Xăng dầu tăng giá đồng loạt từ 15h chiều nay
Giá xăng RON92 tăng 271 đồng/lít, giá xăng E5 tăng 224 đồng/lít, các loại dầu tăng giá từ 199 – 265 đồng/lít.
333bx360dx3c70xae88xf5f3xb186x49c0x465dxb51axX7xa2d9xaca8x4102x3edfx5347xf939xX5x4c94xXaxfb9bx6227x9386x4fb5x873exX3x689ex7d48xe2b3xX3xXexX14xX15xX16xX3xX16xXdx5837xX3x6b4ex514bxX15xX16xX3xX5xe452x648cxXexX3xXex50e8xX3xX2x8af5xX1xX3xX4xX1xXdx3f02xX1axX3xX15xX6xbec4xX0xac1dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa398xX10xX6xX18xXaxX12x9e4fxXdxX23xX3xf1cexX14xX15xX16xX3xa7b1xcba7xbac1x10094x584dxX3xXexX14xX15xX16xX3xX62xe8e0xX2xX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5x950cxXex874bxX3xX16xXdxX23xX3xX59xX14xX15xX16xX3x100eexX33xX3xXexX14xX15xX16xX3xX62xX62xe816xX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexX75xX3xX4xX23xX4xX3xX5xX2bxX2cxXdxX3xX18xX19xX1axX3xXexX14xX15xX16xX3xX16xXdxX23xX3xXexX30xX3xX2xX61xX61xX3xb2e7xX3xX62xb4c7xX33xX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXex3454xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx95d2xX2bxX18xX3exXaxX12x751fxXdxb189xX15xX3xXd1x7c6fxX3x649ax106e3xX15xX16xX3xXcxX1x8f7ex1001axX15xX16xX3xXb3xX3xXcx3d67xXdxX3xX4xX1xX73xX15xX1xX3x472dx4135xXdxX3xX4xd132xX3xe340xX14xX15xX3x96fax935axX15xX3xX25xXdxX39xX1axX3xX4xX1x4215xX15xX1xX3xX16xXdxX23xX3xX102xX23xX15xX3xX5xfae3xX3xXf7xf6e5xXexX3xX1xXeexX15xX16xX3xX59xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX23xXbxX3xX18xd149xX15xX16xX3xXexX30xX3xX2xX33xX1xac38xX13cxX3xX4xX1xXdxX39xX1axX3xX15xX6xX3exX3xf163xX8axX40xX2xX2x9eadxXc1xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd1xX2bxX18xX3exXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX25xXfcxX75xX3xX16xXdxX23xX3xX59xX14xX15xX16xX3xX5exX5fxX60xX3xX61xX62xX3xX7xc8d0xX3xX25xXe6x6e2exX4xX3xX25xXdxX39xX1axX3xX4xX1xX10dxX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX62xX6axX2xX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexX3xX7xX2bxX3xXfexXf8xXdxX3xX16xXdxX23xX3xX1xXdx8588xX15xX3xXexX2cxXdxX3xX5xXd9xX15xX3xXf7x9ee2xX4xX3xX2xbbfbxXc1xX2xX8axXb6xX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXex53a8xX3xX55xXdxX23xX3xX59xX14xX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1x45b1xX4xX3xX80xX33xX3xX25xXe6xX183xX4xX3xX25xXdxX39xX1axX3xX4xX1xX10dxX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX62xX62xX8axX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexX3xX5xXd9xX15xX3xXf7xX1bcxX4xX3xX2xX6axXc1xX1c0xX33xX1c0xX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexX1cexX3xX55xXdxX23xX3xX18xX19xX1axX3xX18xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX13cxXc1xX13cxX33xd996xX3xXexX14xX15xX16xX3xX62xX13cxX2xX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexX3xX25x5122xX3xX4xXfcxX3xX16xXdxX23xX3xX102xX23xX15xX3xXf7xXf8xXdxX3xX5xXeexX3xX2xX8axXc1xXb6xX2xX2xX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexXc1xX3xee8fxX11dxXexX3xX1xXeexX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1x4b81xX6xX3xX7xX17fxX3xXexX14xX15xX16xX3xX2xX61xX61xX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexX3xX5xXd9xX15xX3xXf7xX1bcxX4xX3xX2xeecbxXc1xX2xX61xX1c0xX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexX3xXfexXeexX3xX18xX19xX1axX3xXf7xX6x767fxX1axXexX3xX2xX1c0xX13cxXdfxX233xXcxX3xX29cxXc1xX33xX233xX3xX25xXe6xX183xX4xX3xX25xXdxX39xX