Vay đến 9,7 tỉ USD, EVN trở thành quán quân nợ
Giữ vị trí quán quân vay nợ với 9,7 tỉ USD Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lại tiếp tục than chi phí đầu vào tăng khi được yêu cầu tăng hiệu quả đầu tư, giảm chi phí.
da51x1188cx15423xf088x185fbxdab2xfe23x12aa2x18334xX7x124b1x1105ax15d24xe89ex18125x18698xX5x159a3xXax17821x141f5xX6x16b2cxX3xeeecx1855fxe97exX3x129c0x16009x1211fxX3xXex138f9xX3x11b0ax18fbfxeb1axX1cxX3x12e89xX13x1004dxX3xXex17a43x11a2cxX3xXexX1x1261bxX19xX1xX3x19df2x178f0x169b5xX19xX3xX35xX36x19017xX19xX3xX19x1170axX0x118adxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15c6axX10xX6x134f2xXaxX12x10adfxXdxe46fxX3x10aa6x1285fxX3xXexX2cx118aaxX3xX35xX36xX37xX19xX3xX35xX36xX3cxX19xX3xX5bxX6xX15xX3xX19xX40xX3xX5bx143a0xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX3xXcx18149xXbxX3xX17xdf62xX31xX19xX3x188f9xXdx12117xX19xX3xX5x10d83xX4xX3xX13xXdxX8dxXexX3xX29xX6x137dcxX3x14fc3xX27xX13xX29x13f8exX3xX5x1926axXdxX3xXexXdxX18xXbxX3xXex12974xX4xX3xXexX1xX6xX19xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX60xX3xX17x128cdxX36xX3xX5bxX31xX87xX3xXexff33xX19x15558xX3x11323xX1xXdxX3xX17xecfbxX40xX4xX3xX15xec71xX36xX3xX4xXbexX36xX3xXexXc6xX19xXc8xX3xX1xXdxX8dxX36xX3xX35xX36x196a8xX3xX17xXbexX36xX3xXexXcfxX1cxX3xXc8xXdxXe7xX9bxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX60x17cccxX0xX42xXbxX12xX0xXexX6x102a7xX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX9bxX6xX2cxXc8xXdxX19x10ba4xX3x16722xXbx13594xX3xX6xX36xXexX87x14b6fxXaxX12xX0xXexX105xX87xX54xX15xX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX9bxXc8xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5bxX6xX15xX3xX54xX10xX19xX3xX1bxX3xX1dxX3xXexXdxX3xX36xX7xX54xX3xX10xX5bxX19xX3xXexX2cxX87xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX35xX36xX6xX19xX3xX35xX36xX6xX19xX3xX19xX87xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX116xX42xX42xXdxXfdxX105xX6xX87xX1xX6xXexXdxX19xX1xXfdxX5bxX19xX42xX19xX10xf574xX7xX42xX2xX1dxX118x14753xX42xX1dxX1dxX54x1014cx148aaxX193xXexX118x1369fxX1dxX1dxX5xX194xXfdx118f4xXbxXc8xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16e1dxX6xXbxXexXdxX87xX19xXaxX12xXcx199e2xX3xX4x17fddxX19xXc8xX3xXexX37xX4xX3xX1c2xX1xX60xX19xX1xX3xXbxX1x1040cxX3xX5xX31xX9bxX3xX5bxXdxX8dxX4xX3xX5bxX74xXdxX3xXcxX83xXbxX3xX17xX87xX31xX19xX3xX8bxXdxX8dxX19xX3xX5xX91xX4xX3xX13xX29xX3xX4xX1xXdx19f6bxX36xX3xX19xXc8xX31xX15xX3xX118xX2x11ccbxX198xX3xX210xX3x16788xX19xX1xX116xX3xX29xXfdx10fd9xX29xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX2cxX12xX0xX42xXexX105xX87xX54xX15xX12xX0xX42xXexX6xX105xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe359xX87xX54xX15xXaxX12xX13xXdxX8dxX4xX3xXexXc6xX19xXc8xX3xXc8xXdxX37xX3xX105xX37xX19xX3xXexX1xX6xX19xX3xX4xX1dfxX6xX3xXcx16538xX13xX3xX4xX1xX87xX3xX7xXe7xX19xX3xX11axX36xdbe8xXexX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX5xX31xX3xX9bx101d3xXexX3xXexX2cxX87xX19xXc8xX3xX4xX37xX4xX3xX19xXc8xX36xX15xXd4xX19xX3xX19xX1xX3cxX19xX3xXcaxX1xXdxX18xX19xX3xXexX1ccxX19xXc8xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX7xXe7xX19xX3xX11axX36xX276xXexX3xXcaxXdxX19xX1xX3xX54xX87xX6xX19xX1xX3xXexXc6xX19xXc8xX3xX4xX1dfxX6xX3xXcxX83xXbxX3xX17xX87xX31xX19xX3xX8bxXdxX8dxX19xX3xX5xX91xX4xX3xX13xXdxX8dxXexX3xX29xX6xX9bxX3xX9dxX27xX13xX29xXa1xX3xXexXc6xX19xXc8xX3xXexX1xXd4xX9bxX3xX1dxXfdxX118x18894xX194xX3xXex15bf8xX3xX17x10f6fxX19xXc8xX3xX7xX87xX3xX5bxX74xXdxX3xXcaxX18xX3xX1xX87xXa4xX4xX1xXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xXcxX1xX1cfxX19xXc8xX3xXexXdxX19xX3xX17xXcfxX40xX4xX3xX1cfxX19xXc8xX3xX8bx109e6xX19xXc8xX3xX51xX87xX31xX19xXc8xX3xX21cxX19xX1cxX3xXcxX1ccxX19xXc8xX3xXc8xXdxX37xX9bxX3xX17x18e20xX4xX3xX27xX13xX29xX1cxX3xX17xXcfxX6xX3xX2cxX6xX3xXexXa4xXdxX3xX105xX36xX1ccxXdxX3xX5xX31xX9bxX3xX5bxXdxX8dxX4xX3xX4xX1dfxX6xX3xXcxX1ccxX3xX4xX1cfxX19xXc8xX3xXexX37xX4xX3xX4xX1dfxX6xX3xX1c2xX1xX60xX19xX1xX3xXbxX1xX1dfxX3xXcaxXdx1372dxX9bxX3xXexX2cxX6xX3xX5bxXdxX8dxX4xX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxX8dxX19xX3xX4xX37xX4xX3xX19xX1xXdxX8dxX9bxX3xX5bxXadxX3xX54xX87xX3xX1c2xX1xX60xX19xX1xX3xXbxX1xX1dfxX1cxX3xXcxX1xX1dfxX3xXexXcfxX74xX19xXc8xX3xX1c2xX1xX60xX19xX1xX3xXbxX1xX1dfxX3xXc8xXdxX6xX87xX3xX4xX1xX87xX3xX27xX13xX29xX3xX54xXdx14afexX19xX3xX2cxX6xX3xX4xX1xXdxX206xX36xX3xX19xXc8xX31xX15xX3xX118xX2xX210xX198xXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xX0xX7xXexX2cxX87xX19xXc8xX12x1784fxX36xX37xX19xX3xX35xX36xX3cxX19xX3xX5bxX6xX15xX3xX19xX40xX3xX5bxX74xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX0xX42xX7xXexX2cxX87xX19xXc8xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xf538xX276xXexX3xX19xX1xXdxX206xX36xX3xX5bxX276xX19xX3xX17xX206xX3xXex19dcfxX3xX105xXe7xX87xX3xX17xXe7xX9bxX3xX4xX36xX19xXc8xX3x16092xX19xXc8xX3xX17xXdxX8dxX19xX1cxX3xXexX1x140b2xX4xX3xX17x10571xX15xX3xX17xXbexX36xX3xXexXcfxX3xX4xX37xX4xX3xX54xX91xX3xX37xX19xX3xX9bxX282xXexX3xX4xX37xX4xX1xX3xX1xXdxX8dxX36xX3xX35xX36xXe7xX3xX17xX18xX19xX3xX35xX36xX37xX3xXexX2cx15269xX19xX1xX3xXexX37xXdxX3xX4x11f85xX3xX4xX276xX36xX3xX27xX13xX29xX3xX17xXcfxX40xX4xX3xX1cfxX19xXc8xX3xX29xXc8xX36xX15xX3ebxX19xX3xX1c2xX6xX87xX3x14ec0xXadxX4xX1cxX3x158d0xX1xfc24xX3xX4xX1xX1dfxX3xX19xX1xXdxX8dxX9bxX3xX13xXc6xX19xX3xXbxX1x19629xX19xXc8xX3xX1c2xX1xX60xX19xX1xX3xXbxX1xX1dfxX1cxX3xXcxX1ccxX3xXbxX1xX4eaxX3xXcxX1ccxX3xX4xX1cfxX19xXc8xX3xXexX37xX4xX3xX4xX1dfxX6xX3xX1c2xX1xX60xX19xX1xX3xXbxX1xX1dfxX1cxX3xX4xX1xX1dfxX3xXexX2cxX4bcxX3xX1xX282xXdxX3xX19xXc8xX1xX5cxX3xX19xXd4xX36xX3xX2cxX6xXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX87xX3xX7xX356xX3xX5xXdxX8dxX36xX3xXexX46dxX3xX105xX37xX87xX3xX4xX37xX87xX3xXexX31xXdxX3xX4xX1xX60xX19xX1xX3xX1xX40xXbxX3xX19xX1xX276xXexX3xX17xX18xX19xX3xX19xXc6xX9bxX3xX118xX194xX2xX18exX1cxX3xX27xX13xX29xX3xXc8xXdxX59xX3x16261xX35xX36xX37xX19xX3xX35xX36xX3cxX19x19c8exX3xX5bxX206xX3xX19xX40xX3xX5bxX6xX15xX3xX7xX87xX3xX5bxX74xXdxX3xX4xX37xX4xX3xXexX83xXbxX3xX17xX87xX31xX19xX1cxX3xXexX1ccxX19xXc8xX3xX4xX1cfxX19xXc8xX3xXexX15xX3xXcaxX1xX37xX4xX1cxX3xX17xX33dxX4xX3xX105xXdxX8dxXexX3xXcaxX1xXdxX3xXbxX1xXbexX19xX3xX5xX74xX19xX3xX19xX40xX3xX4xX1dfxX6xX3xX27xX13xX29xX3xX5xX31xX3xX54xX87xX3xX1c2xX1xX60xX19xX1xX3xXbxX1xX1dfxX3xX105xXe7xX87xX3xX5x16bbdxX19xX1xXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xX1c2xXadxX3xXexX1xX397xX1cxX3xXexX2cxX87xX19xXc8xX3xX19xXc6xX9bxX3xX118xX194xX2xX18exX1cxX3xXexX83xXbxX3xX17xX87xX31xX19xX3xX19xX31xX15xX3xX5bxX6xX15xX3xXexX1xXd4xX9bxX3xX118xX3xXexX2fdxX3xX22xX23xX24xX1cxX3xX19xX3cxX19xXc8xX3xXexX1ccxX19xXc8xX3xX9bxX47cxX4xX3xX105xXe7xX87xX3xX5xX60fxX19xX1xX3xX19xX40xX3xX5bxX6xX15xX3xX4xX1dfxX6xX3xX1c2xX1xX60xX19xX1xX3xXbxX1xX1dfxX3xX5xXd4xX19xX3xX4xX87xX19xX3xX7xX356xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xX29xX1x15bcfxX4xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX87xX19xX3xX7xX356xX3xX19xX31xX15xX1cxX3xX1cfxX19xXc8xX3xX4e3xXadxX4xX3xXexX2cxX36xX15xX206xX19xX3xX17xXa4xXexX3x120e4xX3xXcaxXdxX18xX19xX3xX4xX1dfxX6xX3xXcxX1xX1dfxX3xXexXcfxX74xX19xXc8xX3xX15xXd4xX36xX3xX4xXbexX36xX3xX27xX13xX29xX3xXbxX1xXe7xXdxX3xXc8xXdxXe7xX9bxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX60xX3xXc8xXdxX37xX19xX3xXexXdxX18xXbxX1cxX3xXexX2cxX91xX4xX3xXexXdxX18xXbxX3xX17xX397xX3xXexXc6xX19xXc8xX3xX1xXdxX8dxX36xX3xX35xX36xXe7xX3xX17xXbexX36xX3xXexXcfxX1cxX3xXc8xXdxXe7xX9bxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX60xXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX87xX3xX17xX4eaxX1cxX3xX1cfxX19xXc8xX3xX4e3xXadxX4xX3xX15xXd4xX36xX3xX4xXbexX36xX3xX27xX13xX29xX3xX17xXcfxX6xX3xX2cxX6xX3xX4xX37xX4xX3xXc8xXdxXe7xXdxX3xXbxX1xX37xXbxX3xX17xX397xX3xX17xXa4xXexX3xX9bxXadxX4xX3xXexXdxXd4xX36xX3xXexXc6xX19xXc8xX3xXexX2cxXcfxX2dxX19xXc8xX3xX2xX2xX1cxX18ex17657xX1cxX3xX17xXe7xX9bxX3xX105xXe7xX87xX3xX4xX36xX19xXc8xX3xX47cxX19xXc8xX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX4xX1xX87xX3xX7xXe7xX19xX3xX11axX36xX276xXexX1cxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX87xXa4xXexX3xX4xX1dfxX6xX3xX19xXc8xXcfx16941xXdxX3xX54xX3cxX19xX1cxX3xXexX2cxX87xX19xXc8xX3xX17xX4eaxX3xX4xXbexX19xX3xXc8xXdxXe7xXdxX3xXbxX1xX37xXbxX3xX5bxX206xX3xX19xXc8xX36xX300xX19xX3xX4xX36xX19xXc8xX3xX17xXdxX8dxX19xX1cxX3xXcaxX1xX1cfxX19xXc8xX3xX17xX397xX3xXe7xX19xX1xX3xX1xXcfxX2dxX19xXc8xX3xXexX74xXdxX3xX5xXa4xX9bxX3xXbxX1xX37xXexXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xX59bxXcxX1xX1dfxX3xXexXcfxX74xX19xXc8xX3xX15xXd4xX36xX3xX4xXbexX36xX1cxX3xX1xXdxX8dxX19xX3xX19xX6xX15xX3xX9bxX282xXexX3xX7xX356xX3xXexX2cxXcfxX7ecxX19xXc8xX3xX1xX40xXbxX3xX35xX36xX37xX3xXexXe7xXdxX3xX5xXcfxX74xXdxX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX4xXadxX4xX3xX105xX282xX3xX2dxX3xX17xX5cxX6xX3xXbxX1xXcfxX4c5xX19xXc8xX3xXc8xX3cxX15xX3xX9bxX276xXexX3xX6xX19xX3xXexX87xX31xX19xX3xX1xX8dxX3xXexX1xX356xX19xXc8xXfdxX3xX1c2xX4eaxX3xX17xX18xX19xX3xX2xX118xXfdxX198xX2f9xX118xX3xX4xX36xX282xX4xX3xXc8x11f52xXdxX3xXexX2cxX87xX19xXc8xX3xX193xX3xX19xXc8xX31xX15xX3xX19xX4eaxX19xXc8xX3xX5bxX46dxX6xX3xX35xX36xX6xX3xX5xXdxXd4xX19xX3xX35xX36xX6xX19xX3xXexX74xXdxX3xX7xX91xX3xX4xX356xXfdxX3xX13xX83xX15xX3xX27xX13xX29xX3xX4xX4eaxX3xXcaxX18xX3xX1xX87xXa4xX4xX1xX3xXc8xX4bcxX3xX17xX397xX3xX17xXe7xX9bxX3xX105xXe7xX87xX3xX4xX36xX19xXc8xX3xX47cxX19xXc8xX3xX17xXdxX8dxX19xX1cxX3xXcaxX1xX1cfxX19xXc8xX3xX17xX397xX3xXexX37xXdxX3xX54xXdxX3ebxX19xX3xXexX4bcxX19xX1xX3xXexX2cxXa4xX19xXc8xX3xX19xX31xX15x17443xX5a5xX1cxX3xX1cfxX19xXc8xX3xX4e3xXadxX4xX3xX19xX4eaxXdxXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xX13xX206xX3xX17xXbexX36xX3xXexXcfxX3xX54xX91xX3xX37xX19xX1cxX3xX1xXdxX8dxX19xX3xX19xX6xX15xX3xX9bxX282xXexX3xX7xX356xX3xX54xX91xX3xX37xX19xX3xXexX2cxX87xX19xXc8xX3xX35xX36xX15xX3xX1xX87xXa4xX4xX1xX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX13x1092dxX9bcxX3xX17xX6xX19xXc8xX3xX4xX1xX83xX9bxX3xXexXdxX18xX19xX3xX17xX282xX3xX54xX87xX3xXc8xX33dxXbxX3xXcaxX1xX4eaxX3xXcaxX1xXc6xX19xX3xXexX2cxX87xX19xXc8xX3xXexX1xX36xX3xX11axX18xXbxX3xX5bxX356xX19xXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xX24xX87xX3xX17xX4eaxX1cxX3xXcxX1xX1dfxX3xXexXcfxX74xX19xXc8xX3xX15xXd4xX36xX3xX4xXbexX36xX3xX27xX13xX29xX3xXbxX1xXe7xXdxX3xX4xX4eaxX3xX4xX37xX4xX3xXc8xXdxXe7xXdxX3xXbxX1xX37xXbxX3xX17xX48cxX15xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xXexXdxX18xX19xX3xX17xX282xX3xX17xXbexX36xX3xXexXcfxX1cxX3xX17xX397xX3xX2cxX6xX3xXcaxX18xX3xX1xX87xXa4xX4xX1xX3xX19xX1xfb33xX9bxX3xX17xXe7xX9bxX3xX105xXe7xX87xX3xX4xX36xX19xXc8xX3xX47cxX19xXc8xX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX4xX1xX87xX3xX19xX206xX19xX3xXcaxXdxX19xX1xX3xXexX18xXfdxX3xX1c2xXadxX3xXexX1xX397xX1cxX3xX27xX13xX29xX3xXbxX1xXe7xXdxX3xX4xX4eaxX3xXc8xXdxXe7xXdxX3xXbxX1xX37xXbxX3xX17xX397xX3xXexX1xX488xX4xX3xX17xX48cxX15xX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX2cxXdxX397xX19xX3xX19xXc8xX36xX300xX19xX1cxX3xX5xXcfxX74xXdxX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX17xX397xX3xX17xXe7xX9bxX3xX105xXe7xX87xX3xXexXc6xX19xXc8xX3xXexX2cxXcfxX2dxX19xXc8xX1cxX3xX17xX300xX19xXc8xX3xXexX1xX7ecxXdxX3xX105xX37xX87xX3xX4xX37xX87xX3xXcaxX18xXexX3xX35xX36xXe7xX3xXexX37xXdxX3xX4xX4c5xX3xX4xX276xX36xX3xX4xX1dfxX6xX3xX27xX13xX29xXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xX0xX7xXexX2cxX87xX19xXc8xX12xX27xX13xX29xX116xX3xX57xXdxX37xX3xXexX1xX6xX19xX3xXexXc6xX19xXc8xX1cxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX60xX3xX17xX282xXdxX3xXexX1xXd4xX9bxX3xX1xX4c5xX19xX3xX1dxXfdxX194xX194xX194xX3xXexX20xX3xX17xX300xX19xXc8xX0xX42xX7xXexX2cxX87xX19xXc8xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xX247xX37xX87xX3xX4xX37xX87xX3xX5bxX206xX3xXexX4bcxX19xX1xX3xX1xX4bcxX19xX1xX3xX1xX87xXa4xXexX3xX17xX282xX19xXc8xX1cxX3xX1cfxX19xXc8xX3xX8bxX33dxX19xXc8xX3xX51xX87xX31xX19xXc8xX3xX21cxX19xX1cxX3xXcxX1ccxX19xXc8xX3xXc8xXdxX37xX9bxX3xX17xX356xX4xX3xX27xX13xX29xX3xX4xX1xX87xX3xX105xXdxX18xXexX3xX198xX3xXexX1xX37xX19xXc8xX3xX17xXbexX36xX3xX19xXc6xX9bxX3xX118xX194xX2xX1dxX1cxX3xX7xXe7xX19xX3xX5xXcfxX40xX19xXc8xX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX7xXe7xX19xX3xX11axX36xX276xXexX3xX5bxX31xX3xX19xX1xX83xXbxX3xXcaxX1xX48cxX36xX3xXexX87xX31xX19xX3xX1xX8dxX3xXexX1xX356xX19xXc8xX3xX17xXa4xXexX3xX1bxX18exX1cxX1dxX3xXexX2fdxX3xXcax19279xX1xX1cxX3xXexXc6xX19xXc8xX3xX1dxX1cxX1bxX7b4xX3xX4xff84xX19xXc8xX3xXcax1214cxX3xX19xXc6xX9bxX3xXexX2cxXcfxX74xX4xXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX87xX3xX1cfxX19xXc8xX3xX21cxX19xX1cxX3xXexX1xX37xX19xXc8xX3xX198xX3xX5bxX46dxX6xX3xX35xX36xX6xX3xX4xXe7xX3xX19xXcfxX74xX4xX3xXexX2cxXe7xXdxX3xX35xX36xX6xX3xX17xX40xXexX3xX19xX6b9xX19xXc8xX3xX19xX4eaxX19xXc8xX3xXcaxX2fdxX3xX5xXadxX4xX1cxX3xXexX83xXbxX3xX17xX87xX31xX19xX3xX17xX60fxX3xX4xX36xX19xXc8xX3xX47cxX19xXc8xX3xX17xX1dfxX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX54xXc3fxX3xX2cxX276xXexX3xXcaxX1xX4eaxX3xXcaxX1xXc6xX19xX1cxX3xX17xX33dxX4xX3xX105xXdxX8dxXexX3xX5xX31xX3xXcaxX1xX36xX3xX5bxX91xX4xX3xX9bxXdxX206xX19xX3xX247xX6b9xX4xXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xX8bxX397xX3xX17xXe7xX9bxX3xX105xXe7xX87xX3xX5bxX83xX19xX3xX1xX31xX19xX1xX3xX6xX19xX3xXexX87xX31xX19xX1cxX3xX1ccxX19xX3xX17xX5cxX19xX1xX3xX1xX8dxX3xXexX1xX356xX19xXc8xX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX5bxX31xX3xXexX1xX5cxX3xXexX2cxXcfxX7ecxX19xXc8xX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX17xX37xXbxX3xX47cxX19xXc8xX3xX19xX1xX36xX3xX4xXbexX36xX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX4xXe7xX3xX19xXcfxX74xX4xXfdxX3xX27xX13xX29xX3xX17xXe7xX9bxX3xX105xXe7xX87xX3xX4xX36xX19xXc8xX3xX4xX276xXbxX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX19xX18xX36xX3xX19xX1xX36xX3xX4xXbexX36xX3xXexXc6xX19xXc8xX3xX2xX2xX1cxX18exX7b4xX3xX5bxX31xX3xX4xX1xX36xX48cxX19xX3xX105xX5cxX3xX7x12cabxX19xX3xX7xX31xX19xXc8xX3xX4xX1xX87xX3xXbxX1xXcfxX4c5xX19xXc8xX3xX37xX19xX3xX4xX6xX87xX3xX1xX4c5xX19xXfdxX3xXcxX36xX15xX3xX19xX1xXdxXd4xX19xX1cxX3xXexX83xXbxX3xX17xX87xX31xX19xX3xX4xX1xX87xX3xX2cxXa66xX19xXc8xX3xXexX356xX4xX3xX17xX282xX3xXexXc6xX19xXc8xX3xXexX2cxXcfxX2dxX19xXc8xX3xX17xXdxX8dxX19xX3xXbxX1xXadxX3xXexX1xX36xX282xX4xX3xX5bxX31xX87xX3xX19xX1xX36xX3xX4xXbexX36xX3xX4xX1dfxX6xX3xXbxX1xXadxX3xXexXe7xXdxXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xX8bxX356xXdxX3xX5bxX74xXdxX3xX1xX87xXa4xXexX3xX17xX282xX19xXc8xX3xX4xX1ccxX3xXbxX1xXbexX19xX3xX1xX4eaxX6xX3xX5bxX31xX3xXexX1xX87xX37xXdxX3xX5bxX356xX19xX1cxX3xX27xX13xX29xX3xX17xX6xX19xXc8xX3xX17xX48cxX15xX3xX9bxXa4xX19xX1xX3xX17xX33dxX4xX3xX105xXdxX8dxXexX3xX5xX31xX3xX4xX1ccxX3xXbxX1xXbexX19xX3xX1xX87xX37xX3xX4xX37xX4xX3xXexX1ccxX19xXc8xX3xX4xX1cfxX19xXc8xX3xXexX15xX3xXbxX1xX37xXexX3xX17xXdxX8dxX19xXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xX1c2xXadxX3xXexX1xX397xX1cxX3xXexXa4xXdxX3xXcxX1ccxX19xXc8xX3xX4xX1cfxX19xXc8xX3xXexX15xX3xXbxX1xX37xXexX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX2f9xX3xX9dxX57xX10xX19xX4xX87xX3xX2f9xXa1xX1cxX3xX1cfxX19xXc8xX3xX21cxX19xX3xX4xX1xX87xX3xX105xXdxX18xXexX3xXcaxXdxX397xX9bxX3xXexX87xX37xX19xX3xX29xX1xX31xX3xX19xXcfxX74xX4xX3xX17xX6xX19xXc8xX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxX8dxX19xX3xXexX1xX48cxX9bxX3xX17xX5cxX19xX1xX3xXcaxX18xXexX3xX35xX36xXe7xX3xX11axX37xX4xX3xX17xX5cxX19xX1xX3xXc8xXdxX37xX3xXexX2cxX5cxX3xX54xX87xX6xX19xX1xX3xX19xXc8xX1xXdxX8