Tự hào Đảng ta!

(Baohatinh.vn) - Mừng Đảng bước sang mùa xuân thứ 93, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân Hà Tĩnh đều bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và nguyện đoàn kết một lòng, góp sức xây dựng Đảng vững mạnh.

Ông Hồ Văn Hiếu - 63 năm tuổi Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy: Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng

Tự hào Đảng ta!

Chắc rằng, trên thế giới này có lẽ không có một chính đảng nào như Đảng Cộng sản Việt Nam được Nhân dân cả nước gọi chung một tên gọi thân thương: Đảng ta.

Hai tiếng Đảng ta được gọi lên với tình cảm trìu mến, thiêng liêng, thể hiện tinh thần gắn bó, niềm tin tuyệt đối của toàn dân đối với Đảng. Niềm tin đó được hình thành bởi trong suốt lịch sử 93 năm qua, Đảng ta đã kiên trì mục tiêu “lấy dân làm gốc”. Đảng đã lãnh đạo thành công công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và ngày nay là đổi mới, đi lên vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Mỗi một mùa xuân đến, tôi thấy rằng, Đảng càng có những bước tiến vững vàng, khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ của Đảng qua mỗi chặng đường.

Tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và mong muốn toàn Đảng, toàn dân luôn đoàn kết, thống nhất một lòng để đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mong mùa xuân mới này, Đảng ta sẽ không ngừng lớn mạnh, ngày càng trong sạch, văn minh và có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn để đem lại hạnh phúc cho Nhân dân, đưa đất nước tiến lên theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Thảo Linh - giảng viên Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị Trần Phú: Phát huy vai trò người giảng viên trường Đảng trên mặt trận tư tưởng

Tự hào Đảng ta!

93 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu đúng như khẳng định của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Vinh dự, tự hào khi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, là giảng viên Trường Chính trị Trần Phú - nôi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, tôi luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trên mặt trận tư tưởng, góp sức vào công tác xây dựng Đảng vững mạnh.

Trong phương châm giảng dạy của mình, tôi luôn nỗ lực thông qua các bài giảng, bài viết, nghiên cứu khoa học nhằm tuyên truyền, khẳng định giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thông qua đó đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Không chỉ vậy, đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức cho học viên, bản thân tôi cũng phải luôn gương mẫu, có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng.

Để góp sức vào công cuộc xây dựng Đảng trong bối cảnh hiện nay, tôi sẽ tiếp tục làm tốt hơn vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, người giảng viên trường Đảng.

Đại úy Trần Thế Thiện - Đảo trưởng đảo Sơn Dương (xã Kỳ Lợi,TX Kỳ Anh): Vững tay súng, canh giữ biển trời, mùa xuân đất nước

Tự hào Đảng ta!

Đảng ra đời là một sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc ta. Vì thế, Nhân dân luôn tin tưởng, ủng hộ đi theo sự lãnh đạo của Đảng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tự hào có Đảng, mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nói chung và chúng tôi - những cán bộ, chiến sỹ đang công tác cách đất liền 4 hải lý đều quyết tâm cùng đồng chí, đồng đội chắc tay súng, canh giữ biển trời, mùa xuân đất nước.

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển” theo tinh thần Đại hội XIII đã xác định, chúng tôi cũng luôn tin và mong rằng, thời gian tới, Đảng ta sẽ ngày càng vững tay lái, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh để cập bến vinh quang.

Đảng sẽ tiếp tục đưa công tác phòng chống tham nhũng đi vào chiều sâu và toàn diện, để Đảng ta xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”.

Đảng viên Hồ Thị Đình Xuân - dân tộc Chứt, Chi bộ bản Rào Tre (Hương Khê): Gương mẫu trong hành động, góp sức xây dựng bản làng

Tự hào Đảng ta!

Trở thành đảng viên vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề với tôi. Nhớ lại thời khắc đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trước tượng Bác Hồ tuyên thệ, tôi biết mình còn phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa.

Là người trẻ cả về tuổi đời và tuổi Đảng, chưa làm được những việc lớn, nhưng tôi sẽ là người đảng viên gương mẫu trong hành động, việc làm để những bạn trẻ, những em nhỏ trong bản học tập, noi theo.

Có cơ hội được ra ngoài làm việc, tôi sẽ học hỏi những điều hay, bổ ích để về chia sẻ, hướng dẫn bà con cùng làm theo. Mong sao bản Rào Tre ngày càng phát triển, trẻ em dân tộc Chứt sẽ có nhiều cơ hội để bứt phá, vươn lên. Đó cũng là mục tiêu mà mỗi đảng viên trong chi bộ Rào Tre hướng đến.

(Ghi)

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Trái tim lớn đã ngừng đập nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi sống trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, trở thành động lực quan trọng, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.
Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (17 - 18/7), HĐND tỉnh tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phân tích rõ ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất, quyết định các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024.
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...