Hà Tĩnh có 8 giáo viên Yoga được cấp bằng tốt nghiệp
(Baohatinh.vn) - Học viện Yoga Việt Nam phối hợp Chi nhánh Yoga Hà Tĩnh và Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ đào tạo giáo viên khóa 1 tại Hà Tĩnh.
3281x76f6x3665x92e0x8510xa627xb08cxa5f8x8419x9d7dxabbcx6b07x70f7x9ac5x72cexabf6xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax6fa9x49fbx4219xXexX0x7e41xXaxX17xX18xX19xXexX0x347ax7d13xX19x8a46xXexX0xXax3872xX9xb0dcxXdxX18x784fxX2fx7325x757ax91c7xX5x86baxXbxXdxX17xX32xXex4cd4x78c8xX9xX5x5442x8ddcxXaxX9xX2cxb651xX9xa343xX9x85d6xX35x89e7xX24xX9xb2fexX35x709exX40xX9xX6xX24xX48xX18xX9x7073x9dd5x8ebfxX2cxX9xX2cx4f38xX33xX9xX23xb4f6xX40xX48xX9xXbx4bb1xXbxX9xX40xX48xXaxX35x7e75xX33xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX17xX18xX19xX32xXexX3bx6867xX2cxX9xX4dxX35xX6dxX40xX9xX6xX24xX48xX18xX9x42d1xX35xX6dxXbxX9x8932xX18xXcxX9xX33xXaxX66xX35xX9xXaxX59xX33xX9xX4xXaxX35xX9xX40xXaxX4axX40xXaxX9xX6xX24xX48xX18xX9xX3bxX3cxX9xX5xX3fxX40xXaxX9xX4dxX3cxX9xac33xX6dxX40xXaxX9xX4dxX35xX6dxX40xX9xX57xX18xX9x92a3xXaxX24xX18xX9xXbxXaxX3cxX40xXaxX9xX33xXaxX66xX9xX3bxX3cxX9xX5xX3fxX40xXaxX9xXbx6b47xX9xX2cxXax9ff2xX2cxX9xX23xaa8cxX9xX48xX35x3326xX40xX48xX9xX4dxX3cxX9xXbx60fdxX18xX24xX9xX23xX61xX40xX48xX9xXbxX66xXbxX9xX40xX48xXaxX35xX6dxX33xX9xXaxX6dxX9xX57xX3cxX24xX9xXbx813cxX24xX9xX48xX35xX4axX24xX9xX4dxX35xX4fxX40xX9xXccxXaxX44xX18xX9xX2axX9xXbxX114xX35xX9xX3bxX3cxX9xX5xX3fxX40xXax475bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXbfxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x3af3xXbx571bxX18xXdxX35xX48xX40x5982xX9xX2cxX17xX40xXbxX17xXf8x7bf2xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x72ccxX35xX19xXbxXaxX15ax768ax53a3xX178xX33xX152xX162xXaxX17xX35xX48xXaxXbxX15ax9d67xX178xX178xX33xX152xX32xX9xX2fxXf8xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15axX1cxX1cxX35xX133xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX133xX4dxX40xX1cxX40xX17xX171xX2fxX1cxX2axX46xX178xX177xX1cx6f58xX1b0xX19xX2axX178xX46xb1bex43e9xX178x6374xXbxX1b6x7215xX46xX1b0xXdxX178xX133x9e31xX33xX48xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX9xX2cxX24xX9xX46xX9xX48xX35xX18xX24xX9xX4dxX35xX17xX40xX9xX26xX24xX48xX18xX9xX19x7a82xX24xX2cxX9xX2cxX18xX33xX9xX23xX18xX40xX48xX9xXbxX24xXbxX9xX40xX48xXaxX35xX17xX33xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX152xXbxX154xX18xXdxX35xX48xX40xX15axX9xX2cxX17xX40xXbxX17xXf8xX162xX32xXexX5xXf8xX18xX24xX9xX23xX61xX40xX48xX9xXbxX66xXbxX9xX40xX48xXaxX35xX6dxX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX4axX2cxX9xXaxX86xX2cxX9xX4dxX35xX4fxX40xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXbfxX24xX19xX26xX32xXex9b38xX18xX1e9xX9xX1b6xX9xXbxXaxX4axX40xX48xX9xX57xX3cxX24xX9xXbxX114xX24x918cxX9xX46xX9xXaxX86xX2cxX9xX4dxX35xX4fxX40xX9xX57xX58xX59xX2cxX9xX2cxX4axX2cxX9xX48xX35xXf0xX40xX48xX9xX4dxX35xX4fxX40xX9xX3bxX86xX2cxX9xX4dxX35xX6dxX40xX9xX6xX24xX48xX18xX9xX93xX35xX6dxXbxX9xX98xX18xXcxX9xXbxXf8xb01cxX2cxX9xXbxX35xXecxX33xX9xX48xX35xXf0xX40xX48xX9xX19xX114xX26xX9xX23xX61xX40xX48xX9xXccxXecxXbxX9xXaxX59xX33xX9xX48xX35x6b6axX18xX9xXdxaf20xX9xXbxXaxX1e9xX26xXecxXbxX9xX4dxb543xX35xX9xXbxXaxX2bfxX2cxX9xXaxX3cxX40xXaxX9xX23xX18xX24xX9xX48x4652xXcxX15axX9xX33xXaxX58x9f08xX40xX48xX9xX33xXaxX4axX33xX9xX4dx9bf7xX9xXbxXf8x4582xX9xXdxX35xX6dxX1e9xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX6xX24xX48xX18xX285xX9xXbxXaxX35xX311xX40xX9xX2cxXaxX2e0xX18xX9xX23xX6dxX40xXaxX285xX9xX40xXaxX2e0xX40xX48xX9xXccxXax743fxX35xX9xX57x3d90xX40xX48xX9xX4dxX311xX9xX2cxXaxX2e0xX18xX9xX23xX6dxX40xXaxX285xX9xX40xXaxX2e0xX40xX48xX9xXbxX58xX9xXbxXaxXecxX9xXbxXf8xX315xX9xX23xX6dxX40xXaxX285xX9xXcxX4axXbxX9xX2fxX18xX285xX9xXbxXaxX58xX9xX48xX35x93acxX40xX285xX9xXccxa301xX9xXbxXaxX1e9x75d9xXbxX9xXbxXaxX340xX9xX2cxXaxX2e0xX18xX9xX23xX6dxX40xXax66f7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXbfxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX152xXbxX154xX18xXdxX35xX48xX40xX15axX9xX2cxX17xX40xXbxX17xXf8xX162xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX1e9xXcxX23xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX171xX35xX19xXbxXaxX15axX177xX178xX178xX33xX152xX162xXaxX17xX35xX48xXaxXbxX15axX184xX178xX178xX33xX152xX32xX9xX2fxXf8xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15axX1cxX1cxX35xX133xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX133xX4dxX40xX1cxX40xX17xX171xX2fxX1cxX2axX46xX178xX177xX1cxX1b0xX1b0xX19xX2axX178xX46xX1b6xX1b7xX178xX1b9xXbxX2axX1b0xX2axX2axXdxX2axX133xX1c2xX33xX48xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX9xX2cxX24xX9xX46xX9xX48xX35xX18xX24xX9xX4dxX35xX17xX40xX9xX26xX24xX48xX18xX9xX19xX1e9xX24xX2cxX9xX2cxX18xX33xX9xX23xX18xX40xX48xX9xXbxX24xXbxX9xX40xX48xXaxX35xX17xX33xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXbfxX24xX19xX26xX32xXexX3bxX6dxX9xX57xX3cxX24xX9xXbxX114xX24xX9xX48xX35xX4axX24xX9xX4dxX35xX4fxX40xX9xX57xX58xX59xX2cxX9xXaxX86xX2cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX33xXaxX58xX307xX40xX48xX9xX33xXaxX4axX33xX9xXbxa2cdxX2cxXaxX9xX2cxX2bfxX2cxX285xX9xX2cxXax7e5fxX9xX57xX344xX40xX48xX285xX9xX2fxX4axX40xX48xX9xXbxX114xX24xX285xX9xXdxX5dxX26xX9xX40xX48xX58x5487xX35xX9xXaxX86xX2cxX9xXdxX3cxXcxX9xXbxXf8xX1e9xX40xX48xX9xXbx446axXcxX9xX4dxX2eexX35xX9xXcx92c5xX2cxX9xX57xX4baxX2cxXaxX9xX2fxX18xX1e9xX9xXccxXaxX35xX9xXbxX66xXbxX9xX40xX48xXaxX35xX6dxX33xX9xX2cxX4axX2cxX9xX48xX35xX4axX24xX9xX4dxX35xX4fxX40xX9xX2cxX44xX9xXccxXaxXf0xX9xX40x3564xX40xX48xX9xX48xX35xXf0xX40xX48xX9xX19xX114xX26xX9xXbxX66xXbxX285xX9xX2cxXaxX1e9xX26xX4fxX40xX9xXcxb4f1xX40xX9xXbxX24xX3cxX40xX9xX19xX35xX6dxX40xX9xX57xX4axX33xX9xXe8xX40xX48xX9xX57xX58xX59xX2cxX9xX40xXaxX1e9xX9xX2cx8c31xX1e9xX9xX2cxX544xX40xX48xX9xX4dxX35xX6dxX2cxX285xX9xX2cxX44xX9xX40xXaxX35xX311xX1e9xX9xX2cxX307xX9xXaxX344xX35xX9xXdxX2bfxX18xX9xX2cxXaxX86xX40xX9xX4dxX35xX6dxX2cxX9xXdxX3cxXcxX285xX9xX2cxX44xX9xX57xX35xX311xX1e9xX9xXccxX35xX6dxX40xX9xXbxX66xXbxX9xXcxX340xX9xX2cxX4axX2cxX9xX2cxX4f0xX1e9xX9xXdxX114xX2cxX9xX23xX344xX9xX6xX24xX48xX18xX9xX2cxX4c5xX18xX9xX2cxXaxX4baxX40xXaxX9xXcx70f8xX40xXaxX9xX57x7db7xX9xXe4xX40xX9xX57xX315xX40xXaxX9xX2cxX1e9xX344xX2cxX9xX2fxX66xX40xX48xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xXf0xX40xX9xXbxXaxX4f0xX40xX133xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXbfxX24xX19xX26xX32xXexX5xX114xX35xX9xXdxa749xX9xX23xXecxX9xX48xX35xXf0xX40xX48xX285xX9xXdxX37bxX40xXaxX9xX57xX114xX24xX9xX3bxX86xX2cxX9xX4dxX35xX6dxX40xX9xX6xX24xX48xX18xX9xX93xX35xX6dxXbxX9xX98xX18xXcxX285xX9xX4xXaxX35xX9xX40xXaxX4axX40xXaxX9xX6xX24xX48xX18xX9xX3bxX3cxX9xX5xX3fxX40xXaxX9xX57xX37bxX9xXbxXf8xX18xX24xX9xX23xX61xX40xX48xX9xXbxX66xXbxX9xX40xX48xXaxX35xX6dxX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX46xX9xX48xX35xX4axX24xX9xX4dxX35xX4fxX40xX9xXaxX24xX3cxX40xX9xXbxXaxX3cxX40xXaxX9xXccxXaxX44xX18xX9xXaxX86xX2cxX133xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xab3exX1e9xXbxXaxX24xXf8xX32xXexX98xXaxX385xXbxX9xX5xXax81c2xX40xX48xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Nhật Thắng