dxXbxX3xX4xX1dfxX6xX3xXexXcfxX3xX5bxX276xX19xX1cxX3xX54xX91xX3xXcaxXdxX18xX19xX3xX1xX87xX31xX19xX3xXexX1xX31xX19xX1xX3xXexX2cxX87xX19xXc8xX3xXexX1xX37xX19xXc8xX3xX198xX210xX118xX194xX2xX1dxXfdxX3xX8bxX356xXdxX3xX5bxX74xXdxX3xXcxX1ccxX19xXc8xX3xX4xX1cfxX19xXc8xX3xXexX15xX3xXbxX1xX37xXexX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX2xX1cxX3xX17xX60fxX3xX5xX91xX6xX3xX4xX1xX8d7xX19xX3xX17xXcfxX40xX4xX3xX17xX4c5xX19xX3xX5bxX5cxX3xXexXcfxX3xX5bxX276xX19xX3xX11axX37xX4xX3xX17xX5cxX19xX1xX3xXc8xXdxX37xX3xXexX2cxX5cxX3xX54xX87xX6xX19xX1xX3xX19xXc8xX1xXdxX8dxXbxXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xXcxX36xX15xX3xX19xX1xXdxXd4xX19xX1cxX3xX17xX356xXdxX3xX5bxX74xXdxX3xX1xX87xXa4xXexX3xX17xX282xX19xXc8xX3xX7xXe7xX19xX3xX11axX36xX276xXexX3xXcaxXdxX19xX1xX3xX54xX87xX6xX19xX1xX3xX4xX1dfxX6xX3xX27xX13xX29xX3xX1xXdxX8dxX19xX3xX19xX6xX15xX1cxX3xX1cfxX19xXc8xX3xX21cxX19xX3xX4xX1xX87xX3xX2cxXa66xX19xXc8xX3xX17xX6xX19xXc8xX3xX4xX1xX5cxX36xX3xX19xX1xXdxX206xX36xX3xX37xXbxX3xX5xX91xX4xX3xX4xX1dfxX6xX3xX4xX37xX4xX3xX15xX18xX36xX3xXexX356xX3xX17xXbexX36xX3xX5bxX31xX87xXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12x17050xX19xXc8xX3xX21cxX19xX3xX4xX1xX87xX3xX105xXdxX18xXexX3xX5bxXdxX8dxX4xX3xXexXc6xX19xXc8xX3xXc8xXdxX37xX3xX105xX37xX19xX3xXexX1xX6xX19xX3xXexX2cxX87xX19xXc8xX3xX19xXcfxX74xX4xX3xX4xX1xX87xX3xX7xXe7xX19xX3xX11axX36xX276xXexX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX5bxX31xX3xX4xX83xXbxX3xX19xX1xX83xXexX3xXexX1xX87xX19xXc8xX3xX7xX356xX3xX17xXbexX36xX3xX5bxX31xX87xX3xX9dxXc8xXdxX37xX3xXexX1xX6xX19xX3xX19xX1xX83xXbxX3xXcaxX1xX48cxX36xX1cxX3xXc8xXdxX37xX3xX54xXbexX36xX1cxX3xXcaxX1xX60xX1cxX3xXexX2fdxX3xXc8xXdxX37x17eeaxXa1xX3xX7xX87xX3xX5bxX74xXdxX3xX4xX37xX4xX3xXexX1xX1cfxX19xXc8xX3xX7xX356xX3xX17xX60fxX3xXexX60xX19xX1xX3xXexX87xX37xX19xX3xXcaxX18xX3xX1xX87xXa4xX4xX1xX3xX17xXbexX36xX3xX19xXc6xX9bxX1cxX3xXexX1ccxX19xXc8xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX7xXe7xX19xX3xX11axX36xX276xXexX3xXcaxXdxX19xX1xX3xX54xX87xX6xX19xX1xX3xXexXc6xX19xXc8xX3xXexX1xXd4xX9bxX3xX1dxXfdxX118xX2f9xX194xX3xXexX2fdxX3xX17xX300xX19xXc8xXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xX29xX1xXa66xX9bxX3xXexX2cxXdxX8dxXexX3xX17xX397xX3xXexXdxX18xXexX3xXcaxXdxX8dxX9bxX3xX19xX1xXa66xX9bxX3xXc8xXdxXe7xX9bxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX60xX3xXexX2cxX87xX19xXc8xX3xX7xXe7xX19xX3xX11axX36xX276xXexX1cxX3xXcaxXdxX19xX1xX3xX54xX87xX6xX19xX1xX1cxX3xX1cfxX19xXc8xX3xX21cxX19xX3xX4xX1xX87xX3xX105xXdxX18xXexX3xX27xX13xX29xX3xX7x1852exX3xXbxX1xX276xX19xX3xX17xX276xX36xX3xXc8xXdxXe7xX9bxX3xXexX1ccxX19xX3xXexX1xX276xXexX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX19xXc6xX19xXc8xX3xX11axX36xX356xX19xXc8xX3xX1dxX1cxX193xX1dxX7b4xX1cxX3xXc8xXdxXe7xX9bxX3xXexX1xXd4xX9bxX3xX194xX1cxX2xX2f9xX7b4xX3xX7xX87xX3xX5bxX74xXdxX3xXcaxX18xX3xX1xX87xXa4xX4xX1xX1cxX3xX7xX11f4xX3xXc8xXdxXe7xX9bxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX60xX3xX9bxX36xX6xX3xX17xXdxX8dxX19xX3xXcaxX1xX87xXe7xX19xXc8xX3xX2f9xX198xX2f9xX3xXexX2fdxX3xX17xX300xX19xXc8xXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xX29xXc8xX87xX31xXdxX3xX2cxX6xX1cxX3xX54xX87xX3xXexX4bcxX19xX1xX3xX1xX4bcxX19xX1xX3xXexX1xX1dfxX15xX3xX5bxXc6xX19xX3xXexX356xXexX3xX19xXd4xX19xX3xXcaxX18xX3xX1xX87xXa4xX4xX1xX3xX1xX36xX15xX3xX17xX282xX19xXc8xX3xX2xX1cxX1bxX3xXexX20xX3xXcaxXc30xX1xX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX4xX1xXa4xX15xX3xX54xXbexX36xX3xX4xX1xXcfxX6xX3xXbxX1xXe7xXdxX3xXexX60xX19xX1xX3xX17xX18xX19xX1cxX3xX19xXd4xX19xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX60xX3xX9bxX36xX6xX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX4xX1dfxX6xX3xXexX83xXbxX3xX17xX87xX31xX19xX3xXc8xXdxXe7xX9bxX3xX118xXfdxX2xX1dxX194xX3xXexX2fdxX3xX17xX300xX19xXc8xXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xX8bxXbexX36xX3xX19xXc6xX9bxX3xX118xX194xX2xX1dxX1cxX3xXexX83xXbxX3xX17xX87xX31xX19xX3xXc8xXdxX6xX87xX3xXcaxX18xX3xX1xX87xXa4xX4xX1xX3xX4xX1xX87xX3xX4xX37xX4xX3xX17xX4c5xX19xX3xX5bxX5cxX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxX8dxX19xX3xXexXdxX18xXexX3xXcaxXdxX8dxX9bxX3xX18exX7b4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX60xX1cxX3xXexXcfxX4c5xX19xXc8xX3xX17xXcfxX4c5xX19xXc8xX3x14ce6xX193xX193xX3xXexX2fdxXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xXcxX36xX15xX3xX19xX1xXdxXd4xX19xX1cxX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxX8dxX19xX3xXcaxX18xXexX3xX5xX36xX83xX19xX3xX4xX1dfxX6xX3xX4e8xX1xX4eaxX3xXexX1xX1dfxX3xXexXcfxX74xX19xXc8xX3xX13xXcfxX4c5xX19xXc8xX3xX8bxX4bcxX19xX1xX3xX51xX36xX8dxX1cxX3xX27xX13xX29xX3xX17xX60fxX3xX15xXd4xX36xX3xX4xXbexX36xX3xX4xX37xX4xX3xX17xX4c5xX19xX3xX5bxX5cxX3xXexXc6xX19xXc8xX3xXexX2fdxX3xX5xX8dxX3xXexXdxX18xXexX3xXcaxXdxX8dxX9bxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX60xX3xX5xXd4xX19xX3xX1dxX1cxX18exX7b4xX1cxX3xXexX1ccxX19xXc8xX3xX4xX282xX19xXc8xX3xXexXdxX18xXexX3xXcaxXdxX8dxX9bxX3xX2xXfdxX118xX198xX198xX3xXexX2fdxX3xX17xX300xX19xXc8xX1cxX3xXexXc6xX19xXc8xX3xX193xX118xX118xX3xXexX2fdxX3xX7xX87xX3xX5bxX74xXdxX3xXcaxX18xX3xX1xX87xXa4xX4xX1xX3xX17xXbexX36xX3xX19xXc6xX9bxX3xX118xX194xX2xX1dxXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xX13xX74xXdxX3xX17xX282xX19xXc8xX3xXexX1xX37xXdxX3xX4xX6b9xXexX3xXc8xXdxXe7xX9bxX3xX2xX118xX7b4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX60xX3xX1xX282xXdxX3xX19xXc8xX1xX5cxX1cxX3xXexXdxX18xXbxX3xXcaxX1xX37xX4xX1xX1cxX3xXcaxX1xX37xX19xX1xX3xXexXdxX18xXexX1cxX3xXcaxXdxX19xX1xX3xXbxX1xX60xX3xX19xXc8xX1xXdxXd4xX19xX3xX4xX47cxX36xX3xXcaxX1xXe7xX87xX3xX7xX37xXexX3xX19xXcfxX74xX4xX3xX19xXc8xX87xX31xXdxX1115xX3xX27xX13xX29xX3xX17xX60fxX3xXexXdxX18xXexX3xXcaxXdxX8dxX9bxX3xXexX1xXd4xX9bxX3xX17xXcfxX40xX4xX3xX2f9xX18exX3xXexX2fdxX3xX17xX300xX19xXc8xXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xXcxX1ccxX19xXc8xX3xX4xX282xX19xXc8xX1cxX3xX4xX37xX4xX3xXc8xXdxXe7xXdxX3xXbxX1xX37xXbxX3xX4xX6b9xXexX3xXc8xXdxXe7xX9bxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX60xX3xX4xX1dfxX6xX3xX27xX13xX29xX3xX17xX60fxX3xXexXdxX18xXexX3xXcaxXdxX8dxX9bxX3xX4xX1xX87xX3xX9bxX4bcxX19xX1xX3xX54xX91xX3xXcaxXdxX18xX19xX3xX17xXcfxX40xX4xX3xX118xXfdxX1bxX1bxX194xX3xXexX2fdxX3xX17xX300xX19xXc8xX3xX7xX87xX3xX5bxX74xXdxX3xXcaxX18xX3xX1xX87xXa4xX4xX1xX3xX17xXbexX36xX3xX19xXc6xX9bxXfdxX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX105xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX11axX6xX19xX1xX19xX1xX6xXexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX188xXdxX54xXexX1xX116xX3xX1dxX2f9xX1397xXbxX11axX120xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xXc8xX9xXaxX194xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX54xX54xXdxX19xXc8xX9xXaxX18exXaxX12xX0xXexX105xX87xX54xX15xX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX54xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX188xXdxX54xXexX1xX116xX3xX1dxX118xX18exXbxX11axX120xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xX0xX10xX9bxX12xX108bxX19xXc8xX3xX4e3xXadxX4xX3xX19xX1xX6b9xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cfxX19xXc8xX3xXexX37xX4xX3xX5bxX83xX19xX3xX1xX31xX19xX1xX3xX19xX1xXdxX8dxXexX3xX17xXdxX8dxX19xX1cxX3xXexX1xX1dfxX15xX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX5bxX46dxX6xX3xX35xX36xX6xX3xX17xX397xX3xX11axXe7xX15xX3xX2cxX6xX3xX9bxX282xXexX3xX7xX356xX3xX7xX91xX3xX4xX356xX3xX19xX1xXcfxX3xX4xX1cfxX19xXc8xX3xXexX2cxX4bcxX19xX1xX3xX7xX1cfxX19xXc8xX3xX247xX36xX19xXc8xX3xX118xX1cxX3xX1xX8d7xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4e8xX1xX488xX3x12d2fxXd4xX19xX3xX17xX36xX356xXdxX3xX19xXcfxX74xX4xX3xX2dxX3xX7xX1cfxX19xXc8xX3xX247xX6xX3xX51xXa4xX3xX54xX87xX3xX19xX1xX31xX3xX9bxX37xX15xX3xX11axXe7xX3xX5x19c4fxX1cxX3xX7xX91xX3xX4xX356xX3xX19xX1ccxX3xX19xX1xXdxX8dxXexX3xX17xXdxX8dxX19xX3xX4e8xX1xXe7xX3xX4e3xXa4xXdxX3xX198xX210xX198xX210xX118xX194xX2xX1dxXfdxX0xX42xX10xX9bxX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX87xX54xX15xXaxX12xX0xX10xX9bxX12xXaxX269xX1xX1cfxX19xXc8xX3xX17xXcfxX40xX4xX3xX17xX397xX3xX11axXe7xX3xX5xX16f0xX3xX5xX31xX9bxX3xX19xXc8xX3cxXbxX3xX1xXa4xX3xX54xX36xX1cxX3xXcaxX1xX1cfxX19xXc8xX3xXexX1xX397xX3xX17xX397xX3xX11axXe7xX15xX3xX2cxX6xX3xX11axX87xX19xXc8xX3xX2cxX300xXdxX3xXexX2cxXe7xX3xX5xX7ecxXdxX3xX59bxX11axXe7xX3xX17xX488xX19xXc8xX3xX35xX36xX15xX3xXexX2cxX4bcxX19xX1xX5a5xXfdxX3xX13xX83xX15xX3xX35xX36xX15xX3xXexX2cxX4bcxX19xX1xX3xX17xX4eaxX3xX7xX6xXdxX3xXc8xX4bcxX95axX3xX27xX13xX29xX3xX4xX4eaxX3xXc8xXdxXe7xXdxX3xXbxX1xX37xXbxX3xXc8xX4bcxX3xX5bxX83xX19xX3xX1xX31xX19xX1xX3xX6xX19xX3xXexX87xX31xX19xX3xXcaxX1xX1cfxX19xXc8xX3xX17xX397xX3xXexX37xXdxX3xX54xXdxX3ebxX19xX3xX7xX91xX3xX4xX356xX95axXaxX1cxX3xX1cfxX19xXc8xX3xX4e3xXadxX4xX3xXexX2cxX36xX15xX206xX19xX3xX17xXa4xXexX3xX6dfxX3xXcaxXdxX18xX19xX3xX4xX1xX20xX3xX17xXa4xX87xX3xX4xX1dfxX6xX3xXcxX1xX1dfxX3xXexXcfxX74xX19xXc8xXfdxX0xX42xX10xX9bxX12xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX2cxX12xX0xX42xXexX105xX87xX54xX15xX12xX0xX42xXexX6xX105xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX87xX36xX2cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX87xX3xXexX36xX87xXdxXexX2cxX10xXfdxX5bxX19xX0xX42xXbxX12