Thạch Hà phát huy, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(Baohatinh.vn) - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là yếu tố quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) gặt hái những thành quả vượt bậc trong phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thạch Hà phát huy, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều 13/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Hà tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ MTTQ qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 11/11/2020). Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự.

Diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Trần Danh Vinh trình bày đã ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam và thông tin về những đóng góp của MTTQ huyện Thạch Hà trong giai đoạn mới.

Thạch Hà phát huy, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Hà Trần Danh Vinh đọc diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm qua của MTTQ Việt Nam.

Theo đó, MTTQ huyện đã phát huy những kết quả, vận dụng bài học kinh nghiệm quý báu trong vận động và tập hợp quần chúng vào tình hình mới; tăng cường liên kết, phối hợp thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, đem lại hiệu quả to lớn, góp phần thay đổi bức tranh KT-XH của huyện nhà.

10 năm thực hiện xây dựng NTM, 5 năm thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đến nay, huyện Thạch Hà đã phát triển khá toàn diện về KT-XH, cơ sở vật chất được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,53%.

Huyện Thạch Hà vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020.

Thạch Hà phát huy, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Thay mặt Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tặng hoa chúc mừng MTTQ huyện Thạch Hà.

Thạch Hà phát huy, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng hoa chúc mừng 90 năm ngày truyền thống MTTQ

Trước yêu cầu xu thế phát triển, MTTQ Việt Nam từ huyện đến xã, thị trấn và các tổ chức thành viên của Thạch Hà thống nhất hành động, quyết tâm phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXX Đảng bộ huyện đề ra.

Thạch Hà phát huy, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại buổi lễ, lãnh đạo MTTQ tỉnh đã trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ và quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp.

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast