Những ngọn núi lửa đang hoạt động thu hút khách du lịch ở xứ vạn đảo
Những ngọn núi lửa ở Indonesia từ lâu đã trở thành điểm du lịch thu hút đông đảo lượng lớn du khách thích chinh phục và ưa mạo hiểm.
606ax72a4x9f31xbf21x815ex86acx76f5x88dbx8274xX7x8178x6164xe0c5xb89cxcdccxddc2xX5x67e5xXaxb537x7002xX1x80e7xcbe1xb3f9xX3xX16xX17xd12bxX16xX3xX16xd5b7xXdxX3xX5xa2d3xX6xX3xc520xX6xX16xX17xX3xX1xafddx6fa3xXexX3xX26x7e60xX16xX17xX3xXexX1xc003xX3xX1xX1fxXexX3x8fe4xX1xe2a8xX4xX1xX3xd4f5xX37xX3xX5xc10axX4xX1xX3xa9bbxX3x8096xX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xX0x627cxX1xX2xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX2cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax9e95xX6xXdxX16xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7e8dxX10xX6xX43xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xX3xXexa1e5xX3xX5x68c7xX37xX3xX26xb964xX3xXexd2f2xX4bxX3xXexX1xa5e5xX16xX1xX3xX26xXdxc034xX6bxX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX26x99e4xX16xX17xX3xX26xa322xX2cxX3xX5xa123x7f6bxX16xX17xX3xX5xaa50xX16xX3xX43xX37xX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xXexX1xdb61xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX16xX1xX3xXbxX1x847bxX4xX3xc383xXb1xX3xXd4xX6xX3xX6bxX2dxX2cxX3xX1xXdxXb7xX6bx7215xX0xX57xXbxX12xX0xX1xX2xX12xX0xXdxX6bxX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xX3xX1xe2a2xX16xX1xX3xXd0xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxbeb6xX57xX57xXdxX105xbb70xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX105xXf7xX16xX57xX16xX10x8088xX7xX57xX2x8668x767bxX18cxX57xX2xa46axdb2axX43xc33fxX190xX18bx61a4xX191xX18cxX196xXexa49bxb50dxX196xX190xX5xX2xX105xcb63xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX1xX2xX12xX0xXexX6xX178xX5xX10xX3xX7xXex6083xX5xX10xX9xXaxX6bxX6xXacxX17xXdxX16xX173xX3xX19cxXbx83bcxX3xX6xX37xXexX2cx8683xXaxX12xX0xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXdxX6bxX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xX3xX1xX15fxX16xX1xX3xXd0xX16xX1xX3xX19cxXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX57xX57xXdxX105xX178xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX105xXf7xX16xX57xX16xX10xX187xX7xX57xX2xX18bxX18cxX18cxX57xX2xX190xX191xX43xX193xX190xX18bxX196xX191xX18cxX196xXex7641xX193xX196xX18bxX5xX19cxX105xX1a2xXbxX10xX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde20xX2cxX43xX201xXaxX12xX0xX7xXexXacxX2cxX16xX17xX12xX32bxX6xXexX37xXacxX3xe562xX32bxX6xX5xXdxe1c1xX0xX57xX7xXexXacxX2cxX16xX17xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe85dxX6xXbxXexXdxX2cxX16xXaxX3xX7xXexX201xX5xX10xX9xXaxXexX10xX210xXex89edxX6xX5xXdxX17xX16xX173xX3xX1a2xX37xX7xXexXdx6114xX201xX216xXaxX12xX32bxX6xXexX37xXacxX3xX5xXb1xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX16xae85xXdxX3xXexXdx63d8xX16xX17xX3xX16xX1xb2afxXexX3xX32bxX6xX5xXdxX105xX3xX32bxX6xXexX37xXacxX3xX4xX6xX2cxX3xX2xX105xX19bxX2xX19bxX3xX6bx638axX3xXexX1bxX6xX3xX5xX2dxX4xX3xX4bxX3xXbxX1xXe8xX6xX3xX26xXcbxX16xX17xX3xX178xdae2xX4xX3xX26xXd0xX2cxX3xX32bxX6xX5xXdxX105xX3xX7cxe590xX3xXexXacxe43cxX16xX3xX6bxXdxdb89xX16xX17xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX16xXb1xX201xX3xXacxX31xX16xX17xX3xX1xd4d3xX16xX3xX2xX18cxX190xX3xX3dxX6bxX19cxX105xX3xdf20xX1xXcbxX16xX17xX3xX4xX1xdb8bxX3xX5xXb1xX3xX26xXdxXb7xX6bxX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX26xX31xX4xX3xX26xX3fxX2cxX3bfxX3xX16xX17xXd4x9117xXdxX3xX43xXa5xX16xX3xX4xe894xX16xX3xX4xX2cxXdxX3xX16xX403xXdxX3xX26xXa5xX201xX3xX5xXb1xX3xX26xX47xX6xX3xX26xXdxXb7xX6bxX3xXexXcbxX16xX3xX17xXdxX3fxX2cxX3xXexX1xXdxX3e8xX16xX17xX3xX5xXdxX3e8xX16xX17xX3bfxX3xX16xX403xXdxX3xX4xXd4xX3xX16xX17xXf4xX3xX4x8170xX6xX3xX4xX3fxX4xX3xXf7xX47xX3xXexX1xbffaxX16xX105xX3x7ccexX16xX1xX173xX3xX4dxX4xX10xXdxX16xX43xXdxX6xX105xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xX57xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xX57xXexX6xX178xX5xX10xX12xX0xXexX6xX178xX5xX10xX3xX7xXexX201xX5xX10xX9xXaxX6bxX6xXacxX17xXdxX16xX173xX3xX19cxXbxX210xX3xX6xX37xXexX2cxX216xXaxX12xX0xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXdxX6bxX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xX3xX1xX15fxX16xX1xX3xXd0xX16xX1xX3xX18cxXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX57xX57xXdxX105xX178xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX105xXf7xX16xX57xX16xX10xX187xX7xX57xX2xX18bxX18cxX18cxX57xX2xX190xX191xX43xX193xX190xX18bxX196xX191xX18cxX196xXexX193xX19bxX18bxX2b5xX5xX18cxX105xX1a2xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35dxX6xXbxXexXdxX2cxX16xXaxX3xX7xXexX201xX5xX10xX9xXaxXexX10xX210xXexX371xX6xX5xXdxX17xX16xX173xX3xX1a2xX37xX7xXexXdxX37exX201xX216xXaxX12xd6a9xXb7xX3xX26xX39fxX16xX3xX32bxX6xXexX37xXacxX3bfxX3xX178xX2dxX16xX3xX4xb757xX3xXexX1xXb7xX3xX26xXdxX3xXexXa2xX3xXcxX2cxX201xX6xX3xX32bxX37xX16xX17xX3dxX6xX1xX3bfxX3xda21xX2cxX16xX17xX6xX16xX3xX1xX2cxa67exX4xX3xX40fxX10xX43xXdxX6xX7xX6xX16xX105xX3xXcxX2cxX37xXacxX3xX5xX10xX2cxX3xX16xX1fxXdxX3xX32bxX6xXexX37xXacxX3xX3dxb1e9xX2cxX3xX43xXb1xXdxX3xX3dxX1xX2cxXd0xX16xX17xX3xX19cxX3xX17xXdxX435xX3xXf7xXb1xX3xXexX1xXd4xX435xX16xX17xX3xX178xX3d6xXexX3xX26xX487xX37xX3xXf7xXb1xX2cxX3xX7xX3fxX16xX17xX3xX7xXdaxX6bxX3xX26xXb7xX3xX26xX39fxX16xX3xX3dxX47xXbxX3xX26xXb1xXdxX3xd1d6xX37xX6xX16xX3xX7xX3fxXexX3xX3dxX1xXdxX3xX178xX15fxX16xX1xX3xX6bxXdxX16xX1xX105xX3xXcxX2dxXdxX3xX26xXa5xX201xX3bfxX3xX178xX2dxX16xX3xX7x94b9xX3xXexX1xX3a5xX201xX3xX6bxX645xXexX3xXexXacxX435xXdxX3xXacxd571xX4xX3xXacxde81xX3xX6bxX1bxX4xX3xX5xX3e8xX16xX3xXexXa2xX3xX6bxX645xXexX3xX1xX3e4xX3xda57xX6xX37xX16xX6xX37xX3xX32bxX6xXexX37xXacxX105xX3xX13xX39fxX37xX3xX26xX47bxX3xX7x6d5bxX4xX3bfxX3xX178xX2dxX16xX3xX4xX622xX3xXexX1xXb7xX3xXexXdxX39fxXbxX3xXexXf4xX4xX3xX5xX10xX2cxX3xX5xX3e8xX16xX3xX26xX417xX16xX1xX3xX16xX1fxXdxX3xX7xX6xX37xX3xX3dxX1xXdxX3xX6bxX645xXexX3xXexXacxX435xXdxX3xX6bxX1bxX4xX3xX26xXb7xX3xX16xX1xX15fxX16xX3xXexX1xc81bxX16xX17xX3xXf7xXb1xX2cxX3xX6bxXdxX3edxX16xX17xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX105xX3xX48bxX16xX1xX173xX3xX32bxX6xX5xXdxXdxX7xX5xX6xX16xX43xXexXacxX10xX3dxX3dxXdxX16xX17xX105xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xX57xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xX57xXexX6xX178xX5xX10xX12xX0xXexX6xX178xX5xX10xX3xX7xXexX201xX5xX10xX9xXaxX6bxX6xXacxX17xXdxX16xX173xX3xX19cxXbxX210xX3xX6xX37xXexX2cxX216xXaxX12xX0xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXdxX6bxX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xX3xX1xX15fxX16xX1xX3xXd0xX16xX1xX3xX196xXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX57xX57xXdxX105xX178xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX105xXf7xX16xX57xX16xX10xX187xX7xX57xX2xX18bxX18cxX18cxX57xX2xX190xX191xX43xX193xX190xX18bxX196xX191xX18cxX196xXexX19bxX18cxX2xX5xX196xX105xX1a2xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32bxX2cxX43xX201xXaxX12xX0xX7xXexXacxX2cxX16xX17xX12x95b2xX17xX37xX16xX17xX3xX33fxX32bxX6xX5xXdxX344xX0xX57xX7xXexXacxX2cxX16xX17xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35dxX6xXbxXexXdxX2cxX16xXaxX3xX7xXexX201xX5xX10xX9xXaxXexX10xX210xXexX371xX6xX5xXdxX17xX16xX173xX3xX1a2xX37xX7xXexXdxX37exX201xX216xXaxX12xX8e1xX17xX37xX16xX17xX3xX5xXb1xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX4xX6xX2cxX3xX16xX1xX3a5xXexX3xX4bxX3xX32bxX6xX5xXdxX3bfxX3xX16xd6b6xX6bxX3xXbxX1xXe8xX6xX3xX16xX6xX6bxX3xX16xX1fxXdxX3xX32bxX6xXexX37xXacxX105xX3xX13xX17xXd4xX435xXdxX3xX32bxX6xX5xXdxX3xXexXdxX16xX3xXacxX94fxX16xX17xX3xX16xX1fxXdxX3xX8e1xX17xX37xX16xX17xX3xX5xXb1xX3xX178xXd0xX16xX3xX7xX6xX2cxX3xX4xX47bxX6xX3xX16xX1fxXdxX3x9597xX10xXacxX37xX3xX371xX3xXexXacxXf4xX4xX3xXexXacxX37xX16xX17xX3xXexXa5xX6bxX3xXf7xd272xX3xXexXacxXf4xX105xX3xX35dxX622xX3xX6bxX31xXexX3xX1xX37xX201x957fxX16xX3xXexX1xX2cxX2dxXdxX3xX4bxX3xX26xXa5xX201xX3xX4xX1xX2cxX3xXacxX94fxX16xX17xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xXb1xX3xX6bxX31xXexX3xXbxX1xX487xX16xX3xX4xX47bxX6xX3xX16xX1fxXdxX3xX997xX10xXacxX37xX3xX26xXd4xXd5xX4xX3xX26xXd4xX6xX3xX26xX39fxX16xX3xX32bxX6xX5xXdxX3xX178xX4bxXdxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xXd4xX435xXdxX3xX7cxXdxX16xX43xX37xX3xX26xX487xX37xX3xXexXdxX3e8xX16xX105xX3x9242xX37xXacxX6xX3xX32bxX10xX6xX7xX6xX3dxXdxX1xX3xX371xX3xX16xX17xXcbxXdxX3xX26xX9bfxX16xX3xX5xXdxX16xX1xX3xXexX1xXdxX3e8xX16xX17xX3xX16xX1xX3a5xXexX3xX32bxX6xX5xXdxX3xX4xX9aexX16xX17xX3xXexX1bxX6xX3xX5xX2dxX4xX3xX16xX17xX6xX201xX3xX4xX1xXa5xX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX8e1xX17xX37xX16xX17xX105xX3xX48bxX16xX1xX173xX3x7a66xX10xX43xX43xXdxXexX105xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xX57xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xX57xXexX6xX178xX5xX10xX12xX0xXexX6xX178xX5xX10xX3xX7xXexX201xX5xX10xX9xXaxX6bxX6xXacxX17xXdxX16xX173xX3xX19cxXbxX210xX3xX6xX37xXexX2cxX216xXaxX12xX0xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXdxX6bxX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xX3xX1xX15fxX16xX1xX3xXd0xX16xX1xX3xX193xXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX57xX57xXdxX105xX178xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX105xXf7xX16xX57xX16xX10xX187xX7xX57xX2xX18bxX18cxX18cxX57xX2xX190xX191xX43xX193xX190xX18bxX196xX191xX18cxX196xXexX2b5xX191xX2xX2b5xX5xX193xX105xX1a2xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35dxX6xXbxXexXdxX2cxX16xXaxX3xX7xXexX201xX5xX10xX9xXaxXexX10xX210xXexX371xX6xX5xXdxX17xX16xX173xX3xX1a2xX37xX7xXexXdxX37exX201xX216xXaxX12xXcxX1xX3fxX16xX17xX3xX2xX2xX57xX19cxX190xX2xX19bxX3bfxX3xX16xX1fxXdxX3xX8e1xX17xX37xX16xX17xX3xX26xXa9xX3xX4xX622xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX43xX3a5xX37xX3xX1xXdxX3edxX37xX3xXbxX1xX37xX16xX3xXexXacxXb1xX2cxX3xX3dxX1xXdxX39fxX16xX3xX1xXb1xX16xX17xX3xXexXacxbce9xX6bxX3xX4xX1xX37xX201xX39fxX16xX3xX178xX6xX201xX3xX6a8xX37xcd56xX4xX3xXexX39fxX3xX178xX47xX3xX1xX47bxX201xX3xXf7xXb1xX3xX1xX403xX16xX3xX2xX19cxX190xX105xX190xX190xX190xX3xX43xX37xX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX6bxX3d6xX4xX3xX3dxbcbbxXexX105xX3xXcxX37xX201xX3xX16xX1xXdxX3e8xX16xX3bfxX3xX178xX3a5xXexX3xX4xX1xX3a5xXbxX3xX16xX17xX