Thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch như thế nào?
Miền Bắc duy trì kiểu thời tiết nhiều mây không mưa, trời rét đậm trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch. Miền Trung có mưa rải rác, trong khi miền Nam và Tây Nguyên có nắng.
a62cx1554ax10af8x186f4x16f2exffafx15e8dxb643x1325fx1851bx18547x12db5x10e7bxb322x18ab4x101a7xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxc64fx162d4x1735cxXexX0x12e70xXaxX17xX18xX19xXexX0xd1d1xe69fxX19x11a77xXexX0xXax13a2bxX9x11d79xXdxX18x10887xX2fx12255xd147xd0aexX5xbd6cxXbxXdxX17xX32xXexX5xXax18f60xX35xX9xXbxX35x104cbxXbxX9xX19xfb65xX33xX9x11037xd524xXaxcea4xX9xX5xX42xXbxX9xX2xdb2fx18720xX49xX4axX9xXdxX46xX2cxXaxX9xX49xXaxX53xX9xXbxXaxX42xX9xX49x10ec0xX24x118f3xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX35xX19xX31xX32xX33xXdxXax104f1xX18xX35xX49x11678x12ba6xX17x141e5xX2fxX2xX17xXbxX18xX35xXdxX2axX7cxX19xX35x16811xdd56xX18xX33xX24xcc20xX35xX8bxX17xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x14093xX17xX18xX19xX32xXexX78xX35x1491bxX49xX9x13e70xbe4fxX2cxX9xX19x11c64xX26xX9xXbx14b5bxbb11xX9xe219xX35xd481xXaexX9xXbxXaxX3dxX35xX9xXbxX35xX42xXbxX9xX49xXaxX35xXa6xXaexX9xXcx10facxX26xX9xXb5xXaxa760xX49xX4axX9xXcxX53xX18x131acxX9xXbxXb2xX3dxX35xX9xXb2x12ae1xXbxX9xef98x18826xXcxX9xXbxXb2xX24xX49xX4axX9xba18xX9xX49xX4axX66xX26xX9xX49xX4axXaxX4cxX9xX5xX42xXbxX9xX2xX53xX54xX49xX4axX9xXdxX46xX2cxXax11443xX9xX78xX35xXa6xX49xX9xX5xXb2xXaexX49xX4axX9xX2cxe51fxX9xXcxX53xX18xX9xXb2xa773xX35xX9xXb2x11824xX2cxXd7xX9xXbxXb2xX24xX49xX4axX9xXb5xXaxX35xX9xXcxX35xXa6xX49xX9xX7dxX18xXcxX9xX8bxX66xX9xX5xXcbxX26xX9xX7dxX4axXaexX26xfd4bxX49xX9xX2cxX114xX9xX49xXaaxX49xX4axX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x1897exXbxcb68xX18xXdxX35xX4axX49xd6a9xX9xX2cxX17xX49xXbxX17xXb2xac07xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX7fxX35xX19xXbxXaxX172xe1a8xX18fx14a48xX33xX16axX17axXaxX17xX35xX4axXaxXbxX172xXecxX191xX2axX33xX16axX32xX9xX2fxXb2xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX172xX1cxX1cxX35xX106xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxX106xX8bxX49xX1cxX49xX17xX7fxX2fxX1cxX2axX191xX18fx18d77xX1cxX2axde7fxX1c6xX19xXecxX2ax150d5xX1cex183dcxX1c6xX1c9xXbx14b8bxX18fxX1c9xXecxXdxX1c9xX106xd9f9xX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX24xX35xX9xXbxX35xX17xXbxX9xX19xX35xX33xX9xX49xX4axXaxX35xX9xXbxX17xXbxX9xX19xXaexX24xX49xX4axX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX49xXaxXaexX9xXbxXaxX17xX9xX49xX18xX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX16axXbxX16cxX18xXdxX35xX4axX49xX172xX9xX1dbxXaexX2fxXbxX35xeabaxX26xX17axX32xXexX7dxX4axX53xX3dxX35xX9xX19xXcbxX49xX9xX2fxe653xX9xXe2xX114xX49xX9xX5xX42xXbxX9xX19xX53xX54xX49xX4axX9xXdxX46xX2cxXaxX9xXbxXb2xX24xX49xX4axX9xXbxX35xX42xXbxX9xXbxXb2xX3dxX35xX9xX49xXaxX35xXa6xXaexX9xXcxXcbxX26xXd7xX9xXb5xXaxXd0xX49xX4axX9xXcxX53xX18xX106xX9x1789dxX49xXaxX172xX9xX78x168e6xX49xXaxX9xX90xX35xX49xXaxX1cxX5xX5x18c06x16c46xX7dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxXd0xX49xX4axX9xXbxX35xX49xX9xXbx1099exX9xX5xXb2xXaexX49xX4axX9xXbxXcbxXcxX9xX2x11635xX9xX23xX11fxX24xX9xXb5xXaxee6dxX9xXbxX53xd72exX49xX4axX9xXbxXax138a5xX26xX9xX8bxc16dxX49xX9xX5xXb2xXaexX49xX4axX9xX53xX54xX49xX4axX172xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX4xX11fxX2cxX9xXbxX4cxX49xXaxX9xXa9xXaaxX2cxX9xXa9xec2axX0xX1cxX23xXexX172xX9xX7dxX4axX66xX26xX9xXecxX1c9xX1cxX2axX1c6xX1cxX1c6xX1c9xX2axX191xXd7xX9xX49xXaxX35xXa6xXaexX9xXcxXcbxX26xXd7xX9xX2cxX114xX9xXdx1721bxX2cxX9xX2cxX114xX9xXcxX53xX18xX9xX49xXax13dfbxXd7xX9xX4axX35xX114xX9xXe2xXd0xX49xX4axX9xX23xXaaxX2cxX9xX2cxd2a6xX33xX9xXecxXd7xX9xX8bx1172cxX49xX4axX9xX8bxX17xX49xX9xX23xX35xXb7xX49xX9xX2cxX360xX33xX9xX1cexX106xX9xX7dxXaxX35x15e06xXbxX9xXe2xX31cxX9xX4axX35xX11bxXcxX9xX19xb627xX49xXd7xX9xXbxXb2xX3dxX35xX9xXb2xXdfxXbxXd7xX9xX8bxX367xX49xX4axX9xX49xX343xX35xX9xX2cxX114xX9xX49xX54xX35xX9xXb2xXdfxXbxX9xXe2xXe3xXcxXd7xX9xXb5xXaxXaexX9xX8bxX2d2xX2cxX9xX49xX343xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xXb2xXdfxXbxX9xXaxX297xX35xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexX7dxX4axX66xX26xX9xXecxX2axX1cxX2axX1c6xX1cxX1c6xX1c9xX2axX191xXd7xX9xX49xXaxX35xXa6xXaexX9xXcxXcbxX26xXd7xX9xXb5xXaxXd0xX49xX4axX9xXcxX53xX18xXd7xX9xXbxXb2xX53xX18xX9xX2cxXaxX35xXa6xXaexX9xX4axX35xX11bxXcxX9xXcxXcbxX26xXd7xX9xXaxfe1bxX49xX4axX9xX49xXaaxX49xX4axXd7xX9xX4axX35xX114xX9xXe2xXd0xX49xX4axX9xX23xXaaxX2cxX9xX2cxX360xX33xX9xXecxX106xX9xX5xXb2xX3dxX35xX9xXb2xXdfxXbxXd7xX9xX8bxX367xX49xX4axX9xX49xX343xX35xX9xX2cxX114xX9xX49xX54xX35xX9xXb2xXdfxXbxX9xXe2xXe3xXcxXd7xX9xXb5xXaxXaexX9xX8bxX2d2xX2cxX9xX49xX343xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xXb2xXdfxXbxX9xXaxX297xX35xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexX7dxX4axX66xX26xX9xX2axX1cxX2axX1cxX1c6xX1c9xX2ax17c7cxXd7xX9xXe2xX141xXcxX9xX8bxX66xX9xX2fxX11fxX49xX4axX9xX49xXaxX35xXa6xXaexX9xXcxXcbxX26xXd7xX9xXb5xXaxXd0xX49xX4axX9xXcxX53xX18xXd7xX9xXbxXb2xX53xX18xX9xX2cxXaxX35xXa6xXaexX9xXaxX41bxX49xX4axX9xX49xXaaxX49xX4axXd7xX9xX4axX35xX114xX9xXe2xXd0xX49xX4axX9xX23xXaaxX2cxX9xX2cxX360xX33xX9xX1c6xX9xX16cxX9xXecxX106xX9xX5xXb2xX3dxX35xX9xXb2xXdfxXbxXd7xX9xX8bxX367xX49xX4axX9xX49xX343xX35xX9xX2cxX114xX9xX49xX54xX35xX9xXb2xXdfxXbxX9xXe2xXe3xXcxXd7xX9xXb5xXaxXaexX9xX8bxX2d2xX2cxX9xX49xX343xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xXb2xXdfxXbxX9xXaxX297xX35xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX4xX11fxX2cxX9xXbxX4cxX49xXaxX9xX5xXb2xXaexX49xX4axX9xXa9xX31cxX0xX1cxX23xXexX172xX9xX5xX2c5xX9xX49xX4axX66xX26xX9xXecxX1c9xX1cxX2axX1c6xX1cxX1c6xX1c9xX2axX191xX9xXe2xX42xX49xX9xX49xX4axX66xX26xX9xX2axX1cxX2axX1cxX1c6xX1c9xX2axX495xXd7xX9xX49xXaxX35xXa6xXaexX9xXcxXcbxX26xXd7xX9xX2cxX114xX9xXcxX53xX18xX9xXb2xX11bxX35xX9xXb2xX11fxX2cxX9x16865xX9xX2cxX11fxX2cxX9xXbxX4cxX49xXaxX9xXbxXaxXaexX31cxX2cxX9xX5xXb2xXaexX49xX4axX9xX5xXb2xXaexX49xX4axX9xXa9xX31cxX17axX9xXb5xXaxXaexX9xX8bxX2d2xX2cxX9xX7dxX18xXcxX9xX5xXb2xXaexX49xX4axX9xXa9xX31cxXd7xX9xX49xX4axX66xX26xX9xXbxXb2xX3dxX35xX9xX49xXaaxX49xX4axX17axX9xX4axX35xX114xX9xXe2xXd0xX49xX4axX9xX23xXaaxX2cxX9xX2cxX360xX33xX9xX1c6xX9xX16cxX9xXecxX106xX9xX7dxXaxX35xX37exXbxX9xXe2xX31cxX9xXbxX2e8xX49xX4axX9xX19xX38axX49xX9xXbxX2c5xX9xX23xXaaxX2cxX9xX8bxX66xX24xX9xX49xX18xXcxXd7xX9xX2cxX11fxX2cxX9xXbxX4cxX49xXaxX9xXa9xXaaxX2cxX9xX5xXb2xXaexX49xX4axX9xXa9xX31cxX9xXbxXb2xX3dxX35xX9xXb2xXdfxXbxXd7xX9xXb5xXaxXaexX9xX8bxX2d2xX2cxX9xX5xXb2xXaexX49xX4axX9xX5xXb2xXaexX49xX4axX9xXa9xX31cxX9xXbxXb2xX3dxX35xX9xX2fxX17xX9xXdxX297xX49xXaxX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX5xXcbxX26xX9xX7dxX4axXaexX26xX141xX49xX9xX8bxX66xX9xX7dxX18xXcxX9xXa9xX31cxX0xX1cxX23xXexX172xX9xX5xX2c5xX9xX49xX4axX66xX26xX9xXecxX1c9xX1cxX2axX1c6xX1cxX1c6xX1c9xX2axX191xX9xXe2xX42xX49xX9xX49xX4axX66xX26xX9xX2axX1cxX2axX1cxX1c6xX1c9xX2axX495xXd7xX9xXcxXcbxX26xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXe2xe44axX35xXd7xX9xX33xXaxX6b9xX9xX23xX35xX42xX49xX9xXb5xXaxXd0xX49xX4axX9xXcxX53xX18xXd7xX9xX49xX4axX66xX26xX9xX49xXaaxX49xX4axXd7xX9xX4axX35xX114xX9xXe2xXd0xX49xX4axX9xX23xXaaxX2cxX9xX2cxX360xX33xX9xX1c6xX9xX16cxX9xXecxX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexX9exX35xX37exX49xX9xX49xX18xX26xX9xdf12xX1c6xX191xX1cxX2axX1c6xb7c0xXd7xX9xX19xX24xX9xX11bxX49xXaxX9xXaxX53xX592xX49xX4axX9xX2cxX2e4xX18xX9xXb5xXaxXd0xX49xX4axX9xXb5xXaxX2daxX9xXdxX297xX49xXaxX9xXbxX2e8xX49xX4axX9xX2cxX53xX3dxX49xX4axXd7xX9xX592xX9xXa9xXaaxX2cxX9xXa9xX31cxXd7xX9xXa9xXaaxX2cxX9xX5xXb2xXaexX49xX4axX9xXa9xX31cxX9xXe2xb992xX9xX2cxX114xX9xXcxX53xX18xX106xX9xX5xXb2xXaexX49xX4axX9xX5xXb2xXaexX49xX4axX9xXa9xX31cxX9xX2cxX114xX9xXcxX53xX18xXd7xX9xXcxX53xX18xX9xX8bxX2c5xX18xXd7xX9xX2cxX114xX9xX49xX54xX35xX9xXcxX53xX18xX9xXbxX24xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexX2xX2d2xX9xX23xX11fxX24xX172xX9xX4xXaxX35xXa6xXaexX9xX8bxX66xX9xXe2xX141xXcxX9xX49xX18xX26xX9xX1c6xX191xX1cxX2axX1c6xXd7xX9xX592xX9xX2cxX11fxX2cxX9xXbxX4cxX49xXaxX9xXa9xXaaxX2cxX9xXa9xX31cxX9xX2cxX114xX9xXcxX53xX18xXd7xX9xXcxX53xX18xX9xX8bxX2c5xX18xXd7xX9xXb2xX35xX141xX49xX4axX9xXb5xXaxXaexX9xX8bxX2d2xX2cxX9xX2a3xX35xX37exXbxX9xXa9xXaaxX2cxX9xX8bxX66xX9xX5xXcbxX26xX9xXa9xXaaxX2cxX9xX2cxX114xX9xX49xX54xX35xX9xXcxX53xX18xX9xXbxX24xX106xX9xc334xX9xX2cxX11fxX2cxX9xXbxX4cxX49xXaxX9xXa9xXaaxX2cxX9xXa9xX31cxX9xXbxXb2xX3dxX35xX9xXb2xXdfxXbxXd7xX9xX8bxX367xX49xX4axX9xX49xX343xX35xX9xXb2xXdfxXbxX9xXe2xXe3xXcxX9xX2cxX114xX9xX49xX54xX35xX9xXb2xXdfxXbxX9xXaxX297xX35xX9xX8bx170e4xX35xX9xX49xXaxX35xX37exXbxX9xXe2xX31cxX9xXbxXaxX360xX33xX9xX49xXaxX360xXbxX9xX8bxX66xX24xX9xXe2xX141xXcxX9xX8bxX66xX9xX2fxX11fxX49xX4axX9xX2fxX85cxXcxX9xX33xXaxX6b9xX9xX23xX35xX42xX49xX9xX2axX1c6xX9xX16cxX9xX2axX18fxX9xXe2xX31cxXd7xX9xX8bxX367xX49xX4axX9xX49xX343xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xX19xX53xX85cxX35xX9xX2axX1c9xX9xXe2xX31cxX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXex16382xXaxXaexX9xX8bxX2d2xX2cxX9xX9exX66xX9xX7dxX31cxX35xX172xX9xX7dxX4axX66xX26xX9xX8bxX66xX9xXe2xX141xXcxX9xX49xX18xX26xX9xX2cxX114xX9xXcxX53xX18xXd7xX9xXbxXb2xX3dxX35xX9xXb2xXdfxXbxXd7xX9xX2cxX114xX9xX49xX54xX35xX9xXb2xXdfxXbxX9xXe2xXe3xXcxX9xX8bxX85cxX35xX9xX49xXaxX35xX37exXbxX9xXe2xX31cxX9xXbxXaxX360xX33xX9xX49xXaxX360xXbxX9xX33xXaxX6b9xX9xX23xX35xX42xX49xX9xX2axXecxX9xX16cxX9xX2axX18fxX9xXe2xX31cxX106xX2xX24xX9xX11bxX49xXaxX9xXaxX53xX592xX49xX4axX9xX2cxX2e4xX18xX9xXb5xXaxXd0xX49xX4axX9xXb5xXaxX2daxX9xXdxX297xX49xXaxX9xXb5xX42xXbxX9xXaxX2dexX33xX9xX8bxX85cxX35xX9xX49xXaxX35x15e64xXaexX9xXe2xX31cxX49xX4axX9xX4axX35xX114xX9xXe2xXd0xX49xX4axX9xX49xX141xX49xX9xXbxX2c5xX9xX49xX18xX26xX9xXe2xX42xX49xX9xXaxX42xXbxX9xX49xX4axX66xX26xX9xX1c6xX495xX1cxX2axX1c6xXd7xX9xX592xX9xX2cxX11fxX2cxX9xXbxX4cxX49xXaxX9xX5xXb2xXaexX49xX4axX9xX5xXb2xXaexX49xX4axX9xXa9xX31cxX9xX2cxX114xX9xXcxX53xX18xXd7xX9xXcxX53xX18xX9xX8bxX2c5xX18xXd7xX9xX2cxX114xX9xX49xX54xX35xX9xXcxX53xX18xX9xXbxX24xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8cxX24xXaexXb2xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX0xX2fxXbxXb2xX24xX49xX4axXexX9exX24xX66xX49xX4axX9xX2xX53xX54xX49xX4axX1cxXa9xX11fxX24xX9xX5xX35xX49xX9xXbx183eexX2cxX9xX0xX1cxX2fxXbxXb2xX24xX49xX4axXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe