Truy tố Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT nhận hối lộ
Với sự “giúp đỡ” của ông Phó Chánh Thanh tra GTVT, từ tháng 5 đến tháng 10/2014, Công ty Hiệp Toàn đã vận chuyển gần 200 chuyến xe container gỗ và dầu ăn quá tải nhưng không bị kiểm tra, xử lý.
e619xf9b9x17c47xf51axf85exece4x10d6cx1402fx14bf6xX7x14994x18300x157c5x13e4bxe667x13764xX5x13865xXax11cd5xXcx11e98x122bcx146b0xX3xXex12d43xX3x1407fxX1xff7exX3x164f5xX1x11f9fxf1c5xX1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xXexX14xX6xX3x133c3xe6b2xX3x139d6xXcxfd18xXcxX3xX22xX1x105c8xX22xX3xX1xX19xXdxX3xX5x17db9xX0x18631xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xe9f4xXex16384xX6xX5xXdx14372xX22x10e8exX3x106f4xX15xX7xXexXdx15058xX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17901xX10xX6x116d1xXaxX12xX34x103f2xXdxX3xX7x174ffxX3x15ac8xX59xXdx1300cxXbxX3x17410x17877x13810xX3xX4xe85bxX6xX3x164ccxX22xX59xX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX1xX21xX22xX1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xXexX14xX6xX3xX32xXcxX34xXcx10e48xX3xXex16b67xX3xXexX1xX21xX22xX59xX3x10302xX3xX81x1142exX22xX3xXexX1xX21xX22xX59xX3xX2x12534xX43x1192cxXbdxX2x12641xXa5xX3xX1fxX89xX22xX59xX3xXexX16xX3xX6exXdx14fbdxXbxX3xXcxfc36x13dc2xX22xX3xX81x1508exX3xe967xX39xX22xX3xX4xX1xX15xX16x176d5xX22xX3xX59x161a1xX22xX3xXbfxXbdxXbdxX3xX4xX1xX15xX16xXb3xX22xX3xX53xX10xX3xX4xXd3xX22xXexX6xXdxX22xX10xX14xX3xX59xf128xX3xXdaxXd4xX3xX71xXe6xX15xX3x115d8xX22xX3x170b1xX15xX21xX3xXex12d03xXdxX3xX22xX1x12838xX22xX59xX3x17292xX1xX89xX22xX59xX3x102e4x12476xX3xX11cxXdxXe2x1142fxX3xXexX14xX6xXa5xX3xX53x11eb8xX3xX5xffaaxf711xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX53xXexX55xX6xX5xXdxX59xX22xX5bxX3xX5dxX15xX7xXexXdxX62xX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1855fxXd3xX71xX16xXaxX12x11043xX59xXd4xX16xX3xXbfxf66axX43x11ae8xXa5xX3xX34xXdxXcfxX22xX3x13da7xX2fxX166x144c1xX3xXex1533exX22xX1xX3x14e5cx15fdexX11cxX3xX166xX89xX22xX59xX3xX4xX1xXd3xX3xX122xXdxXb3xXexXa5xX3xX81xXd8xX3xX1xXd3xXd4xX22xX3xXexf48bxXexX3xX122xX113xX22xX3xX4xX21xXd3xX3xXexX14xe8bcxX22xX59xX3xX59xX130xXdxX3xXcx16200xX166xX179xX3xX4x14f0bxX22xX59xX3xX4xX19cxXbxX3xX81xXe2xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX19xXa5xX3xX53xeaaexXexX3xX53xX130xX3xX81xX19xXdxX3xXdaxX75xXdxX3xX89xX22xX59xX3x10483x12c63xX3xX180xf9d7xX22xX1xX3xXcxX14x156daxX22xX59xX3x16792xXc2xXbdxX3xXexX15x1625axXdxXa5xX3xX22xX59xX15xX16xX1dfxX22xX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX1xX21xX22xX1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xXexX14xX6xX3xX2fxX30xX3xX32xXcxX34xXcxX3xXexX17cxX22xX1xX3xX180xX181xX11cxX3xX166xX89xX22xX59x14746xX3xXdax11649xX3xXexX41xXdxX3xX22xX1xX39xX22xX3xX1xX19xXdxX3xX5xX41x13e8axX3xX166xX59xX15xX16x153e1xX22xX3x16460xX15x11438xX22xX3xX1fxX1xX15xX22xX59xX3xX1ecxXc2xX16exX3xXexX15xX1f2xXdxXa5xX3xXexX14xX7exX3xXcxX1bxX3xX160xX15xX89xX22xX3x14055xX6xX3xXcxX1xX15xX41xXexXa5xX3xX180xX181xX11cxX3xX1dexX181xX11cxX226xX3xXdaxXd4xX3xX166xX59xX15xX16xX240xX22xX3xXcxX14xX1e8xX22xX59xX3xXcxXd3xXd4xX22xX3xX1ecxf047x14c92xX3xXexX15xX1f2xXdxXa5xX3xXexX14xX7exX3xXexX17cxX22xX1xX3xX160xX1e2xX22xX1xX3xX180xX123xX22xX1xX226xX3xX4xX1b7xX22xX59xX3xXdaxX229xX3xXexX41xXdxX3xX81xX118xX6xX3xX1xX19xXdxX3xX5xX41xX134xX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xX122xX5xX10xX3x11b31xXdxX71xXexX1xX9xXaxXbfxXbdxXbdxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX22xX59xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX71xX71xXdxX22xX59xX9xXaxX2xXaxX3xX122xXd3xX14xX71xX10xX14xX9xXaxXbdxXaxX3xX6xX5xXdxX59xX22xX9xXaxX4xX10xX22xXexX10xX14xXaxX12xX0xXexX122xXd3xX71xX16xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX71xX12xX0xX6xX3xX1xX14xX10xX62xX9xXaxX1xXexXexXbxX5bxX43xX43xX6xX71xX128xXdxX22xX134xX122xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX22xX1xX134xXdaxX22xX43xXd3xX62xX4xX11cxX10xX71xXdxXexXd3xX14xX43xX10xX71xXdxXexXd3xX14xX43xXaxX12xX0xXdxX128xX59xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX134xX122xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX22xX1xX134xXdaxX22xX43xX22xX10xX2ccxX7xX43xX2xXb0xX28dxXbdxX43xX2xXbdxX28exX71xX28dxXbdxX16cxXc2xX28dxXbdxXbdxXexX16cxXc2xX28exX28dxXc2xX5xXbdxX134xX5dxXbxX59xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXd3x15b93xX128xX6xX59xX10xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX43xXexX71xX12xX0xX43xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX6xXbxXexXdxXd3xX22xXaxX12x10279xX22xX59xX3xX1dexX1dfxX3xX180xX1e2xX22xX1xX3xXcxX14xX1e8xX22xX59xX3xX11cxX1xXdxX3xX128xX75xXdxX3xX122xX123xX3xX122xX181xXexX3xX59xXdxf94dxX134xX0xX43xXexX71xX12xX0xX43xXexX14xX12xX0xX43xXexX122xXd3xX71xX16xX12xX0xX43xXexX6xX122xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX53xXexX55xX6xX5xXdxX59xX22xX5bxX3xX5dxX15xX7xXexXdxX62xX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xXd3xX71xX16xXaxX12xXcxX1xX10xXd3xX3xX122xX113xX22xX3xX4xX21xXd3xX3xXexX14xX1a9xX22xX59xXa5xX3xXdaxXd4xXd3xX3xX81xXe6xX15xX3xX22xX10bxX128xX3xXbfxXbdxX2xX28dxXa5xX3xX10exX15xX6xX3xX4xX89xX22xX59xX3xXexX21xX4xX3xX11cxXdxXe2xX128xX3xXexX14xX6xX3xX53xX10xX3xX10exX15xX21xX3xXexX113xXdxX3xXexX14xX1e8xX22xX59xX3xXexX14xX1dfxX22xX3xXexX15xX16xXb3xX22xX3x12919xX1dexX2xXc2xXa5xX3xX180xX41xXdxX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xXexX14xX6xX3xX59xXdxX6xXd3xX3xXexX1xX89xX22xX59xX3xX1ecxX2fxX30xX3xX32xXcxX34xXcxX3xXexX17cxX22xX1xX3xX180xX181xX11cxX3xX166xX89xX22xX59xX226xX3xX71xXd3xX3xX89xX22xX59xX3xX1dexX1dfxX3xX180xX1e2xX22xX1xX3xXcxX14xX1e8xX22xX59xX3xXbxX1x142cdxX3xXexX14xX21xX4xX1xX3xX81xXd8xX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xXdxXcfxX22xX3xXdaxXd4xX3xX122xX181xXexX3xX59xXdxX3f1xX3xXc2xX3xX53xX10xX3xX4xXd3xX22xXexX6xXdxX22xX10xX14xX3xX4xX86xX6xX3xX1fxX89xX22xX59xX3xXexX16xX3xXcxX166xX6exX6exX3xX6exXdxXcfxXbxX3xXcxXd3xXd4xX22xX3xX1ecxXexX14xX4e0xX3xX7xX30xX3xXexX1a9xXdxX3xX10exX15xX39xX22xX3x17a7fxXa5xX3xXcxX1bxX3xX6ex134b5xX3xX1fxX1x1371cxX3xX264xXdxX22xX1xX226xX3xX4xX1xX30xX3xX10exX15xX21xX3xXexX113xXdxX3xXexX14xX1e8xX22xX59xX3xX10exX15xX16xX3xX81xX123xX22xX1xX134xX3xXcxX15xX16xX3xX22xX1xXdxX1dfxX22xXa5xX3xX7xX6xX15xX3xXc2xX3xX22xX59xXd4xX16xX3xXexX1a9xX128xX3xX59xXdxX3f1xXa5xX3xX4xX113xX3xXc2xX3xX53xX10xX3xX22xXd4xX16xX3xX81xXd8xX3xX81xX118x131daxX4xX3xX4xX1xXd3xX3xX81xXdxX3xX128xXd4xX3xX11cxX1xX89xX22xX59xX3xX122xX123xX3xX53xX130xX3xXbxX1xX1a9xXexX3xXdaxXdxX3xXbxX1xX1a9xX128xX3xX1xXd4xX22xX1xX3xX4xX1xX546xX22xX1xX3xXdaxX75xXdxX3xX5xX133xX3xX71xXd3xX3xX4xX21xX4xX3xX53xX10xX3xX22xXd4xX16xX3xX7bxXdaxXdxX3xXbxX1xX1a9xX128xX3xX5xXe6xX22xX3xX81xXe6xX15xX83xX134xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX53xXexX55xX6xX5xXdxX59xX22xX5bxX3xX5dxX15xX7xXexXdxX62xX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xXd3xX71xX16xXaxX12xXcxXa8xX3xX81xX1dxXa5xX3xX122xXdxXb3xXexX3xX89xX22xX59xX3xXcxX14xX1e8xX22xX59xX3xX5xXd4xX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX1xX21xX22xX1xX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xXexX14xX6xX3xX22xX1dfxX22xX3xX166xX59xX15xX16xX240xX22xX3xXcxX14xX1e8xX22xX59xX3xXcxXd3xXd4xX22xX3xX1ecxX22xX1xX245xX22xX3xXdaxXdxX1dfxX22xX3xX1fxX89xX22xX59xX3xXexX16xX3xX6exXdxXcfxXbxX3xXcxXd3xXd4xX22xX226xX3xX81xXd8xX3xX81x11f97xXexX3xXdaxX19cxX22xX3xX81xX229xX3xX7bxX22xX1x118dfxX83xX3xX89xX22xX59xX3xXcxX14xX1e8xX22xX59xX3xX7bxX59xXdxX7exXbxX3xX81xX82xX83xX3xX11cxX1xXdxX3xX53xX10xX3xX4xX86xX6xX3xX4xX89xX22xX59xX3xXexX16xX3xXdaxXdxX3xXbxX1xX1a9xX128xX3xXexX14xX1dfxX22xX3xX81xX123xX6xX3xX122xXd4xX22xX3xXexX17cxX22xX1xX3xX180xX181xX11cxX3xX166xX89xX22xX59xX3xXdaxXd4xX3xX81xX118xX59axX4xX3xX89xX22xX59xX3xXcxX14xX1e8xX22xX59xX3xX81xX542xX22xX59xX3xX133xX134xX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xX122xX5xX10xX3xX2ccxXdxX71xXexX1xX9xXaxXbfxXbdxXbdxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX22xX59xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX71xX71xXdxX22xX59xX9xXaxX2xXaxX3xX122xXd3xX14xX71xX10xX14xX9xXaxXbdxXaxX3xX6xX5xXdxX59xX22xX9xXaxX4xX10xX22xXexX10xX14xXaxX12xX0xXexX122xXd3xX71xX16xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX71xX12xX0xX6xX3xX1xX14xX10xX62xX9xXaxX1xXexXexXbxX5bxX43xX43xX6xX71xX128xXdxX22xX134xX122xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX22xX1xX134xXdaxX22xX43xXd3xX62xX4xX11cxX10xX71xXdxXexXd3xX14xX43xX10xX71xXdxXexXd3xX14xX43xXaxX12xX0xXdxX128xX59xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX134xX122xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX22xX1xX134xXdaxX22xX43xX22xX10xX2ccxX7xX43xX2xXb0xX28dxXbdxX43xX2xXbdxX28exX71xX28dxXbdxX16cxXc2xX28dxXbdxXbdxXexXbfxX53bxXbdxX16cxXc2xX28dxXc2xX28exXbfxX5xX2xX134xX5dxXbxX59xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXd3xX39exX128xX6xX59xX10xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX43xXexX71xX12xX0xX43xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX71xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX53xXexX55xX6xX5xXdxX59xX22xX5bxX3xX5dxX15xX7xXexXdxX62xX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xXd3xX71xX16xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX14xX10xX62xX9xXaxX1xXexXexXbxX5bxX43xX43xX6xX71xX128xXdxX22xX134xX122xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX22xX1xX134xXdaxX22xX43xXd3xX62xX4xX11cxX10xX71xXdxXexXd3xX14xX43xX10xX71xXdxXexXd3xX14xX43xXaxX12xX0xXdxX128xX59xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX134xX122xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX22xX1xX134xXdaxX22xX43xX22xX10xX2ccxX7xX43xX2xXb0xX28dxXbdxX43xX2xXbdxX28exX71xX28dxXbdxX16cxXc2xX28dxXbdxXbdxXexXbfxX53bxXbdxX16cxXc2xX28dxXc2xX28exX28dxX5xXbfxX134xX5dxXbxX59xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXd3xX39exX128xX6xX59xX10xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX43xXexX71xX12xX0xX43xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX71xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX53xXexX55xX6xX5xXdxX59xX22xX5bxX3xX5dxX15xX7xXexXdxX62xX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xXd3xX71xX16xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX14xX10xX62xX9xXaxX1xXexXexXbxX5bxX43xX43xX6xX71xX128xXdxX22xX134xX122xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX22xX1xX134xXdaxX22xX43xXd3xX62xX4xX11cxX10xX71xXdxXexXd3xX14xX43xX10xX71xXdxXexXd3xX14xX43xXaxX12xX0xXdxX128xX59xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX134xX122xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX22xX1xX134xXdaxX22xX43xX22xX10xX2ccxX7xX43xX2xXb0xX28dxXbdxX43xX2xXbdxX28exX71xX28dxXbdxX16cxXc2xX28dxXbdxXbdxXexXbfxX53bxXbdxX16cxXc2xX28dxXc2xX28exXc2xX5xX28dxX134xX5dxXbxX59xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXd3xX39exX128xX6xX59xX10xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX43xXexX71xX12xX0xX43xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX6xXbxXexXdxXd3xX22xXaxX12xX160xXdxX1dfxX22xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX81xX19xXdxX3xXexX118xX59axX22xX59xX3xX4xX1xX15xX16xXe2xX22xX3xXexXdxX229xX22xX3xX4xX1xXd3xX3xX89xX22xX59xX3xXcxX14xX1e8xX22xX59xX3xX81xXe2xX3xX81xX118xX59axX4xX3xX7bxX59xXdxX7exXbxX3xX81xX82xX83xX134xX0xX43xXexX71xX12xX0xX43xXexX14xX12xX0xX43xXexX122xXd3xX71xX16xX12xX0xX43xXexX6xX122xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX53xXexX55xX6xX5xXdxX59xX22xX5bxX3xX5dxX15xX7xXexXdxX62xX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xXd3xX71xX16xXaxX12xXcxXa8xX3xXexX1xX21xX22xX59xX3xXc2xX43xXbfxXbdxX2xXc2xXa5xX3xX89xX22xX59xX3xXcxX14xX1e8xX22xX59xX3xX81xXd8xX3xX22xX1xXdxX229xX15xX3xX5xXe6xX22xX3xX59xX1e8xXdxX3xX81xXdxXcfxX22xX3xX4xX1xXd3xX3xXcxXd3xXd4xX22xX3xX16xX1dfxX15xX3xX4xXe6xX15xX3xX81x16b77xXdxX3xXexXdxX229xX22xX3xX7bxX4xX1xX15xX22xX59xX3xX4xX1xXdxX83xXa5xX3xX7bxX122xX542xXdxX3xX71xX118xX82xX22xX59xX83xX134xX3xXcxX1xX10xXd3xX3xX81xX1dxXa5xX3xXcxXd3xXd4xX22xX3xX81xXd8xX3xX1xX6xXdxX3xX5xXe6xX22xX3xX4xX1xX15xX16xXe2xX22xX3xXdaxXd4xXd3xX3xXexXd4xXdxX3xX11cxX1xXd3xX113xX22xX3xX4xX86xX6xX3xXcxX14xX1e8xX22xX59xX3