37xX201xX3xX1xXdxXb7xX6bxX3bfxX3xX26xXa5xX201xX3xXf7x97ecxX16xX3xX5xXb1xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX4xX3fxX4xX3xX43xX37xX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xXexX1xXe8xX4xX1xX3xX3dxX1xX3fxX6bxX3xXbxX1xX3fxX105xX3xX60fxXd4xX435xX16xX17xX3xX5xX3e8xX16xX3xX26xX417xX16xX1xX3xX16xX1fxXdxX3xX4xX622xX3xX1xX3edxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX1bxX4xX3xX26xX6xX3xX43xX2dxX16xX17xX3xXf7xXdaxXdxX3xXexX1xXd0xX6bxX3xXexX1xX6dfxX4xX3xXf7x8b49xXexX3xXf7xXb1xX3xX26xX31xX16xX17xX3xXf7xXd0dxXexX3xXbxX1xX2cxX16xX17xX3xXbxX1xX1fxX105xX3xXcxXa2xX3xX16xX1fxXdxX3xX8e1xX17xX37xX16xX17xX3bfxX3xX178xX2dxX16xX3xX4xX9aexX16xX17xX3xX4xX622xX3xXexX1xXb7xX3xX16xX17xX3d6xX6bxX3xX16xX1xX15fxX16xX3xX26xX417xX16xX1xX3xX16xX1fxXdxX3xX32bxX6xXexX37xXacxX105xX3xX48bxX16xX1xX173xX3x9438xXdxX4xX6bxX2cxX3xcc52xXdxX7xX37exX37exX105xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xX57xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xX57xXexX6xX178xX5xX10xX12xX0xXexX6xX178xX5xX10xX3xX7xXexX201xX5xX10xX9xXaxX6bxX6xXacxX17xXdxX16xX173xX3xX19cxXbxX210xX3xX6xX37xXexX2cxX216xXaxX12xX0xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXdxX6bxX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xX3xX1xX15fxX16xX1xX3xXd0xX16xX1xX3xX191xXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX57xX57xXdxX105xX178xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX105xXf7xX16xX57xX16xX10xX187xX7xX57xX2xX18bxX18cxX18cxX57xX2xX190xX191xX43xX193xX190xX18bxX196xX191xX18cxX196xXexX193xX196xX19bxX191xX5xX191xX105xX1a2xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32bxX2cxX43xX201xXaxX12xX0xX7xXexXacxX2cxX16xX17xX12xX4dxX1a2xX10xX16xX3xX33fxb4b7xX6xXf7xX6xX344xX0xX57xX7xXexXacxX2cxX16xX17xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35dxX6xXbxXexXdxX2cxX16xXaxX3xX7xXexX201xX5xX10xX9xXaxXexX10xX210xXexX371xX6xX5xXdxX17xX16xX173xX3xX1a2xX37xX7xXexXdxX37exX201xX216xXaxX12xX4dxX1a2xX10xX16xX3xX5xXb1xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX16xX94fxX6bxX3xX4bxX3xXbxX1xXe8xX6xX3xX60fxXcbxX16xX17xX3xX26xXd0xX2cxX3xXed4xX6xXf7xX6xX3bfxX3xX4xX3fxX4xX1xX3xXexX1xX47xX3xXexXacxX3a5xX16xX3xX32bxX6xX16xX201xX37xX187xX6xX16xX17xXdxX3xX19cxX191xX3xX3dxX6bxX105xX3xX997xXdxX3edxX16xX17xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX4dxX1a2xX10xX16xX3xX4xX622xX3xX178xX3fxX16xX3xX3dxXe8xX16xX1xX3xX5xX3e8xX16xX3xXexXdaxXdxX3xX18cxX191xX2xX3xX6bxX3xXf7xXdaxXdxX3xX43xXdxX3edxX16xX3xXexXe8xX4xX1xX3xX178xX9bfxX3xX6bxX645xXexX3xX5xXb1xX3xX196xX2xX190xX3xX6bxX19cxX3bfxX3xX7xXa5xX37xX3xX19cxX190xX190xX3xX6bxX105xX3xX7cxX3e4xX3xX4dxX1a2xX10xX16xX3xX4xX9aexX16xX17xX3xX5xXb1xX3xX3dxX1xX4bxXdxX3xX16xX17xX37xX3e4xX16xX3xX4xX47bxX6xX3xX43xX43dxX16xX17xX3xX7xXcbxX16xX17xX3xX32bxX6xX16xX201xX37xXbxX6xX1xXdxXexX105xX3xXcxX37xX201xX3xX4xX622xX3xX6bxXb1xX37xX3xX210xX6xX16xX1xX3xXd0xX2cxX3xX43xXdxX3edxX37xX3xX16xX1xXd4xX16xX17xX3xX16xX3e4xX16xX17xX3xX26xX31xX3xX6xX210xXdxXexX3xXf7xXb1xX3xX3dxXdxX6bxX3xX5xX2cxX2dxXdxX3xXexXacxX2cxX16xX17xX3xX16xX17xX37xX3e4xX16xX3xX16xXd4xXdaxX4xX3xX4bxX3xX26xXa5xX201xX3xX3dxX1xX3fxX3xX4xX6xX2cxX3xX17xXa5xX201xX3xXd0xX16xX1xX3xX1xXd4xX4bxX16xX17xX3xX26xX3fxX16xX17xX3xX3dxXb7xX3xXexXdaxXdxX3xX1xX3edxX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX3fxXdxX3xXf7x921fxX16xX17xX3xX1xX2dxX3xX5xXd4xX37xX105xX3xX60fxXa5xX201xX3xX4xX9aexX16xX17xX3xX5xXb1xX3xX5xae6cxX3xX43xX2cxX3xX3dxX1xXdxX39fxX16xX3xX3dxX1xX37xX3xXf7xX6dfxX4xX3xX210xX37xX16xX17xX3xX6a8xX37xX6xX16xX1xX3xX1xX3e4xX3xX4xX1xX47bxX3xX201xX39fxX37xX3xX5xXb1xX3xX26xX3a5xXexX3xX26xX3fxX3xXf7xXb1xX3xX5xXd4xX37xX3xX1xX37xa7b5xX16xX1xX3xXexX1xX6xX201xX3xXf7xX15fxX3xXexX1xXd0xX6bxX3xXexX1xX6dfxX4xX3xXf7xXd0dxXexX105xX3xX48bxX16xX1xX173xX3xb789xXbxX5xX2cxXacxX10xX6xX105xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xX57xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xX57xXexX6xX178xX5xX10xX12xX0xXexX6xX178xX5xX10xX3xX7xXexX201xX5xX10xX9xXaxX6bxX6xXacxX17xXdxX16xX173xX3xX19cxXbxX210xX3xX6xX37xXexX2cxX216xXaxX12xX0xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXdxX6bxX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xX3xX1xX15fxX16xX1xX3xXd0xX16xX1xX3xX19bxXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX57xX57xXdxX105xX178xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX105xXf7xX16xX57xX16xX10xX187xX7xX57xX2xX18bxX18cxX18cxX57xX2xX190xX191xX43xX193xX190xX18bxX196xX191xX18cxX196xXexX19cxX2xX18bxX18bxX5xX19bxX105xX1a2xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35dxX6xXbxXexXdxX2cxX16xXaxX3xX7xXexX201xX5xX10xX9xXaxXexX10xX210xXexX371xX6xX5xXdxX17xX16xX173xX3xX1a2xX37xX7xXexXdxX37exX201xX216xXaxX12xX32bxX2cxX16xX43xX2cxX187xX2cxX7xX2cxX3xXf7xXb1xX3xX32bxX6xX16xX201xX37xX187xX6xX16xX17xXdxX3xX5xXb1xX3xX1xX6xXdxX3xX5xXc4exXdxX3xX26xXdxX3xX4xX1xXe8xX16xX1xX3xX26xXb7xX3xX43xX37xX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX26xX39fxX16xX3xX4dxX1a2xX10xX16xX105xX3xX997xc9dexXdxX3xX16xX17xXb1xX201xX3bfxX3xX4xX622xX3xX1xXb1xX16xX17xX3xXexXacxXc3exX6bxX3xX43xX37xX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX5xX10xX2cxX3xX5xX3e8xX16xX3xX26xXa5xX201xX3xX26xXb7xX3xX16xX17xX3d6xX6bxX3xX178xX15fxX16xX1xX3xX6bxXdxX16xX1xX3xX210xX37xX3a5xXexX3xX1xXdxX3edxX16xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX5xXb1xX16xX3xX7xXd4xX403xX16xX17xX3xX6bxX435xX3xX26xX645xX4xX3xXf7xXb1xX3xX210xX10xX6bxX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX5xX23xX6xX3xX210xX6xX16xX1xX3xXbxX1xX3fxXexX3xXacxX6xX3xXexXa2xX3xX6bxa4ebxX3xX6a8xX37xX645xX16xX17xX3xX5xXd4xX37xX3xX1xX37xX10c6xX16xX1xX3xX5xX1fxX4xX3xX4xX1xX2dxX16xX17xX3xXf7xX2dxX16xX17xX105xX3xX997xXb1xX37xX3xX210xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1bxX4xX3xX178xXe8xX4xX1xX3xX1xX37xX201xX9bfxX16xX3xXd0xX2cxX3xX4xX47bxX6xX3xX1xX3e4xX3xX6xX210xXdxXexX3xX16xX94fxX6bxX3xX5xX1bxXexX3xXexX1xX1325xX16xX3xXexXacxX2cxX16xX17xX3xX6bxXdxX3edxX16xX17xX3xX16xX1fxXdxX3xX4xX9aexX16xX17xX3xX3dxX1xXdxX39fxX16xX3xX16xX17xXd4xX435xXdxX3xXexX6xX3xX4xX1xX2cxX3fxX16xX17xX3xX16xX17xXd5xXbxX105xX3xX48bxX16xX1xX173xX3xb17cxX6xX5xX5xX1xX10xXacxX10xX105xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xX57xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xX57xXexX6xX178xX5xX10xX12xX0xXexX6xX178xX5xX10xX3xX7xXexX201xX5xX10xX9xXaxX6bxX6xXacxX17xXdxX16xX173xX3xX19cxXbxX210xX3xX6xX37xXexX2cxX216xXaxX12xX0xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXdxX6bxX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xX3xX1xX15fxX16xX1xX3xXd0xX16xX1xX3xX18bxXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX57xX57xXdxX105xX178xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX105xXf7xX16xX57xX16xX10xX187xX7xX57xX2xX18bxX18cxX18cxX57xX2xX190xX191xX43xX193xX190xX18bxX196xX191xX18cxX196xXexX2xX2xX18cxX2xX5xX18bxX105xX1a2xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32bxX2cxX43xX201xXaxX12xX0xX7xXexXacxX2cxX16xX17xX12xXa7cxXdxX16xX1a2xX6xX16xXdxX3xX33fx931bxX2cxX6bxX178xX2cxX3dxX344xX0xX57xX7xXexXacxX2cxX16xX17xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35dxX6xXbxXexXdxX2cxX16xXaxX3xX7xXexX201xX5xX10xX9xXaxXexX10xX210xXexX371xX6xX5xXdxX17xX16xX173xX3xX1a2xX37xX7xXexXdxX37exX201xX216xXaxX12xX35dxX9aexX16xX17xX3xX5xXb1xX3xX6bxX31xXexX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3bfxX3xXa7cxXdxX16xX1a2xX6xX16xXdxX3xXf7xXdaxXdxX3xX4xX1xXdxX9bfxX37xX3xX4xX6xX2cxX3xX1xX403xX16xX3xX18cxX105xX19bxX190xX190xX3xX6bxX3xX16xX94fxX6bxX3xX4bxX3xXbxX1xXe8xX6xX3xX178xX3d6xX4xX3xX26xXd0xX2cxX3xX1522xX2cxX6bxX178xX2cxX3dxX105xX3xXcxX37xX201xX3xX1522xX2cxX6bxX178xX2cxX3dxX3xX16xX94fxX6bxX3xX16xX17xX6xX201xX3xX4xX2dxX16xX1xX3xX32bxX6xX5xXdxX3xX16xX1xXd4xX16xX17xX3xX1xX43dxX16xX3xX26xXd0xX2cxX3xX16xXb1xX201xX3xX3dxX666xX6bxX3xX16xX39axXdxX3xXexXdxX39fxX16xX17xX3xX1xX403xX16xX3xX16xX1xXdxX9bfxX37xX105xX3xX32bxX1071xX3xX5xX2dxXdxX3bfxX3xX178xX2dxX16xX3xX7xX6cexX3xX26xXd4xXd5xX4xX3xXexXd0dxX16xX3xX1xXd4xX4bxX16xX17xX3xX6bxX31xXexX3xX3dxX1xXcbxX16xX17xX3xX17xXdxX6xX16xX3xX3dxX1xX3fxX3xXf7xX3d6xX16xX17xX3xXf7xdcb2xX3xXf7xXdaxXdxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXexXacxXd0xXdxX3xX16xX17xX1xXdxX3edxX6bxX3xXexXacxX10xX3dxX3dxXdxX16xX17xX3xX26xX3fxX16xX17xX3xX16xX1xXdaxX105xX3xXcxX1xX3fxX16xX17xX3xX196xX3xXf7xXa2xX6xX3xX6a8xX37xX6xX3bfxX3x9bd3xX13x9512xX63cxX35dxXd6axX3xX26xXa9xX3xX26xXd4xX6xX3xXa7cxXdxX16xX1a2xX6xX16xXdxX3xXf7xXb1xX2cxX3xX43xX6xX16xX1xX3xX7xX3fxX4xX1xX3xX6bxX2dxX16xX17xX3xX5xXd4xXdaxXdxX3xX4xXcbxX16xX17xX3xXf7xXdxX3e8xX16xX3xX26xX47xX6xX3xX4xX1xX3a5xXexX3xXexX2cxXb1xX16xX3xX4xX487xX37xX3xX33fx81cfxX5xX2cxX178xX6xX5xX3xX16cfxX10xX2cxXbxX6xXacxX3dxX7xX3xX13xX10xXexX187xX2cxXacxX3dxX344xX105xX3xX48bxX16xX1xX173xX3xX4dxX16xX17xX43xX3dxX105xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xX57xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xX57xXexX6xX178xX5xX10xX12xX0xXexX6xX178xX5xX10xX3xX7xXexX201xX5xX10xX9xXaxX6bxX6xXacxX17xXdxX16xX173xX3xX19cxXbxX210xX3xX6xX37xXexX2cxX216xXaxX12xX0xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXdxX6bxX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xX3xX1xX15fxX16xX1xX3xXd0xX16xX1xX3xX2b5xXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX57xX57xXdxX105xX178xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX105xXf7xX16xX57xX16xX10xX187xX7xX57xX2xX18bxX18cxX18cxX57xX2xX190xX191xX43xX193xX190xX18bxX196xX191xX18cxX196xXexX193xX191xX2xX2xX5xX2b5xX105xX1a2xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35dxX6xXbxXexXdxX2cxX16xXaxX3xX7xXexX201xX5xX10xX9xXaxXexX10xX210xXexX371xX6xX5xXdxX17xX16xX173xX3xX1a2xX37xX7xXexXdxX37exX201xX216xXaxX12xX60fxX39fxX16xX3xXa7cxXdxX16xX1a2xX6xX16xXdxX3xXf7xXb1xX2cxX3xX4xX1xXdxX9bfxX37xX3xXexXc4exXdxX3bfxX3xX178xX2dxX16xX3xX7xX6cexX3xX16xX1xX15fxX16xX3xXexX1xX3a5xX201xX3xX6bxX645xXexX3xXexXacxX435xXdxX3xX4xX1xXd0dxX6bxX3xXacxXa9xXdxX3xX4xX1xX15fxX6bxX3xX43xX487xX16xX3xX210xX37xXc4exX16xX17xX3xXbxX1xXe8xX6xX3xX7xX6xX37xX3xX43xXa9xX201xX3xX16xX1fxXdxX3xX178xX3e8xX16xX3xX7xXd4xX435xX16xX3xX63cxX10xX16xX6xXacxX37xX3bfxX3xX1xX3d6xXexX3xX5xX3e8xX16xX3xX26xX1325xX3xXacxX6dfxX4xX3xX6bxX31xXexX3xX6bxXd0xX16xX17xX3xXexXacxX435xXdxX3xX5xX37xX16xX17xX3xX5xXdxX16xX1xX3bfxX3xX1xX37xX201xX9bfxX16xX3xXd0xX2cxX105xX3xc423xX3xX7xXd4xX435xX16xX3xX16xX1fxXdxX3bfxX3xX178xX2dxX16xX3xX4xX622xX3xXexX1xXb7xX3xX178xX3d6xXexX3xX17xX645xXbxX3xXacxX3a5xXexX3xX16xX1xXdxX9bfxX37xX3xX26xX31xX16xX17xX3xXf7xXd0dxXexX3xX16xX1xXd4xX3xX3dxX1xX417xX3xX26xX37xXcbxXdxX3xX210xX3fxX6bxX3bfxX3xX16xX6xXdxX3bfxX3xX1xX2cx6cb4xX16xX17xX3bfxX3xX4xX1xXdxX6bxX3xXacxX3e4xX16xX17xX3xXacxX31xX4xX3bfxX3xX4xX1xXe8xX4xX1xX3xX178xXcbxX16xX17xX3bfxX3xX178xX2dxX4xX3xX6bxX3fxb43fxX3xXcxX37xX201xX3xX16xX1xXdxX3e8xX16xX3bfxX3xXf7xXdxX3edxX4xX3xX5xX10xX2cxX3xX26xX39fxX16xX3xX26xX417xX16xX1xX3xXa7cxXdxX16xX1a2xX6xX16xXdxX3xX3dxX1xXcbxX16xX17xX3xX1xX9bfxX3xX26xX403xX16xX3xX17xXdxXd0xX16xX3bfxX3xXexXacxXdxX9bfxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX43xXc4exX4xX3xX43xX6dfxX16xX17xX3xX26xX70dxX16xX17xX3bfxX3xX4xX1xX47bxX3xX201xX39fxX37xX3xX5xXb1xX3xX7xX1325xXdxX3xX26xX3fxX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3bfxX3xX3dxX1xXcbxX16xX17xX3xX1xX9bfxX3xX4xX622xX3xX4xXa5xX201xX3xX4xXc4exXdxX3xX26xXb7xX3xX178xX3fxX6bxX105xX3xX48bxX16xX1xX173xX3xXed4xX2cxX16xX16xX201xX6bxX10xX5xX2cxX16xX105xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xX57xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xX57xXexX6xX178xX5xX10xX12xX0xXexX6xX178xX5xX10xX3xX7xXexX201xX5xX10xX9xXaxX6bxX6xXacxX17xXdxX16xX173xX3xX19cxXbxX210xX3xX6xX37xXexX2cxX216xXaxX12xX0xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXdxX6bxX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xX3xX1xX15fxX16xX1xX3xXd0xX16xX1xX3xX2xX190xXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX57xX57xXdxX105xX178xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX105xXf7xX16xX57xX16xX10xX187xX7xX57xX2xX18bxX18cxX18cxX57xX2xX190xX191xX43xX193xX190xX18bxX196xX191xX18cxX196xXexX18cxX191xX19bxX193xX5xX2xX190xX105xX1a2xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32bxX2cxX43xX201xXaxX12xX0xX7xXexXacxX2cxX16xX17xX12xX32bxXacxX2cxX6bxX2cxX3xX33fxXed4xX6xXf7xX6xX344xX0xX57xX7xXexXacxX2cxX16xX17xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35dxX6xXbxXexXdxX2cxX16xXaxX3xX7xXexX201xX5xX10xX9xXaxXexX10xX210xXexX371xX6xX5xXdxX17xX16xX173xX3xX1a2xX37xX7xXexXdxX37exX201xX216xXaxX12xX13xX1fxXdxX3xX32bxXacxX2cxX6bxX2cxX3xX5xXb1xX3xX6bxX31xXexX3xXbxX1xX487xX16xX3xX4xX47bxX6xX3xX43xXa9xX201xX3xX16xX1fxXdxX3xXcxX10xX16xX17xX17xX10xXacxX3xX16xX94fxX6bxX3xXbxX1xXe8xX6xX3xX26xXcbxX16xX17xX3xXed4xX6xXf7xX6xX105xX3xadf3xXdaxXdxX3xX26xX31xX3xX4xX6xX2cxX3xX1xX403xX16xX3xX19cxX105xX18cxX190xX190xX3xX6bxX3bfxX3xX32bxXacxX2cxX6bxX2cxX3xX3dxX1xXcbxX16xX17xX3xXbxX1xXd0xXdxX3xX26xX417xX16xX1xX3xX4xX6xX2cxX3xX16xX1xX3a5xXexX3xX4xX47bxX6xX3xX43xXa9xX201xX3xX16xX1fxXdxX3xX16xX1xXd4xX16xX17xX3xX5xX2dxXdxX3xX5xXb1xX3xX26xX417xX16xX1xX3xX16xX1fxXdxX3xX26xXd4xXd5xX4xX3xX178xXdxX39fxXexX3xX26xX39fxX16xX3xX16xX1xXdxX9bfxX37xX3xX16xX1xX3a5xXexX105xX3xX1522xX487xX16xX3xX4xX37xXc4exXdxX3xX32bxXacxX2cxX6bxX2cxX3xXbxX1xX37xX16xX3xXexXacxXb1xX2cxX3xX5xXb1xX3xX16xXc3exX6bxX3xX19cxX190xX2xX2xX3xX16xX1xXd4xX16xX17xX3xX4xX1xX2cxX3xX26xX39fxX16xX3xX16xX6xX201xX3bfxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX26xXd5xXexX3xX3dxX1xX622xXdxX3xX5xXd4xX37xX3xX1xX37xX10c6xX16xX1xX3xXf7xXca0xX16xX3xXexX1xX2cxX3fxXexX3xXacxX6xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX6bxX31xXexX3xX5xXd4xXd5xX16xX17xX3xX5xXdaxX16xX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX26xX39fxX16xX3xX4xX1xX10xX4xX3dxX371xXdxX16xX105xX3xX48bxX16xX1xX173xX3xXcxXacxX6xXf7xX10xX5xX3xX7cxX201xX7xXexX10xXacxXdxX6xX105xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xX57xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xX57xXexX6xX178xX5xX10xX12xX0xXexX6xX178xX5xX10xX3xX7xXexX201xX5xX10xX9xXaxX6bxX6xXacxX17xXdxX16xX173xX3xX19cxXbxX210xX3xX6xX37xXexX2cxX216xXaxX12xX0xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXdxX6bxX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xX3xX1xX15fxX16xX1xX3xXd0xX16xX1xX3xX2xX2xXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX57xX57xXdxX105xX178xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX105xXf7xX16xX57xX16xX10xX187xX7xX57xX2xX18bxX18cxX18cxX57xX2xX190xX191xX43xX193xX190xX18bxX196xX191xX18cxX196xXexX2xX191xX2xX190xX5xX2xX2xX105xX1a2xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX16xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX1xX2cxX2dxXexX3xX26xX31xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX1fxXexX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xX43xX37xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4bxX3xX4dxX16xX43xX2cxX16xX10xX7xXdxX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35dxX6xXbxXexXdxX2cxX16xXaxX3xX7xXexX201xX5xX10xX9xXaxXexX10xX210xXexX371xX6xX5xXdxX17xX16xX173xX3xX1a2xX37xX7xXexXdxX37exX201xX216xXaxX12xX60fxXb7xX3xXexXdxX39fxXbxX3xX4xXd0dxX16xX3xX3dxX1xX37xX3xXf7xX6dfxX4xX3xX4xX1xXa5xX16xX3xX16xX1fxXdxX3bfxX3xX178xX2dxX16xX3xX7xX6cexX3xXbxX1xXd0xXdxX3xXf7xXd4xXd5xXexX3xX6a8xX37xX6xX3xX6bxX31xXexX3xX6a8xX37xXa9xX16xX17xX3xX26xXd4xX435xX16xX17xX3xX43xXb1xXdxX3xX210xX37xX201xX3e8xX16xX3xX7xX6xX3xX6bxX2dxX4xX3xX4xX3fxXexX3xX16xX622xX16xX17xX105xX3xXcxX1xX435xXdxX3xX26xXdxXb7xX6bxX3xXexXc4exXexX3xX16xX1xX3a5xXexX3xX26xXb7xX3xX4xX1xXdxX16xX1xX3xXbxX1xXf4xX4xX3xX32bxXacxX2cxX6bxX2cxX3xX5xXb1xX3xXexX1xX3fxX16xX17xX3xX191xX3xX26xX39fxX16xX3xXexX1xX3fxX16xX17xX3xX18bxX3xX1xXb1xX16xX17xX3xX16xXc3exX6bxX3xX3dxX1xXdxX3xXexX1xX435xXdxX3xXexXdxX3e8xXexX3xX3dxX1xXcbxX3xXacxX3fxX2cxX105xX3xX35dxX9aexX16xX17xX3xXf7xXb1xX2cxX3xXexX1xX435xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX16xXb1xX201xX3bfxX3xX16xX17xXd4xX435xXdxX3xX43xXa5xX16xX3xX26xX47xX6xX3xXbxX1xXd4xX403xX16xX17xX3xXexX1xXd4xX435xX16xX17xX3xXexX39axX3xX4xX1xX70dxX4xX3xX5x8361xX3xX1xX31xXdxX3xX40fxX6xX7xX6xX43xX6xX3xXf7xXdaxXdxX3xXexXd0dxXbxX3xXexXf4xX4xX3xX16xX666xX6bxX3xXexXdxX9bfxX16xX3xXf7xXb1xX3xX26xX3e4xX3xXc3exX16xX3xXf7xXb1xX2cxX3xX6bxXdxX3edxX16xX17xX3xX16xX1fxXdxX3xX5xX23xX6xX3xX26xXb7xX3xX5xXb1xX6bxX3xX43xX47xX37xX3xX4xX403xX16xX3xX17xXdxXd0dxX16xX3xX43xX15xX3xX4xX47bxX6xX3xX4xX3fxX4xX3xXf7xX47xX3xXexX1xX487xX16xX105xX3xX48bxX16xX1xX173xX3xX6f7xXacxX2cxXbxde1cxX2cxX16xX10xX105xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexXacxX12xX0xX57xXexX178xX2cxX43xX201xX12xX0xX57xXexX6xX178xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63cxX2cxX37xXacxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xdedaxXdxX16xX17xX105xXf7xX16xX0xX57xXbxX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX2cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xXdxX43xX10xX178xX6xXacxXaxX12xX0xX57xX7xX10xX4xXexXdxX2cxX16xX12xX0xX57xX7xX10xX4xXexXdxX2cxX16xX12