Cập nhật: 09:35 22/08/2022 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa ký văn bản gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Bưu điện tỉnh; thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc về đôn đốc việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo đôn đốc việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa ký văn bản gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Bưu điện tỉnh; thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc về đôn đốc việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo đôn đốc việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng

Tổ Kỹ thuật - Phòng Xuất bản tiến hành mi ấn phẩm báo in tại Trung tâm Hội tụ xuất bản.

Thực hiện Thông báo kết luận số 173-TB/TW ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII và Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 8/1/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng, thời gian qua, việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng ở các tổ chức cơ sở đảng được triển khai khá hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tuy nhiên, việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng tại nhiều đảng bộ, chi bộ chưa đạt yêu cầu: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; số lượng đặt mua báo, nhất là Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Hà Tĩnh của một số địa phương, đơn vị còn ít; việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao, còn xem nhẹ việc học tập, tiếp cận kiến thức, thông tin từ báo chí; chưa sắp xếp thời gian hợp lý cho việc đọc, nghiên cứu và sử dụng báo, tạp chí của Đảng; một số đảng bộ, chi bộ không đặt mua và chưa sử dụng đúng nguồn kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng theo đúng quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo đôn đốc việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng

Báo in Hà Tĩnh xuất bản 6 kỳ/ tuần gồm các số từ thứ 2 đến thứ 6 và số cuối tuần

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đưa việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trở thành nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng tại các địa phương, đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Phối hợp với Bưu điện tỉnh và các ngành liên quan nắm số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng hằng quý; kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, phê bình các đơn vị không mua báo, tạp chí của Đảng. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo cấp ủy các cấp đưa việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành một trong những tiêu chí để phân loại, đánh giá tổ chức cơ sở đảng cuối năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo đôn đốc việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng

Tờ báo in Báo Hà Tĩnh không chỉ cung cấp thông tin kịp thời thời điểm diễn ra sự kiện mà còn là nguồn tư liệu lưu trữ quý giá cho bạn đọc.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương hướng dẫn, quy định chi tiết về dự toán và sử dụng đặt mua báo, tạp chí của Đảng bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng mục đích. Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí mua báo, tạp chí của Ðảng tại các cơ quan, đơn vị. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng một số đơn vị sử dụng nguồn kinh phí mua báo, tạp chí của Ðảng không đúng mục đích.

Bưu điện tỉnh chỉ đạo các bưu điện trực thuộc tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phát hành báo chí, trong đó có phát hành báo, tạp chí của Ðảng đảm bảo kịp thời. Hằng quý, báo cáo số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Báo Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền các nhiệm vụ của tỉnh. Triển khai tốt việc đưa báo, tạp chí của Đảng đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; đưa phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành hoạt động thường xuyên, sâu rộng.

Tiếp tục chỉ đạo rà soát việc mua các báo, tạp chí của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện tốt Thông báo kết luận số 173-TB/TW ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII và Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 8/1/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; đảm bảo 100% đảng bộ, chi bộ có báo, tạp chí của Đảng.

Thường xuyên chỉ đạo công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt; nghiêm túc phê bình những đơn vị thực hiện chưa tốt nội dung các chỉ thị, thông báo kết luận của Trung ương, của tỉnh về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, nhất là đối với các đơn vị không mua báo, tạp chí của Đảng, sử dụng nguồn kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng sai mục đích. Định kỳ hằng quý báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan đưa việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành một trong những tiêu chí để phân loại, đánh giá tổ chức cơ sở đảng cuối năm.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện các nội dung trên, định kỳ hằng quý báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]