1axX3xX4xX1xX10dxX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xXd9xXf7xX3xX62xXb6xX33xX3xX25xX26xX15xX16xX40x6169xX16xX3xXfexXf8xXdxX3xX16xXdxX23xX3xX102xX23xX15xX3xX2xX2xXc1xX61xX13cxX61xX3xX25xX26xX15xX16xX40xX2e7xX16xXc1xX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xX102xX5xX10xX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXf7xX6xf319xX16xXdxX15x5bb0xX3xX62xXbxX59xX3xX6xX1axXexX2bxX1cexXaxX12xX0xXexX102xX2bxX18xX3exX12xX0xXexX319xX12xX0xXexX18xX12xX0xXdxXf7xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX59xX6xX15xX16xX3xX18xX6xX1axX3xXexX6xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX3xX18xX2bxX15xX16xX3xX5xX2bxX6xXexX3xXexX1axX3xX2xX33xX1xX3xX4xX1xXdxX10xX1axX3xX15xX6xX3exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXf7xX7xb9fcxXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xX7xX319xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX31dxX40xX40xXdxXc1xX102xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc1xXfexX15xX40xX15xX10x402exX7xX40xX2xX6axX8axX8axX40xX6axX6axX18xXb6xX2xX61xX13cxXb6xX2xX33xXexX1c0xX29cxX8axX33xX5xX13cxXc1x7018xXbxX16xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX18xX12xX0xX40xXexX319xX12xX0xXexX319xX12xX0xXexX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX6xXbxXexXdxX2bxX15xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX37bxX6xX5xXdxX16xX15xX31dxX3xX3baxX1axX7xXexXdx7644xX3exX1cexXaxX12xX233xX6xX1axX3xX62xX3xX2e7x8bf2xX3xX16xXdxX103xXf7xX3xX16xXdxX23xX3xX5xXdxXd9xX15xX3xXexXdx3ce7xXbxX75xX3xX4xX1xXdxX39xX1axX3xX8axX40xX2xX2xX3xX16xXdxX23xX3xX59xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX25xXe6xX183xX4xX3xX25xXdxX39xX1axX3xX4xX1xX10dxX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xXc1xX0xX40xXbxX12xX3xX149xb95axX15xX1xX3xXf7xXdxX15xX1xX3xX1xX1dfxX6xX31dxX3xbe22xXcxX14exX0xX40xXexX18xX12xX0xX40xXexX319xX12xX0xX40xXexX102xX2bxX18xX3exX12xX0xX40xXexX6xX102xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd1xX2bxX18xX3exXaxX12xXd7xXdxXd9xX15xX3xXd1xXddxX3xX4xcd52xX15xX16xX3xd52axX1axX3exX41dxXexX3xX25xa135xX15xX1xX3xX16xXdx88b8xX3xX15xX16xX1axX3exXd9xX15xX3xXf7xX1bcxX4xX3xXexX319xX73xX4xX1xX3xX5xfbe5xXbxX3x3a7bxX1axc64cxX3xXd1x7efdxX15xX1xX3xf492xX15xX3xX16xXdxX23xX3xX59xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX25x71fexXdxX3xXfexXf8xXdxX3xX4xX23xX4xX3xXf7xX11dxXexX3xX1xXeexX15xX16xX3xX59xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX15xX1xXe6xX3xX1xXdxX1b0xX15xX3xX1xXeexX15xX1xXc1xX3xXdfxX1xXdxX3xX7x4c1cxX3xX18xX132xX15xX16xX3xX4c1xX1axX4c3xX3xX102xX4c6xX15xX1xX3xX4caxX15xX3xX16xXdxX23xX3xX59xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX25xX4dbxXdxX3xXfexXf8xXdxX3xX59xX14xX15xX16xX3xX2e7xX1xX2bxX23xX15xX16xX3xX5exX5fxX60xX3xX61xX62xX3xX5xXeexX3xX29cxX13cxX13cxX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexX3xX149xX2e7xX40bxX3xXexX319xXe6xXf8xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX7xX50cxX3xX18xX132xX15xX16xX3xX2xX29cxX13cxX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexX14exX1cexX3xX13xX14xX15xX16xX3xX80xX33xX3xX5xXeexX3xX29cxX13cxX13cxX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexX3xX149xX2e7xX40bxX3xXexX319xXe6xXf8xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX7xX50cxX3xX18xX132xX15xX16xX3xX2xX2xX13cxX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexX14exX1cexX3xed61xX19xX1axX3xX18xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX4xX1xXdxX3xX62xX33xX13cxX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexX3xX149xX2e7xX40bxX3xXexX319xXe6xXf8xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX7xX50cxX3xX18xX132xX15xX16xX3xX2xX1c0xX13cxX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexX14exX1cexX3xX5b9xX19xX1axX3xX1xX27bxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX62xX13cxX13cxX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexX3xX149xX2e7xX40bxX3xXexX319xXe6xXf8xX4xX3xX2e7xX1xXe0xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX3xX7xX50cxX3xX18xX132xX15xX16xX14exX3xXfexXeexX3xX18xX19xX1axX3xXf7xX6xX2b4xX1axXexX3xX25xXe6xX183xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX4c1xX1axX4c3xX3xX102xX4c6xX15xX1xX3xX4caxX15xX3xX16xXdxX23xX3xX62xX6axX13cxX3xX25xX26xX15xX16xX40xX2e7xX16xX3xX149xX2e7xX40bxX3xXexX319xXe6xXf8xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX7xX50cxX3xX18xX132xX15xX16xX3xX2xX13cxX13cxX3xX25xX26xX15xX16xX40xX2e7xX16xX14exXc1xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd1xX2bxX18xX3exXaxX12xX60xX1xXe6xX3xXfexX4bexX3exX75xX3xX7xX6xX1axX3xX62xX3xX2e7xX40bxX3xX16xXdxX103xXf7xX3xX16xXdxX23xX3xX16xX19xX15xX3xX15xX1xb482xXexX75xX3xXexX319xX2bxX15xX16xX3xX2e7xX40bxX3xX25xXdxX39xX1axX3xX4xX1xX10dxX15xX1xX3xX1xXe0xXf7xX3xX15xX6xX3exX3xX16xXdxX23xX3xX59xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX25x8b04xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX319x921fxX3xX5xX2cxXdxXc1xX3xXcxX2cxXdxX3xXbxX1xXdxXd9xX15xX3xX25xXdxX39xX1axX3xX1xXeexX15xX1xX3xX15xX16xXeexX3exX3xX62xX13cxX40xX2xX13cxX75xX3xX16xXdxX23xX3xX59xX14xX15xX16xX3xX25xXe6xX183xX4xX3xX25xXdxX39xX1axX3xX4xX1xX10dxX15xX1xX3xX16xXdxX103xXf7xX3xX2xX62xX8axX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexX75xX3xXfexX39xX3xXf7xX1bcxX4xX3xX2xX6axXc1xX1c0xX6axX33xX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexX75xX3xX59xX14xX15xX16xX3xX80xX33xX3xX16xXdxX103xXf7xX3xX61xX6axX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexX3xXfexX39xX3xX2xX6axXc1xXb6xX29cxX8axX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexXc1xX3xX55xXdxX23xX3xX18xX19xX1axX3xX18xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX4xX499xX15xX16xX3xX16xXdxX103xXf7xX3xXfexX39xX3xXf7xX1bcxX4xX3xX16xXdxX23xX3xXf7xXf8xXdxX3xX2xX8axXc1xX8axX2xX13cxX3xX25xX26xX15xX16xX75xX3xX18xX19xX1axX3xX1xX27bxX6xX3xX5xXeexX3xX2xX62xXc1xX61xX61xX61xX3xX25xX26xX15xX16xX40xX5xX73xXexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd1xX2bxX18xX3exXaxX12xXcxX30xX3xX25xX19xX1axX3xX15xX14xXf7xX3xX25xX41dxX15xX3xX15xX6xX3exX75xX3xX16xXdxX23xX3xX59xX14xX15xX16xX3xX25xX6e9xX3xXexX319xX103xXdxX3xX49dxX1axX6xX3xX62xX13cxX3xX2e7xX40bxX3xX25xXdxX39xX1axX3xX4xX1xX10dxX15xX1xX75xX3xXexX319xX2bxX15xX16xX3xX25xXfcxX3xX4xXfcxX3xX1c0xX3xX2e7xX40bxX3xXexX14xX15xX16xX3xX16xXdxX23xX75xX3xX61xX3xX25xX183xXexX3xX16xXdxX103xXf7xX3xX16xXdxX23xX3xXfexXeexX3xX29cxX3xX2e7xX40bxX3xX16xXdxX4aaxX3xX15xX16xX1axX3exXd9xX15xX3xXf7xX1bcxX4xX3xX16xXdxX23xXc1xX40xXc1xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX233xX2bxX1axX319xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX60xX16xX1axX3exa5aexX15xX3xX4c1xX1axX40bxX15xX1xX40x494bxX5fxX899xXc1xX899xX60xX0xX40xXbxX12