxX1dxX1exX16xX3xXd8xX64xXdxX3xXexX49cxX16xX25xX3xXd8xXaexX16xX3xX38xX22xX1fxX3xXexX63xX3xX1xX22dxX16xX3xX110xX8cxXe2xX8dxX8dxX8dxX3xXexXae7xX3xX38xXd5xX16xX25xXa7xX3xXexX1xX208xX3xXcxX42xX43xX3xX38xX69xX3xX5x13205xX3xX25xX22xX16xX3xX110xXe2xX138xX8dxX8dxX3xXexXae7xXe2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx105bexX34xX1fxX118xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX43xX16x15b34xX4xX34xX16xX34xX28xX1dxX0xX45xXbxX12