Nắm chắc tình hình, đẩy mạnh giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Trưởng BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tăng cường chỉ đạo, nắm chắc tình hình, đẩy mạnh giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị, đặc biệt khi có tình huống phức tạp phát sinh.
9e3xc8b1x305bx1d71x5dc4x6d94x6040x9680x1dcexX7xa085x4a90xce54x9ef8x580bx9d56xX5x64daxXax88aax7fadx57f3xcf2dxX3xX4xX1xX14xX4xX3xXex5e83xdecdxX1xX3xX1xX1dxX1exX1xa31dxX3xe275xbd91x8024xX3xX15x7946xX1exX1xX3x8a3cxXdxabe6xX15xX3xX7xX32xXexX3x5b07xXdx56dexX4xX3xXexX1x3354xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xXbxX1x3a84xX1exX30xX25xX3xX4xX1x7fa0xX1exX30xX3x1bcex1d6bxX4xX1xX3x57a2x1c41xX39xXdxX55x6fd5xX2x6b0exX3x2e41xX3x4d07x1166xX3xXcx9e37xX1exX1xX0xbd4bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX10xX6xX55xXaxX12xXcx24d3xb0a2xX63xX1exX30xX3x24a7xX5ax7a79xX3xc03fxX1xX4axX1exX30xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX3xXexabefxX1exX1xX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xX3xX29xa3aexcf86xX3xX4x3a39xXb6xX3xXexb836xX1exX30xX3xX4xX84xe26cxX1exX30xX3xX4xX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX25xX3xX1exX14xX15xX3xX4xX1xX14xX4xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xX1dxX1exX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX15xX2cxX1exX1xX3xX30xXdxX32xX15xX3xX7xX32xXexX3xX39xXdxX3bxX4xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3x414cxX3bxX1exX1xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX32xX4xX3xX27xX56xX6xX3xXbxX1xX84x59bbxX1exX30xX25xX3xX27xX12bxX1exX3xX39xX56xX25xX3xX27xc4afxX4xX3xX117xXdxX3bxXexX3x78ccxX1xXdxX3xX4x40fexX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xXb6xX51xX1exX30xX3xXbxX1xc05xX4xX3xXexX2cxXbxX3xXbxX1xX32xXexX3xX7xXdxX1exX1xb9abxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX1exXexX10xX83xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXax1a62xXdxX55xXexX1x3092xX3xe51axa6aax1326xXbxc407xa3cbxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX19cxX3xc5d0xe788x20cfxXbxX1a2xX1a3xXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX6dxX6dxXdxX165xX117xX6xX5bxX1xX6xXexXdxX1exX1xX165xX39xX1exX6dxX1exX10xX197xX7xX6dxX19fxX1a0x279dxX2xX6dxX2xX1a0xX19exX55xX1a0xX2xX2xX1a0xX1adxX1d7xX1aexXexX19exX2xX1adxX19fxX5xX1d7xX5fxX2xX1d7xX1d7xX55xX19fxX19fxX19fxX1a0xX1afxX1aexX1aexXexX1adxX1d7xX1aexX1aexX61xX5xX1a0xX165x5247xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX14xX4xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xX1dxX1exX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX15xX2cxX1exX1xX3xX30xXdxX32xX15xX3xX7xX32xXexX3xX39xXdxX3bxX4xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX3xX63xX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xXaxX3xX197xXdxX55xXexX1xX9xXaxX19exX19fxX1a0xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX1adxX1aexX1afxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX5bxX1exXaxX12xee5xX1xXb6xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX29xX3xX299xaf57xX3xXexd0ebxX4xX3xX1a2xX32xX3x8808xXdxXexX83xX6xX4xX5bxX3xX63xX3xXexX1xX56xX3xX1a2x4386xX3xX299xb34bxX3xd546xX1exX1xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xXcxX83xX84xba22xX4xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xX1dxX1exX1xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX117xX3bxX1exX1xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX3xX55xXdxc50cxX1exX3xX117xXdxbdcfxX1exX3xXbxX1xX155xX4xX3xXexX2cxXbxX25xX3xX1exX1xXdx4bc1xXb6xX3xXexXa8xX1exX1xX25xX3xXexX1xX66xX1exX1xX3xXbxX1xX51xX3xX1a2xXb6x3c3fxXexX3xX1xXdxX3bxX1exX3xX4xX32xX4xX3xX4xX6xX3xX117xX3bxX1exX1xX3xXexX83xX5bxX1exX30xX3xX4xa91axX1exX30xX3xX27xdcd7xX1exX30xX25xX3xX89x34baxX3xXexX1xX84xX3xXcxXa8xX1exX1xX3x761fxX29xX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xX3x7574xXb5xX3xX8bxX1dxX1exX1xX3xd16xX12bxX1exX3xX39x7046xX6xX3xXexX1xX6xX29xX3xX15xX139xXexX3xXcxX1xX84xXc3xX1exX30xX3xXexX83xX40xX4xX3xX89xX6xX1exX3xX5axX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX117xX3bxX1exX1xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX3xXexXa8xX1exX1xX3xX117xX6xX1exX3xX1xX66xX1exX1xX3xX5axabe3xX1exX30xX3xX39xXbdxX1exX3xX7xX51xX3xX1d7xX1a0xX5fxX5axcb16xX6dxX89xX5axX8bxX3xX1exX30xX66xX29xX3xX1afxX6dxX19exX6dxX19fxX1a0xX19fxX1a0xX3xX39xX315xX3xX15xX345xXexX3xX7xX51xX3xX30xXdx269exXdxX3xXbxX1xX32xXbxX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX117xX3bxX1exX1xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX3xXexX1xXc3xXdxX3xX30xXdxX6xX1exX3xXexX2dexXdxX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX5axX3c6xX1exX30xX3xX39xXbdxX1exX3xX29xXb5xXb6xX3xX4xXb9xXb6xX3xX4xX32xX4xX3xX27xX56xX6xX3xXbxX1xX84xX12bxX1exX30xX25xX3xX27xX12bxX1exX3xX39xX56xX3xX4xX1xX35bxX3xX27xX345xX1exX30xX3xX4xc1b4xXbxX3xX1exX1xX472xXexX3xXexX1xX3c6xX1exX30xX3xXexXdxX1exX3xX39xX315xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xX1dxX1exX1xX25xX3xX55xXdxX300xX1exX3xX117xXdxX305xX1exX3xX55xX56xX4xX1xX3xX117xX3bxX1exX1xX25xX3xXexXdxX305xXbxX3xXex9f13xX4xX3xX4xX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xX1exX30xX1xXdxXb5xX15xX3xXexX2a9xX4xX3xX4xX32xX4xX3xX39xXbdxX1exX3xX117xX3f5xX1exX3xX4xX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX3xX4xX35bxX6xX3xX89xX345xX3xX5axX1xX350xX1exX1xX3xXexX83xX56xX25xX3xX89xX6xX1exX3xX89xX350xX3xXexX1xX84xX25xX3xX5axX1xX350xX1exX1xX3xXbxX1xX35bxX25xX3xXcxX1xX35bxX3xXexX84xX2dexX1exX30xX3xX5axX1xX350xX1exX1xX3xXbxX1xX35bxX25xX3xX89xX6xX1exX3xX5axX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX3x6b95xXb6xX51xX4xX3xX30xXdxX6xX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX25xX3xX89xX345xX3xa4axX3xXexX305xX1a3xX3xX4xX32xX4xX3xX39xXbdxX1exX3xX117xX3f5xX1exX3xX4xX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX3xX4xX35bxX6xX3xX89xX6xX1exX3xX5axX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX3xX4xX32axXbxX3xXexXa8xX1exX1xX3xX39xX66xX3xa99dxX29xX3xX117xX6xX1exX3xX1exX1x98a5xX1exX3xX55xX592xX1exX3xXexXa8xX1exX1xX25xX3xX5axX3c6xX1exX30xX3xX27xXdxX3bxX1exX3xX7xX51xX3xX19fxX1d7xX19exX19exX5fxX5axX8bxX6dxXcxe320xX25xX3xX1exX30xX66xX29xX3xX1d7xX1a0xX6dxX1afxX6dxX19fxX1a0xX19fxX1a0xX3xX4xX35bxX6xX3xX89xX6xX1exX3xXcxX1xX84xXc3xX1exX30xX3xX39xX4adxX3xXcxXa8xX1exX1xX3xX35bxX29xX25xX3xX5axX3c6xX1exX30xX3xX39xXbdxX1exX3xX7xX51xX3xX19fx6aa0xX5fxX5axX3d5xX6dxX89xX5axX8bxX25xX3xX1exX30xX66xX29xX3xX19fxX5efxX6dxX1afxX6dxX19fxX1a0xX19fxX1a0xX3xX39xX66xX3xX5axX3c6xX1exX30xX3xX39xXbdxX1exX3xX7xX51xX3xX19fxX1afxX5fxX5axX3d5xX6dxX89xX5axX8bxX25xX3xX1exX30xX66xX29xX3xX19fxX19exX6dxX1afxX6dxX19fxX1a0xX19fxX1a0xX3xX4xX35bxX6xX3xX89xX6xX1exX3xX5axX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX3xXexXa8xX1exX1xX3xX39xX315xX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xXexX83xX5bxX1exX30xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xX1dxX1exX1xX3xX15xX2dexXdxX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xXcxXbdxX1exX30xX3xX4xX84xXc3xX1exX30xX3xX4xX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX25xX3xX1exX14xX15xX3xX4xX1xX14xX4xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xX1dxX1exX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX15xX2cxX1exX1xX3xX30xXdxX32xX15xX3xX7xX32xXexX3xX39xXdxX3bxX4xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX117xX3bxX1exX1xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX32xX4xX3xX27xX56xX6xX3xXbxX1xX84xX12bxX1exX30xX25xX3xX27xX12bxX1exX3xX39xX56xX25xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xX4xX1xX305xX3xX27xX345xX3xX117xX32xX5bxX3xX4xX32xX5bxX3xXexX1xX84xXc3xX1exX30xX3xX1a2xXb6xX29xXb5xX1exX25xX3xX5xXdxXb5xX1exX3xXexX4adxX4xX25xX3xX27xX139xX4xX3xX117xXdxX3bxXexX3xX141xX1xXdxX3xX4xX146xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xXb6xX51xX1exX30xX3xXbxX1xX155xX4xX3xXexX2cxXbxX3xXbxX1xX32xXexX3xX7xXdxX1exX1xX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX36exX63xX3xX553xX3xXexX305xX3xXexXbdxX1exX30xX3xX4xX84xXc3xX1exX30xX3xX4xX3c6xX1exX30xX3xXexX32xX4xX3xX7xX66xX1exX30xX3xX5xbf81xX4xX25xX3xX5xX32axX29xX3xX15xbf35xXb6xX3xX1a2xb5d0xXexX3xX1exX30xX1xXdxX3bxX15xX3xX4xX32xX4xX3xXexX83xX84xXc3xX1exX30xX3xX1x3cdbxXbxX3xX4xX146xX3xX5xXdxXb5xX1exX3x9e85xXb6xX6xX1exX3xX27xX305xX1exX3xX4xX32xX4xX3xX4xX6xX3xX117xX3bxX1exX1xX3xX55xX84xX12bxX1exX30xX3xXexX350xX1exX1xX3xXexX83xX5bxX1exX30xX3xX4xX3f5xX3xX1exX84xX2dexX4xX25xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xX1exX30xX1xXdxXb5xX15xX3xXexX2a9xX4xX3xX39xXdxX3bxX4xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX29xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX12bxX3xX7xX63xX3xX29xX3xXexX305xX25xX3xX4xX12bxX3xX7xX63xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX29xX3xXexX472xXbxX3xXexX83xXb6xX1exX30xX3xX39xX66xX3xX1xX84xX2dexX1exX30xX3xX55xX7baxX1exX3xX1exX30xX84xXc3xXdxX3xX55xX592xX1exX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX29xX3xXexX2cxXdxX3xX1exX1xX66xX3xXexX1xX10xX5bxX3xX7dfxXb6xX29xX3xX27xX56xX1exX1xX1a3xX3xXexX1xX84xXc3xX1exX30xX3xX1a2xXb6xX29xXb5xX1exX3xXexX1xX3c6xX1exX30xX3xXexXdxX1exX25xX3xX117xX32xX5bxX3xX4xX32xX5bxX3xXcxX1xX84xXc3xX1exX30xX3xXexX83xX40xX4xX3xX89xX6xX1exX3xX5axX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xX1dxX1exX1xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX117xX3bxX1exX1xX25xX3xX4xX1xX35bxX3xX27xX345xX1exX30xX3xXexX1xX6xX15xX3xX15xX84xXb6xX3xX4xX32xX4xX3xX30xXdxX3f5xXdxX3xXbxX1xX32xXbxX3xX155xX1exX30xX3xXbxX1xX146xX3xX39xX2dexXdxX3xX55xXdxX300xX1exX3xX117xXdxX305xX1exX3xX55xX56xX4xX1xX3xXexX83xXb5xX1exX3xX27xX56xX6xX3xX117xX66xX1exX3xXexXa8xX1exX1xX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX1exXexX10xX83xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX197xXdxX55xXexX1xX19cxX3xX19exX19fxX61xXbxX1a2xX1a3xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX19cxX3xX1adxX1adxX1d7xXbxX1a2xX1a3xXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX6dxX6dxXdxX165xX117xX6xX5bxX1xX6xXexXdxX1exX1xX165xX39xX1exX6dxX1exX10xX197xX7xX6dxX19fxX1a0xX1d7xX2xX6dxX2xX1a0xX19exX55xX1a0xX2xX2xX1a0xX1afxX1a0xX2xXexX1d7xX1afxX5efxX1d7xX5xX61xX5fxX2xX1d7xX1d7xX55xX19fxX19fxX19fxX1a0xX19exX1aexX1adxXexX61xX1adxX1d7xX1adxX19exX5xX1a0xX165xX201xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX14xX4xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xX1dxX1exX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX15xX2cxX1exX1xX3xX30xXdxX32xX15xX3xX7xX32xXexX3xX39xXdxX3bxX4xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX3xX63xX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xXaxX3xX197xXdxX55xXexX1xX9xXaxX19exX19fxX61xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX1adxX1adxX1d7xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX5bxX1exXaxX12xX13xX1xX592xX1exX3xX39xXdxXb5xX1exX3xX29xX3xXexX305xX3xX27xX5bxX3xXexX1xX592xX1exX3xX1exX1xXdxX3bxXexX3xX4xX1xX5bxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX3c6xX1exX30xX3xX55xX592xX1exX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX29xX3xXexX2cxXdxX3xX141xX1xXb6xX3xX141xX2a6xX3xXexX2a9xX4xX3xX1a2xX32xX3xX2afxXdxXexX83xX6xX4xX5bxX3xX63xX3xXexX1xX56xX3xX1a2xX2bexX3xX299xX2c1xX3xX2c3xX1exX1xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX8bxX51xXdxX3xX39xX2dexXdxX3xX4xX3c6xX1exX30xX3xXexX32xX4xX3xX7dfxXb6xX3f5xX1exX3xX5xX2a6xX3xX1exX30xX84xXc3xXdxX3xXexX373xX3xX8bxX66xX3xX13x5c3dxX1exX30xX3xX39xX66xX3xX4xX32xX4xX3xX27xX56xX6xX3xXbxX1xX84xX12bxX1exX30xX3xX4xX146xX3xX55xX56xX4xX1xX3xXexX83xX5bxX1exX30xX3xX4xX3f5xX3xX1exX84xX2dexX4xX3xX39xX315xX3xX27xX56xX6xX3xX117xX66xX1exX3xXexXa8xX1exX1xX19cxX3xX5axX32xX4xX3xX27xX56xX6xX3xXbxX1xX84xX12bxX1exX30xX25xX3xX27xX12bxX1exX3xX39xX56xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xX1exX30xX1xXdxXb5xX15xX3xXexX2a9xX4xX3xXexX1xX10xX5bxX3xX4xX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX3xX4xX35bxX6xX3xXcxX83xXb6xX1exX30xX3xX84xX12bxX1exX30xX25xX3xX89xX6xX1exX3xX5axX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX52bxXb6xX51xX4xX3xX30xXdxX6xX25xX3xX89xX345xX3xX553xX3xXexX305xX25xX3xXexXb6xX29xXb5xX1exX3xXexX83xXb6xX29xX315xX1exX3xX1exX30xX84xXc3xXdxX3xX55xX592xX1exX3xX1xX2cxX1exX3xX4xX1xX305xX3xX55xXdxX3xX4xX1xXb6xX29x3351xX1exX3xX27xXbd6xX3xX30xXdxX3f5xX15xX3xX1exX30xXb6xX29xX3xX4xX12bxX3xX5xX592xX29xX3xX5xX6xX1exX3xX55xX56xX4xX1xX3xX117xX3bxX1exX1xX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX8bxX345xXdxX3xX1exX30x3e01xX3xX29xX3xXexX305xX3xX5xX66xX15xX3xX1exX1xXdxX3bxX15xX3xX39xX4adxX3xX1xX66xX1exX30xX3xX1exX30xX66xX29xX3xX141xXdxXbd6xX15xX3xXexX83xX6xX3xX7xX155xX4xX3xX141xX1xbf1cxX10xX25xX3xXexX1xX592xX1exX3xX1exX1xXdxX3bxXexX3xX1exX30xX84xXc3xXdxX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX29xX165xX3d5xX315xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX29xX3xX1exX30xX84xXc3xXdxX3xX1exX1xX472xXbxX3xX4xX3f5xX1exX1xX3xX39xX66xX5bxX3xX27xX56xX6xX3xX117xX66xX1exX19cxX3xX36exX63xX3xX13xX30xX5bxX2cxXdxX3xX39xX4adxX3xX4xX1xX35bxX3xX27xX345xX1exX30xX3xXexX83xX6xX5bxX3xX27x9b58xXdxX25xX3xXbxX1xX51xXdxX3xX1xX7d4xXbxX3xX39xX2dexXdxX3xX89xX345xX3xX13xX30xX5bxX2cxXdxX3xX30xXdxX6xX5bxX25xX3xX27xX2cxXdxX3xX7xX155xX3xX7dfxXb6xX32xX1exX3xX4xX32xX4xX3xX1exX84xX2dexX4xX3xX27xXbd6xX3xX1exX14xX15xX3xXexX1xX3c6xX1exX30xX3xXexXdxX1exX25xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xX1dxX1exX1xX25xX3xX7xX51xX3xX5xX84xX7d4xX1exX30xX25xX3xXexX1xXc3xXdxX3xX30xXdxX6xX1exX3xX4xX3c6xX1exX30xX3xX55xX592xX1exX3xX3d5xXdxX3bxXexX3xX13xX6xX15xX3xX39xX66xX3xX1exX30xX84xXc3xXdxX3xX1exX84xX2dexX4xX3xX1exX30xX5bxX66xXdxX3xX1exX1xX472xXbxX3xX4xX3f5xX1exX1xX3xX39xX66xX5bxX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xX25xX3xXbxX1xX51xXdxX3xX1xX7d4xXbxX3xX7dfxXb6xX3f5xX1exX3xX5xX2a6xX3xX4xX1xX139xXexX3xX4xX1x84dexX3xX1exX30xX84xXc3xXdxX3xX5xX6xX5bxX3xX27xX345xX1exX30xX25xX3xX4xX1xXb6xX29xXb5xX1exX3xX30xXdxX6xX3xX1exX84xX2dexX4xX3xX1exX30xX5bxX66xXdxX3xX39xX66xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX39xXdxXb5xX1exX3xX366xX66xX5bxX3xXexX83xXb5xX1exX3xX27xX56xX6xX3xX117xX66xX1exX3xXexXa8xX1exX1xX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX5axX32xX4xX3xX5xX40xX4xX3xX5xX84xX7d4xX1exX30xX19cxX3xX553xX3xXexX305xX25xX3xX52bxXb6xX592xX1exX3xX7xX40xX25xX3xX89xX345xX3xX27xX345xXdxX3xX89xXdxXb5xX1exX3xXbxX1xX4axX1exX30xX3xXexXa8xX1exX1xX3xXbxX1xX51xXdxX3xX1xX7d4xXbxX3xX4xX32xX4xX3xX27xX56xX6xX3xXbxX1xX84xX12bxX1exX30xX3xXexXdxX305xXbxX3xXexX4adxX4xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX29xX3xX1exX30xX84xXc3xXdxX3xX1exX1xX472xXbxX3xX4xX3f5xX1exX1xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX32xX4xX3xX141xX1xXb6xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX29xX3xXexX472xXbxX3xXexX83xXb6xX1exX30xX3xXexX1xX10xX5bxX3xX7dfxXb6xX29xX3xX27xX56xX1exX1xX1a3xX3xX5axX3c6xX1exX30xX3xX6xX1exX3xXexXa8xX1exX1xX3xX117xX51xX3xXexX83xX350xX3xX1a2xX10xX3xX55xX7baxX1exX3xX27xX84xXc3xX1exX30xX3xX4xX1xX5bxX3xX4xX32xX4xX3xXbxX1xX84xX12bxX1exX30xX3xXexXdxX3bxX1exX3xX4xX1xX63xX3xX1exX30xX84xXc3xXdxX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX29xX3xX39xX315xX3xX4xX32xX4xX3xX141xX1xXb6xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX29xX3xXexX472xXbxX3xXexX83xXb6xX1exX30xX3xX39xX66xX3xX27xX305xX1exX3xX4xX32xX4xX3xX27xX56xX6xX3xX27xXdxXbd6xX15xX3xX117xX66xX1exX3xX30xXdxX6xX5bxX3xX4xX3c6xX1exX30xX3xX55xX592xX1exX25xX3xX27xX3f5xX15xX3xX117xX3f5xX5bxX3xX27xXb9xX29xX3xX27xX35bxX3xX4xX32xX4xX3xX117xXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX32xXbxX3xX6xX1exX3xXexX5bxX66xX1exX3xX4xX1xX5bxX3xX5xX40xX4xX3xX5xX84xX7d4xX1exX30xX3xXbxX1xX4adxX4xX3xX39xX4adxX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX5axX32xX4xX3xX27xX56xX6xX3xXbxX1xX84xX12bxX1exX30xX25xX3xX27xX12bxX1exX3xX39xX56xX3xX27xX28xX29xX3xX15xX2cxX1exX1xX3xXexXb6xX29xXb5xX1exX3xXexX83xXb6xX29xX315xX1exX25xX3xX1exX592xX1exX30xX3xX4xX6xX5bxX3xX1exX1xX472xX1exX3xXexX1xX155xX4xX3xX4xX35bxX6xX3xX1exX30xX84xXc3xXdxX3xX55xX592xX1exX3xX39xX315xX3xX4xX32xX4xX3xX30xXdxX3f5xXdxX3xXbxX1xX32xXbxX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX1a3xX3xXbxX1xX32xXexX3xX1xXb6xX29xX3xXexX51xXdxX3xX27xX6xX3xX39xX6xXdxX3xXexX83xX4axX3xX4xX35bxX6xX3xXexX1xX3c6xX1exX25xX3xXexXca3xX3xX55xX592xX1exX3xXbxX1xX51xX25xX3xX2afxX139xXexX3xXexX83xX472xX1exX3xXcxXca3xX3xX7dfxXb6xX51xX4xX3xX39xX66xX3xX4xX32xX4xX3xX27xX5bxX66xX1exX3xXexX1xXbd6xX3xX4xX1xX350xX1exX1xX3xXexX83xX56xX3xX5fxX3xX1a2xX2bexX3xX1xX345xXdxX3xXexX83xX5bxX1exX30xX3xX39xXdxX3bxX4xX3xXexXb6xX29xXb5xX1exX3xXexX83xXb6xX29xX315xX1exX25xX3xX1xX84xX2dexX1exX30xX3xX55xX7baxX1exX3xX4xX32xX4xX3xX117xXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX32xXbxX3xXbxX1xX4axX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX27xX51xXdxX3xX39xX2dexXdxX3xX1exX30xX84xXc3xXdxX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX29xX3xXexX2cxXdxX3xX30xXdxX6xX3xX27xX1dxX1exX1xX25xX3xX30xXdxX32xX15xX3xX7xX32xXexX3xX4xX32xX4xX3xX27xX51xXdxX3xXexX84xX7d4xX1exX30xX3xXexX1xXb6xX345xX4xX3xX55xXdxX3bxX1exX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX29xX25xX3xX141xX56xXbxX3xXexX1xXc3xXdxX3xX117xX32xX5bxX3xX4xX32xX5bxX3xX4xX12bxX3xX7dfxXb6xX6xX1exX3xX4xX146xX3xXexX1xX28xX15xX3xX7dfxXb6xX29xX315xX1exX3xX141xX1xXdxX3xXbxX1xX32xXexX3xX1xXdxX3bxX1exX3xX4xX32xX4xX3xX4xX32xX3xX1exX1xX592xX1exX25xX3xX30xXdxX6xX3xX27xX1dxX1exX1xX3xX141xX1xX3c6xX1exX30xX3xXexXb6xX592xX1exX3xXexX1xX35bxX3xX4xX32xX4xX3xX7dfxXb6xX29xX3xX27xX56xX1exX1xX3xX39xX315xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX29xX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX1exXexX10xX83xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX197xXdxX55xXexX1xX19cxX3xX19exX19fxX1a0xXbxX1a2xX1a3xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX19cxX3xX1adxX1aexX1afxXbxX1a2xX1a3xXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX6dxX6dxXdxX165xX117xX6xX5bxX1xX6xXexXdxX1exX1xX165xX39xX1exX6dxX1exX10xX197xX7xX6dxX19fxX1a0xX1d7xX2xX6dxX2xX1a0xX19exX55xX1a0xX2xX2xX1a0xX5efxX1d7xX1d7xXexX1d7xX19exX19exX1d7xX5xX1afxX5fxX2xX1a0xX5efxX55xX1adxX2xX19exX1d7xX19fxX1adxX19fxXexX1afxX19fxX1a0xX1a0xX1afxX5xX1a0xX165xX201xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX14xX4xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xX1dxX1exX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX15xX2cxX1exX1xX3xX30xXdxX32xX15xX3xX7xX32xXexX3xX39xXdxX3bxX4xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX3xX63xX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xXaxX3xX197xXdxX55xXexX1xX9xXaxX19exX19fxX1a0xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX1adxX1aexX1afxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX5bxX1exXaxX12xX5axX1xXdxX3xX4xX4adxX4xX3xX2c3xX1exX3xXexX5bxX66xX1exX3xX39xX3bxX3xX7xXdxX1exX1xX3xXexX1xX40xX4xX3xXbxX1xX28xX15xX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xX3xX141xXdxXbd6xX15xX3xXexX83xX6xX25xX3xX30xXdxX32xX15xX3xX7xX32xXexX3xX2c3xXcxXcxX8dxX3xXexX2cxXdxX3xX117xX305xXbxX3xXbdxX1exX3xXbxX1xX4adxX4xX3xX39xX4adxX3xX141xX1xXb6xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX29xX3xX4xX35bxX6xX3xXcxX83xXb6xX1exX30xX3xXexX592xX15xX3xX65xXb6xX32axX1exX3xX5xXb6xX29xX3bxX1exX3xX55xX40xX3xX117xX56xX3xX27xX345xX1exX30xX3xX39xXdxXb5xX1exX3xXexXa8xX1exX1xX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xXcxX83xX84xX2dexX4xX3xX15xX14xXexX25xX3xXexX2cxX15xX3xX55xX373xX1exX30xX3xXexXca3xX3xX4xX1xX155xX4xX3xX4xX32xX4xX3xX5xX300xX3xX1xX345xXdxX25xX3xX5xX300xX3xX141x81c9xX3xX1exXdxX3bxX15xX25xX3xX4xX32xX4xX3xX4xXb6xX345xX4xX3xX1xX345xXdxX3xX1exX30xX1xX56xX25xX3xX1xX345xXdxX3xXexX1xX3f5xX5bxX165xX165xX165xX3xX4xX146xX3xX7dfxXb6xX29xX3xX15xX3c6xX3xXexX83xXb5xX1exX3xX2xX1a0xX1a0xX3xX1exX30xX84xXc3xXdxX3xX27xXbd6xX3xXexX472xXbxX3xXexX83xXb6xX1exX30xX3xX5xX2bexX1exX1xX3xX27xX2cxX5bxX25xX3xX4xX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX3xX4xX3c6xX1exX30xX3xXexX32xX4xX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX165xX3xXcxX83xX84xXc3xX1exX30xX3xX1xX7d4xXbxX3xX27xX139xX4xX3xX117xXdxX3bxXexX3xXbxX1xX3f5xXdxX3xX1a2xXdxX1exX3xX2a6xX3xX141xXdxX305xX1exX3xX589xX29xX3xX117xX6xX1exX3xX1exX1xX592xX1exX3xX55xX592xX1exX3xXexXa8xX1exX1xX3xX39xX66xX3xX89xX6xX1exX3xX5axX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xXexXa8xX1exX1xX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX8bxX51xXdxX3xX39xX2dexXdxX3xX27xX2cxXdxX3xX1xX345xXdxX3xX27xX3f5xX1exX30xX3xX117xX345xX3xX4xX32axXbxX3xX1xXb6xX29xX3bxX1exX3xX4xX35bxX6xX3xX1d7xX3xX27xX12bxX1exX3xX39xX56xX3xX4xX4axX1exX3xX5xX2cxXdxX25xX3xXexX1xX51xX1exX30xX3xX1exX1xX32axXexX3xX27xXbd6xX3xX4xX32xX4xX3xX27xX56xX6xX3xXbxX1xX84xX12bxX1exX30xX3xXexXca3xX3xX4xX1xX155xX4xX3xX27xX2cxXdxX3xX1xX345xXdxX3xXexX1xX10xX5bxX3xX141xX305xX3xX1xX5bxX2cxX4xX1xX165xX3xX553xXb5xXb6xX3xX4xXb9xXb6xX3xX4xX32xX4xX3xX27xX56xX6xX3xXbxX1xX84xX12bxX1exX30xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xX1exX30xX1xXdxXb5xX15xX3xXexX2a9xX4xX25xX3xX27xXb9xX29xX3xX27xX35bxX3xX4xX32xX4xX3xX117xXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX32xXbxX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xXexX1xX10xX5bxX3xX4xX32xX4xX3xX39xXbdxX1exX3xX117xX3f5xX1exX3xX4xX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX3xX4xX35bxX6xX3xXcxX83xXb6xX1exX30xX3xX84xX12bxX1exX30xX25xX3xX4xX35bxX6xX3xXexXa8xX1exX1xX25xX3xX4xX1xX35bxX3xX27xX345xX1exX30xX3xX1a2xX592xX29xX3xX55xX40xX1exX30xX3xXbxX1xX84xX12bxX1exX30xX3xX32xX1exX3xX55xX40xX3xXbxX1xX4axX1exX30xX3xX141xX1xXdxX3xX4xX146xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xXb6xX51xX1exX30xX3xXbxX1xX155xX4xX3xXexX2cxXbxX3xXbxX1xX32xXexX3xX7xXdxX1exX1xX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX5axX32xX4xX3xXexX83xX84xXc3xX1exX30xX3xX27xX2cxXdxX3xX1xX7b1xX4xX25xX3xX4xX6xX5bxX3xX27x381axX1exX30xX25xX3xX4xX12bxX3xX7xX63xX3xX30xXdxX32xX5bxX3xX55xX4adxX4xX3xXexX83xXb5xX1exX3xX27xX56xX6xX3xX117xX66xX1exX3xXexXbdxX1exX30xX3xX4xX84xXc3xX1exX30xX3xX7dfxXb6xX3f5xX1exX3xX5xX2a6xX3xX4xX1xX139xXexX3xX4xX1xXd5exX3xX1xX7b1xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX25xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX39xXdxXb5xX1exX3xX1xX7b1xX4xX3xXexX472xXbxX3xXexX2cxXdxX3xXexX83xX84xXc3xX1exX30xX25xX3xXexXb6xX29xX3bxXexX3xX27xX51xXdxX3xX141xX1xX3c6xX1exX30xX3xX27xXbd6xX3xX1a2xX3f5xX29xX3xX83xX6xX3xXexX1dxX1exX1xX3xXexX83xX2cxX1exX30xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX39xXdxXb5xX1exX3xXexX40xX3xX2a6xX3xX39xX315xX3xX1exX84xX2dexX4xX3xXexX83xX32xXdxX3xXbxX1xX7bexXbxX165xX3xX5axX32xX4xX3xXexX83xX84xXc3xX1exX30xX25xX3xX27xX12bxX1exX3xX39xX56xX3xX30xXdxX32xX15xX3xX7xX32xXexX3xX141xX1xX3c6xX1exX30xX3xX4xX1xX139xXexX3xX4xX1xXd5exX25xX3xX27xXbd6xX3xX1a2xX3f5xX29xX3xX83xX6xX3xX39xXdxX3xXbxX1xX2cxX15xX3xXexX1xX1dxX3xX5xX2bexX1exX1xX3xX27xX2cxX5bxX3xX1exX1xX66xX3xXexX83xX84xXc3xX1exX30xX3xXbxX1xX3f5xXdxX3xX4xX1xX56xXb6xX3xXexX83xX32xX4xX1xX3xX1exX1xXdxX3bxX15xX3xXexX83xX84xX2dexX4xX3xX89xX6xX1exX3xXcxX1xX84xXc3xX1exX30xX3xX39xX4adxX3xXcxXa8xX1exX1xX3xX35bxX29xX3xX39xX66xX3xX89xX6xX1exX3xX5axX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xXexXa8xX1exX1xX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX1exXexX10xX83xX3xX55xXexX1xXb6xX15xX117xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX197xXdxX55xXexX1xX19cxX3xX19exX19fxX1a0xXbxX1a2xX1a3xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX19cxX3xX1adxX1aexX1afxXbxX1a2xX1a3xXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX6dxX6dxXdxX165xX117xX6xX5bxX1xX6xXexXdxX1exX1xX165xX39xX1exX6dxX1exX10xX197xX7xX6dxX19fxX1a0xX1d7xX2xX6dxX2xX1a0xX19exX55xX1a0xX2xX2xX1a0xX61xX1d7xX5efxXexX1adxX1afxX61xX1d7xX5xX1adxX5fxX2xX2xX1a0xX55xX5efxX19fxX2xX1a0xX19fxX19fxX19fxXexX1adxX1aexX61xX1d7xX1a0xX5xX1a0xX165xX201xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX14xX4xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xX1dxX1exX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX15xX2cxX1exX1xX3xX30xXdxX32xX15xX3xX7xX32xXexX3xX39xXdxX3bxX4xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX3xX63xX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xXaxX3xX197xXdxX55xXexX1xX9xXaxX19exX19fxX1a0xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX1adxX1aexX1afxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX5bxX1exXaxX12xX5axX3c6xX1exX30xX3xXexX32xX4xX3xX1a2xX7bexXexX3xX1exX30xX1xXdxX3bxX15xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX3xXexX2cxXdxX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xX3xX27xX84xX7d4xX4xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xX141xX56xXbxX3xXexX1xXc3xXdxX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX8bxX51xXdxX3xX39xX2dexXdxX3xX4xX3c6xX1exX30xX3xXexX32xX4xX3xXexXca3xX3xX4xX1xX155xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX51xXexX3xX1exX30xX1xXdxX3bxXbxX3xXcxX65xX8dxXcxX3xX1exXbdxX15xX3xX19fxX1a0xX19fxX1a0xX19cxX3xe75axXdxX6xX5bxX3xX589xX29xX3xX117xX6xX1exX3xX1exX1xX592xX1exX3xX55xX592xX1exX3xXexXa8xX1exX1xX25xX3xX36exX63xX3xX189fxXdxX32xX5bxX3xX55xX4adxX4xX3xX39xX66xX3xX8bxX66xX5bxX3xXexX2cxX5bxX25xX3xX35bxX29xX3xX117xX6xX1exX3xX1exX1xX592xX1exX3xX55xX592xX1exX3xX4xX32xX