TP Hà Tĩnh tiếp tục là “quán quân” về chỉ số cải cách hành chính
(Baohatinh.vn) - Với những giải pháp chỉ đạo, điều hành sáng tạo, hiệu quả, 2019 là năm thứ 4 liên tiếp TP Hà Tĩnh dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính (CCHC) khối huyện, thành phố, thị xã theo Quyết định số 4293/QĐ – UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phê duyệt chỉ số CCHC năm 2019.
9e0xb1c3x1654xb3bax362cxcb03xaceex245bxaaf3xX7x6477xd2cax1d63xb1dbxc604x256fxX5xbaf5xXaxaabexXcx173dxX3x6785x13c9xX3xXcxa3a1x2d71xX1xX3xXexXdx8f05xXbxX3xXex902cxX4xX3xX5xX17xX3x22f5x145bx7ec9x45fcxX1bxX3xX2bxX2cx45fdxX1bx3609xX3xd722x9109xX3xX4xX1x20a1xX3xX7x8a12xX3xX4x93eexXdxX3xX4xX2dxX4xX1xX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xb87axX1bxX1xX0x6f74xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6x518bxXaxX12xa2cex62f5xXdxX3xX1bxX1x3be2xX1bx3b78xX3xX71xXdxX41xXdxX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX4xX1xX3bxX3xab91x1d76x96dbxa6a8xX3xX81xXdxX37xX2cxX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX7xX2dxX1bxX71xX3xXexX82xX83xX84xX3xX1xXdx8604xX2cxX3xX2bxX2cxX41xX84xX3x7a82x5b61xX2xc1d0xX3xX5xX17xX3xX1bx5c34x76b9xX3xXexX1x40e1xX3x929cxX3xX5xXdx3fffxX1bxX3xXexXdxX20xXbxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX66xc527xX1bxX3xX81xb210xX2cxX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX3exX3xX4xX41xXdxX3xX4xX2dxX4xX1xX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX50xX1bxX1xX3x9391xe27xXefxX16xXefx8584xX3xd212xX1xX3exXdxX3xX1xX2cx8cdbxX9cxX1bxX84xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX3exX84xX3xXexX1x1da0xX3x115fxd68exX3xXexX1xX10xX83xX3x456cxX2cxXfcxX20xXexX3xX81xX10exX1bxX1xX3xX7xX3exX3xXb4xXa4xXa7x424bxX54xX118x654axX3x6a33xX3xda04x728ax385cx7e98xX3xX1bxX71xX17xXfcxX3xX129xXa5xX54xX2xXa4xX54xXa4xXa5xX2xXa7xX3xX4x34d3xX6xX3xX130xX131xX132xX133xX3xXexX3bxX1bxX1xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX36xX37xX3xXbxX1xXb8xX3xX66xX2cxXfcxX9cxXexX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX3exX3xXefxXefxX16xXefxX3xX1bxXadxXaexX3xXa4xXa5xX2xXa7x191dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX83xX66xXfcxX3xXbxXefxX10xX1bxXexX10xc40bxXaxX12xX0xXdxXaexX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX1bxXexX10xX197xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxa3f0xXdxX66xXexX1x1020xX3x4753xX2x9ba6xXbxX110x4556xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX1bbxX3xXb4xX2xXa5xXbxX110xX1c2xXaxX3xX7xX197xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bbxX54xX54xXdxX17cxd40bxX6xX83xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX17cxX36xX1bxX54xX1bxX10xX1b6xX7xX54xX2xXa7xX1bfxXa4xX54xX2xX129xX1bfxX66xXa4xXa5x9dabxX129xX1bdxXb4xXa5xXexXa4xXa5xXb4xXb4xX5x3946xa6a9xX2xX129xXa5xX66xX2xXa4xX129xX2xXa7xX2xXa5xXexXa4xX1ffxX1bdxXb4xX5xX129xX20bxX4xX17cx2262xXbxX71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX24xX4xX3xX5xX17xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1bxX3xX2bxX2cxX32xX1bxX34xX3xX36xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX3exX3xX4xX41xXdxX3xX4xX2dxX4xX1xX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX50xX1bxX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX83xX1bxXaxX12xX16xX83xX82xXexX3xX81x7a0axX1bxX71xX3xX71xXdxX6xX83xX3xX66xX10exX4xX1xX3xXexX82xXdxX3xXcxX197xX2cxX1bxX71xX3xXexX32xXaexX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX50xX1bxX1xX3xX4xca93xX1bxX71xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX17cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX83xX66xXfcxXaxX12xX69xX6axXdxX3xXa7xXb4xX84xXb4xXa7xX3xX81xXdx9d17xXaexX3xXexX197xXb8xX1bxX3xXexc14dxX1bxX71xX3xX81xXdxX2e5xXaexX3xX2xXa5xXa5xX84xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX81xX111xX3xX36x971bx700axXexX3xX2bxX2cxX6xX3xX1xX2cxXfcxX9cxX1bxX3xXcxX1xX82xX4xX1xX3xX16xX17xX3xXeexXa7xXa4xX84xXb4xX20axXf3xX3xX36xX17xX3xX132xX71xX1xXdxX3x3c6axX2cxX32xX1bxX3xXeexXa7xXa4xX84xX2xXb4xXf3xX3xX81xX2e5xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX24xX4xX3xX71xXdxX6fxX3xX36xX6fxX1bxX71xX3xX36xX10exX3xXexX197xX50xX3xX66xXccxX1bxX3xX81xXd0xX2cxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX36xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX3exX3xXefxXefxX16xXefxX3xX4x9ffcxXbxX3xX1xX2cxXfcxX9cxX1bxX84xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX3exX84xX3xXexX1xX10exX3xX110xX111xX3xX1bxXadxXaexX3xXa4xXa5xX2xXa7xX17cxX3xXcxX197xX83xX1bxX71xX3xXa7xXb4xX84xXb4xXa7xX3xX81xXdxX2e5xXaexX3xX81xX82xXexX3xX81xX30bxX30cxX4xX84xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX4x36ffxX3xX20axX1bfxX84xXa5xXa7xX3xX81xXdxX2e5xXaexX3xXexX1x59baxXaexX3xX81xX10exX1bxX1xX3xX36xX17xX3xX2xXa7xX84xXb4xX3xX81xXdxX2e5xXaexX3xXexcb6dxX3xX81xXdxX37xX2cxX3xXexX197xX6xX3xX110xX111xX3xX1xX28dxXdxX3xX1x56dbxX4xX17cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX83xX66xXfcxXaxX12xX12cxbc2axX4xX3xX1e2xXdxX9cxXexX84xX3xX4xX3c8xX3xX20axX54xX1ffxX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX3exX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xXd0xX1bxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX66xXccxX1bxX3xX81xXd0xX2cxX3xXexX3bxX1bxX1xX3xX71xd05axXaexX1bbxX3xXefxX2b5xX1bxX71xX3xXexX2dxX4xX3xX4xX1xX3bxX3xX81xX82xX83xX84xX3xX81xXdxX37xX2cxX3xX1xX17xX1bxX1xX3xXefxXefxX16xXefxX3xXeexXa7xX84xXa7xX129xX54xX2xXa5xX3xX81xXdxX2e5xXaexXf3xX1c2xX3xX110xX32xXfcxX3xX66xeb7xX1bxX71xX3xX36xX17xX3xX1bxX32xX1bxX71xX3xX4xX6xX83xX3xX4xX1xX37bxXexX3xX5xX30bxX30cxX1bxX71xX3xX81xX28dxXdxX3xX1bxX71x84c2xX3xX4xX2dxX1bxX3xX1e2xX28dxX84xX3xX4xX2b5xX1bxX71xX3xX4xX1xXb2xX4xX3xXeexX2xX129xX84xXa7xX1ffxX54xX2xXb4xX3xX81xXdxX2e5xXaexXf3xX1c2xX3xX1xXdxX9cxX1bxX3xX81xX82xXdxX3xX1xX3c8xX6xX3xX1bxX37xX1bxX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX50xX1bxX1xX3xXeexX2xX2xX84xXa7xX1ffxX54xX2xX129xX3xX81xXdxX2e5xXaexXf3xX1c2xX3xX4xX41xXdxX3xX4xX2dxX4xX1xX3xXexX1xX146xX3xXexX24xX4xX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX50xX1bxX1xX3xXeexX2xX2xX84xXa7xXa7xX54xX2xXa4xX3xX81xXdxX2e5xXaexXf3xX3xX36xX17xX3xX1xXdxX9cxX1bxX3xX81xX82xXdxX3xX1xX3c8xX6xX3xX1bxX37xX1bxX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX50xX1bxX1xX3xXeexX2xX129xX84xXa7xX20axX54xX2xX1bfxX3xX81xXdxX2e5xXaexXf3xX17cxX17cxX17cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX83xX66xXfcxX3xXbxXefxX10xX1bxXexX10xX197xXaxX12xX0xXdxXaexX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX1bxXexX10xX197xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX66xXexX1xX1bbxX3xX1bdxX2xX1bfxXbxX110xX1c2xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX1bbxX3xXb4xX2xXa5xXbxX110xX1c2xXaxX3xX7xX197xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bbxX54xX54xXdxX17cxX1e2xX6xX83xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX17cxX36xX1bxX54xX1bxX10xX1b6xX7xX54xX2xXa7xX1bfxXa4xX54xX2xX129xX1bfxX66xXa4xXa5xX1ffxX129xX1bdxX1bfxXa5xXexX2xXb4xX2xX5xX2xX20bxX2xX129xXa5xX66xX2xXa4xX129xX129xXa5xXa5xX129xXexX20axXa7xX129xX129xX5xX2xXa5xX17cxX221xXbxX71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX24xX4xX3xX5xX17xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1bxX3xX2bxX2cxX32xX1bxX34xX3xX36xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX3exX3xX4xX41xXdxX3xX4xX2dxX4xX1xX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX50xX1bxX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX83xX1bxXaxX12x1c3fxX2b5xX3xX1xd697xX1bxX1xX3xXexX1xX50xX3xX81xXdxX2e5xXaexX3xXexX2eexX3xX66xX32xX1bxX3xXbxX1xX3exX3xX81xXdxX9cxX1bxX3xXex4bf0xX3xX81xX30bxX30cxX4xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX197xXdxX2e5xX1bxX3xXf5xX1xX6xXdxX3xXexX197xX83xX1bxX71xX3xX1bxXadxXaexX3xXa4xXa5xX2xXa7xX3xX5xX17xX3xXaexX28dxXexX3xX1bx5ae9xX3xX5xX48exX4xX3xX5xX6axX1bxX3xX4xX146xX6xX3xX81xX10exX6xX3xXbxX1xX30bxab20xX1bxX71xX3xXexX197xX83xX1bxX71xX3xX36xXdxX9cxX4xX3xXexX1xX48exX4xX3xX1xXdxX9cxX1bxX3xXefxXefxX16xXefxX17cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX83xX66xXfcxXaxX12xX12cxX30bxX30cxX4xX3xX1e2xXdxX20xXexX84xX3xX4xX2b5xX1bxX71xX3xXexX2dxX4xX3xXefxXefxX16xXefxX3xX5xX17xX3xX1bxX1xXdxX9cxXaexX3xX36xX24xX3xXexX197xX400xX1bxX71xX3xXexX32xXaexX84xX3xX110xX2cxXfcxXb8xX1bxX3xX7xX2cxX3exXexX3xX81xX30bxX30cxX4xX3xX1xX9cxX3xXexX1xX3exX1bxX71xX3xX4xX1xX50xX1bxX1xX3xXexX197xX10exX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX2bxX2cxX6xX1bxX3xXexX32xXaexX3xX4xX1xX3bxX3xX81xX82xX83xX3xXexX1xX48exX4xX3xX1xXdxX9cxX1bxX3xX36xX6axXdxX3xX1bxX1xXdxX37xX2cxX3xX4xX2dxX4xX1xX3xX5xX17xXaexX3xX7xX2dxX1bxX71xX3xXexX82xX83xX84xX3xX1xXdxX9cxX2cxX3xX2bxX2cxX41xX3xX1bxX1xX30bxX1bbxX3xXcxXadxX1bxX71xX3xX4xX30bx881cxX1bxX71xX3xXf5xXdxX2e5xXaexX3xXexX197xX6xX84xX3xX7xXdxX20xXexX3xX4xX1xX419xXexX84xX3xX4xX1xX37bxX1bxX3xX4xX1xX3bxX1bxX1xX3xX36xXdxX9cxX4xX3xXexX1xX48exX4xX3xX1xXdxX9cxX1bxX3xXf5x2fdexX3xX5xX2cx379cxXexX84xX3xXf5xX7e3xX3xX4xX30bxX6d1xX1bxX71xX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX50xX1bxX1xX1c2xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX24xX4xX3xXexX1xX48exX4xX3xX1xXdxX9cxX1bxX3xX132xX71xX1xX10exX3xX2bxX2cxXfcxX20xXexX3xX7xX3exX3xXa5xX1bfxX20bxX132xX118xX54xXcxX1xX17cxX130xX3xX36xX37xX3xX81xX3d7xXfcxX3xXaexX82xX1bxX1xX3xXefxXefxX16xXefxX3xX71xXdxX6xXdxX3xX81xX83xX82xX1bxX3xXa4xXa5xX2xX20axX20bxXa4xXa5xXa4xX2xX1c2xX3xXexX2eexX3xX4xX1xXb2xX4xX3xXf5xXdxX2e5xXaexX3xXexX197xX6xX3xX81xX10exX1bxX1xX3xXf5x43eexX3xX4xX2b5xX1bxX71xX3xXexX2dxX4xX3xXefxXefxX16xXefxX84xX3xX1xX83xX82xXexX3xX81xX28dxX1bxX71xX3xX4xX2b5xX1bxX71xX3xX36xX24xX3xXexX82xXdxX3xX2xX1bdxX3xXbxX1xX30bxX7afxX1bxX71xX84xX3xX110xX111xX3xX36xX17xX3xXf5xXdxX2e5xXaexX3xXexX197xX6xX3xX81xX28dxXexX3xX110xX2cxX37bxXexX3xXexX82xXdxX3xXaexX28dxXexX3xX7xX3exX3xXbxX1x874exX1bxX71xX84xX3xX1e2xX6xX1bxX84xX3xX81xX6d1xX1bxX3xX36xX10exX1c2xX3xXf5xX1xX41xX83xX3xX7xX2dxXexX84xX3xX81xX83xX3xX5xX30bxX7afxX1bxX71xX3xX7xX48exX3xX1xX17xXdxX3xX5xX8c0xX1bxX71xX3xX4xX146xX6xX3xX1bxX71xX30bxX7afxXdxX3xX66xX32xX1bxX84xX3xXexX2eexX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX81xX3exXdxX3xX36xX6axXdxX3xX7xX48exX3xXbxX1xX24xX4xX3xX36xX24xX3xX4xX146xX6xX3xX4xX6d1xX3xX2bxX2cxX6xX1bxX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX50xX1bxX1xX3xX1bxX1xX17xX3xX1bxX30bxX6axX4xX3xXexX197xXb8xX1bxX3xX81xX10exX6xX3xX1e2xX17xX1bxX17cxX17cxX17cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX83xX66xXfcxX3xXbxXefxX10xX1bxXexX10xX197xXaxX12xX0xXdxXaexX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX1bxXexX10xX197xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX66xXexX1xX1bbxX3xX1bdxX2xX1bfxXbxX110xX1c2xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX1bbxX3xX20axX1ffxX2xXbxX110xX1c2xXaxX3xX7xX197xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bbxX54xX54xXdxX17cxX1e2xX6xX83xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX17cxX36xX1bxX54xX1bxX10xX1b6xX7xX54xX2xXa7xX1bfxXa4xX54xX2xX129xXa5xX66xX2xXa4xX129xXa4xXa5xX1bfxXa5xXexXa4xX1ffxXb4xXb4xXa7xX5xXa5xX17cxX221xXbxX71x4358xX197xX9xX1ffxXa4xX1bdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX24xX4xX3xX5xX17xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1bxX3xX2bxX2cxX32xX1bxX34xX3xX36xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX3exX3xX4xX41xXdxX3xX4xX2dxX4xX1xX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX50xX1bxX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX83xX1bxXaxX12xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3x5bf2xX3xX36xX10exX3xXexX197xX50xX3xXexX1xXb2xX3xX1bxX1xX37bxXexX3xXexX197xX83xX1bxX71xX3xX1e2xX41xX1bxX71xX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX3exX3xXefxXefxX16xXefxX3xXf5xX1xX3exXdxX3xX1xX2cxXfcxX9cxX1bxX84xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX3exX84xX3xXexX1xX10exX3xX110xX111xX17cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX83xX66xXfcxXaxX12xX132xXadxXaexX3xXa4xXa5xX2xXa7xX3xX4xX4afxX1bxX71xX3xX81xX2dxX1bxX1xX3xX66xX37bxX2cxX3xX7xX48exX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX197xXdxX2e5xX1bxX3xX4xX146xX6xX3xX1xX2cxXfcxX9cxX1bxX3xXcxX1xX82xX4xX1xX3xX16xX17xX3xXf5xX1xXdxX3xXexX3edxX3xX36xX10exX3xXexX197xX50xX3xXexX1xXb2xX3xXb4xX3xX1bxXadxXaexX3xXa4xXa5xX2xX1ffxX3xX81xX111xX3xX36xX30bxX6d1xX1bxX3xX5xXb8xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX1bxX71xX2b5xXdxX3xX36xX10exX3xX2axX2dxX3xX2bxX2cxX32xX1bxX34xX3xXexX197xX83xX1bxX71xX3xX1bxXadxXaexX3xXa4xXa5xX2xXa7xX3xX36xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX3exX3xXefxXefxX16xXefxX3xXexX197xX83xX1bxX71xX3xXf5xX1xX3exXdxX3xX1xX2cxXfcxX9cxX1bxX17cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX83xX66xXfcxXaxX12xX132xX71xX83xX17xXdxX3xX197xX6xX84xX3x466fxXa51xX3xd2f3xX1xX83xX6xX3xX1xX400xX4xX3xX36xX17xX3xXefxX2b5xX1bxX71xX3xX1bxX71xX1xX9cxX3xX66xXccxX1bxX3xX81xXd0xX2cxX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX3exX3xXefxXefxX16xXefxX3xX1bxXadxXaexX3xXa4xXa5xX2xXa7xX3xX4xX146xX6xX3xXf5xX1xX3exXdxX3xX7xXa51xX84xX3xX1e2xX6xX1bxX84xX3xX1bxX71xX17xX1bxX1xX17cxX3xX132xX71xX32xX1bxX3xX1xX17xX1bxX71xX3xX132xX1xX17xX3xX1bxX30bxX6axX4xX3xXexX3bxX1bxX1xX3xX36xX30bxX30cxXexX3xX2bxX2cxX6xX3xX1bfxX3xX4xX6d1xX3xX2bxX2cxX6xX1bxX3xXcxX197xX2cxX1bxX71xX3xX30bxX6d1xX1bxX71xX3xX81xX3c8xX1bxX71xX3xXexX197xXb8xX1bxX3xX81xX10exX6xX3xX1e2xX17xX1bxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX81xX2e5xX3xX71xXdxX17xX1bxX1xX3xX1bxX71xX2b5xXdxX3xX36xX10exX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1bxX3xX2bxX2cxX32xX1bxX34xX3xX36xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX3exX3xXefxXefxX16xXefxX3xXa4xXa5xX2xXa7xX17cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX83xX66xXfcxX3xXbxXefxX10xX1bxXexX10xX197xXaxX12xX0xXdxXaexX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX1bxXexX10xX197xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX66xXexX1xX1bbxX3xX1bdxX2xX1bfxXbxX110xX1c2xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX1bbxX3xXb4xX2xXa5xXbxX110xX1c2xXaxX3xX7xX197xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bbxX54xX54xXdxX17cxX1e2xX6xX83xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX17cxX36xX1bxX54xX1bxX10xX1b6xX7xX54xX2xXa7xX1bfxXa4xX54xX2xX129xX1bfxX66xXa4xXa5xX1ffxX129xX20axXa5xX129xXexX1bdxX2xX129xX1bdxX5xX129xX20bxX2xX129xXa5xX66xX2xXa4xX129xXa4xX20axX2xXa4xXexX1bdxXa7xXa7xX2xX5xX2xX20bxX1xX17cxX221xXbxX71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX24xX4xX3xX5xX17xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1bxX3xX2bxX2cxX32xX1bxX34xX3xX36xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX3exX3xX4xX41xXdxX3xX4xX2dxX4xX1xX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX50xX1bxX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX83xX1bxXaxX12x1c39xXdxX6xX83xX3xX66xX10exX4xX1xX3xXexX82xXdxX3xXcxX197xX2cxX1bxX71xX3xXexX32xXaexX3xX16xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX50xX1bxX1xX3xX4xX2b5xX1bxX71xX3xX1xX2cxXfcxX9cxX1bxX3xXcxX1xX82xX4xX1xX3xX16xX17xX17cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX83xX66xXfcxXaxX12xX69xXdxX9cxX4xX3xX110xX2dxX4xX3xX81xX10exX1bxX1xX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX3exX3xXefxXefxX16xXefxX3xX1x9901xX1bxX71xX3xX1bxXadxXaexX3xX1bxX1xXdb4xXaexX3xX81xX2dxX1bxX1xX3xX71xXdxX2dxX3xXaexX28dxXexX3xX4xX2dxX4xX1xX3xXexX1xX48exX4xX3xX4xX1xX37bxXexX84xX3xXf5xX1xX2dxX4xX1xX3xX2bxX2cxX6xX1bxX84xX3xX4xX2b5xX1bxX71xX3xX1e2xXdb4xX1bxX71xX3xXf5xX20xXexX3xX2bxX2cxX41xX3xXexX197xXdxX2e5xX1bxX3xXf5xX1xX6xXdxX3xX4xX2b5xX1bxX71xX3xXexX2dxX4xX3xXefxXefxX16xXefxX3xX4xX146xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX7xXa51xX84xX3xX1e2xX6xX1bxX84xX3xX1bxX71xX17xX1bxX1xX84xX3xX130xX131xX132xX133xX3xX4xX37bxXbxX3xX1xX2cxXfcxX9cxX1bxX3xX36xX17xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX6d1xX3xX2bxX2cxX6xX1bxX3xXcxX197xX2cxX1bxX71xX3xX30bxX6d1xX1bxX71xX3xX81xX3c8xX1bxX71xX3xXexX197xXb8xX1bxX3xX81xX10exX6xX3xX1e2xX17xX1bxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX17cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX83xX66xXfcxXaxX12xXcxX1xX10xX83xX3xX81xX3c8xX84xX3xX4xX2dxX4xX3xX81xX6d1xX1bxX3xX36xX10exX3xXbxX1xX41xXdxX3xXexX48exX3xX81xX2dxX1bxX1xX3xX71xXdxX2dxX3xX4xX2dxX4xX3xXexXdxXb8xX2cxX3xX4xX1xX50xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xXd0xX1bxX3xX36xX37xX3xXefxXefxX16xXefxX3xX1bxX1xXdb4xXaexX3xX110xX2dxX4xX3xX81xX10exX1bxX1xX3xX1ffxXa5xX54xX2xXa5xXa5xX3xX81xXdxX2e5xXaexX84xX3xX7xX6xX2cxX3xX81xX3c8xX3xXexX3bxX1bxX1xX3xX7xc93dxX3xXexX1xX3d7xXaexX3xX81xX10exX1bxX1xX3xX5xX82xXdxX3xXbxX1xXd0xX1bxX3xXexX48exX3xX81xX2dxX1bxX1xX3xX71xXdxX2dxX3xX1bxX17xXfcxX1c2xX3xXa4xXa5xX3xX81xXdxX2e5xXaexX3xX4xX8c0xX1bxX3xX5xX82xXdxX3xX81xX30bxX30cxX4xX3xXexX1xX48exX4xX3xX1xXdxX9cxX1bxX3xXexX1xX2b5xX1bxX71xX3xX2bxX2cxX6xX3xX81xXdxX37xX2cxX3xXexX197xX6xX3xX110xX111xX3xX1xX28dxXdxX3xX1xX400xX4xX3xXaexX28dxXexX3xX4xX2dxX4xX1xX3xXf5xX1xX2dxX4xX1xX3xX2bxX2cxX6xX1bxX3xX66xX83xX3xXexX3bxX1bxX1xX3xXexXdxX20xX1bxX3xX1xX17xX1bxX1xX17cxX3xXb73xX6xX2cxX3xXf5xX1xXdxX3xX4xX3c8xX3xX81xXdxX2e5xXaexX84xX3xXexX3edxX1bxX71xX3xX81xX6d1xX1bxX3xX36xX10exX3xX7xXef2xX3xX81xX30bxX30cxX4xX3xX110xX20xXbxX3xX1xX82xX1bxX71xX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX3exX3xXexX3edxX3xX4xX6xX83xX3xX81xX20xX1bxX3xXexX1xX37bxXbxX3xXexX1xX10xX83xX3xX7xX3exX3xX81xXdxX2e5xXaexX3xXaexX66axX1bxX1xX3xX81xX82xXexX3xX81xX30bxX30cxX4xX17cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX83xX66xXfcxXaxX12xXefxXadxX1bxX3xX4xXb2xX3xX36xX17xX83xX3xXf5xX20xXexX3xX2bxX2cxX41xX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX3exX3xXefxXefxX16xXefxX3xXa4xXa5xX2xXa7xX84xX3xXefxX1xX146xX3xXexX10exX4xX1xX3xX130xX131xX132xX133xX3xXexX3bxX1bxX1xX3xX71xXdxX6xX83xX3xX4xX2dxX4xX3xX81xX6d1xX1bxX3xX36xX10exX84xX3xX81xX10exX6xX3xXbxX1xX30bxX6d1xX1bxX71xX3xXexX2eexX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX2bxX2cxX6xX1bxX3xXexX197xXdxX9cxXexX84xX3xX1bxX71xX1xXdxXb8xXaexX3xXex9766xX4xX3xX197xX1061xXexX3xXf5xXdxX1bxX1xX3xX1bxX71xX1xXdxX9cxXaexX84xX3xX4xX3c8xX3xX71xXdxX41xXdxX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX4xX24xX3xXexX1xX2e5xX3xXf5xX1x79e0xX4xX3xXbxX1xX24xX4xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX454xX1bxX3xXexX82xXdxX84xX3xX1xX82xX1bxX3xX4xX1xX20xX3xX36xX37xX3xXefxXefxX16xXefxX3xX81xX111xX3xX81xX30bxX30cxX4xX3xX1xX28dxXdxX3xX81xX454xX1bxX71xX3xXexX1xX3d7xXaexX3xX81xX10exX1bxX1xX3xX4xX1xX3bxX3xX197xX6xX3xXexX197xX83xX1bxX71xX3xX1bxXadxXaexX3xXa4xXa5xX2xXa7xX3xX36xX17xX3xX81xX3d7xXfcxX3xXaexX82xX1bxX1xX3xXexX1xX48exX4xX3xX1xXdxX9cxX1bxX3xXefxXefxX16xXefxX84xX3xX1bxX32xX1bxX71xX3xX4xX6xX83xX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX3exX3xXefxXefxX16xXefxX3xX4xX146xX6xX3xX81xX6d1xX1bxX3xX36xX10exX84xX3xX81xX10exX6xX3xXbxX1xX30bxX6d1xX1bxX71xX3xXexX197xX83xX1bxX71xX3xX1bxX1xX6fxX1bxX71xX3xX1bxXadxXaexX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX1xX10xX83xX17cxX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX197xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX197xX83xX1bxX71xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxXb8xX1bxX3xX2bxX2cxX6xX1bxX1bbxX0xX54xX7xXexX197xX83xX1bxX71xX12xX0xX2cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX20bxXexX1xX2cxXaexX1e2xX20bxX6xX1bxX66xX20bxX7xX6xXbxX83xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb76xX1xX2b5xX1bxX71xX3xX4xX3c8xX3xX2axX4xX2b5xX1bxX71xX3xX66xX32xX1bxX3xX81xXdxX9cxX1bxX3xXexX688xX34xX84xX3xX66xX10exX4xX1xX3xX36xX24xX3xX4xX2b5xX1bxX71xX3xXexX197xX48exX4xX3xXexX2cxXfcxX20xX1bxX3xXf5xX1xX3c8xX3xX81xX82xXexX3xX1xXdxX9cxX2cxX3xX2bxX2cxX41xX3xX4xX6xX83xXaxX3xX1xX197xX10x71adxX9xXaxX54xX4xX1xXdxX1bxX1xX20bxX2bxX2cxXfcxX10xX1bxX54xXf5xX1xX83xX1bxX71xX20bxX4xX83xX20bxX4xX83xX1bxX71xX20bxX66xX6xX1bxX20bxX66xXdxX10xX1bxX20bxXexX2cxX20bxX66xXdxX4xX1xX20bxX36xX2cxX20bxX4xX83xX1bxX71xX20bxXexX197xX2cxX4xX20bxXexX2cxXfcxX10xX1bxX20bxXf5xX1xX83xX20bxX66xX6xXexX20bxX1xXdxX10xX2cxX20bxX2bxX2cxX6xX20bxX4xX6xX83xX54xX2xX1ffxXa4xXa5xXb4xX2xX17cxX1xXexXaexXaxX12xX0xXdxXaexX71xX3xX7xX197xX4xX9xXaxX54xXaexX10xX66xXdxX6xX54xX2xXa4xXa5xX54xX1bxX10xX1b6xX7xX54xX2xXa7xXb4xXb4xX54xX2xX129xXa5xX66xXa5xX2xXa5xXa5xX1bfxXa5xXa4xXexXa4xX20axX129xXb4xX5xX1bfxX20bxXexX83xX20bxX66xXbxX17cxX221xXbxX71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX24xX4xX3xX5xX17xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1bxX3xX2bxX2cxX32xX1bxX34xX3xX36xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX3exX3xX4xX41xXdxX3xX4xX2dxX4xX1xX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX50xX1bxX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX36xX12xX0xX7xXexX197xX83xX1bxX71xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb76xX1xX2b5xX1bxX71xX3xX4xX3c8xX3xX2axX4xX2b5xX1bxX71xX3xX66xX32xX1bxX3xX81xXdxX9cxX1bxX3xXexX688xX34xX84xX3xX66xX10exX4xX1xX3xX36xX24xX3xX4xX2b5xX1bxX71xX3xXexX197xX48exX4xX3xXexX2cxXfcxX20xX1bxX3xXf5xX1xX3c8xX3xX81xX82xXexX3xX1xXdxX9cxX2cxX3xX2bxX2cxX41xX3xX4xX6xX83xXaxX3xX1xX197xX10xX11f9xX9xXaxX54xX4xX1xXdxX1bxX1xX20bxX2bxX2cxXfcxX10xX1bxX54xXf5xX1xX83xX1bxX71xX20bxX4xX83xX20bxX4xX83xX1bxX71xX20bxX66xX6xX1bxX20bxX66xXdxX10xX1bxX20bxXexX2cxX20bxX66xXdxX4xX1xX20bxX36xX2cxX20bxX4xX83xX1bxX71xX20bxXexX197xX2cxX4xX20bxXexX2cxXfcxX10xX1bxX20bxXf5xX1xX83xX20bxX66xX6xXexX20bxX1xXdxX10xX2cxX20bxX2bxX2cxX6xX20bxX4xX6xX83xX54xX2xX1ffxXa4xXa5xXb4xX2xX17cxX1xXexXaexXaxX12xXb76xX1xX2b5xX1bxX71xX3xX4xX3c8xX3xX2axX4xX2b5xX1bxX71xX3xX66xX32xX1bxX3xX81xXdxX9cxX1bxX3xXexX688xX34xX84xX3xX66xX10exX4xX1xX3xX36xX24xX3xX4xX2b5xX1bxX71xX3xXexX197xX48exX4xX3xXexX2cxXfcxX20xX1bxX3xXf5xX1xX3c8xX3xX81xX82xXexX3xX1xXdxX9cxX2cxX3xX2bxX2cxX41xX3xX4xX6xX83xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX197xX83xX1bxX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX131xX2dxXaexX3xX7xX2dxXexX3xX2bxX2cxX6xX1bxX3xX81xXdxX2e5xXaexX3xX1bxX17xXfcxX84xX3xXexX1xX7afxXdxX3xX71xXdxX6xX1bxX3xX2bxX2cxX6xX84xX3xX4xX2b5xX1bxX71xX3xXexX2dxX4xX3xXexX2cxXfcxXb8xX1bxX3xXexX197xX2cxXfcxX37xX1bxX3xX66xX10exX4xX1xX3xX36xX24xX3xX4xX2b5xX1bxX71xX3xXexX197xX48exX4xX3xXexX2cxXfcxX20xX1bxX3xX81xX30bxX30cxX4xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX81xX3d7xXfcxX3xXaexX82xX1bxX1xX3xX36xX6axXdxX3xX1bxX1xXdxX37xX2cxX3xX4xX2dxX4xX1xX3xX5xX17xXaexX3xX7xX2dxX1bxX71xX3xXexX82xX83xX3xX1bxX1xXdb4xXaexX3xX71xXdxX1061xXbxX3xX1bxX71xX30bxX7afxXdxX3xX66xX32xX1bxX3xX1e2xXdxX20xXexX84xX3xX1xXdxX2e5xX2cxX3xX36xX17xX3xX4xX1xX146xX3xX81xX28dxX1bxX71xX3xXexXdxX20xXbxX3xX4xX7e7xX1bxX17cxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX36xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12cxX2b5xX3xXexX1xX10exX3xX5xX83xX82xXdxX3x7f9exX14faxX3xX20bxX3xXefxX6d1xX3xX1xX28dxXdxX3xX81xX2e5xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX3exX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX2axX1bxX2eexXdxX3xX1e2xX7e7xXexX3xX5xXb8xX1bxX34xXaxX3xX1xX197xX10xX11f9xX9xXaxX54xX4xX1xXdxX1bxX1xX20bxXexX197xXdxX54xX66xX83xX20bxXexX1xXdxX20bxX5xX83xX6xXdxX20bxXdxXdxX20bxX4xX83xX20bxX1xX83xXdxX20bxX66xX10xX20bxXexX1xX6xX1bxX1xX20bxXbxX1xX83xX20bxX1xX6xX20bxXexXdxX1bxX1xX20bxX1bxX83xXdxX20bxX1e2xX6xXexX20bxX5xX10xX1bxX54xX2xX20axX2xXb4xX1ffxX1bdxX17cxX1xXexXaexXaxX12xX0xXdxXaexX71xX3xX7xX197xX4xX9xXaxX54xXaexX10xX66xXdxX6xX54xX2xXa4xXa5xX54xX1bxX10xX1b6xX7xX54xX2xXa7xX2xX1bfxX54xX2xX129xXa5xX66xX1bfxX2xXb4xX1bfxX129xX1bfxX1ffxXexX129xX129xXa7xX20axX1bdxX5xXa5xX17cxX221xXbxX71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX24xX4xX3xX5xX17xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1bxX3xX2bxX2cxX32xX1bxX34xX3xX36xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX3exX3xX4xX41xXdxX3xX4xX2dxX4xX1xX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX50xX1bxX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX36xX12xX0xX7xXexX197xX83xX1bxX71xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12cxX2b5xX3xXexX1xX10exX3xX5xX83xX82xXdxX3xX14faxX14faxX3xX20bxX3xXefxX6d1xX3xX1xX28dxXdxX3xX81xX2e5xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX3exX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX2axX1bxX2eexXdxX3xX1e2xX7e7xXexX3xX5xXb8xX1bxX34xXaxX3xX1xX197xX10xX11f9xX9xXaxX54xX4xX1xXdxX1bxX1xX20bxXexX197xXdxX54xX66xX83xX20bxXexX1xXdxX20bxX5xX83xX6xXdxX20bxXdxXdxX20bxX4xX83xX20bxX1xX83xXdxX20bxX66xX10xX20bxXexX1xX6xX1bxX1xX20bxXbxX1xX83xX20bxX1xX6xX20bxXexXdxX1bxX1xX20bxX1bxX83xXdxX20bxX1e2xX6xXexX20bxX5xX10xX1bxX54xX2xX20axX2xXb4xX1ffxX1bdxX17cxX1xXexXaexXaxX12xX12cxX2b5xX3xXexX1xX10exX3xX5xX83xX82xXdxX3xX14faxX14faxX3xX20bxX3xXefxX6d1xX3xX1xX28dxXdxX3xX81xX2e5xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX3exX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX2axX1bxX2eexXdxX3xX1e2xX7e7xXexX3xX5xXb8xX1bxX34xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX197xX83xX1bxX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX132xX1xX6fxX1bxX71xX3xX4xX3exX3xX71xX108bxX1bxX71xX3xXf5xX1xX2b5xX1bxX71xX3xXaexX9cxXexX3xXaex35bcxXdxX3xX4xX146xX6xX3xX12cxX41xX1bxX71xX3xX1e2xX28dxX3xX36xX17xX3xX1bxX1xX32xX1bxX3xX66xX32xX1bxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX7xX2cxX3exXexX3xX2xXa4xX3xX1bxXadxXaexX3xX2bxX2cxX6xX3xX81xX111xX3xX2axX1xX2dxXdxX3xX2bxX2cxX41xX3xX1bxX71xX400xXexX34xX3xXf5xX1xXdxX3xXcxX1xX146xX3xXexX30bxX6axX1bxX71xX3xXefxX1xX50xX1bxX1xX3xXbxX1xX146xX3xXf5x3c0exX3xX118xX2cxXfcxX20xXexX3xX81xX10exX1bxX1xX3xX7xX3exX3xX2xX20axX1bfxX20bxX118xX12cxX54xXcxXcxX71xX3xX36xX37xX3xX36xXdxX9cxX4xX3xX4xX2b5xX1bxX71xX3xX1bxX1xX7e7xX1bxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX5xX17xX3xX81xX2b5xX3xXexX1xX10exX3xX5xX83xX82xXdxX3xX14faxX14faxX3xXexX197xX48exX4xX3xXexX1xX2cxX28dxX4xX3xXexX3bxX1bxX1xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX36xX17xX83xX3xX1bxX71xX17xXfcxX3xX2xX129xX54xXa4xX54xXa4xXa5xX2xXa7xX17cxX3xXefx8250xX1bxX71xX3xXbxX1xX37bxX1bxX3xXf5xX1xXa51xXdxX3xX1xX30bxX6axX1bxX71xX3xX36xX37xX3xX5xbd39xX3xX4xX2b5xX1bxX71xX3xX1e2xX3exX3xX2bxX2cxXfcxX20xXexX3xX81xX10exX1bxX1xX3xX81xX30bxX30cxX4xX3xXexX2eexX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX36xX17xX83xX3xX1bxX71xX17xXfcxX3xXa4xXa5xX54xXb4xX84xX3xX14xX69xX3xX131xX2dxX83xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX81xX111xX3xX4xX3c8xX3xX4xX2cxX28dxX4xX3xXexX197xX6xX83xX3xX81xX2eexXdxX3xX36xX6axXdxX3x59f7xXfcxX3xX36xXdxXb8xX1bxX3xX131xXcxX69xX3xXcxX3bxX1bxX1xX3xX146xXfcxX84xX3xX131xX50xX3xXexX1xX30bxX3xXcxX1xX17xX1bxX1xX3xX146xXfcxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX20bxX3xX132xX71xX2cxXfcxX180axX1bxX3xX16xX454xX1bxX71xX3xd2f4xX1axX1bxX1xX17cxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX36xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXefxX1xX3bxX3xX7xX3exX3xXefxXefxX16xXefxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX3exX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX81xXb2xX1bxX71xX3xX81xXd0xX2cxX3xXexX197xX83xX1bxX71xX3xX4xX2dxX4xX3xX81xX6d1xX1bxX3xX36xX10exX3xX4xX37bxXbxX3xX1xX2cxXfcxX9cxX1bxXaxX3xX1xX197xX10xX11f9xX9xXaxX54xX4xX1xXdxX1bxX1xX20bxX2bxX2cxXfcxX10xX1bxX54xX4xX1xXdxX20bxX7xX83xX20bxX4xX4xX1xX4xX20bxXexX1xX6xX1bxX1xX20bxXbxX1xX83xX20bxX1xX6xX20bxXexXdxX1bxX1xX20bxX66xX2cxX1bxX71xX20bxX1bxX1e2xX7xXbxX20bxX66xX6xX2cxX20bxXexX197xX83xX1bxX71xX20bxX4xX6xX4xX20bxX66xX83xX1bxX20bxX36xXdxX20bxX4xX6xXbxX20bxX1xX2cxXfcxX10xX1bxX54xX2xX20axXa5xXa5xX1bdxX1bdxX17cxX1xXexXaexXaxX12xX0xXdxXaexX71xX3xX7xX197xX4xX9xXaxX54xXaexX10xX66xXdxX6xX54xX2xXa4xXa5xX54xX1bxX10xX1b6xX7xX54xX2xXa7xX2xX2xX54xX2xXa5xX1bdxX66xX129xX2xX1ffxX129xXa4xXa4xX1bfxXexX20axXa4xXb4xXa7xX5xX2xXa5xX20bxX2xX129xXa5xX66xX129xX2xX1bdxX1bfxXa5xXa4xX1ffxXexXb4xX129xXa5xX1bfxXb4xX5xXa5xX17cxX221xXbxX71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX24xX4xX3xX5xX17xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1bxX3xX2bxX2cxX32xX1bxX34xX3xX36xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX3exX3xX4xX41xXdxX3xX4xX2dxX4xX1xX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX50xX1bxX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX36xX12xX0xX7xXexX197xX83xX1bxX71xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXefxX1xX3bxX3xX7xX3exX3xXefxXefxX16xXefxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX3exX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX81xXb2xX1bxX71xX3xX81xXd0xX2cxX3xXexX197xX83xX1bxX71xX3xX4xX2dxX4xX3xX81xX6d1xX1bxX3xX36xX10exX3xX4xX37bxXbxX3xX1xX2cxXfcxX9cxX1bxXaxX3xX1xX197xX10xX11f9xX9xXaxX54xX4xX1xXdxX1bxX1xX20bxX2bxX2cxXfcxX10xX1bxX54xX4xX1xXdxX20bxX7xX83xX20bxX4xX4xX1xX4xX20bxXexX1xX6xX1bxX1xX20bxXbxX1xX83xX20bxX1xX6xX20bxXexXdxX1bxX1xX20bxX66xX2cxX1bxX71xX20bxX1bxX1e2xX7xXbxX20bxX66xX6xX2cxX20bxXexX197xX83xX1bxX71xX20bxX4xX6xX4xX20bxX66xX83xX1bxX20bxX36xXdxX20bxX4xX6xXbxX20bxX1xX2cxXfcxX10xX1bxX54xX2xX20axXa5xXa5xX1bdxX1bdxX17cxX1xXexXaexXaxX12xXefxX1xX3bxX3xX7xX3exX3xXefxXefxX16xXefxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX3exX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX81xXb2xX1bxX71xX3xX81xXd0xX2cxX3xXexX197xX83xX1bxX71xX3xX4xX2dxX4xX3xX81xX6d1xX1bxX3xX36xX10exX3xX4xX37bxXbxX3xX1xX2cxXfcxX9cxX1bxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX197xX83xX1bxX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXefxX1xXdxX37xX2cxX3xXa4xXa5xX54xX129xX84xX3xX131xX6xX1bxX3xXcxX1xX30bxX7afxX1bxX71xX3xX36xX24xX3xXcxX1xX17xX1bxX1xX3xX146xXfcxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX2eexX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX1xX28dxXdxX3xX1bxX71xX1xX10exX3xX7xX6d1xX3xXf5xX20xXexX3xX2xX3xX1bxXadxXaexX3xXexX1xX48exX4xX3xX1xXdxX9cxX1bxX3xX132xX71xX1xX10exX3xX2bxX2cxXfcxX20xXexX3xX7xX3exX3xXa5xX1bfxX20bxX132xX118xX54xXcxX1xX17cxX130xX3xX1bxX71xX17xXfcxX3xX129xXa5xX54xX2xXa5xX54xXa4xXa5xX2xX20axX3xX36xX37xX3xX81xX3d7xXfcxX3xXaexX82xX1bxX1xX3xX4xX41xXdxX3xX4xX2dxX4xX1xX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX50xX1bxX1xX3xXeexXefxXefxX16xXefxXf3xX3xX71xXdxX6xXdxX3xX81xX83xX82xX1bxX3xXa4xXa5xX2xX20axX3xX20bxX3xXa4xXa5xXa4xX2xX17cxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX36xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX2cxX5xX12xX0xX66xXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX197xXaxX12xX0xX54xX66xXdxX36xX12xX0xX54xX66xXdxX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx687fxX2cxXexX1xX83xX197xXaxX12xXcxX1xX17xX1bxX1xX3xXefxX1xX2cxX1bxX71xX3xX20bxX3xX14xX1xX1061xX4xX3xX118xX2cxX6xX1bxX71xX0xX54xXbxX12
Thành Chung - Phúc Quang