Sau sắp xếp, Hương Sơn giảm 18 đơn vị sự nghiệp công lập

(Baohatinh.vn) - Giai đoạn 2018 - 2023, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thực hiện giảm từ 86 xuống còn 68 đơn vị sự nghiệp công lập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28/2, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Gia chủ trì cuộc giám sát chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về “Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” tại huyện Hương Sơn.

Sau sắp xếp, Hương Sơn giảm 18 đơn vị sự nghiệp công lập

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Thời gian qua, huyện Hương Sơn đã chủ động, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tiến độ đề ra.

Huyện cũng đã tổ chức bộ máy được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; chức năng, nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh hợp lý, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

Năm 2015, UBND huyện Hương Sơn có 86 đơn vị sự nghiệp công lập nhưng đến ngày 31/12/2023 địa phương đã sắp xếp tổ chức lại bộ máy chỉ còn 68 đơn vị, giảm 18 đơn vị (đạt 20,9%). Đối với xây dựng Đề án về vị trí việc làm giai đoạn 2018 - 2023, toàn huyện có 66/68 đơn vị công lập trực thuộc UBND huyện Hương Sơn đã hoàn thành việc xây dựng đề án việc làm, được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện, 2 đơn vị chưa được tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đề án vị trí việc làm là Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Hương Sơn.

Sau sắp xếp, Hương Sơn giảm 18 đơn vị sự nghiệp công lập

Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Sơn Lê Nhật Thành: Cần có hướng dẫn cụ thể về cơ chế phát sinh sau khi sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Trung tâm Y tế Hương Sơn.

Số thực hiện tinh giản biên chế liên quan đến đánh giá, xếp loại hàng năm giai đoạn từ 2015 - 2023, có 69 trường hợp được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo các nghị định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Sau sắp xếp, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định. Hiện nay, các đơn vị đã và đang hoạt động ổn định, tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, còn một số tồn tại, hạn chế như: một số đơn vị chưa hoàn thành đề án cơ cấu tổ chức (phòng, ban, tổ) của đơn vị công lập theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP) của Chính phủ; việc đánh giá, xếp loại hàng năm còn mang tính hình thức, khó khăn cho việc thực hiện tinh giản biên chế, ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ...

Sau sắp xếp, Hương Sơn giảm 18 đơn vị sự nghiệp công lập

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Huyện Hương Sơn cần quan tâm hơn nữa đến việc điều chuyển giáo viên hợp lý nhằm tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ.

Huyện Hương Sơn cũng đề xuất các nhóm giải pháp liên quan đến thể chế chính sách, tổ chức thực hiện và nguồn lực thực hiện như: điều chỉnh Luật BHXH, Nghị định quy định tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo nhóm đối tượng; giảm tuổi nghỉ hưu đối với đối với đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học, nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Đồng thời, kiến nghị với tỉnh cho hướng xử lý đối với tài sản, cơ sở vật chất của một số tổ chức sau sáp nhập...

Sau sắp xếp, Hương Sơn giảm 18 đơn vị sự nghiệp công lập

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của huyện Hương Sơn trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với những đề xuất của huyện Hương Sơn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, kiến nghị Quốc hội, tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast