Nghệ sĩ Việt thực hiện liveshow “Vòng tay ấm” làm từ thiện
Một loạt nghệ sĩ tên tuổi là Thanh Lam, Mỹ Linh, Tấn Minh, Tùng Dương, Khánh Linh, Đông Hùng, Lô Thủy, cùng các nghệ sĩ nhà hát ca múa nhạc Thăng Long tham gia biểu diễn liveshow “Vòng tay ấm” để làm từ thiện.
e38dxf98dx13282xf211x12fa1xf1b8xf3e0x10e12xfc74x15d59x12e58xeb0fx1113ex156fexfc23x13be3xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax14c1ax12dd6x12154xXexX0x1442fxXaxX17xX18xX19xXexX0x1195cxe53dxX19xf4caxXexX0xXax1562exX9xf37bxXdxX18x1235exX2fx14cfax11748xf710xX5x1348bxXbxXdxX17xX32xXex10406x14faaxXaxe75bxX9xX2fx155bexX9x11b39xX35xX3exXbxX9xXbxXax135dexX2cxX9xXaxX35xX3ex10f5cxX9xXdxX35x13387xX17xX2fxXaxX24x14664xX9xf956xX43x13cb7xX50xX3cxX9xXbxX18xX26xX9x1339axXcx13ddexX9xXdx102e4xXcxX9xXbx10febxX9xXbxXaxX35xX3exX50xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xed20xX17xX18xX19xX32xXexfe2ax1209dxXbxX9xXdxX24x15e2axXbxX9xX50xX3cxXaxX3exX9xX2fxX41xX9xXbxf149xX50xX9xXbx14dbfx12377xX35xX9xXdxX6axX9xX5xXaxX18xX50xXaxX9x160cdxX18xXcx11110xX9xX8bx1581bxX9xXaexX35xX50xXaxXb1xX9xX5xX65xX50xX9xX8bxX35xX50xXaxXb1xX9xX5x13d7exX50xX3cxX9xX2x1604cx138f9xX50xX3cxXb1xX9x15123xXax11ed6xX50xXaxX9xXaexX35xX50xXaxXb1xX9x13ef7xff68xX50xX3cxX9xX85xXc7xX50xX3cxXb1xX9xXaexXdfxX9xX5xXax1049cxX26xXb1xX9xX2cxXc7xX50xX3cxX9xX2cxXd4xX2cxX9xX50xX3cxXaxX3exX9xX2fxX41xX9xX50xXaxX6axX9xXaxXd4xXbxX9xX2cxX18xX9xXcx14ccfxX18xX9xX50xXaxX91xX2cxX9xX5xXaxe51bxX50xX3cxX9xXaexX24xX50xX3cxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX3cxX35xX18xX9xX23xX35x15007xXa1xX9xX19xX35x15e07xX50xX9xXdxX35xX54xX17xX2fxXaxX24xX59xX9xX5bxX43xX5dxX50xX3cxX9xXbxX18xX26xX9xX65xXcxX67xX9x12c3axX12dxX9xXdxX6axXcxX9xXbxX6exX9xXbxXaxX35xX3exX50x15f96xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x13031xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fx12da0xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x14477xX1cxX1cxX35xX15bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX50xXaxX15bxX54xX50xX1cxX50xX17xX59xX2fxX1cxX2ax1059axX2ax1165exX1cxed09xX19bxX19x13239xX2axX2ax110caxX19exf8dexX197xXbx11d29xX1a3x162f0xX199xXdxX1a1xX15bx11d07xX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX59xX35xX19xXbxXaxX17fxX1a3xX1a1xX1a1xX33x11934x102fdxXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX17fxX199x11ae9xX19bxX33xX1c3xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX50xX3cxXaxX17xX9xX2fxX35xX9xX54xX35xX17xXbxX9xXbxXaxXa1xX2cxX9xXaxX35xX17xX50xX9xXdxX35xX54xX17xX2fxXaxX24xX59xX9xX54xX24xX50xX3cxX9xXbxX18xX26xX9xX18xXcxX9xXdxX18xXcxX9xXbxXa1xX9xXbxXaxX35xX17xX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX50xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1c3xXbx10e98xX18xXdxX35xX3cxX50xX17fxX9xX2cxX17xX50xXbxX17xX177xX1c4xX32xXexX4xXd4xX2cxX9xX50xX3cxXaxX3exX9xX2fxX41xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX3cxX35xX18xX9xX14cxX9dxXcxX9xX50xXaxX91xX2cxX9xX32xX43xX5dxX50xX3cxX9xXbxX18xX26xX9xX65xXcxX32xX15bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX16bxX24xX19xX26xX32xXexX5bx12ba6xX33xX177xX35xX50xX3cxX9xX4xX24xX50xX2cxX17xX177xXbxX17fxX9xX43xX5dxX50xX3cxX9xXbxX18xX26xX9xX65xXcxX67xX9xXdxX6axX9xXdxX35xX54xX17xX2fxXaxX24xX59xX9xX19xX24xX9xebffxXa1xXb4xX9xXbxX177xX5dxX9xX50xX3cxXax13ebdxX24xX9xX54xXc7xX50xX3cxX9xX2cxX18xX24xX9x11ef1xX4xXcdxXcxX9xX2cx15442xX9xXbxXax12156xXbx12306xX9xX2cxXc7xX50xX3cxX9xX8bxX17xX19xX35xX18xX9xX8bxX18xX1c3xX9xX54xX6axX9xX3bxXaxX6axX9xXaxXd4xXbxX9xX2cxX18xX9xXcxX10fxX18xX9xX50xXaxX91xX2cxX9xX5xXaxX119xX50xX3cxX9xXaexX24xX50xX3cxX9xXbxXaxX4axX2cxX9xXaxX35xX3exX50xXb1xX9xX54x13bcfxX35xX9xX2fxX4axX9xXbxXaxX18xXcxX9xX3cxX35xX18xX9xX2cxXeexX18xX9xX50xXax10021xX50xX3cxX9xX50xX3cxXaxX3exX9xX2fxX41xX9xX50xXa2xX35xX9xXbxX35xef89xX50xX3cxX15bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX16bxX24xX19xX26xX32xXexXaexX35xX54xX17xX2fxXaxX24xX59xX9xX2fxebf0xX9xX3cx14349xX35xX9xX14cxX33fxX50xX9xX2cxXaxX24xX9xf9b7xXaxXd4xX50xX9xX3cxX35x1114bxX9xX50xXaxX32dxX50xX3cxX9xX23xX377xX50xX9xXbx12845xX50xXaxX9xX2cxX18xX9xX14cxXccx130fdxX2cxX9xX26xX9dxXa1xX9xXbxXax10955xX2cxXaxX9xX50xXaxX65xXbxXb1xX9xX50xXaxX32dxX50xX3cxX9xX23xX377xX50xX9xX5bxXaxX35xXbxX67xX9xX14cx10817xX9xX14cxXccxX38dxX2cxX9xX3cxXaxX35xX9xX19xX65xXa1xX9xX65xX50xXb1xX9xXdxX6axXcxX9xX50xX9dxX50xX9xXbxX9dxX50xX9xXbxXa1xXa2xX35xX9xX2cxXeexX18xX9xX2cxXd4xX2cxX9xX50xX3cxXaxX3exX9xX2fxX41xX9xX2cxXc7xX50xX3cxX9xX50xXaxX32dxX50xX3cxX9xX2fxX4axX9xX370xX33fxXbxX9xXaxX38dxX33xX9xX14cxf0ffxX2cxX9xX23xX35xX3exXbxX15bxX9xX4xXaxXccxXcdxX50xX3cxX9xXbxX177xX384xX50xXaxX9xX19xX24xX9xX3bxX28ax13671xX5xX9xX5xX65xX50xX9xX8bxX35xX50xXaxX9xX14cxX91xX24xX9xX19xX35xX132xX50xX9xX54xX6axX9xX50xXaxX91xX2cxX9xX2fxX41xX9xX2xXccxXcdxX50xX3cxX9xX4xf4e8xXcxX9xXdxX6axXcxX9xX23xX35xX9dxX50xX9xXbx11b2dxX33xX9xe525xXcxX9xX50xXaxX91xX2cxX15bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX16bxX24xX19xX26xX32xXexX16bxX5xX4xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX33fxXbxXb1xX9xXbxX24xX6axX50xX9xX23xX8cxX9xXbxX35xfdeaxX50xX9xX23xXd4xX50xX9xX54x10af1xX9xX2fxX362xX9xX14cxXccxX38dxX2cxX9xX19xXc7xX50xX3cxX9xXax104c8xX9xXbxX177xX38dxX9xX23xX32dxX18xX9xX119xX50xXb1xX9xX14cx1045cxX9xX19xXc7xX50xX3cxX9xXax105acxX2cxX9xXbxX44bxX33xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX177x15ba2xX9xX17xXcxX9xX54xXc7xX50xX3cxX9xX2cxX18xX24xX15bxX9xX4xXaxXccxXcdxX50xX3cxX9xXbxX177xX384xX50xXaxX9xX19xX35xX132xX50xX9xX177xX18xX9xX50xX3cxX6axX26xX9xX197xX237xX1a6xX237xX199xX1a1xX2axX197xX9xXbxX91xX35xX9xX4xXa1xX50xX3cxX9xX43xX119xX50xX9xXaxX2d3xX18xX9xXaxX32dxXa1xX9xX50xX3cxXaxX2d7xX9xX43xX35xX3exXbxX9xfbb7xXdfxXb1xX9xX85xX6axX9xX3bxX8cxX35xX15bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX28axX24xXa1xX177xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXaxX18xX50xX24xX35xXcxX24xX35xX15bxX2cxX24xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe