Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh trao nhà nhân ái tại Thạch Hà
(Baohatinh.vn) - Sáng ngày 18/2, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng đại diện các nhà tài trợ đến trao 2 nhà nhân ái cho hộ nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn ở xã Ngọc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh.
80bdxbe19xcb85x83caxde01x11297x969fx80eax10886xX7x1128bxa020xa819xbe14xde65xfdfaxX5xa656xXax8998xb1b5xX1xe4c4xX3x11489xX1xeaeexX3xXex10bc5xX4xX1xX3x8fdax8ac2xf7bcx102c4xX3xXex8849xcc05xX1xX3xX20xeda1xX3xXcxd2d6xX27xX1xX3xXexbba3xX6x114aaxX3xX27xX1xX2bxX3xX27xX1xc7e2xX27xX3x9390xXdxX3xXexd746xXdxX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX20xX2bxX0xe80axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6xda7fxXaxX12xbed4xX40xX27xe979xX3xX27xX68xX2bxdab7xX3xX2x945fxX50x8d81x10d6dxX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3x9adaxbbc7xX3xX20xd616xX27xX68xX3xX20x107f1xXdxX3xX4xc62bxX27xX68xX3x111e9xX44xXdxX3xX62xXdxd573xX27xX3xX4xX40xX4xX3xX27xX1xX2bxX3xXexX2bxXdxX3xXexX33x10bdcxX3xX9dxd2f1xX27xX3xXexX33xX6xX35xX3xX72xX3xX27xX1xX2bxX3xX27xX1xX3dxX27xX3xX40xXdxX3xX4xX1xX35xX3xX1xb9abxX3xX27xX68xX1x11140xX35xX73xX3xX68xXdxX6xX3xX9dx1018bxX27xX1xX3xX9dxf1a7xX4xX3xb545xXdxXa3xXexX3xeeb2xX1xX15xX3xXedxX1x90b7xX27xX3xd204xX3x86a2xf56axX3xX22xX68xc4dfxX4xX3xX65xb2c7xX27xX73xX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX20xX2bxX73xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1x11627xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe6faxX35xX62xX6dxX3xXbxX17xX10xX27xXexX10xX33xXaxX12xX0xXdx9f90xX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX27xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxf3dbxXdxX62xXexX1x112c1xX3xc823xX2xc073xXbxXf8xade9xX3xX1xX10xXdxX68xX1xXexX155xX3x8a1axX2xbf2dxXbxXf8xX15cxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX50xX50xXdxX116xXe8xX6xX35xX1xX6xXexXdxX27xX1xX116x9532xX27xX50xX27xX10xX150xX7xX50xX2xcd8fxX168xbb59xX50xX157xX18fxX62xX2xX2xX2xX72xX70xX2xX168xXexX157xX166xX159xX70xX157xX5xX168xX116xee6axXbxX68x10b01xX33xX9xX159xX157xX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xXexX33xX6xX35xX3xX27xX1xX2bxX3xX27xX1xX3dxX27xX3xX40xXdxX3xXexX44xXdxX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX20xX2bxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX35xX27xXaxX12xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX4xX99xX27xX68xX3xX4xX40xX4xX3xX27xX1xX2bxX3xXexX2bxXdxX3xXexX33xXb4xX3xb07fxX17xc914xX27xX68xX3xXexX6dxX3xXcxX22xX20xX20xX3xd5a1xX27xX3xXcxXdxXb7xX27xX3xX186xX2bxX3xX17xX23cxX27xX68xX3xXexX6dxX3xXcxX22xX20xX20xX3xX126xXe0xX27xX1xX3xX13xX1x9980xa8b7xX4xX3xf722xX6xX27xX1xd56dxX3xXexX33xX6xX35xX3xX27xX1xX2bxX3xX27xX1xX3dxX27xX3xX40xXdxX3xX4xX1xX35xX3xX68xXdxX6xX3xX9dxXe0xX27xX1xX3xX23cxX27xX68xX3xXcxX1xX40xXdxX3xX20xc617x9e70xX3xXcxX1cxX27xX1xX116xX116xX116xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX35xX62xX6dxXaxX12xXcxX44xXdxX3xXe8xX29ax9137xXdxX3xX5xb54fxX73xX3xX9dxX35xX2bxX27xX3xX9dxXf9xX3xXexX33xX6xX35xX3xX7xc6caxX3xXexXdxa4b0xX27xX3xX1x1077dxX3xXexX33xXb4xX3xX136xX2dbxXdxX3xX1xXd2xX3xX5xX2bxX3xX159xX168xX3xXexX33xXdxXa3xX29axX3xX9dxX90xX27xX68xX3xX4xX1xX35xX3xX68xXdxX6xX3xX9dxXe0xX27xX1xX3xX23cxX27xX68xX3xXcxX1xX40xXdxX3xX20xX299xX29axX3xXcxX1cxX27xX1xX3xX23axXexX1xX23cxX27xX3xc278xX1xX10xX3x99c6xXdxX6xX35xX3x84eaxX26fxX3xX186xX2bxX3xX22xX68xX29axX6dxX2c2xX27xX3xXcxX33x9546xX3xX20xX29axX6dxa7c5xX27xX3xX23axXexX1xX23cxX27xX3xXcxX33xX29axX27xX68xX3xXexX3dxX136xX26fxX116xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX35xX62xX6dxXaxX12xX23xX1cxXbxX3xX27xX2bxX6dxX73xX3xX4xX40xX27xX3xXe8xXd2xX73xX3xX4xX23cxX27xX68xX3xX4xX1xaf03xX4xX73xX3xX186xXdxX33bxX27xX3xX4xX1xX37cxX4xX3xX8cxXf3xX27xX3xXbxX1x97f2xX27xX68xX3xX21xX35xX2bxX27xX3xX21xX126xf5caxX20xX73xX3xX20xX21xX22xX23xX73xX3xeec2xX126xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX4xc7e8xX27xX68xX3xXexX33xX6xX35xX3xX4xX40xX4xX3xX27xX1xX29axX3xX6dxXb7xX29axX3xXbxX1x8668xX136xX73xX3xX186x9e13xXexX3xX62xe923xX27xX68xX3xXexX1xXdxXb7xXexX3xX6dxXb7xX29axX3xX4xX1xX35xX3xX4xX40xX4xX3xX1xXd2xX3xX68xXdxX6xX3xX9dxXe0xX27xX1xX116xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX27xXexX10xX33xXaxX12xX0xXdxX136xX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX27xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX150xXdxX62xXexX1xX155xX3xX157xX2xX159xXbxXf8xX15cxX3xX1xX10xXdxX68xX1xXexX155xX3xX166xX2xX168xXbxXf8xX15cxX3xX62xXdxX7xXbxX5xX6xX6dxX155xX3xXe8xX5xX35xX4xXedxX15cxX3xX136xX6xX33xX68xXdxX27xc6b3xX5xX10xfd0dxXexX155xX3xX6xX29axXexX35xX15cxX3xX136xX6xX33xX68xXdxX27xX458xX33xXdxX68xX1xXexX155xX3xX6xX29axXexX35xX15cxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX50xX50xXdxX116xXe8xX6xX35xX1xX6xXexXdxX27xX1xX116xX186xX27xX50xX27xX10xX150xX7xX50xX2xX18fxX168xX191xX50xX157xX18fxX62xX2xX2xX2xX72xX70xX2xX157xXexX166xX191x9313xX166xX70xX5xX168xX116xX1a6xXbxX68xX1a9xX33xX9xX166xX159xX70xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xXexX33xX6xX35xX3xX27xX1xX2bxX3xX27xX1xX3dxX27xX3xX40xXdxX3xXexX44xXdxX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX20xX2bxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX35xX27xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexX458xX6xX5xXdxX68xX27xX155xX3xX4xX10xX27xXexX10xX33xX15cxXaxX12xX116xX116xX116xX3xX186xX2bxX3xX68xXdxX6xX3xX9dxXe0xX27xX1xX3xX6xX27xX1xX3xX22xX68xX29axX6dxX2c2xX27xX3xXcxX33xX336xX3xX20xX29axX6dxX33bxX27xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX35xX62xX6dxXaxX12xedcbxX27xX68xX3xXcxX1xX40xXdxX3xX20xX299xX29axX3xXcxX1cxX27xX1xX3xX5xX2bxX3xXe8xXd2xX3xX9dxXd2xXdxX3xXe8xX1cxX3xXexX1xX267xX101xX27xX68xX73xX3xXf8xX29ax86afxXexX3xX27xX68xX3b0xX3xXexX33xXf6xX3xX186xX2d7xX3xX9dxX1cxX6xX3xXbxX1xX267xX101xX27xX68xX3xX186xX2bxX3xXe8xX1cxX3xX136xfa64xX4xX3xXe8xXa3xX27xX1xX3xXexX3dxX136xX3xXexX1x1116dxX27xX15cxX3xX186xXb4xX3xX4xX1xX90xX27xX68xX3xX23cxX27xX68xX3xX7xX37cxX4xX3xXedxX1xe76dxX10xX3xX6dxXb7xX29axX73xX3xXexX1xX267xb7b2xX27xX68xX3xXf8xX29axX6dxX33bxX27xX3xX2d3xX136xX3xX9dxX6xX29axX73xX3xXe8xXa3xX27xX1xX3xXexX3ccxXexX116xX3xX21xX3dxX6dxX3xX5xX2bxX3xX136xXd2xXexX3xXexX33xX35xX27xX68xX3xX27xX1xX299xX27xX68xX3xX1xXd2xX3xX27xX68xX1xXd7xX35xX3xX9dxXe5xX4xX3xXe8xXdxXa3xXexX3xXedxX1xX15xX3xXedxX1xXf3xX27xX3xX4xX19xX6xX3xXf8xXf9xX3xX22xX68xXfdxX4xX3xX65xX101xX27xX116xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX35xX62xX6dxXaxX12xX322xXdxX6xX3xX9dxXe0xX27xX1xX3xX6xX27xX1xX3xX22xX68xX29axX6dxX2c2xX27xX3xXcxX33xX336xX3xX20xX29axX6dxX33bxX27xX3xX4xX15xX3xXe8xX2d3xX3xX136xb108xX3xX136xX598xXexX3xX7xX268xX136xX73xX3xX5xX2bxX3xX1xXd2xX3xX27xX68xX1xXd7xX35xX73xX3xXedxX1xX23cxX27xX68xX3xX4xX15xX3xX27xX68xX1xX2d7xX3xX27xX68xX1xXdxXa3xXbxX3xX2bexX27xX3xX9dxX1cxX27xX1xX116xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX35xX62xX6dxXaxX12xX21xX267xXb4xX4xX3xXe8xXdxXb7xXexX73xX3xXf8xXf9xX3xX22xX68xXfdxX4xX3xX65xX101xX27xX3xX9dxX267xXb4xX4xX3xX8cxXf3xX27xX3xXbxX1xX390xX27xX68xX3xX21xX35xX2bxX27xX3xX21xX126xX39bxX20xX73xX3xX20xX21xX22xX23xX73xX3xX3a5xX126xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX9dx9ae8xX3xX9dxX5c6xX29axX3xXf8xX3dxX6dxX3xX62xc47cxX27xX68xX3xX27xX23cxX27xX68xX3xXexX1xX23cxX27xX3xX136xX268xXdxX3xX186xX2bxX3xX9dxXf9xX3xX9dxX44xXexX3xX4xX1xX29axX3c7xX27xX3xX186xX2bxX35xX3xX4xX29axX2d3xXdxX3xX27xXf3xX136xX3xX72xX168xX2xX70xX116xX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxX186xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX33xX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX29axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX458xXexX1xX29axX136xXe8xX458xX6xX27xX62xX458xX7xX6xXbxX35xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxf987xXf9xX27xX1xX3xX9dxX44xX35xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xXexXe5xX27xX68xX3xd3ffxX29axX2bxX3xX4xX40xX4xX3xX68xXdxX6xX3xX9dxXe0xX27xX1xX3xX4xX1xX336xX27xX1xX3xX7xX40xX4xX1xX73xX3xX1xXd2xX3xX27xX68xX1xXd7xX35xXaxX3xX1xX33xX10xX45bxX9xXaxX50xX27xX1xXdxXbxX458xX4xX6xX29axX458xX6dxX10xX29axX458xXexX1xX29axX35xX27xX68xX50xX5xX6xX27xX1xX458xX62xX6xX35xX458xX1xX6xX458xXexXdxX27xX1xX458xXexX6xX27xX68xX458xX7aaxX29axX6xX458xX4xX6xX4xX458xX68xXdxX6xX458xX62xXdxX27xX1xX458xX4xX1xXdxX27xX1xX458xX7xX6xX4xX1xX458xX1xX35xX458xX27xX68xX1xX10xX35xX50xX2xX157xX191xX70xX191xX157xX116xX1xXexX136xXaxX12xX0xXdxX136xX68xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX50xX136xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX72xX168xX50xX27xX10xX150xX7xX50xX2xX18fxX168xX166xX50xX18fxX157xX62xX4acxX2xX18fxX2xX70xX4acxX18fxXexX4acxX159xX18fxX70xX157xX5xX168xX116xX1a6xXbxX68xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xXexX33xX6xX35xX3xX27xX1xX2bxX3xX27xX1xX3dxX27xX3xX40xXdxX3xXexX44xXdxX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX20xX2bxXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX186xX12xX0xX7xXexX33xX35xX27xX68xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX794xXf9xX27xX1xX3xX9dxX44xX35xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xXexXe5xX27xX68xX3xX7aaxX29axX2bxX3xX4xX40xX4xX3xX68xXdxX6xX3xX9dxXe0xX27xX1xX3xX4xX1xX336xX27xX1xX3xX7xX40xX4xX1xX73xX3xX1xXd2xX3xX27xX68xX1xXd7xX35xXaxX3xX1xX33xX10xX45bxX9xXaxX50xX27xX1xXdxXbxX458xX4xX6xX29axX458xX6dxX10xX29axX458xXexX1xX29axX35xX27xX68xX50xX5xX6xX27xX1xX458xX62xX6xX35xX458xX1xX6xX458xXexXdxX27xX1xX458xXexX6xX27xX68xX458xX7aaxX29axX6xX458xX4xX6xX4xX458xX68xXdxX6xX458xX62xXdxX27xX1xX458xX4xX1xXdxX27xX1xX458xX7xX6xX4xX1xX458xX1xX35xX458xX27xX68xX1xX10xX35xX50xX2xX157xX191xX70xX191xX157xX116xX1xXexX136xXaxX12xX794xXf9xX27xX1xX3xX9dxX44xX35xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xXexXe5xX27xX68xX3xX7aaxX29axX2bxX3xX4xX40xX4xX3xX68xXdxX6xX3xX9dxXe0xX27xX1xX3xX4xX1xX336xX27xX1xX3xX7xX40xX4xX1xX73xX3xX1xXd2xX3xX27xX68xX1xXd7xX35xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX33xX35xX27xX68xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX17xX1xXdxX2d7xX29axX3xX4acxX168xX50xX2xX50xX72xX168xX2xX18fxX73xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xXcxX1xX267xX5e8xX27xX68xX3xXexX33xX717xX4xX3xX20xXd2xXdxX3xX9dxX90xX27xX68xX3xX27xX1xX3dxX27xX3xX62xX3dxX27xX3xXexX26xX27xX1xX3xX22xX68xX29axX6dxX2c2xX27xX3xXcxX1xX1cxX3xX22xX299xX3x102a5xX3xX4xX99xX27xX68xX3xX9dxX35xX2bxX27xX3xX4xX23cxX27xX68xX3xXexX40xX4xX3xX9dxXf9xX3xX9dxXb7xX27xX3xXexX1xXf3xX136xX73xX3xXexXe5xX27xX68xX3xX7aaxX29axX2bxX73xX3xX4xX1xf42fxX4xX3xXexXb7xXexX3xX4xX40xX4xX3xX9dxX2d3xXdxX3xXexX267xXb4xX27xX68xX3xX4xX1xX336xX27xX1xX3xX7xX40xX4xX1xX73xX3xX1xXd2xX3xX27xX68xX1xXd7xX35xX3xX9dxXe5xX4xX3xXe8xXdxXa3xXexX3xXedxX1xX15xX3xXedxX1xXf3xX27xX73xX3xX1xXfdxX4xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX27xX68xX1xXd7xX35xX3xX186xX267xXb4xXexX3xXedxX1xX15xX3xXexX44xXdxX3xXf8xXf9xX3xX17xX3c7xX136xX3xX20xX390xX6xX3xX23axX17xX3c7xX136xX3xX26bxX29axX6dxX33bxX27xX3xe511xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX26fxX116xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX186xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX33xX267xXf6xX27xX68xX3xX126xX6xX27xX3xXcxX2bexX3xX4xX1xX37cxX4xX3xXcxX33xX29axX27xX68xX3xX267xX101xX27xX68xX3xX22xX68xX29axX6dxX2c2xX27xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX126xXe0xX27xX1xX3xXexXe5xX27xX68xX3xX7aaxX29axX2bxX3xXcxXb7xXexX3xXexX44xXdxX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xXaxX3xX1xX33xX10xX45bxX9xXaxX50xX4xX1xXdxX27xX1xX458xXexX33xXdxX50xXbxX1xX35xX458xXexX33xX29axX35xX27xX68xX458xXe8xX6xX27xX458xXexX35xX458xX4xX1xX29axX4xX458xXexX33xX29axX27xX68xX458xX29axX35xX27xX68xX458xX27xX68xX29axX6dxX10xX27xX458xXexX1xX6xX27xX1xX458xXe8xXdxX27xX1xX458xXexX6xX27xX68xX458xX7aaxX29axX6xX458xXexX10xXexX458xXexX6xXdxX458xX1xX6xX458xXexXdxX27xX1xX50xX2xX157xX191xX191xX166xX4acxX116xX1xXexX136xXaxX12xX0xXdxX136xX68xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX50xX136xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX72xX168xX50xX27xX10xX150xX7xX50xX2xX18fxX168xX166xX50xX2xX168xX157xX62xX2xX2xX72xX72xX4acxX159xX18fxXexX166xX70xX166xX70xX191xX5xX168xX116xX1a6xXbxX68xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xXexX33xX6xX35xX3xX27xX1xX2bxX3xX27xX1xX3dxX27xX3xX40xXdxX3xXexX44xXdxX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX20xX2bxXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX186xX12xX0xX7xXexX33xX35xX27xX68xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX33xX267xXf6xX27xX68xX3xX126xX6xX27xX3xXcxX2bexX3xX4xX1xX37cxX4xX3xXcxX33xX29axX27xX68xX3xX267xX101xX27xX68xX3xX22xX68xX29axX6dxX2c2xX27xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX126xXe0xX27xX1xX3xXexXe5xX27xX68xX3xX7aaxX29axX2bxX3xXcxXb7xXexX3xXexX44xXdxX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xXaxX3xX1xX33xX10xX45bxX9xXaxX50xX4xX1xXdxX27xX1xX458xXexX33xXdxX50xXbxX1xX35xX458xXexX33xX29axX35xX27xX68xX458xXe8xX6xX27xX458xXexX35xX458xX4xX1xX29axX4xX458xXexX33xX29axX27xX68xX458xX29axX35xX27xX68xX458xX27xX68xX29axX6dxX10xX27xX458xXexX1xX6xX27xX1xX458xXe8xXdxX27xX1xX458xXexX6xX27xX68xX458xX7aaxX29axX6xX458xXexX10xXexX458xXexX6xXdxX458xX1xX6xX458xXexXdxX27xX1xX50xX2xX157xX191xX191xX166xX4acxX116xX1xXexX136xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX33xX267xXf6xX27xX68xX3xX126xX6xX27xX3xXcxX2bexX3xX4xX1xX37cxX4xX3xXcxX33xX29axX27xX68xX3xX267xX101xX27xX68xX3xX22xX68xX29axX6dxX2c2xX27xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX126xXe0xX27xX1xX3xXexXe5xX27xX68xX3xX7aaxX29axX2bxX3xXcxXb7xXexX3xXexX44xXdxX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX33xX35xX27xX68xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX22xX1xX3dxX27xX3xX62xX1cxXbxX3xX4xX1xX29axX3c7xX27xX3xXe8xX1cxX3xX9dxX15xX27xX3xXcxXb7xXexX3xX22xX68xX29axX6dxX33bxX27xX3xX9dxX40xX27xX3xX4xX2bexX3xXexX33xX29axX6dxX2d7xX27xX73xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX33xX267xXf6xX27xX68xX3xXe8xX6xX27xX3xXcxX1xX267xX5e8xX27xX68xX3xXexX33xX717xX4xX3xX126xX6xX27xX3xXcxX2bexX3xX4xX1xX37cxX4xX3xXcxX33xX29axX27xX68xX3xX267xX101xX27xX68xX3xX22xX68xX29axX6dxX2c2xX27xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX126xXe0xX27xX1xX3xX9dxXf9xX3xX186xX2d7xX3xXexX33xX6xX35xX3xXexXe5xX27xX68xX3xX7aaxX29axX2bxX3xXcxXb7xXexX3xX4xX1xX35xX3xX4xX40xX4xX3xX1xXd2xX3xX27xX68xX1xXd7xX35xX3xXexX44xXdxX3xXcxX13xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xX186xX2bxX3xX1xX29axX6dxXa3xX27xX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX20xX2bxX116xX3xXcxX33xX267xXf6xX27xX68xX3xXe8xX6xX27xX3xXcxX2bexX3xX4xX1xX37cxX4xX3xXcxX26xX27xX1xX3xX19xX6dxX3xX20xX2bxX3xX8cxXf3xX27xX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xXexX1xX6xX136xX3xX68xXdxX6xX3xX186xX268xXdxX3xX9dxX35xX2bxX27xX116xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX186xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX8cxX8dxX3xX20xX90xX27xX68xX3xX20xX95xXdxX3xX4xX1xXa3exX4xX3xXexXb7xXexX3xX27xX68xX267xX5e8xXdxX3xX27xX68xX1xXd7xX35xX73xX3xX68xXdxX6xX3xX9dxXe0xX27xX1xX3xX4xX15xX3xX4xX23cxX27xX68xXaxX3xX1xX33xX10xX45bxX9xXaxX50xX4xX1xXdxX27xX1xX458xXexX33xXdxX50xXbxX1xX35xX458xX4xX1xX29axX458xXexXdxX4xX1xX458xX1xX62xX27xX62xX458xXexXdxX27xX1xX458xX186xX35xX458xX1xX35xX27xX68xX458xX1xX6xXdxX458xX4xX1xX29axX4xX458xXexX10xXexX458xX27xX68xX29axX35xXdxX458xX27xX68xX1xX10xX35xX458xX68xXdxX6xX458xX62xXdxX27xX1xX458xX4xX35xX458xX4xX35xX27xX68xX50xX2xX157xX191xX159xX166xX159xX116xX1xXexX136xXaxX12xX0xXdxX136xX68xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX50xX136xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX72xX168xX50xX27xX10xX150xX7xX50xX2xX18fxX168xX4acxX50xX157xX70xX62xX166xX2xX168xX166xX168xX2xX72xXexX157xX191xX2xX191xX72xX5xX168xX116xX1a6xXbxX68xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xXexX33xX6xX35xX3xX27xX1xX2bxX3xX27xX1xX3dxX27xX3xX40xXdxX3xXexX44xXdxX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX20xX2bxXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX186xX12xX0xX7xXexX33xX35xX27xX68xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX8cxX8dxX3xX20xX90xX27xX68xX3xX20xX95xXdxX3xX4xX1xXa3exX4xX3xXexXb7xXexX3xX27xX68xX267xX5e8xXdxX3xX27xX68xX1xXd7xX35xX73xX3xX68xXdxX6xX3xX9dxXe0xX27xX1xX3xX4xX15xX3xX4xX23cxX27xX68xXaxX3xX1xX33xX10xX45bxX9xXaxX50xX4xX1xXdxX27xX1xX458xXexX33xXdxX50xXbxX1xX35xX458xX4xX1xX29axX458xXexXdxX4xX1xX458xX1xX62xX27xX62xX458xXexXdxX27xX1xX458xX186xX35xX458xX1xX35xX27xX68xX458xX1xX6xXdxX458xX4xX1xX29axX4xX458xXexX10xXexX458xX27xX68xX29axX35xXdxX458xX27xX68xX1xX10xX35xX458xX68xXdxX6xX458xX62xXdxX27xX1xX458xX4xX35xX458xX4xX35xX27xX68xX50xX2xX157xX191xX159xX166xX159xX116xX1xXexX136xXaxX12xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX8cxX8dxX3xX20xX90xX27xX68xX3xX20xX95xXdxX3xX4xX1xXa3exX4xX3xXexXb7xXexX3xX27xX68xX267xX5e8xXdxX3xX27xX68xX1xXd7xX35xX73xX3xX68xXdxX6xX3xX9dxXe0xX27xX1xX3xX4xX15xX3xX4xX23cxX27xX68xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX33xX35xX27xX68xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX65xX40xX27xX68xX3xX72xX166xX50xX2xX73xX3xX27xX1xX3dxX27xX3xX62xX1cxXbxX3xXcxXb7xXexX3xX22xX68xX29axX6dxX33bxX27xX3xX9dxX40xX27xX3xX31ex8becxX3xX20xXb4xXdxX73xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX20xX2bxX3xXcxX2exX27xX1xX3xX8cxX8dxX3xX20xX90xX27xX68xX3xX20xX95xXdxX3xX4xX99xX27xX68xX3xX9dxX44xXdxX3xX62xXdxXa3xX27xX3xX5xXf9xX27xX1xX3xX9dxX44xX35xX3xX1xX29axX6dxXa3xX27xX3xX17xX6xX27xX3xX794xXd2xX4xX3xX9dxXf9xX3xX9dxXb7xX27xX3xXexX1xXf3xX136xX73xX3xXexXe5xX27xX68xX3xX7aaxX29axX2bxX3xXexXb7xXexX3xX4xX1xX35xX3xX4xX40xX4xX3xX1xXd2xX3xX27xX68xX1xXd7xX35xX73xX3xX68xXdxX6xX3xX9dxXe0xX27xX1xX3xX4xX15xX3xX4xX23cxX27xX68xX3xXexX33xX33bxX27xX3xX9dxX1cxX6xX3xXe8xX2bxX27xX3xX17xX6xX27xX3xX794xXd2xX4xX116xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX186xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX29axX5xX12xX0xX62xXdxX186xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX33xXaxX12xX0xX50xX62xXdxX186xX12xX0xX50xX62xXdxX186xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX248xX29axXexX1xX35xX33xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexX458xX6xX5xXdxX68xX27xX155xX3xX33xXdxX68xX1xXexX15cxXaxX12xX794xX267xX29axX3xXcxX1xX2bxX27xX1xX0xX50xXbxX12
Lưu Thành