Xây dựng bể biogas - Hiệu quả "5 trong 1"
Năm 2011 là năm thứ 2 Hà Tĩnh triển khai dự án "Chương trình khí sinh học (KSH) cho ngành chăn nuôi Việt Nam" do Bộ NN&PTNT và Tổ chức Hợp tác phát triển Hà Lan (SNV) thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng gần 500 bể biogas. Các hộ tham gia xây dựng bể biogas đã tạo khí đun nấu thắp sáng, giảm ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, giải phóng sức lao động, sử dụng phụ phẩm KSH để tưới bón cho cây trồng, tạo ra sản phẩm an toàn cung cấp cho thị trường.
7adex8d92x110f7xe04fxd47fxaaf1x102b9x8829x8795xX7xebb6xe1b3xb378x8daax9576xd1c5xX5xa66dxXaxX3xX7xXex95ffxX5xX10xX9xXaxXexX10xc93fxXexcb00xX6xX5xXdxd0bax103d0x8889xX3xfc0dxa73fxX7xXexXdxfb65xX15xXax112abx877ex8cf2xX15xX3xba4bxa818xX23xX22xX3xf78fx90cdxX3xX38xXdxb07bxX22xX6xX7xX3xX1exX3xeec4xXdxc807xX27xX3xd479xX27xb9ebxX3xXax822cxX3xXex9f07xX3dxX23xX22xX3xX2xXaxX0xcd7dxX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exdd47xda62x9be3xX3xbfd1xfd00xX2xX2xX3xX5xefedxX3xX23xX8bxX8cxX3xXexX1x928dxX3xX8exX3xX44xX94xX3xXcxfd8bxX23xX1xX3xXexX51xXdxX39xX23xX3xe866xX1xX6xXdxX3xX33xX34xX3x107c0xX23xX3xXax8ecexX1xa2b8x7f84xX23xX22xX3xXexX51x8ad6xX23xX1xX3xXaexX1x8e84xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xce71xX4xX3xf905x8732xad89xX44xdc22xX3xX4xX1xX3dxX3xX23xX22xX94xX23xX1xX3xX4xX1xX8bxX23xX3xX23xX27xb1ecxXdxX3xff31xXdxX46xXexX3xX8axX6xX8cxXaxX3xX33xX3dxX3xe1e2x9a42xX3xX8axX8ax7c9ex107fcxXcxX8axXcxX3xad2cxX94xX3xXcx10004xX3xX4xX1xX9cxX4xX3xX44x10898xXbxX3xXexXb6xX4xX3xXbxX1xXb6xXexX3xXexX51xXdxX39xX23xX3xX44xX94xX3x11843xX6xX23xX3xXd4xXd6xX8axXeexXd8xX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxX46xX23xc081xX3xa67ax104f5xX23xX3xX23xX6xX15xcaffxX3xXexX3dxX94xX23xX3xXex10ee7xX23xX1xX3xa6b2xce63xX3xX1cxX30xX15xX3xX33xX34xX23xX22xX3xX22x9f2exX23xX3xX4exX8fxX8fxX3xX38xX39xX3xX38xXdxX3dxX22xX6xX7xX13axX3xXbaxXb6xX4xX3xX1xXfcxX3xXexX1xX6xX8cxX3xX22xXdxX6xX3xX1cxX30xX15xX3xX33xX34xX23xX22xX3xX38xX39xX3xX38xXdxX3dxX22xX6xX7xX3xX14fxX150xX3xXex10032xX3dxX3xXaexX1xXc9xX3xX14fxX27xX23xX3xX23xf69axX27xX3xXexX1xde81xXbxX3xX7xXb6xX23xX22xX143xX3xX22xXdxX4bxX8cxX3xXebxX3xX23xX1xXdx888cxX8cxX3xX8cxXebxXdxX3xXexX51xXbcx8689xX23xX22xX3xXexX51xX3dxX23xX22xX3xXaexX1xX27xX3xX33xX30xX23xX3xX4xXbcxX143xX3xX22xXdxX4bxXdxX3xXbxX1x7d21xX23xX22xX3xX7xX9cxX4xX3xX5xX6xX3dxX3xX14fxXfcxX23xX22xX143xX3xX7x9bf6xX3xX33xa9ccxX23xX22xX3xXbxX1xX1f6xX3xXbxX1xdc07xX8cxX3xXd5xXd6xX44xX3xX14fxX39xX3xXexXbcx9203xXdxX3xX38xX1e0xX23xX3xX4xX1xX3dxX3xX4xX30xX15xX3xXexX51xac29xX23xX22xX143xX3xXexX195xX3dxX3xX51xX6xX3xX7xX4bxX23xX3xXbxX1xX200xX8cxX3xX6xX23xX3xXexX3dxX94xX23xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX1a1xXbxX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1xaaa4xX3xXexX51xXbcxX1c3xX23xX22xX13axX0xX59xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX3dxX33xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exc494xXcxX51xXbcxX20cxX4xX3xX14fxX30xX15xX143xX3xX4xX9cxX3xX8exX3xXexX1xXb6xX23xX22xX143xX3xX22xXdxX6xX3xX14fxXc3xX23xX1xX3xXexXebxXdxX3xX33xf27bxX23xX22xX3xX1xX13dxXexX3xX2xX3xX38xXc3xX23xX1xX3xX22xX6xX7xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX46xXbxX3xX14fxX39xX3xX23xX1a1xX27xX3xX23xXbcxX20cxX23xX22xX143xX3xXexd79fxX23xX3xX22xX15cxX23xX3xa6ecxX4exX8fxX3xX23xX22xX94xX23xX3xX14fxX21dxX23xX22xX13axX3xXcx1038cxX3xXaexX1xXdxX3xX1cxX30xX15xX3xX33xX34xX23xX22xX3xX38xX39xX3xX38xXdxX3dxX22xX6xX7xX3xX14fxX150xX3xX7xX1f3xX3xX33xX1f6xX23xX22xX3xXaexX1xXc9xX3xX14fxX27xX23xX3xX23xX1a1xX27xX143xX3xXexX1xX1a6xXbxX3xX7xXb6xX23xX22xX3xX23xb51cxX23xX3xXaexX1xXebxX23xX22xX3xX4x10f60xX23xX3xX33xX2a9xX23xX22xX3xX14fxX13dxX23xX3xX22xX6xX7xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX46xXbxX3xX23xac0dxX6xX143xX3xX7xX1f3xX3xX33xX1f6xX23xX22xX3xX14fxXdxX46xX23xX3xX4xe471xX23xX22xX3xXc9xXexX3xX1xXbdxX23xX13axX3xee79xXdxX1c3xX3xX14fxX30xX15xX143xX3xX8cx11123xXdxX3xXexX1xXb6xX23xX22xX3xXexXdxX13dxXexX3xXaexXdxX46xX8cxX3xX14fxXbcxX112xX4xX3xXexX2eexX3xX2dexX8fxX8fxX3xX1exX3xX2dexX4exX8fxX3xX23xX22xX94xX23xX3xX14fxX21dxX23xX22xX3xX8cxX27xX6xX3xX4xf910xXdxX3xX106xX94xX3xX14fxXdxX46xX23xX3xXexX1xX1a6xXbxX3xX7xXb6xX23xX22xXaxX143xX3xX4xX1xX249xX3xX127xX32axX3xXcxX1xX249xX3xX44xX195xX23xX1xX143xX3xXexX1xXebxX23xX3xXd6xXbdxX23xX3xX44xX94xX143xX3xX1cxX150xX3xX13cxX9cxX4xX3xX36fxXdxX6xX23xX22xX3xXd4xX13cxX9cxX4xX3xXcxX1xXd1xXd8xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xac11xX13axX0xX59xXbxX2exX0xXexX6xX38xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xb7cbxXdxX33xXexX1xX9xXaxX8exX8fxX8fxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX51xXaxX3xX38xX3dxX51xX33xX10xX51xX9xXaxX8fxXaxX2exX0xXexX38xX3dxX33xX15xX2exX0xXexX51xX2exX0xXexX33xX2exX0xXdxX8cxX22xX3xX7xX51xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX13axX38xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX13axX106xX23xX59xX23xX10xX42cxX7xX59xX2xX2xX8exda64xX59xX2xX8fxe4d3xX33xX2dexX8fx1031fxX2dexX48cxX8fxX8fxXexX2xX2dexX488xX488xX48cxX5xX8fxX13axX26xXbxX22xXaxX3xX59xX2exX0xX59xXexX33xX2exX0xX59xXexX51xX2exX0xXexX51xX2exX0xXexX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX6xXbxXexXdxX3dxX23xXaxX2exc3a3xXfcxXexX3xX1xXfcxX3xX4xX1xX8bxX23xX3xX23xX27xXebxXdxX3xf6f9xX3xXexX1xX249xX3xXexX51xX1a1xX23xX3xXcxX30xX15xX3xXd6xXbdxX23xX3xXd4xX44xXbcxXbdxX23xX22xX3xXd6xXbdxX23xXd8xX3xX7xX1f3xX3xX33xX1f6xX23xX22xX3xXaexX1xXc9xX3xX38xXdxX3dxX22xX6xX7xX3xX14fxX39xX3xXexX1xX1a6xXbxX3xX7xXb6xX23xX22xX0xX59xXexX33xX2exX0xX59xXexX51xX2exX0xX59xXexX38xX3dxX33xX15xX2exX0xX59xXexX6xX38xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX3dxX33xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX36fxXdxX6xX3xX14fxXc3xX23xX1xX3xXebxX23xX22xX3xX8axX22xX27xX15xX1b9xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXbaxX1xX30xX27xX143xX3xX1cxX1e0xX8cxX3xX2dexX143xX3xX1cxX150xX3xXfbxX2a9xXdxX3xX2fxXb6xX3xXd4xX13cxX9cxX4xX3xXcxX1xXd1xXd8xX3xX5xX94xX8cxX3xX23xX22xX1xbb25xX3xX14fxabe6xX27xX3xXbxX1xX1f6xX3xX23xX1xd612xX8cxX3xXexX8bxX23xX22xX3xX23xX22xX27xX21dxX23xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX59fxXbxX3xX106xX94xX3xXexX59fxX23xX3xX33xX1f6xX23xX22xX3xXbxX1xX1f6xX3xXbxX1xX200xX8cxX3xX14fxX1e0xX3xX14fxX39xX3xX4xX1xX8bxX23xX3xX23xX27xXebxXdxX3xX5xX112xX23xX143xX3xX4xX1e0xX3xXexX1xX1c3xXdxX3xX14fxXdxX39xX8cxX3xX22xXdxX6xX3xX14fxXc3xX23xX1xX3xXebxX23xX22xX3xX23xX27xXebxXdxX3xXexX51xX32axX23xX3xX8exX8fxX3xX4xX3dxX23xX3xX5xX112xX23xX143xX3xX4xX9cxX3xX2dexX3xXexX1xXb6xX23xX22xX3xX1cxX27xX1a1xXexX3xX38xXb6xX23xX3xX22xX15cxX23xX3xX8exX3xXexX1a1xX23xX3xX5xX112xX23xX3xX1xXbdxXdxX143xX3xX14fxXbcxX6xX3xX5xX195xXdxX3xX23xX22xX27xX21dxX23xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX59fxXbxX3xX10axX23xX3xX14fxX249xX23xX1xX3xX22xXdxX6xX3xX14fxXc3xX23xX1xX13axX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX32axX23xX143xX3xXexX51xX3dxX23xX22xX3xX49xX27xXb6xX3xXexX51xXc3xX23xX1xX3xX4xX1xX8bxX23xX3xX23xX27xXebxXdxX3xXexX3dxX94xX23xX3xX38xXfcxX3xXbxX1xX30xX23xX3xX14fxX59cxX27xX3xXexX1xX4bxXdxX3xX4xX2d7xX23xX22xX3xX51xX150xX23xX1xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX4xXfcxX23xX22xX3xX22xX30xX15xX3xXebxX3xX23xX1xXdxX1b9xX8cxX3xX8cxXebxXdxX3xXexX51xXbcxX1c3xX23xX22xX3xXaexX1xXebxX23xX22xX3xX4xX1xX14bxX3xX51xXdxX32axX23xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xX22xXdxX6xX3xX14fxXc3xX23xX1xX3xX8cxX94xX3xX4xX334xX23xX3xX4bxX23xX1xX3xX1xXbcxX4d5xX23xX22xX3xX14fxX13dxX23xX3xX4xXb6xX4xX3xX1xXfcxX3xX22xXdxX6xX3xX14fxXc3xX23xX1xX3xX1cxX27xX23xX22xX3xX49xX27xX6xX23xX1xX13axX0xX59xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX3dxX33xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exadf9xX23xX22xX3xXbaxX1xX30xX27xX3xX4xX1xX3dxX3xX38xXdxX13dxXexX24xX3xX283xX8axX1xX1c3xX3xX14fxXbcxX112xX4xX3xec4axX34xX3xXb6xX23xX3xX1xX379xX3xXexX51xX112xX3xX2xX143xX8exX3xXexX51xXdxX46xX27xX3xX14fxX21dxX23xX22xX143xX3xX1xXbcxX20cxX23xX22xX3xX33x10165xX23xX3xXaexdef0xX3xXexX1xX27xX59fxXexX3xX22xXdxX6xX3xX14fxXc3xX23xX1xX3xXexXebxXdxX3xX14fxX150xX3xX1cxX30xX15xX3xX38xX39xX3xX38xXdxX3dxX22xX6xX7xX3xX106xX20cxXdxX3xXexX1xX39xX3xXexXc9xX4xX1xX3xX48cxX143xX8exX3xX8cxX0xX7xX27xXbxX2exX2dexX0xX59xX7xX27xXbxX2exX143xX3xX7xX6xX27xX3xX2xX3xXexX27xX15cxX23xX3xX23xX195xXbxX3xXbxX1xX30xX23xX3xXexX1xX4bxXdxX3xX14fxX150xX3xX4xX1e0xX3xXaexX1xXc9xX3xX14fxX39xX3xX7xX1f3xX3xX33xX1f6xX23xX22xX3xX14fxX27xX23xX3xX23xX1a1xX27xX143xX3xXexX1xX1a6xXbxX3xX7xXb6xX23xX22xX143xX3xX22xXdxX4bxX8cxX3xXebxX3xX23xX1xXdxX1b9xX8cxX3xX8cxXebxXdxX3xXexX51xXbcxX1c3xX23xX22xX13axX3xXcxXebxXdxX3xX14fxX150xX3xX8cxX4d5xX3xX51xXfcxX23xX22xX3xX8cxXebxX3xX1xXc3xX23xX1xX3xX5xX94xX8cxX3xX14fxX59fxX27xX3xXbxX1xX1f6xX3xX14fxX39xX3xX33xX27xX15xX3xXexX51xXc3xX3xXexX1xXbcxX1c3xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX32axX23xX3xX2dexX8fxX3xX4xX3dxX23xX3xX5xX112xX23xX3xXexX1xX249xXexX3xX106xX94xX3xX484xX3xX4xX3dxX23xX3xX5xX112xX23xX3xX23xXb6xXdxX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX1a1xXbxX3xX22xXdxX2d7xX23xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xX38xX94xX3xX4xX3dxX23xX3xXexX51xX3dxX23xX22xX3xX1cxX150xXaxX13axX0xX59xXbxX2exX0xXexX6xX38xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX42cxXdxX33xXexX1xX9xXaxX8exX8fxX8fxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX51xXaxX3xX38xX3dxX51xX33xX10xX51xX9xXaxX8fxXaxX2exX0xXexX38xX3dxX33xX15xX2exX0xXexX51xX2exX0xXexX33xX2exX0xXdxX8cxX22xX3xX7xX51xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX13axX38xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX13axX106xX23xX59xX23xX10xX42cxX7xX59xX2xX2xX8exX484xX59xX2xX8fxX488xX33xX2dexX8fxX48cxX2dexX48cxX8fxX8fxXexX2xX2dexX488xX488x906fxX5xX2xX13axX26xXbxX22xXaxX3xX59xX2exX0xX59xXexX33xX2exX0xX59xXexX51xX2exX0xXexX51xX2exX0xXexX33xX2exXcxX51xX3dxX23xX22xX3xXaexX1xXdxX3xX23xX22xXbcxX1c3xXdxX3xX33xX30xX23xX3xX4d5xX3xXbxX1xXbcxX1c3xX23xX22xX3xXcxX51xX27xX23xX22xX3xX127xXbcxXbdxX23xX22xX3xXd4xXcxX2fxX3xX44xX21dxX23xX22xX3xX127xXa4xX23xX1xXd8xX3xX5xX195xXdxX3xX33xX2a9xX23xX22xX3xX14fxX39xX3xX14fxX27xX23xX3xX23xX1a1xX27xX0xX59xXexX33xX2exX0xX59xXexX51xX2exX0xX59xXexX38xX3dxX33xX15xX2exX0xX59xXexX6xX38xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX3dxX33xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX8axX1xX1c3xX3xX14fxXbcxX112xX4xX3xXexX27xX15xX32axX23xX3xXexX51xX27xX15xX59cxX23xX3xX23xX32axX23xX3xXebxX23xX22xX3xX8axX22xX27xX15xX1b9xX23xX3xXeexX8bxX23xX3xX13cxX21dxX23xX22xX143xX3xXexX1xXebxX23xX3xX948xX143xX3xXbaxX200xX8cxX3xXcxX1xX8bxX23xX22xX3xXd4xXbaxX200xX8cxX3xX2fxX27xX15xX32axX23xXd8xX3xX7xX1f3xX3xX33xX1f6xX23xX22xX3xX8exX8fxX8fxX3xXaexX22xX3xX38xX150xX3xXexX1xX4bxXdxX3xXexX2eexX3xX38xX39xX3xX38xXdxX3dxX22xX6xX7xX3xX38xX1e0xX23xX3xX4xX1xX3dxX3xX2xX3xX7xX94xX3dxX3xX5xcddfxX6xX3xX7xX6xX27xX3xXaexX1xXdxX3xX4xX1a1xX15xX3xX8exX8fxX3xX1exX3xX2dexX8fxX3xX23xX22xX94xX15xX143xX3xXaexX13dxXexX3xX1xX112xXbxX3xX38xX1e0xX23xX3xXbxX1xX30xX23xX3xX8axX101xXd5xX3xXeexXdxX46xXexX3xX8axX1xX59fxXexX3xX488xX3xXaexX22xX13axX3xXcxX51xX3dxX23xX22xX3xX49xX27xXb6xX3xXexX51xXc3xX23xX1xX3xXexX1xX10xX3dxX3xX33x102abxXdxX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1xX1a1xX15xX143xX3xX7xX1f3xX3xX33xX1f6xX23xX22xX3xX4xXb6xX4xX3xX38xX1e0xX23xX3xX23xX94xX15xX3xX22xXdxX4bxX8cxX3xX14fxXbcxX112xX4xX3xXexX2eexX3xX488xX1exa7cbxX3xXaexX22xX3xXbxX1xX30xX23xX3xX14fxX195xX8cxX3xX27xX51xX32axX3xXexXbcxXbdxX23xX22xX3xX14fxXbcxXbdxX23xX22xX3xX488xX8fxX1exXaffxX8fxX3xX23xX22xX94xX23xX3xX14fxX21dxX23xX22xX143xX3xXexX8bxX23xX22xX3xX23xX8bxX23xX22xX3xX7xX27xX1a1xXexX3xX5xXa77xX6xX3xXexX2eexX3xXaffxX1exX2xX4ex824fxX3xX7xX3dxX3xX106xX20cxXdxX3xX4xX30xX15xX3xX5xXa77xX6xX3xXexX51xX32axX23xX3xX4xX2a9xX23xX22xX3xX33xXdxX46xX23xX3xXexXc9xX4xX1xX13axX0xX59xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX3dxX33xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX74dxX23xX22xX3xX13cxX21dxX23xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xX38xXdxX13dxXexX24xX3xXd5xX1xXdxX3xX38xX1e0xX23xX3xX2xX8fxX1exX8exX8fxX3xX23xX22xX94xX15xX3xX5xXa77xX6xX3xXbxX1xXb6xXexX3xXexX51xXdxX39xX23xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX13axX3xXcxXebxXdxX3xX51xX1a1xXexX3xX5xX3dxX3xX5xX1a6xX23xX22xX143xX3xX23xX1xXbcxX23xX22xX3xX2xX8fxX3xX23xX22xX94xX15xX3xX7xX6xX27xX3xX14fxX1e0xX3xX4xX30xX15xX3xX5xXa77xX6xX3xXexX51xX4d5xX3xX5xX195xXdxX3xX38xXc3xX23xX1xX3xXexX1xXbcxX1c3xX23xX22xX143xX3xX5xXa77xX6xX3xXexX51xX10axX3xX14fxX59cxX27xX143xX3xX1xX195xXexX3xX4xX1xX1a6xX4xX3xX23xX1xXdxX59cxX27xX143xX3xX23xX8bxX23xX22xX3xX7xX27xX1a1xXexX3xX4xX6xX3dxX3xX7xX3dxX3xX106xX20cxXdxX3xX38xX1e0xX23xX3xXbxX1xX30xX23xX3xX4xX1xX27xX21dxX23xX22xX3xXexX51xX27xX15xX59cxX23xX3xXexX1xX2d7xX23xX22xX13axX3xXeexX1f6xX3xX1x983dxX3xXexX1xX27xX3xXexX20cxXdxX143xX3xXexXebxXdxX3xX7x8414xX3xXb6xXbxX3xX33xX1f6xX23xX22xX3xX4xXb6xX4xX1xX3xX38xX1e0xX23xX3xX23xX94xX15xX3xX106xX94xX3xX106xX59fxX23xX3xX14fxXfcxX23xX22xX3xX38xX94xX3xX4xX3dxX23xX3xXexX51xX3dxX23xX22xX3xX1cxX1e0xX8cxX3xXb6xXbxX3xX33xX1f6xX23xX22xX3xX23xX1xX5a8xX8cxX3xX22xXdxX4bxX8cxX3xX4xX1xXc9xX3xXbxX1xXc9xX3xX7xX4bxX23xX3xX1cxX27xX1a1xXexX13axX0xX59xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX3dxX33xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX10xX3dxX3xXebxX23xX22xX3xXeexXacfxX3xXcxXb6xX3xX2fxX94xX3xX1exX3xX36fxXdxXb6xX8cxX3xX14fxX2d7xX4xX3xXcxX51xX27xX23xX22xX3xXexX30xX8cxX3xX4xX1xX27xX15xX39xX23xX3xX22xXdxX6xX3dxX3xXd5xX44xXbaxX8axX3xXbaxX200xX8cxX3xX2fxX27xX15xX32axX23xX143xX3xXexX1xX1c3xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX14fxX15cxX27xX143xX3xX33xX3dxX3xX23xX22xXbcxX1c3xXdxX3xX33xX30xX23xX3xX4xX1xXbcxX6xX3xXexX1xX1a1xX15xX3xX14fxXbcxX112xX4xX3xX5xX112xXdxX3xXc9xX4xX1xX3xX4xX3adxX6xX3xX106xXdxX46xX4xX3xX1cxX30xX15xX3xX33xX34xX23xX22xX3xX38xX39xX3xX38xXdxX3dxX22xX6xX7xX3xX23xX32axX23xX3xXbxX1xX15cxX23xX3xX5xX20cxX23xX3xX1xXfcxX3xX33xX30xX23xX3xX4xX334xX23xX3xX10xX3xX33xXc71xX143xX3xX4xX1xXbcxX6xX3xXexXdxX23xX3xXexXbcxX4d5xX23xX22xX3xX106xX94xX3dxX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX46xX3xX8cxX20cxXdxX3xX23xX94xX15xX13axX3xX13cxX39xX3xX14fxX200xX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxX13dxX23xX3xX14fxXfcxX3xX1cxX30xX15xX3xX33xX34xX23xX22xX143xX3xXexX2eexX3xX14fxX15cxX27xX3xX23xX8bxX8cxX3xX14fxX13dxX23xX3xX23xX6xX15xX143xX3xXcxX51xX27xX23xX22xX3xXexX30xX8cxX3xX14fxX150xX3xXbxX1xX2d7xXdxX3xX1xX112xXbxX3xX106xX20cxXdxX3xX4xXb6xX4xX3xX14fxX249xX6xX3xXbxX1xXbcxXbdxX23xX22xX3xXexX10axX3xX4xX1xX9cxX4xX3xXexX51xX32axX23xX3xX2xX8fxX3xX5xX20cxXbxX3xXexX59fxXbxX3xX1xX27xX1a1xX23xX143xX3xX106xX20cxXdxX3xX1xXbdxX23xX3xX2dexX4exX8fxX3xX5xXbcxX112xXexX3xX23xX22xXbcxX1c3xXdxX3xXexX1xX6xX8cxX3xX22xXdxX6xX13axX3xXbaxX2a9xX23xX22xX3xX14fxX1e0xX3xX5xX94xX3xX14fxX200xX15xX3xX8cxX195xX23xX1xX3xX4xXebxX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xXexX1xXebxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX27xX15xX59cxX23xX3xXexX51xX27xX15xX59cxX23xX3xX23xX32axX23xX3xX23xX22xXbcxX1c3xXdxX3xX33xX30xX23xX3xX14fxX150xX3xXexX1xX1a1xX15xX3xX14fxXbcxX112xX4xX3xX1xXdxX46xX27xX3xX49xX27xX4bxX3xX1cxX30xX15xX3xX38xX39xX3xX38xXdxX3dxX22xX6xX7xX3xX106xX94xX3xXexX1xX6xX8cxX3xX22xXdxX6xX3xX33xX34xX3xXb6xX23xX3xX23xX22xX94xX15xX3xX4xX94xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX59cxX27xX13axX0xX59xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX3dxX33xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX13cxX13dxX23xX3xX23xX6xX15xX143xX3xXexX51xX32axX23xX3xX14fxX249xX6xX3xX38xX94xX23xX3xX1xX27xX15xX46xX23xX3xX14fxX150xX3xX1cxX30xX15xX3xX14fxXbcxX112xX4xX3xX8exX948xX4exX3xX38xX39xX3xX38xXdxX3dxX22xX6xX7xX13axX3xXcxX1xX10xX3dxX3xXexXc9xX23xX1xX3xXexX3dxXb6xX23xX3xX1cxX30xX15xX3xX38xX39xX3xX38xXdxX3dxX22xX6xX7xX143xX3xX8cxX379xXdxX3xXexX1xXb6xX23xX22xX3xX4xXb6xX4xX3xX1xXfcxX3xXexXdxX13dxXexX3xXaexXdxX46xX8cxX3xXexX2eexX3xX8exX4exX8fxX3xX1exX3xX2dexX4exX8fxX3xX23xX22xX94xX23xX3xX14fxX21dxX23xX22xX3xXexXdxX59cxX23xX3xX8cxX27xX6xX3xX4xX1xX1a1xXexX3xX14fxX2d7xXexX143xX3xXexXdxX59cxX23xX3xX14fxXdxX46xX23xX143xX3xX22xXdxX4bxX8cxX3xXexX1xXdxX39xX27xX3xXebxX3xX23xX1xXdxX1b9xX8cxX3xX8cxXebxXdxX3xXexX51xXbcxX1c3xX23xX22xX3xX33xX3dxX3xX4xX1xX1a1xXexX3xXexX1xX4bxXdxX3xX4xX1xX8bxX23xX3xX23xX27xXebxXdxX3xX22xX30xX15xX3xX51xX6xX143xX3xX22xXdxX4bxX8cxX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xXbdxX3xX33xX249xX4xX1xX3xX38xX46xX23xX1xX3xX4xX1xX3dxX3xX22xXdxX6xX3xX7xXa77xX4xX143xX3xX22xXdxX4bxXdxX3xXbxX1xX1e0xX23xX22xX3xX5xX6xX3dxX3xX14fxXfcxX23xX22xX143xX3xX7xX1f3xX3xX33xX1f6xX23xX22xX3xXbxX1xX1f6xX3xXbxX1xX200xX8cxX3xXexX2eexX3xX38xX39xX3xX38xXdxX3dxX22xX6xX7xX3xX14fxX39xX3xXexXbcxX20cxXdxX3xX38xX1e0xX23xX3xX4xX1xX3dxX3xX4xX30xX15xX3xXexX51xX21dxX23xX22xX143xX3xX106xX2eexX6xX3xX38xX4bxX3dxX3xX14fxX4bxX8cxX3xX106xX46xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX6xX23xX3xXexX3dxX94xX23xX143xX3xXexX8bxX23xX22xX3xX23xX8bxX23xX22xX3xX7xX27xX1a1xXexX3xX4xX30xX15xX3xXexX51xX21dxX23xX22xX143xX3xX22xXdxX4bxX8cxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXc9xX3xX7xX4bxX23xX3xX1cxX27xX1a1xXexX3xXexX195xX3dxX3xX51xX6xX3xX7xX4bxX23xX3xXbxX1xX200xX8cxX3xX6xX23xX3xXexX3dxX94xX23xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX1a1xXbxX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1xX249xX3xXexX51xXbcxX1c3xX23xX22xX13axX0xX59xXbxX2exX0xXexX6xX38xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX42cxXdxX33xXexX1xX9xXaxX8exX8fxX8fxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX51xXaxX3xX38xX3dxX51xX33xX10xX51xX9xXaxX8fxXaxX2exX0xXexX38xX3dxX33xX15xX2exX0xXexX51xX2exX0xXexX33xX2exX0xXdxX8cxX22xX3xX7xX51xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX13axX38xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX13axX106xX23xX59xX23xX10xX42cxX7xX59xX2xX2xX8exX484xX59xX2xX8fxX488xX33xX2dexX8fxX48cxX2dexX48cxX8fxX8fxXexX2xX2dexX488xXaffxX8fxX5xX8exX13axX26xXbxX22xXaxX3xX59xX2exX0xX59xXexX33xX2exX0xX59xXexX51xX2exX0xXexX51xX2exX0xXexX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX6xXbxXexXdxX3dxX23xXaxX2exXd5xX792xX3xXexX1xX27xX59fxXexX3xX106xXdxX32axX23xX3xX33xX34xX3xXb6xX23xX3xX1xXbcxX20cxX23xX22xX3xX33xX78exX23xX3xX23xX22xXbcxX1c3xXdxX3xX33xX30xX23xX3xXbaxX200xX8cxX3xXfbxXc3xX23xX1xX3xXd4xXbaxX200xX8cxX3xX2fxX27xX15xX32axX23xXd8xX3xX106xX59fxX23xX3xX1xX94xX23xX1xX3xX38xX39xX3xX38xXdxX3dxX22xX6xX7xX0xX59xXexX33xX2exX0xX59xXexX51xX2exX0xX59xXexX38xX3dxX33xX15xX2exX0xX59xXexX6xX38xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX3dxX33xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX8axX1xXdxX59cxX27xX3xX23xX22xX1xXdxX32axX23xX3xX4xX9cxX27xX143xX3xX9cxX23xX22xX3xX33xX1f6xX23xX22xX3xX4xX3adxX6xX3xXeexX8bxX23xX3xXbxX1xX334xX23xX22xX3xX76axX34xX3xXb6xX23xX3xXaexX1xXc9xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xXd1xX4xX3xXexX51xX27xX23xX22xX3xXbcxXbdxX23xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1xX1a1xX15xX143xX3xX7xX4bxX23xX3xXbxX1xX200xX8cxX3xX14fxX15cxX27xX3xXexXdxX32axX23xX3xX4xX3adxX6xX3xXaexX1xXc9xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xXd1xX4xX3xX5xX94xX3xX7xX1f3xX3xX33xX1f6xX23xX22xX3xXaexX1xXc9xX3xX14fxX39xX3xX14fxX27xX23xX3xX23xX1a1xX27xX143xX3xXexX1xX1a6xXbxX3xX7xXb6xX23xX22xX143xX3xX4xX1xX195xX15xX3xX8cxXb6xX15xX3xXbxX1xXb6xXexX3xX14fxXdxX46xX23xde9ax8b78xX3xX7xX4bxX23xX3xXbxX1xX200xX8cxX3xXexX1xX9cxX3xX1xX6xXdxX3xX5xX94xX3xXbxX1xX1f6xX3xXbxX1xX200xX8cxX3xXaexX1xXc9xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xXd1xX4xX3xXd4xX23xXbcxX20cxX4xX3xX1cxX4bxX143xX3xX38xX150xX3xXexX1xX4bxXdxXd8xX3xX14fxX39xX3xXexXbcxX20cxXdxX3xX4xX1xX3dxX3xX4xX30xX15xX3xXexX51xX21dxX23xX22xX3xX23xX1xXbcxX24xX3xX5xXa77xX6xX143xX3xX51xX6xX27xX3xX8cxX94xX27xX143xX3xX5xX195xX4xX143xX3xX4xX30xX15xX3xX8bxX23xX3xX49xX27xX4bxX1309xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX32axX23xX143xX3xX1xXdxX46xX23xX3xX23xX6xX15xX143xX3xX106xXdxX46xX4xX3xX7xX1f3xX3xX33xX1f6xX23xX22xX3xXbxX1xX1f6xX3xXbxX1xX200xX8cxX3xXaexX1xXc9xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xXd1xX4xX3xX4xX334xX23xX3xX1xX195xX23xX3xX4xX1xX13dxX3xX23xX32axX23xX3xX4xX15cxX23xX3xXaexX1xX27xX15xX13dxX23xX3xX4xXb6xX3dxX3xX23xX1xX30xX23xX3xX51xXfcxX23xX22xX3xX8cxXebxX3xX1xXc3xX23xX1xX3xX9cxX23xX22xX3xX33xX1f6xX23xX22xX3xXbxX1xX1f6xX3xXbxX1xX200xX8cxX13axX3xXcxX1xX34xX4xX3xX1xXdxX46xX23xX3xX14fxXbcxX112xX4xX3xX23xX1xX351xX23xX22xX3xX23xXfcxXdxX3xX33xX27xX23xX22xX3xX14fxX1e0xX3xX5xX94xX3xX14fxX150xX3xX14fxX195xXexX3xX4xXb6xX4xX3xX8cxX1f6xX4xX3xXexXdxX32axX27xX3xX4xX3adxX6xX3xXb6xX23xX3xX14fxX59cxX3xX51xX6xX24xX3xX283xXbaxX4bxXdxX3xXexX1xXdxX46xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXaexX13dxX3xX106xX94xX3xX4xX1xX1a1xXexX3xX5xXbcxX112xX23xX22xX3xX4xX27xXfcxX4xX3xX7xX2d7xX23xX22xX3xXexX1xXebxX23xX22xX3xX49xX27xX6xX3xXaexX1xX6xXdxX3xXexX1xXb6xX4xX3xX4xXb6xX4xX3xX5xX112xXdxX3xXc9xX4xX1xX3xX106xX59cxX3xXd5xXcxX1exX3xX2fxX44xX3xX106xX94xX3xX8cxXebxXdxX3xXexX51xXbcxX1c3xX23xX22xX3xX4xX3adxX6xX3xX4xXebxX23xX22xX3xXexX51xXc3xX23xX1xX3xXd5xXd6xX44xX3xX49xX27xX15xX3xX8cxXebxX3xX1xXfcxX3xX22xXdxX6xX3xX14fxXc3xX23xX1xX130axX3xX22xX1e0xXbxX3xXbxX1xX15cxX23xX3xX22xXdxX4bxX8cxX3xXexX1xXdxX39xX27xX3xXbxX1xXb6xXexX3xXexX1xX4bxXdxX3xXaexX1xXc9xX3xX23xX1xX94xX3xXaexXc9xX23xX1xX130axX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX1a1xXbxX3xXbxX1xX1f6xX3xXbxX1xX200xX8cxX3xXd5xXd6xX44xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX51xX21dxX23xX22xX3xXexX51xXd1xXexX3xX106xX94xX3xX4xX1xX8bxX23xX3xX23xX27xXebxXdxX143xX3xXexX195xX3dxX3xX7xX4bxX23xX3xXbxX1xX200xX8cxX3xX7xX195xX4xX1xXaxX13axX0xX59xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX3dxX33xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX2eexX3xX23xX1xX351xX23xX22xX3xX5xX112xXdxX3xXc9xX4xX1xX3xX14fxX1e0xX143xX3xXeexX8bxX23xX3xXbxX1xX334xX23xX22xX3xX76axX34xX3xXb6xX23xX3xXaexX1xXc9xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xXd1xX4xX3xX44xX94xX3xXcxXa4xX23xX1xX3xX14fxX6xX23xX22xX3xX14fxX200xX15xX3xX8cxX195xX23xX1xX3xXexX27xX15xX32axX23xX3xXexX51xX27xX15xX59cxX23xX143xX3xX106xX59fxX23xX3xX14fxXfcxX23xX22xX3xX23xX22xXbcxX1c3xXdxX3xX33xX30xX23xX3xXexX1xX6xX8cxX3xX22xXdxX6xX3xX33xX34xX3xXb6xX23xX3xX1cxX30xX15xX3xX33xX34xX23xX22xX3xX38xX39xX3xX38xXdxX3dxX22xX6xX7xX3xX14fxX39xX3xX1cxX1f3xX3xX5x1053dxX3xX4xX1xX1a1xXexX3xXexX1xX4bxXdxX3xXexX51xX3dxX23xX22xX3xX4xX1xX8bxX23xX3xX23xX27xXebxXdxX143xX3xXexX195xX3dxX3xX23xX22xX27xX21dxX23xX3xX23xX8bxX23xX22xX3xX5xXbcxX112xX23xX22xX3xX7xX195xX4xX1xX143xX3xXexX8bxX23xX22xX3xX49xX27xX15xX3xX8cxXebxX3xX4xX1xX8bxX23xX3xX23xX27xXebxXdxX143xX3xX23xX30xX23xX22xX3xX4xX6xX3dxX3xX1xXdxX46xX27xX3xX49xX27xX4bxX3xX7xX4bxX23xX3xX1cxX27xX1a1xXexX143xX3xX23xX30xX23xX22xX3xX4xX6xX3dxX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX59fxXbxX143xX3xX14fxX30xX15xX3xX106xX2eexX6xX3xX5xX94xX3xX8cxX1f6xX4xX3xXexXdxX32axX27xX3xX106xX94xX3xX14fxXfcxX23xX22xX3xX5xX34xX4xX3xX22xX1e0xXbxX3xXbxX1xX15cxX23xX3xX14fxX200xX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxX13dxX23xX3xX14fxXfcxX3xX1cxX30xX15xX3xX33xX34xX23xX22xX3xX23xXebxX23xX22xX3xXexX1xXebxX23xX3xX4d5xX3xXexX14bxX23xX1xX3xXexX6xX3xXexX51xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX14fxX3dxX195xX23xX3xX1xXdxX46xX23xX3xX23xX6xX15xX13axX0xX59xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11821xX27xXexX1xX3dxX51xXaxX2exX8axX22xXebxX3xXexX1xX1a6xX23xX22xX0xX59xXbxX2e
Ngô thắng