Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 23 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa họp xem xét kết quả giám sát đối với đảng ủy, người đứng đầu cấp ủy các đơn vị: Sở GD&ĐT, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức, Trường Cao đẳng Nguyễn Du; xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc.

Ngày 19/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX đã họp kỳ thứ 23. Đồng chí Hà Văn Trọng - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Cùng dự kỳ họp có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 23 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Kỳ họp thứ 23 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy diễn ra ngày 19/4.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét kết quả giám sát đối với đảng ủy, người đứng đầu cấp ủy các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức, Trường Cao đẳng Nguyễn Du về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất trong thời gian từ sau đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, UBKT nhận thấy:

Bên cạnh những ưu điểm, Đảng ủy và người đứng đầu Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức, Trường Cao đẳng Nguyễn Du còn thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất được Nhà nước giao, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm, như: cho thuê quyền sử dụng đất, cho thuê tài sản gắn liền trên đất không đúng quy định của pháp luật.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức; Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Nguyễn Du kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm một số tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy theo quy định.

Qua kết quả giám sát, UBKT Tỉnh ủy cũng kiến nghị các ngành chức năng rà soát, tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài sản công tại các đơn vị được giao đất không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh.

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 23 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Hà Văn Trọng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

2. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Can Lộc trong mốc thời gian từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2022, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Can Lộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy Can Lộc còn có một số khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Can Lộc nghiêm túc rút kinh nghiệm; xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của UBKT Tỉnh ủy trong thông báo kết luận kiểm tra, báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy theo quy định.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast