Soát xét các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị của các ngành liên quan đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17/4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức làm việc với các sở: Tài chính, TN&MT về nội dung trình Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì buổi làm việc. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

1.jpg
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại biểu tham dự đã nghe lãnh đạo Sở Tài chính, Sở TN&MT báo cáo nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025; cho ý kiến về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh; thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2024.

Về tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, các đại biểu đề nghị xem xét trách nhiệm của các sở, ngành liên quan về nội dung thẩm định kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ xi măng và chính sách phục hồi, nâng cấp mặt đường; rà soát, quy định cụ thể thành phần hồ sơ hỗ trợ…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ yêu cầu các sở, ngành tiếp thu ý kiến các đại biểu tham dự để tiếp tục hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ yêu cầu các sở, ngành tiếp thu ý kiến các đại biểu tham dự để tiếp tục hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Liên quan đến tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2024, đại biểu đề nghị rà soát, bổ sung vào phụ lục nghị quyết đối với các dự án còn thiếu thông tin; xem xét không đưa vào danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án chưa thực sự cấp bách và chưa có đủ hồ sơ căn cứ pháp lý theo quy định. Đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của dự án khu dân cư tại nút giao thông đường tránh Quốc lộ 1A - xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58, Luật Đất đai năm 2013.

Đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về Quy định hệ số điều chính giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, các đại biểu đề nghị: rà soát lại giá đất, tên các khu, cụm công nghiệp chính xác theo Quy hoạch tỉnh, đảm bảo tính công bằng về đơn giá cho thuê đất giữa các nhà đầu tư trong cùng một khu, cụm công nghiệp; xây dựng, điều chỉnh giá đất phù hợp, tương đồng với giá thị trường chung; đảm bảo thuận lợi cho việc tra cứu, áp dụng khi các nhà đầu tư vào khảo sát đơn giá thuê đất; đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về giá đất cho các trường hợp quy định tại Luật Đất đai.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga đánh giá cao sự chuẩn bị của các sở đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 19.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga kết luận cuộc làm việc.
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga kết luận cuộc làm việc.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, rà soát, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới đảm bảo chất lượng.

Chủ đề Họp HĐND tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast