Chiến sỹ công an cùng người dân Hà Tĩnh giúp tài xế gom cả trăm két bia rơi trên QL1A
(Baohatinh.vn) - Xe tải mang BKS 43C-097.86 ôm cua qua khu vực vòng xuyến đầu tuyến tránh TP Hà Tĩnh thì bất ngờ bung thùng hàng làm cả trăm két bia rơi vãi trên QL 1A.
353cx438exc693xa6eaxb637x893dx6461xf6cbx60afxX7x815axb2b3x725fxf37fxcfdexcc9bxX5x76b5xXaxX3xX7xXexee29xX5xX10xX9xXaxXexX10xa1ebxXexd40cxX6xX5xXdxd3fax10a26xf9c6xX3xd9caxb63dxX7xXexXdx897axX15x4bc2xXaxb8eaxcc84xX1xXdx8a0dxX23xX3xX7xc575xX3xX4x7a17xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX4x86dcxX23xX22xX3xX23xX22xe3d3x46bcxXdxX3xeed0x108a0xX23xX3xa18ex4788xX3xXcx92a8xX23xX1xX3xX22xXdx700fxXbxX3xXexX51xXdxX3xX1cxX33xX3xX22x100e9x4df6xX3xX4x1075axX3xXexc2e3xae9dxX66xX3xda12x10570xXexX3xe734xXdxX6xX3xX6cxc1dexXdxX3xXexX6cxd8d5xX23xX3x61fcxffe8xX2xc9b7xX0xf563xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX10xX6xX4cxXaxX2fx96b9xX10xX3xXexX69xXdxX3xX66xX6xX23xX22xX3x6c6fxcc55xf0c3xX3x9852xa843xX30xX1ex8cefxb2d6xefe5xc3aex4483xd3bexX3xX3axX66xX3xX4xX27xX6xX3x7396xX27xX6xX3xX70xX1xX27xX3x42b9xdd28xX4xX3xXc5xd98fxX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX33xX23xX3x71e9x4b19xX27xX3xXexX27xX15xX33xX23xX3xXexX6cxd44exX23xX1xX3xXcxe2c5xX3xX50xX51xX3xXcxX54xX23xX1xX3xXexX1x50fexX3xX74x7f20xXexX3xX23xX22xX49xX3xX74xX27xX23xX22xX3xXexX1xX42xX23xX22xX3xX1xX51xX23xX22xX3xX5xX51xX66xX3xX4xX69xX3xXexX6cxX6dxX66xX3xX70xX71xXexX3xX74xXdxX6xX3xX6cxX79xXdxX3xXc5x9bf9xXdxX3xXexX6cxX7exX23xX3xX81xX82xX3xX2xX84xXb2xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX65xX4cxX15xXaxX2fxX0xXdxX66xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX6cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxe396xXdxX4cxXexX1xX24xX3xXb4xX2x4885xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXabxX2xXafxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX86xX86xXdxXb2xX74xX6xX65xX1xX6xXexXdxX23xX1xXb2xXc5xX23xX86xX23xX10xX163xX7xX86x528dxXafxXacxX2xX86xX2xXafxXb4xX4cxX16cxX2xX1a1xXabxXb0xX1a1xX2xXexXb4xXb3xXb0xX1a1xXabxX5xXafxXb2xX26xXbxX22x6943xX6cxX9xXacxXafxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xXdxX33xX23xX3xX7xX37xX3xX4xX3axX23xX22xX3xX6xX23xX3xX4xX42xX23xX22xX3xX23xX22xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxX23xX3xX50xX51xX3xXcxX54xX23xX1xX3xX22xXdxX5axXbxX3xXexX51xXdxX3xX1cxX33xX3xX22xX65xX66xX3xX4xX69xX3xXexX6cxX6dxX66xX3xX70xX71xXexX3xX74xXdxX6xX3xX6cxX79xXdxX3xXexX6cxX7exX23xX3xX81xX82xX2xX84xXaxX3xX163xXdxX4cxXexX1xX9xXaxXb4xX2xX16cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXabxX2xXafxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX65xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX82xX5axX4xX3xX2xXafxX3xX22xXdxX49xX3xX7xXe0xX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3x79e6xXb1xX86xXb3x8d68xac25xX3xXex71a3xXdxX3xX23xX22xX124xX3xXexX48xX3xXc5xXcaxX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX33xX23xX3xXexX1xX27x8312xX4xX3xX1cxX124xX3xXcxX1xX28cxX4xX1xX3xX82xX65xX23xX22xX289xX3xX1xX27xX15x813cxX23xX3xXcxX1xX28cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX284xX50xX51xX3xXcxX54xX23xX1xX288xX289xX3xX1cxX10xX3xXexX69xXdxX3xX66xX6xX23xX22xX3xXa7xXa8xXa9xX3xXabxXacxX30xX1exXafxXb0xXb1xXb2xXb3xXb4xX289xX3xX4cxX65xX3xXexX51xXdxX3xX1cxX33xX3xXa7xX42xXdxX3xX9bxX27xX4dxX23xX3xe8eax6087xX23xX22xX3xX284xXa9xbda7xX3xX2xXb0xXb0xX16cxX289xX3xXexX6cxX5axX3xXexX28cxXdxX3xX1xX27xX15xX2b9xX23xX3xX82xX2b9xX3xXcxX1xd56fxX15xX289xX3xXexebdfxX23xX1xX3xX81xX27xX69xX23xX22xX3xXa7xXf1xX23xX1xX288xX3xXd4xXdxab11xX27xX3xX70xX1xXdxa542xX23xX3xX1exX3xX5xX48xX27xX3xXexX1xX3axX23xX22xX3xXexX1xX10xX65xX3xX1xX48x7c92xX23xX22xX3xXexaa54xX3xX306xX6xX66xX3xX1exX3xXa7xc9e4xX4xX289xX3xX70xX1xXdxX3xX3axX66xX3xX4xX27xX6xX3xXbdxX27xX6xX3xXc5xXcaxX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX33xX23xX3xXexX1xXf1xX3xX74xXf4xXexX3xX23xX22xX49xX3xX74xX27xX23xX22xX3xXexX1xX42xX23xX22xX3xX1xX51xX23xX22xX3xXbxX1x8264xX6xX3xX7xX6xX27xX289xX3xX5xX51xX66xX3xX4xX69xX3xXexX6cxX6dxX66xX3xX70xX71xXexX3xX74xXdxX6xX3xX6cxX79xXdxX3xXc5xX124xXdxX3xXexX6cxX7exX23xX3xX81xX82xX3xX2xX84xX289xX3xX22xX4dxX15xX3xXe0xX4xX1xX3xXexX362xX4xX3xX4x80e3xX4xX3xX74xX2a4xX3xXexX28cxXdxX3xX70xX1xX27xX3xXc5xXc6xX4xX3xX23xX51xX15xXb2xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX65xX4cxX15xXaxX2fxX0xXdxX66xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX6cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX4cxXexX1xX24xX3xXb4xX2xX16cxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXabxX2xXafxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX86xX86xXdxXb2xX74xX6xX65xX1xX6xXexXdxX23xX1xXb2xXc5xX23xX86xX23xX10xX163xX7xX86xX1a1xXafxXacxX2xX86xX2xXafxXb4xX4cxX16cxX2xX1a1xX16cxX2xX2xXabxXexXb3xX1a1xXb0xXb0xXb0xX5xXafxXb2xX26xXbxX22xX1bdxX6cxX9xXb0xXb1xXacxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xXdxX33xX23xX3xX7xX37xX3xX4xX3axX23xX22xX3xX6xX23xX3xX4xX42xX23xX22xX3xX23xX22xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxX23xX3xX50xX51xX3xXcxX54xX23xX1xX3xX22xXdxX5axXbxX3xXexX51xXdxX3xX1cxX33xX3xX22xX65xX66xX3xX4xX69xX3xXexX6cxX6dxX66xX3xX70xX71xXexX3xX74xXdxX6xX3xX6cxX79xXdxX3xXexX6cxX7exX23xX3xX81xX82xX2xX84xXaxX3xX163xXdxX4cxXexX1xX9xXaxXb4xX2xX16cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXabxX2xXafxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX65xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX306xX1x4e37xX23xX3xXd4xX48xe6afxX4xX3xXexXdxX23xX3xX74xXe0xX65xX289xX3xX4xXe0xX4xX3xX5xXc6xX4xX3xX5xX48xX537xX23xX22xX3xX4xX321xX6xX3xX30xX3axX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xX2b9xX23xX3xXcxX1xX28cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xe5ebxX23xX22xX3xX4xX574xX3xX66x7c56xXexX289xX3xXbxX1xX4dxX23xX3xXexX1xX51xX23xX1xX3xX1a1xX3xXex5109xX3xXd4xX33exX3xXd4xXdxX338xX27xX3xXexXdxX33xXexX3xX22xXdxX6xX65xX289xX3xXd4x918dxX23xX22xX3xXexX1xX49xXdxX3xX22xXdxX5axXbxX3xXexX51xXdxX3xX1cxX33xX3xXexX1xX27xX3xX22xX65xX66xX3xX7xb4c7xX3xXexX1xX42xX23xX22xX3xX74xXdxX6xX3xX6cxX79xXdxX3xXc5xX124xXdxXb2xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX65xX4cxX15xXaxX2fxX0xXdxX66xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX6cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX4cxXexX1xX24xX3xXb4xX2xX16cxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXabxX2xXafxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX86xX86xXdxXb2xX74xX6xX65xX1xX6xXexXdxX23xX1xXb2xXc5xX23xX86xX23xX10xX163xX7xX86xX1a1xXafxXacxX2xX86xX2xXafxXb4xX4cxX16cxX2xX1a1xX16cxX1a1xXacxX2xXexX2xX1a1xX16cxXb1xX1a1xX5xXafxXb2xX26xXbxX22xX1bdxX6cxX9xX2xX2xXacxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xXdxX33xX23xX3xX7xX37xX3xX4xX3axX23xX22xX3xX6xX23xX3xX4xX42xX23xX22xX3xX23xX22xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxX23xX3xX50xX51xX3xXcxX54xX23xX1xX3xX22xXdxX5axXbxX3xXexX51xXdxX3xX1cxX33xX3xX22xX65xX66xX3xX4xX69xX3xXexX6cxX6dxX66xX3xX70xX71xXexX3xX74xXdxX6xX3xX6cxX79xXdxX3xXexX6cxX7exX23xX3xX81xX82xX2xX84xXaxX3xX163xXdxX4cxXexX1xX9xXaxXb4xX2xX16cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXabxX2xXafxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX65xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xXf4xX15xX3xX1xX51xX23xX1xX3xXd4xX2a4xX23xX22xX3xXd4x4012xXbxX3xXc5xX51xX3xX4xX574xX3x8d3bxX3xX23xX22xX1xX54xX6xX3xX23xX7exX23xX3xX6cxXf4xXexX3xX23xX1xXdxX338xX27xX3xX23xX22xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxX23xX3xXd4xXdxX3xXd4xX48xX49xX23xX22xX3xX70xX1xXe0xX4xX3xX4xX300xX23xX22xX3xX4cxX359xX23xX22xX3xX1cxX10xX3xX4xX42xX23xX22xX3xX22xXdxX5axXbxX3xX23xX1xX51xX3xX1cxX10xX3xX23xX1xX57cxXexX3xX74xXdxX6xX3xX6cxX79xXdxX3xXc5xX124xXdxXb2xX3xXa9xX6xX27xX3xX22xXd5xX23xX3xX2xX3xXexXdxX33xX23xX22xX3xXd4xX5a4xX23xX22xX3xX1xX5a4xX289xX3xX4xX3axX23xX22xX3xXc5xXdxX2b9xX4xX3xX1xX65xX51xX23xX3xXexXf4xXexXb2xX0xX86xXbxX2fxX0xX74xX5xX65xX4xX70xXbdxX27xX65xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX6cxXdxX4xX1xX4cxX6xX23xXaxX2fxX0xX4cxXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX65xX23xXexX10xX23xXexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX3axXdxX3xX6cxXf4xXexX3xX74xXdxX33xXexX3xX79xX23xX3xXc5xXf1xX3xX1xX51xX23xX1xX3xXd4xX2a4xX23xX22xX3xXd4xX725xXbxX3xX23xX51xX15xXb2xX3xafa0xX57cxX4xX3xX74xXdxX2b9xXexX289xX3xX70xX1xXdxX3xX1cxd358xX15xX3xX6cxX6xX3xX7xXc6xX3xXc5xXdxX2b9xX4xX3xX4xX574xX3xXexX354xXdxX3xX1a1xX3xXd4xX5a4xX23xX22xX3xX4xX1xX39exX3xX5xX51xX3xXe5xX1xX574xX3xX30xX3axX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xX2b9xX23xX3xXcxX1xX28cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX4xX42xX23xX22xX3xX22xXdxX5axXbxX3xXexX3axXdxX3xX23xX1xX57cxXexX3xX74xXdxX6xX3xX23xX1xX48xX3xX23xX1x6d85xX23xX22xX3xX23xX22xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxX23xX3xX74xXf1xX23xX1xX3xXexX1xX48xX49xX23xX22xXb2xX3xXcxX3axXdxX3xX6cxXf4xXexX3xX4xX69xX66xX3xX70xX39exX4xX1xXb2xX0xX86xX4cxXdxXc5xX2fxX0xX4cxXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX27xXexX1xX65xX6cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX6cxXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX6cxX65xX23xX22xX2fxX82xXe0xXdxX3xX1cxX10xX3xXa7xX42xXdxX3xX9bxX27xX4dxX23xX3xX2ffxX300xX23xX22xX0xX86xX7xXexX6cxX65xX23xX22xX2fxX0xX86xX4cxXdxXc5xX2fxX0xX86xX74xX5xX65xX4xX70xXbdxX27xX65xXexX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX27xXexX1xX65xX6cxXaxX2fxXa7xX42xXdxX3xX82xX4dxX66xX0xX86xXbxX2f
Bùi Lâm