4xX3xX1xXb6xX29xX3bxX1exX25xX3xXexX1xX66xX1exX1xX3xXbxX1xX51xX25xX3xXexX1xX56xX3xX1a2xX2bexX3xX4xX1xX56xXb6xX3xXexX83xX32xX4xX1xX3xX1exX1xXdxX3bxX15xX3xXexX5bxX66xX1exX3xX55xXdxX3bxX1exX25xX3xX4xX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX3xXexXca3xX3xX4xX1xX155xX4xX3xX141xX2c1xX3xXexX1xXdxX3xX15xXdxX1exX1xX3xX117xX2cxX4xX1xX25xX3xX141xX1xX32xX4xX1xX3xX7dfxXb6xX6xX1exX25xX3xX27xX2a9xX1exX30xX3xX7dfxXb6xX29xX3xX4xX1xX305xX25xX3xX27xX3f5xX15xX3xX117xX3f5xX5bxX3xX4xX32xX4xX3xX27xXdxX315xXb6xX3xX141xXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX25xX3xXexXb6xX29xX3bxXexX3xX27xX51xXdxX3xX141xX1xX3c6xX1exX30xX3xX27xXbd6xX3xX1a2xX3f5xX29xX3xX83xX6xX3xX39xXdxX3xXbxX1xX2cxX15xX25xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX146xXexX3xXexX83xX5bxX1exX30xX3xX7xXb6xX51xXexX3xX7dfxXb6xX32xX3xXexX83xX1dxX1exX1xX3xXexX1xXdxX3xX39xX66xX3xX4xX1xX32axX15xX3xXexX1xXdxX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX36exX63xX3xX189fxXdxX32xX5bxX3xX55xX4adxX4xX3xX39xX66xX3xX8bxX66xX5bxX3xXexX2cxX5bxX3xXbxX1xX51xXdxX3xX1xX7d4xXbxX3xX36exX63xX3xX553xX3xXexX305xX25xX3xX4xX32xX4xX3xX27xX56xX6xX3xXbxX1xX84xX12bxX1exX30xX25xX3xX27xX12bxX1exX3xX39xX56xX3xX1xX84xX2dexX1exX30xX3xX55xX7baxX1exX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xX4xX3c6xX1exX30xX3xXexX32xX4xX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX32xX4xX3xX27xXdxXbd6xX15xX3xXexX1xXdxX3xXexX83xXb5xX1exX3xX27xX56xX6xX3xX117xX66xX1exX3xXexXa8xX1exX1xX3xXexX83xXb5xX1exX3xX4xX12bxX3xX7xX63xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xX1exX30xX1xXdxXb5xX15xX3xXexX2a9xX4xX3xX4xX32xX4xX3xX7dfxXb6xX29xX3xX27xX56xX1exX1xX25xX3xX141xX1xXb6xX29xX305xX1exX3xX4xX32xX5bxX3xX4xX35bxX6xX3xX89xX345xX3xX189fxXdxX32xX5bxX3xX55xX4adxX4xX3xX39xX66xX3xX8bxX66xX5bxX3xXexX2cxX5bxX25xX3xX89xX345xX3xX553xX3xXexX305xX1a3xX3xX117xX51xX3xXexX83xX350xX3xX4xX32xX4xX3xXbxX1xX4axX1exX30xX3xXexX1xXdxX3xX55xX40xX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX146xX3xXbxX1xX84xX12bxX1exX30xX3xX32xX1exX3xX27xXdxXbd6xX15xX3xXexX1xXdxX3xX55xX40xX3xXbxX1xX4axX1exX30xX3xXexX83xX5bxX1exX30xX3xXexX83xX84xXc3xX1exX30xX3xX1xX7d4xXbxX3xX27xXdxXbd6xX15xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX350xX1exX1xX3xXexX1xX155xX4xX3xX1exc6d5xX15xX3xXexX83xX5bxX1exX30xX3xX39xd321xX1exX30xX3xXbxX1xX5bxX1exX30xX3xXexXc43xX6xX165xX3xX8bxX51xXdxX3xX39xX2dexXdxX3xXexX83xX84xXc3xX1exX30xX3xX1xX7d4xXbxX3xX4xX32xX4xX3xX10xX15xX3xX1xX7b1xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX27xX84xX7d4xX4xX3xX1exX30xX66xX1exX1xX3xX553xX3xXexX305xX3xX1a2xX32xX4xX3xX27xX56xX1exX1xX3xX5xX66xX3x5747xX2xX25xX3xX1b91xX19fxX3xX4xX35bxX6xX3xX4xX32xX4xX3xX117xX3bxX1exX1xX3xX1exX1xX592xX1exX3xX55xX84xX12bxX1exX30xX3xXexX350xX1exX1xX3xXexX1xX1dxX3xX4xX1xX84xX6xX3xXexXca3xX3xX4xX1xX155xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX472xXbxX3xXexX83xXb6xX1exX30xX3xXexX83xX5bxX1exX30xX3xX27xX7d4xXexX3xXexX1xXdxX3xX1exX30xX66xX29xX3xX61xX5fxX2xX1a0xX6dxX19exX6dxX19fxX1a0xX19fxX1a0xX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX299xX1xXb6xX29xX305xX1exX3xX4xX32xX5bxX3xX1xX7b1xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX25xX3xX4xX32xX1exX3xX117xX345xX3xX4xX5bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX39xX66xX3xX4xX32xX4xX3xX5xX40xX4xX3xX5xX84xX7d4xX1exX30xX3xXbxX1xX4adxX4xX3xX39xX4adxX3xX27xX10xX5bxX3xX141xX1xX28xXb6xX3xXexX83xX6xX1exX30xX3xX27xXbd6xX3xX27xX3f5xX15xX3xX117xX3f5xX5bxX3xX6xX1exX3xXexX5bxX66xX1exX3xXbxX1xX4axX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX25xX3xXexXb6xX29xX3xX39xX472xX29xX25xX3xXexX1b43xX29xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xX1dxX1exX1xX3xXexX1xX40xX4xX3xXexXdxX300xX1exX3xX4xX146xX3xXexX1xXbd6xX3xX141xX1xX3c6xX1exX30xX3xX117xX14xXexX3xX117xXb6xX345xX4xX3xX1xX7b1xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX27xX10xX5bxX3xX141xX1xX28xXb6xX3xXexX83xX6xX1exX30xX3xXexX83xX5bxX1exX30xX3xX5xX2a9xX4xX3xX5xX66xX15xX3xX117xX66xXdxX3xXexX1xXdxX25xX3xXexX2cxX5bxX3xX27xXdxX315xXb6xX3xX141xXdxX3bxX1exX3xXexX1xXb6xX472xX1exX3xX5xX7d4xXdxX3xX27xXbd6xX3xX1xX7b1xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xXexX472xXbxX3xXexX83xXb6xX1exX30xX3xX5xX66xX15xX3xX117xX66xXdxX3xXexX1xXdxX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX1exXexX10xX83xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX197xXdxX55xXexX1xX19cxX3xX19exX19fxX1a0xXbxX1a2xX1a3xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX19cxX3xX1adxX1aexX1afxXbxX1a2xX1a3xXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX6dxX6dxXdxX165xX117xX6xX5bxX1xX6xXexXdxX1exX1xX165xX39xX1exX6dxX1exX10xX197xX7xX6dxX19fxX1a0xX1d7xX2xX6dxX2xX1a0xX19exX55xX1a0xX2xX2xX2xX1a0xX1a0xX1a0xXexX2xX61xX2xX1a0xX5xX2xX1a0xX5fxX2xX1a0xX19exX55xX1a0xX1a0xX1afxX1a0xX1a0xX19fxX1afxXexX2xX1afxX5efxX1adxX1afxX5xX1a0xX165xX201xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX14xX4xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xX1dxX1exX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX15xX2cxX1exX1xX3xX30xXdxX32xX15xX3xX7xX32xXexX3xX39xXdxX3bxX4xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX3xX63xX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xXaxX3xX197xXdxX55xXexX1xX9xXaxX19exX19fxX1a0xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX1adxX1aexX1afxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX5bxX1exXaxX12xX13xX1xX592xX1exX3xX39xXdxXb5xX1exX3xX29xX3xXexX305xX3xX141xXdxXbd6xX15xX3xXexX83xX6xX3xXexX1xX592xX1exX3xX1exX1xXdxX3bxXexX3xX4xX1xX5bxX3xXexX1xX350xX3xX7xXdxX1exX1xX3xXexX2cxXdxX3xX27xXdxXbd6xX15xX3xXexX1xXdxX3xXcxX65xX8dxXcxX3xX3d5xXc16xX3xX52bxXb6xX6xX1exX30xX3xX7xX32xX1exX30xX3xX1exX6xX29xX3xd9c7xX61xX6dxX19excee4xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX5axX32xX4xX3xX27xX56xX6xX3xXbxX1xX84xX12bxX1exX30xX3xX4xX1xX35bxX3xX27xX345xX1exX30xX3xX117xX51xX3xXexX83xX350xX3xX27xX56xX6xX3xX27xXdxXbd6xX15xX3xXbdxX1exX25xX3xX1exX30xX1xXa8xX3xXexX472xXbxX3xXexX83xXb6xX1exX30xX3xX4xX1xX5bxX3xX30xXdxX32xX5bxX3xX39xXdxXb5xX1exX25xX3xX4xX32xX1exX3xX117xX345xX3xX4xX5bxXdxX3xXexX1xXdxX1a3xX3xXbxX1xX51xXdxX3xX1xX7d4xXbxX3xX1exX30xX66xX1exX1xX3xX553xX3xXexX305xX3xX141xXdxXbd6xX15xX3xXexX83xX6xX3xX141x2379xX3xX5xX84xfb2xX1exX30xX25xX3xX27xX3f5xX15xX3xX117xX3f5xX5bxX3xX6xX1exX3xXexX5bxX66xX1exX3xX39xX3bxX3xX7xXdxX1exX1xX3xXexX1xX40xX4xX3xXbxX1xX28xX15xX3xX39xX66xX3xX4xX32xX4xX3xX27xXdxX315xXb6xX3xX141xXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX4axX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX32xX4xX3xX27xX56xX6xX3xX27xXdxXbd6xX15xX3xXbdxX1exX25xX3xX1exX30xX1xXa8xX3xXexX472xXbxX3xXexX83xXb6xX1exX30xX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX5axX3c6xX1exX30xX3xX6xX1exX3xXexXa8xX1exX1xX3xX4xX1xX35bxX3xX27xX345xX1exX30xX3xX1a2xX592xX29xX3xX55xX40xX1exX30xX3xXbxX1xX84xX12bxX1exX30xX3xX32xX1exX25xX3xXbxX1xX51xXdxX3xX1xX7d4xXbxX3xX39xX2dexXdxX3xX4xX32xX4xX3xX27xX56xX6xX3xXbxX1xX84xX12bxX1exX30xX3xX27xX3f5xX15xX3xX117xX3f5xX5bxX3xXexXb6xX29xX3bxXexX3xX27xX51xXdxX3xX6xX1exX3xXexX5bxX66xX1exX3xX39xX315xX3xX6xX1exX3xX1exXdxX1exX1xX3xXexX83xX472xXexX3xXexX40xX3xXexX83xX5bxX1exX30xX3xX7xXb6xX51xXexX3xX7dfxXb6xX32xX3xXexX83xX1dxX1exX1xX3xXexXca3xX3xX4xX1xX155xX4xX3xX141xX2c1xX3xXexX1xXdxX25xX3xX141xX1xX3c6xX1exX30xX3xX27xXbd6xX3xX1a2xX3f5xX29xX3xX83xX6xX3xX117xX56xX3xX27xX345xX1exX30xX25xX3xX117xX32axXexX3xX1exX30xXc3xX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX3d5xX315xX3xX117xX51xX3xXexX83xX350xX3xX141xXdxX1exX1xX3xXbxX1xX350xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX25xX3xX4xX1xX305xX3xX27xX345xX3xX4xX1xX5bxX3xX1exX30xX84xXc3xXdxX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX29xX3xX39xX66xX3xX4xX32xX4xX3xX5xX40xX4xX3xX5xX84xX7d4xX1exX30xX3xXbxX1xX4adxX4xX3xX39xX4adxX3xX4xX3c6xX1exX30xX3xXexX32xX4xX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xXexX83xXb5xX1exX3xX27xX56xX6xX3xX117xX66xX1exX3xXexXa8xX1exX1xX19cxX3xXcxXdxX305xXbxX3xXexX4adxX4xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xXexX1xX10xX5bxX3xX4xX32xX4xX3xX1exX30xX1xX56xX3xX7dfxXb6xX29xX305xXexX3xX4xX35bxX6xX3xX65xX345xXdxX3xX27xX34axX1exX30xX3xX1exX1xX592xX1exX3xX55xX592xX1exX3xXexXa8xX1exX1xX3xX27xX2bexX3xX117xX6xX1exX3xX1xX66xX1exX1xX165xX3xX5axX32xX4xX3xX27xX56xX6xX3xXbxX1xX84xX12bxX1exX30xX25xX3xX7xX63xX25xX3xX117xX6xX1exX25xX3xX1exX30xX66xX1exX1xX3xX141xX56xXbxX3xXexX1xXc3xXdxX3xX1xX5bxX66xX1exX3xXexX1xXdxX3bxX1exX3xX1xX34axX3xX7xX12bxX25xX3xX27xX315xX3xX1a2xXb6xX32axXexX3xX36exX63xX3xXcxX66xXdxX3xX4xX1xX350xX1exX1xX3xX1xX5bxX66xX1exX3xXexX1xX66xX1exX1xX3xX4xX32xX4xX3xXexX1xX35bxX3xXexX4adxX4xX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xX7dfxXb6xX29xX305xXexX3xXexX5bxX32xX1exX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX350xX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xXexX83xX5bxX1exX30xX3xX30xXdxX6xXdxX3xX27xX5bxX2cxX1exX3xX2xX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX36exX63xX3xXcxX66xXdxX3xX4xX1xX350xX1exX1xX3xXexX1xX6xX15xX3xX15xX84xXb6xX25xX3xX27xX315xX3xX1a2xXb6xX32axXexX3xX589xX29xX3xX117xX6xX1exX3xX1exX1xX592xX1exX3xX55xX592xX1exX3xXexXa8xX1exX1xX3xX1a2xX592xX29xX3xX55xX40xX1exX30xX3xX7dfxXb6xX29xX3xX27xX56xX1exX1xX25xX3xX1xX84xX2dexX1exX30xX3xX55xX7baxX1exX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xXexX83xX5bxX1exX30xX3xXexX1xXc3xXdxX3xX30xXdxX6xX1exX3xXexX2dexXdxX3xXbxX1xX1b43xX3xX1xX7d4xXbxX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xX1dxX1exX1xX3xXexX1xX40xX4xX3xXexXdxX300xX1exX1a3xX3xX27xX3f5xX15xX3xX117xX3f5xX5bxX3xX117xX51xX3xXexX83xX350xX3xX27xX35bxX3xX141xXdxX1exX1xX3xXbxX1xX350xX3xX4xX1xX5bxX3xX4xX3c6xX1exX30xX3xXexX32xX4xX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX30xXdxX6xXdxX3xX27xX5bxX2cxX1exX3xXexXdxX305xXbxX3xXexX1xX10xX5bxX25xX3xX27xX34axX1exX30xX3xXexX1xXc3xXdxX3xXexXdxX305xXexX3xX141xXdxX3bxX15xX3xX1exX30xX592xX1exX3xX7xX32xX4xX1xX3xX4xX1xX5bxX3xXexXa8xX1exX1xX25xX3xXexX83xX32xX1exX1xX3xX5xX2bexX1exX30xX3xXbxX1xX350xX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX1exXexX10xX83xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX197xXdxX55xXexX1xX19cxX3xX19exX19fxX1a0xXbxX1a2xX1a3xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX19cxX3xX1adxX1aexX1afxXbxX1a2xX1a3xXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX6dxX6dxXdxX165xX117xX6xX5bxX1xX6xXexXdxX1exX1xX165xX39xX1exX6dxX1exX10xX197xX7xX6dxX19fxX1a0xX1d7xX2xX6dxX2xX1a0xX19exX55xX1a0xX2xX2xX2xX2xX1a0xX1aexXexX2xX5efxX19fxX2xX5xX19fxX5fxX2xX2xX1a0xX55xX5efxX19fxX2xX1a0xX19fxX1a0xX5efxXexX19fxX61xX2xX2xX1aexX5xX1a0xX165xX201xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX14xX4xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xX1dxX1exX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX15xX2cxX1exX1xX3xX30xXdxX32xX15xX3xX7xX32xXexX3xX39xXdxX3bxX4xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX3xX63xX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xXaxX3xX197xXdxX55xXexX1xX9xXaxX19exX19fxX1a0xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX1adxX1aexX1afxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX5bxX1exXaxX12xX8bxXbd6xX3xXbxX1xX4axX1exX30xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX1xXdxX3bxXb6xX3xX7dfxXb6xX3f5xX25xX3xX4xXb9xX1exX3xX7xX40xX3xX39xX66xX5bxX3xX4xXb6xX345xX4xX3xX4xX35bxX6xX3xX4xX3f5xX3xX1xX3bxX3xXexX1xX51xX1exX30xX3xX4xX1xX350xX1exX1xX3xXexX83xX56xX3xX39xX66xX3xXexX5bxX66xX1exX3xXexX1xXbd6xX3xX1exX30xX84xXc3xXdxX3xX55xX592xX1exX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX5axX32xX4xX3xX4xX12bxX3xX7dfxXb6xX6xX1exX3xXexX1xX3c6xX1exX30xX3xXexXdxX1exX25xX3xX117xX32xX5bxX3xX4xX1xX350xX25xX3xX4xX32xX4xX3xX27xX56xX6xX3xXbxX1xX84xX12bxX1exX30xX3xXexXdxX305xXbxX3xXexX4adxX4xX3xX27xX28xX29xX3xX15xX2cxX1exX1xX3xX4xX3c6xX1exX30xX3xXexX32xX4xX3xXexXb6xX29xXb5xX1exX3xXexX83xXb6xX29xX315xX1exX3xX39xX315xX3xX299xX2c1xX3xXexX1xXdxX3xXexX51xXexX3xX1exX30xX1xXdxX3bxXbxX3xXcxX65xX8dxXcxX3xX1exXbdxX15xX3xX19fxX1a0xX19fxX1a0xX25xX3xXexX1xX3c6xX1exX30xX3xXexXdxX1exX3xXexX1xX84xXc3xX1exX30xX3xX1a2xXb6xX29xXb5xX1exX25xX3xX5xXdxXb5xX1exX3xXexX4adxX4xX3xX39xX315xX3xX1exX1x25bdxX1exX30xX3xX55xXdxX300xX1exX3xX117xXdxX305xX1exX3xX15xX2dexXdxX3xX4xX35bxX6xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX117xX3bxX1exX1xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX165xX3xX36exX63xX3xXcxX1xX3c6xX1exX30xX3xXexXdxX1exX3xX39xX66xX3xXcxX83xXb6xX29xX315xX1exX3xXexX1xX3c6xX1exX30xX3xX141xX56xXbxX3xXexX1xXc3xXdxX3xX1xX84xX2dexX1exX30xX3xX55xX7baxX1exX25xX3xXexXb6xX29xXb5xX1exX3xXexX83xXb6xX29xX315xX1exX3xX117xX1b39xX1exX30xX3xX1exX1xXdxX315xXb6xX3xX1xX1dxX1exX1xX3xXexX1xX155xX4xX25xX3xXbxX1xX35bxX3xX7xX146xX1exX30xX3xXexX83xXb5xX1exX3xX55xXdxX3bxX1exX3xX83xX345xX1exX30xX3xX27xXbd6xX3xX15xX7b1xXdxX3xX1exX30xX84xXc3xXdxX3xX55xX592xX1exX3xX1exX592xX1exX30xX3xX4xX6xX5bxX3xX1exX1xX472xX1exX3xXexX1xX155xX4xX25xX3xX4xX1xX35bxX3xX27xX345xX1exX30xX3xX4xX66xXdxX3xX27xX139xXexX3xX155xX1exX30xX3xX55xX4adxX1exX30xX3xX89xX5xXb6xX10x3619xX5bxX1exX10xX3xX1e9bxX155xX1exX30xX3xX55xX4adxX1exX30xX3xXexX83xXb6xX29xX3xX39xX305xXexX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xX1exX1xX255axX1exX30xX3xX1exX30xX84xXc3xXdxX3xX4xX146xX3xX1exX30xXb6xX29xX3xX4xX12bxX3xX5xX592xX29xX3xX1exX1xXdxX300xX15xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX1e9fxX165xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX5bxX55xX29xXaxX12xX5axX32xX4xX3xXexX1xX66xX1exX1xX3xX39xXdxXb5xX1exX3xX89xX6xX1exX3xX5axX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX117xX3bxX1exX1xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX3xXexXa8xX1exX1xX25xX3xX4xX32xX4xX3xX27xX5bxX66xX1exX3xX4xX3c6xX1exX30xX3xXexX32xX4xX3xX4xX35bxX6xX3xX89xX6xX1exX3xXcxX1xX84xXc3xX1exX30xX3xX39xX4adxX3xXcxXa8xX1exX1xX3xX35bxX29xX3xXexX1xX10xX5bxX3xX5xX69xX1exX1xX3xX39xX40xX4xX25xX3xX27xX56xX6xX3xX117xX66xX1exX3xX27xX84xX7d4xX4xX3xXbxX1xX592xX1exX3xX4xX3c6xX1exX30xX3xXexXdxX305xXbxX3xXexX4adxX4xX3xX27xX3c6xX1exX3xX27xX51xX4xX25xX3xX141xXdxXbd6xX15xX3xXexX83xX6xX3xX39xXdxX3bxX4xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xX4xX32xX4xX3xX4xX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX3xX4xX35bxX6xX3xXcxX83xXb6xX1exX30xX3xX84xX12bxX1exX30xX25xX3xX4xX35bxX6xX3xXexXa8xX1exX1xX3xX39xX66xX3xX5axX3c6xX1exX30xX3xX39xXbdxX1exX3xX1exX66xX29xX25xX3xXexX1xX84xXc3xX1exX30xX3xX1a2xXb6xX29xXb5xX1exX3xX117xX32xX5bxX3xX4xX32xX5bxX3xXcxX1xX84xXc3xX1exX30xX3xXexX83xX40xX4xX3xX89xX6xX1exX3xX5axX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX3xX39xX66xX3xXcxX1xX84xXc3xX1exX30xX3xXexX83xX40xX4xX3xXcxXa8xX1exX1xX3xX35bxX29xX165xX0xX6dxXbxX12xX0xX55xXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xX83xX10xX5xX6xXexX10xX55xXaxX12xX0xX7xXexX83xX5bxX1exX30xX12xXcxXdxX1exX3xX5xXdxXb5xX1exX3xX7dfxXb6xX6xX1exX19cxX0xX6dxX7xXexX83xX5bxX1exX30xX12xX0xXb6xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5fxXexX1xXb6xX15xX117xX5fxX6xX1exX55xX5fxX7xX6xXbxX5bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX366xX14xXbxX3xX27xX139xXexX3xX27xXdxXbd6xX15xX3xX83xc6cfxX6xX3xXexX6xX29xX3xXbxX1xX4axX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX4xX1xX5bxX3xX1xX7b1xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xXcxX8dxX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xXaxX3xX1xX83xX10x7f77xX9xXaxX6dxX29xX5fxXexX10xX6dxX5xX6xXbxX5fxX55xX6xXexX5fxX55xXdxX10xX15xX5fxX83xXb6xX6xX5fxXexX6xX29xX5fxXbxX1xX5bxX1exX30xX5fxX55xXdxX4xX1xX5fxX4xX1xX5bxX5fxX1xX5bxX4xX5fxX7xXdxX1exX1xX5fxXexXbxX5fxX1xX6xX5fxXexXdxX1exX1xX6dxX2xX61xX5efxX1afxX19exX5efxX165xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX7xX83xX4xX9xXaxX6dxX15xX10xX55xXdxX6xX6dxX2xX19fxX1a0xX6dxX1exX10xX197xX7xX6dxX19fxX1a0xX1d7xX2xX6dxX2xX1a0xX61xX55xX1a0xX1a0xX1afxX1adxX1d7xX1a0xX1afxXexX1afxX61xX1afxX1adxX1a0xX5xX1a0xX165xX201xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX14xX4xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xX1dxX1exX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX15xX2cxX1exX1xX3xX30xXdxX32xX15xX3xX7xX32xXexX3xX39xXdxX3bxX4xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX3xX63xX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxX6xX12xX0xX55xXdxX39xX12xX0xX7xXexX83xX5bxX1exX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX366xX14xXbxX3xX27xX139xXexX3xX27xXdxXbd6xX15xX3xX83xX283exX6xX3xXexX6xX29xX3xXbxX1xX4axX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX4xX1xX5bxX3xX1xX7b1xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xXcxX8dxX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xXaxX3xX1xX83xX10xX286cxX9xXaxX6dxX29xX5fxXexX10xX6dxX5xX6xXbxX5fxX55xX6xXexX5fxX55xXdxX10xX15xX5fxX83xXb6xX6xX5fxXexX6xX29xX5fxXbxX1xX5bxX1exX30xX5fxX55xXdxX4xX1xX5fxX4xX1xX5bxX5fxX1xX5bxX4xX5fxX7xXdxX1exX1xX5fxXexXbxX5fxX1xX6xX5fxXexXdxX1exX1xX6dxX2xX61xX5efxX1afxX19exX5efxX165xX1xXexX15xXaxX12xX366xX14xXbxX3xX27xX139xXexX3xX27xXdxXbd6xX15xX3xX83xX283exX6xX3xXexX6xX29xX3xXbxX1xX4axX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX4xX1xX5bxX3xX1xX7b1xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xXcxX8dxX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xX0xX6dxX6xX12xX0xX6dxX7xXexX83xX5bxX1exX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX366xX14xXbxX3xX27xX139xXexX3xX27xXdxXbd6xX15xX3xX83xX283exX6xX3xXexX6xX29xX3xXexX2cxXdxX3xXcxX83xX84xXc3xX1exX30xX3xXcxX65xX8dxXcxX3xXcxX1xX66xX1exX1xX3xX36exX10xX1exX3xX1e9bxXcxX8dxX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xX1e9fxX3xX1exX1xX1b39xX15xX3xXexXb6xX29xXb5xX1exX3xXexX83xXb6xX29xX315xX1exX3xX8bxX3d5xXcxX13xX25xX3xX1xX7b1xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX39xX315xX3xX2a6xX3xXexX1xX155xX4xX3xX39xX3bxX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4xX32xX3xX1exX1xX592xX1exX25xX3xX1exX30xXbdxX1exX3xX4xX1xX139xX1exX3xX7xX40xX3xX5xX592xX29xX3xX5xX6xX1exX3xX4xX35bxX6xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX117xX3bxX1exX1xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX165xX0xX6dxXbxX12xX0xX6dxX55xXdxX39xX12xX0xX6dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX65xX12bxX1exX3xX2xX1adxX3xX1exX30xX66xX1exX3xXexX1xX350xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xX3xX117xX84xX2dexX4xX3xX39xX66xX5bxX3xX1exX30xX66xX29xX3xXexX1xXdxX3xX27xXb9xXb6xX3xXexXdxXb5xX1exX3xX299xX2c1xX3xXexX1xXdxX3xXexX51xXexX3xX1exX30xX1xXdxX3bxXbxX3xXcxX65xX8dxXcxX3xX19fxX1a0xX19fxX1a0xXaxX3xX1xX83xX10xX286cxX9xXaxX6dxX30xXdxX6xX5bxX5fxX55xXb6xX4xX6dxX1xX5bxX1exX5fxX2xX1adxX5fxX1exX30xX6xX1exX5fxXexX1xXdxX5fxX7xXdxX1exX1xX5fxX1xX6xX5fxXexXdxX1exX1xX5fxX117xXb6xX5bxX4xX5fxX39xX6xX5bxX5fxX1exX30xX6xX29xX5fxXexX1xXdxX5fxX55xX6xXb6xX5fxXexXdxX10xX1exX5fxX141xX29xX5fxXexX1xXdxX5fxXexX5bxXexX5fxX1exX30xX1xXdxX10xXbxX5fxXexX1xXbxXexX5fxX19fxX1a0xX19fxX1a0xX6dxX2xX61xX5efxX1afxX1afxX1aexX165xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX7xX83xX4xX9xXaxX6dxX15xX10xX55xXdxX6xX6dxX2xX19fxX1a0xX6dxX1exX10xX197xX7xX6dxX19fxX1a0xX1d7xX2xX6dxX2xX1a0xX19exX55xX1a0xX1a0xX1afxX1a0xX2xX2xX19exXexX2xX1afxX2xX1a0xX61xX5xX1a0xX165xX201xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX14xX4xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xX1dxX1exX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX15xX2cxX1exX1xX3xX30xXdxX32xX15xX3xX7xX32xXexX3xX39xXdxX3bxX4xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX3xX63xX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxX6xX12xX0xX55xXdxX39xX12xX0xX7xXexX83xX5bxX1exX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX65xX12bxX1exX3xX2xX1adxX3xX1exX30xX66xX1exX3xXexX1xX350xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xX3xX117xX84xX2dexX4xX3xX39xX66xX5bxX3xX1exX30xX66xX29xX3xXexX1xXdxX3xX27xXb9xXb6xX3xXexXdxXb5xX1exX3xX299xX2c1xX3xXexX1xXdxX3xXexX51xXexX3xX1exX30xX1xXdxX3bxXbxX3xXcxX65xX8dxXcxX3xX19fxX1a0xX19fxX1a0xXaxX3xX1xX83xX10xX286cxX9xXaxX6dxX30xXdxX6xX5bxX5fxX55xXb6xX4xX6dxX1xX5bxX1exX5fxX2xX1adxX5fxX1exX30xX6xX1exX5fxXexX1xXdxX5fxX7xXdxX1exX1xX5fxX1xX6xX5fxXexXdxX1exX1xX5fxX117xXb6xX5bxX4xX5fxX39xX6xX5bxX5fxX1exX30xX6xX29xX5fxXexX1xXdxX5fxX55xX6xXb6xX5fxXexXdxX10xX1exX5fxX141xX29xX5fxXexX1xXdxX5fxXexX5bxXexX5fxX1exX30xX1xXdxX10xXbxX5fxXexX1xXbxXexX5fxX19fxX1a0xX19fxX1a0xX6dxX2xX61xX5efxX1afxX1afxX1aexX165xX1xXexX15xXaxX12xX65xX12bxX1exX3xX2xX1adxX3xX1exX30xX66xX1exX3xXexX1xX350xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xX3xX117xX84xX2dexX4xX3xX39xX66xX5bxX3xX1exX30xX66xX29xX3xXexX1xXdxX3xX27xXb9xXb6xX3xXexXdxXb5xX1exX3xX299xX2c1xX3xXexX1xXdxX3xXexX51xXexX3xX1exX30xX1xXdxX3bxXbxX3xXcxX65xX8dxXcxX3xX19fxX1a0xX19fxX1a0xX0xX6dxX6xX12xX0xX6dxX7xXexX83xX5bxX1exX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX36exX32xX1exX30xX3xX1exX6xX29xX3xX1e9bxX61xX6dxX19exX1e9fxX25xX3xX1xX12bxX1exX3xX2xX1adxX3xX1exX30xX66xX1exX3xXexX1xX350xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xX3xX117xX84xX2dexX4xX3xX39xX66xX5bxX3xX1exX30xX66xX29xX3xXexX1xXdxX3xX27xXb9xXb6xX3xXexXdxXb5xX1exX3xX4xX35bxX6xX3xX299xX2c1xX3xXexX1xXdxX3xXexX51xXexX3xX1exX30xX1xXdxX3bxXbxX3xXcxX65xX8dxXcxX3xX19fxX1a0xX19fxX1a0xX165xX3xX5axX3c6xX1exX30xX3xXexX32xX4xX3xXbxX1xX4axX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX27xX84xX7d4xX4xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xX1exX30xX1xXdxXb5xX15xX3xX1exX30xX139xXexX3xX39xX2dexXdxX3xX15xX4adxX4xX3xXexXdxXb5xXb6xX3xX27xX3f5xX15xX3xX117xX3f5xX5bxX3xX6xX1exX3xXexX5bxX66xX1exX3xXexXb6xX29xX3bxXexX3xX27xX51xXdxX3xX4xX1xX5bxX3xX141xX2c1xX3xXexX1xXdxX165xX0xX6dxXbxX12xX0xX6dxX55xXdxX39xX12xX0xX6dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX65xX66xX3xX13xX345xXdxX25xX3xX89xX14xX4xX3xX189fxXdxX6xX1exX30xX3xX4xX146xX3xXexX1xXb5xX15xX3xX117xX3bxX1exX1xX3xX1exX1xX592xX1exX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX25xX3xX3d5xXdxX3bxXexX3xX13xX6xX15xX3xX4xX146xX3xX19exX2xX19fxX3xX4xX6xX3xX15xX14xX4xXaxX3xX1xX83xX10xX286cxX9xXaxX6dxX29xX5fxXexX10xX6dxX1xX6xX5fxX1exX5bxXdxX5fxX117xX6xX4xX5fxX30xXdxX6xX1exX30xX5fxX4xX5bxX5fxXexX1xX10xX15xX5fxX117xX10xX1exX1xX5fxX1exX1xX6xX1exX5fxX4xX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX5fxX39xXdxX10xXexX5fxX1exX6xX15xX5fxX4xX5bxX5fxX19exX2xX19fxX5fxX4xX6xX5fxX15xX6xX4xX6dxX2xX61xX5efxX1afxX19exX2xX165xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX7xX83xX4xX9xXaxX6dxX15xX10xX55xXdxX6xX6dxX2xX19fxX1a0xX6dxX1exX10xX197xX7xX6dxX19fxX1a0xX1d7xX2xX6dxX2xX1a0xX19exX55xX1a0xX1a0xX5efxX2xX2xX1d7xX1a0xXexX61xX1aexX1aexX19exX1d7xX5xX1a0xX165xX201xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX14xX4xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xX1dxX1exX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX15xX2cxX1exX1xX3xX30xXdxX32xX15xX3xX7xX32xXexX3xX39xXdxX3bxX4xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX3bxX1exX3xXbxX1xX4axX1exX30xX25xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX3xX63xX3xX65xX66xX3xXcxX69xX1exX1xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxX6xX12xX0xX55xXdxX39xX12xX0xX7xXexX83xX5bxX1exX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX65xX66xX3xX13xX345xXdxX25xX3xX89xX14xX4xX3xX189fxXdxX6xX1exX30xX3xX4xX146xX3xXexX1xXb5xX15xX3xX117xX3bxX1exX1xX3xX1exX1xX592xX1exX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX25xX3xX3d5xXdxX3bxXexX3xX13xX6xX15xX3xX4xX146xX3xX19exX2xX19fxX3xX4xX6xX3xX15xX14xX4xXaxX3xX1xX83xX10xX286cxX9xXaxX6dxX29xX5fxXexX10xX6dxX1xX6xX5fxX1exX5bxXdxX5fxX117xX6xX4xX5fxX30xXdxX6xX1exX30xX5fxX4xX5bxX5fxXexX1xX10xX15xX5fxX117xX10xX1exX1xX5fxX1exX1xX6xX1exX5fxX4xX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX5fxX39xXdxX10xXexX5fxX1exX6xX15xX5fxX4xX5bxX5fxX19exX2xX19fxX5fxX4xX6xX5fxX15xX6xX4xX6dxX2xX61xX5efxX1afxX19exX2xX165xX1xXexX15xXaxX12xX65xX66xX3xX13xX345xXdxX25xX3xX89xX14xX4xX3xX189fxXdxX6xX1exX30xX3xX4xX146xX3xXexX1xXb5xX15xX3xX117xX3bxX1exX1xX3xX1exX1xX592xX1exX3xX5axX5bxX39xXdxX55xX5fxX2xX61xX25xX3xX3d5xXdxX3bxXexX3xX13xX6xX15xX3xX4xX146xX3xX19exX2xX19fxX3xX4xX6xX3xX15xX14xX4xX0xX6dxX6xX12xX0xX6dxX7xXexX83xX5bxX1exX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX89xX3f5xX1exX3xXexXdxX1exX3xX5efxX1xX3xX7xX32xX1exX30xX3xX1exX30xX66xX29xX3xX61xX6dxX19exX3xX4xX35bxX6xX3xX89xX6xX1exX3xX5axX1xXa8xX3xX27xX2cxX5bxX3xX52bxXb6xX51xX4xX3xX30xXdxX6xX3xX8dxX1xX4axX1exX30xX3xX4xX1xX51xX1exX30xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX5ax5c42xX3d5x1c5fx22a7xX5fxX2xX61xX3xX4xX1xX5bxX3xX117xXdxX305xXexX25xX3xX65xX66xX3xX13xX345xXdxX3xX39xX66xX3xX89xX14xX4xX3xX189fxXdxX6xX1exX30xX3xX30xX1xXdxX3xX1exX1xX472xX1exX3xXexX1xXb5xX15xX3xX19fxX3xX117xX3bxX1exX1xX3xX1exX1xX592xX1exX3xX15xX14xX4xX3xX15xX2dexXdxX3xX5axX313exX3d5xX3140xX3141xX5fxX2xX61xX165xX3xX8bxX305xX1exX3xX1exX6xX29xX3xX3d5xXdxX3bxXexX3xX13xX6xX15xX3xX4xX146xX3xX19exX2xX19fxX3xX4xX6xX3xX15xX14xX4xX165xX0xX6dxXbxX12xX0xX6dxX55xXdxX39xX12xX0xX6dxX5xXdxX12xX0xX6dxXb6xX5xX12xX0xX55xXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX83xXaxX12xX0xX6dxX55xXdxX39xX12xX0xX6dxX55xXdxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c3xXb6xXexX1xX5bxX83xXaxX12xX8dxX165xX3d5xX0xX6dxXbxX12
P.V