xXdaxX75xXdxX3xX7xX19xX3xXexXdxX229xX22xX3xXbfxXbdxX3xXexX14xXdxXcfxX15xX3xX81xX542xX22xX59xX3xX81xXe2xX3xX81xX118xX59axX4xX3xX122x17f35xX3xX10exX15xX6xX3xX4xX21xX4xX3xX5xX102xXdxX3xXdaxXdxX3xXbxX1xX1a9xX128xX134xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX53xXexX55xX6xX5xXdxX59xX22xX5bxX3xX5dxX15xX7xXexXdxX62xX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xXd3xX71xX16xXaxX12xXcxX1xX10xXd3xX3xX11cxX1xX6xXdxX3xX22xX1xX39xX22xX3xX4xX86xX6xX3xXcxXd3xXd4xX22xXa5xX3xXexXa8xX3xXexX1xX21xX22xX59xX3xXb0xX3xX81xXb3xX22xX3xXexX1xX21xX22xX59xX3xX2xXbdxX43xXbfxXbdxX2xXc2xXa5xX3xX1fxX89xX22xX59xX3xXexX16xX3xX6exXdxXcfxXbxX3xXcxXd3xXd4xX22xX3xX81xXd8xX3xXdaxX39xX22xX3xX4xX1xX15xX16xXe2xX22xX3xX59xXe6xX22xX3xXbfxXbdxXbdxX3xX4xX1xX15xX16xXb3xX22xX3xX53xX10xX3xX4xXd3xX22xXexX6xXdxX22xX10xX14xX3xX59xX102xX3xXdaxXd4xX3xX71xXe6xX15xX3xX10bxX22xX3xXexXa8xX3xX180xX181xX11cxX3xX166xX89xX22xX59xX3xXdaxX229xX3xXcxX1bxX3xX6exX542xX3xX1fxX1xX546xX3xX264xXdxX22xX1xX3xXdaxXd4xX3xX22xX59xX118xX59axX4xX3xX5xX1a9xXdxX3xX81xX229xX15xX3xX10exX15xX21xX3xXexX113xXdxX3xX22xX1xX118xX22xX59xX3xXdax11105xX22xX3xX11cxX1xX89xX22xX59xX3xX122xX123xX3xX11cxXdxXe2xX128xX3xXexX14xX6xXa5xX3xX53xX130xX3xX5xX133xX134xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX53xXexX55xX6xX5xXdxX59xX22xX5bxX3xX5dxX15xX7xXexXdxX62xX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xXd3xX71xX16xXaxX12xX1fxee8cxX22xX59xX3xXexX14xXd3xX22xX59xX3xXexX1xX695xXdxX3xX59xXdxX6xX22xX3xX22xXd4xX16xXa5xX3xX81xXe2xX3xX53xX10xX3xXdaxX39xX22xX3xXexX113xXdxX3xX71xXd3xX6xX22xX1xX3xX22xX59xX1xXdxXcfxXbxX3xX4xX86xX6xX3xX128xX1e2xX22xX1xX3xX4xX1xX30xX3xX10exX15xX21xX3xXexX113xXdxX3xX128xXd4xX3xX11cxX1xX89xX22xX59xX3xX122xX123xX3xX53xX130xXa5xX3xX166xX59xX15xX16xX240xX22xX3xX243xX15xX245xX22xX3xX1fxX1xX15xX22xX59xX3xX1ecxX22xX1xX245xX22xX3xXdaxXdxX1dfxX22xX3xX179xX166xX34xXcxX3xX1bxX1xX118xX75xX4xX3xX6exXa6dxX6xXa5xX3xXexX14xX4e0xX3xX7xX30xX3xXexX1a9xXdxX3xXcxX1bxX3xX160xX15xX89xX22xX3xX264xX6xX3xXcxX1xX15xX41xXexXa5xX3xX180xX181xX11cxX3xX1dexX181xX11cxX226xX3xX81xXd8xX3xX1xX6xXdxX3xX5xXe6xX22xX3xX4xX1xX15xX16xXe2xX22xX3xXdaxXd4xXd3xX3xXexXd4xXdxX3xX11cxX1xXd3xX113xX22xX3xX4xX86xX6xX3xX89xX22xX59xX3xX166xX59xX15xX16xX240xX22xX3xXcxX19cxX22xX3xX264xXbefxX22xX3xX1ecxX22xX59xX15xX16xX1dfxX22xX3xXcxX14xX1a9xX128xX3xXbxX1xX1dxX3xXcxX14xX1a9xX128xX3xX4xX245xX22xX3xX5xX118xX15xX3xX81xX41xX22xX59xX3xX71xXd3xX3xX89xX22xX59xX3xXcxX14xX1e8xX22xX59xX3xXbxX1xX4e0xX3xXexX14xX21xX4xX1xX226xX3xXexX1f2xX22xX59xX3xX7xX19xX3xXexXdxX229xX22xX3xXbfxX53bxX3xXexX14xXdxXcfxX15xX3xX81xX542xX22xX59xX3xX81xXe2xX3xX89xX22xX59xX3xX264xXbefxX22xX3xX7bxX59xXdxX7exXbxX3xX81xX82xX83xX3xX122xXaeaxX3xX10exX15xX6xX3xX5xX102xXdxX3xXdaxXdxX3xXbxX1xX1a9xX128xX134xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX53xXexX55xX6xX5xXdxX59xX22xX5bxX3xX5dxX15xX7xXexXdxX62xX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xXd3xX71xX16xXaxX12xXcxX1xX10xXd3xX3xXexX1xX19xX22xX59xX3xX11cxX1dfxXa5xX3xXexXa8xX3xXexX1xX21xX22xX59xX3xXc2xX3xX81xXb3xX22xX3xXexX1xX21xX22xX59xX3xX2xXbdxX43xXbfxXbdxX2xXc2xXa5xX3xX179xX166xX34xXcxX3xX1bxX1xX118xX75xX4xX3xX6exXa6dxX6xX3xX81xXd8xX3xXdaxX39xX22xX3xX4xX1xX15xX16xXe2xX22xX3xX2xX16exX28dxX3xX4xX1xX15xX16xXb3xX22xX3xX53xX10xX3xX10exX15xX21xX3xXexX113xXdxX3xXexX14xX1e8xX22xX59xX3xX4xX1xXd3xX3xXbxX1xX1ccxXbxX3xX22xX1xX118xX22xX59xX3xX11cxX1xX89xX22xX59xX3xX1xX229xX3xX122xX123xX3xX11cxXdxXe2xX128xX3xXexX14xX6xXa5xX3xX53xX130xX3xX5xX133xX134xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX53xXexX55xX6xX5xXdxX59xX22xX5bxX3xX5dxX15xX7xXexXdxX62xX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xXd3xX71xX16xXaxX12xX2fxX6xX15xX3xX11cxX1xXdxX3xX7xX79xX3xXdaxXdxXcfxX4xX3xX122xX123xX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xXdxXcfxX22xXa5xX3xX1fx15869xX3xX10exX15xX6xX22xX3xX81xXdxX229xX15xX3xXexX14xX6xX3xX1fxX89xX22xX59xX3xX6xX22xX3xXexX17cxX22xX1xX3xX180xX181xX11cxX3xX166xX89xX22xX59xX3xX81xXd8xX3xX128xX695xXdxX3xX89xX22xX59xX3xX166xX59xX15xX16xX240xX22xX3xXcxX19cxX22xX3xX264xXbefxX22xX3xX5xX1dfxX22xX3xXexX14xX4e0xX3xX7xX30xX3xX5xXd4xX128xX3xXdaxXdxXcfxX4xX134xX3xXcxX15xX16xX3xX22xX1xXdxX1dfxX22xXa5xX3xXexX14xXd3xX22xX59xX3xX10exX15xX21xX3xXexX14xX1e2xX22xX1xX3xX5xXd4xX128xX3xXdaxXdxXcfxX4xXa5xX3xX89xX22xX59xX3xX166xX59xX15xX16xX240xX22xX3xXcxX19cxX22xX3xX264xXbefxX22xX3xX53xXdxX22xX3xX81xXdxX3xX14xX6xX3xX22xX59xXd3xXd4xXdxX3xX14xX542xXdxX3xX122xX19cxXexX3xX22xX59xX695xX3xX22xX1xX113xX16xX3xXexXa8xX3xXexXe6xX22xX59xX3xXbfxX3xX53xX15xX19xX22xX59xX3xX81xX19cxXexX3xX71xXbefxX22xX3xX81xXb3xX22xX3xXexX130xX3xXdaxXd3xX22xX59xX134xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxXd3xX15xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXd3xX3xX1fxX1b2xX166xX179xX3xXd3xX22xX5xXdxX22xX10xX0xX43xXbxX12
sydong