Vinh danh 35 tập thể, cá nhân xuất sắc ngành thanh tra Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 9 tập thể và 26 cá nhân xuất sắc ngành Thanh tra Hà Tĩnh được công nhận là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020.

Vinh danh 35 tập thể, cá nhân xuất sắc ngành thanh tra Hà Tĩnh

Chiều 16/7, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tới dự.

Giai đoạn 2015 – 2020, các đơn vị trong toàn ngành Thanh tra luôn chú trọng tổ chức phong trào thi đua khen thưởng gắn với phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành; gắn việc thực hiện các phong trào thi đua với việc thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Vinh danh 35 tập thể, cá nhân xuất sắc ngành thanh tra Hà Tĩnh

Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc: Hy vọng các gương điển hình tiên tiến sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao của ngành Thanh tra.

Hằng năm, Thanh tra tỉnh thực hiện 15-20 cuộc thanh tra theo kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác; thực hiện trách nhiệm tiếp, giải quyết hết các khiếu nại tố cáo phát sinh (đạt kết quả trên 89%); xử lý dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Trong đó, các phong trào lớn được triển khai có hiệu quả như: Thi đua đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra; thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thi đua nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện cơ chế chính sách…

Vinh danh 35 tập thể, cá nhân xuất sắc ngành thanh tra Hà Tĩnh

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Kiều Ngọc Tuấn phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Công tác khen thưởng đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt tỷ lệ cao (trên 57%) đã tạo động lực phấn đấu, thi đua cho CBCC.

Biểu dương những kết quả đạt được của ngành Thanh tra trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho rằng, trong những thành quả chung của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua có vai trò đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra tỉnh. Đặc biệt, ngành đã thực hiện các nhiệm vụ khó, phức tạp, nhiệm vụ mới mà UBND tỉnh giao; trong đó, có việc tham gia tích cực, chủ động, quyết liệt của Thanh tra tỉnh vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho UBND tỉnh.

Vinh danh 35 tập thể, cá nhân xuất sắc ngành thanh tra Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong giai đoạn tới, ngành Thanh tra tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế góp phần vào sự phát triển chung của toàn tỉnh. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương về công tác thi đua, khen thưởng của cấp trên; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao nhận thức của CBCC đối với phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng.

Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xem thi đua là công việc hằng ngày và thi đua mọi lúc mọi nơi, gắn thi đua với thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

“Cùng với đó, phát động trong toàn ngành phong trào thi đua thực hiện văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn với đạo đức công chức, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đẩy mạnh việc tham mưu giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Vinh danh 35 tập thể, cá nhân xuất sắc ngành thanh tra Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo Thanh tra tỉnh trao Giấy Chứng nhận điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra cho các tập thể...

Vinh danh 35 tập thể, cá nhân xuất sắc ngành thanh tra Hà Tĩnh

... và các cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, toàn ngành Thanh tra thực hiện 1.417 cuộc thanh tra KTXH, phát hiện sai phạm 176,516 tỷ đồng và 317.577m2 đất; trong đó kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 83, 005 tỷ đồng, thu hồi đưa vào quản lý 238.970m2 đất; xử lý khác 93,511 tỷ đồng; 78.607m2 đất, xử phạt hành chính 3.338 trường hợp với số tiền 14,793 tỷ đồng. Qua kết quả thanh tra đã chuyển 5 vụ việc sang cơ quan điều tra

Riêng Thanh tra tỉnh tiến hành 101 cuộc thanh tra; phát hiện sai phạm hơn 162,662 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước hơn 78,069 tỷ đồng, cắt giảm không thanh toán hơn 24,269 tỷ đồng, xử lý khác hơn 59,622 tỷ đồng; số thu vào tài khoản tạm giữ trong 5 năm là 62,25 tỷ đồng.

Chủ đề ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast