Cập nhật: 17:02 15/10/2020
(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay (15/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay (15/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự đại hội có đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng các thành viên Đoàn Chủ tịch tiếp tục điều hành đại hội.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Mở đầu phiên làm việc buổi chiều, đại hội đã tiến hành các bước bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phần bầu cử, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng quán triệt các yêu cầu về số lượng, cơ cấu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng quán triệt các nội dung bầu cử

Theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 có số lượng 53 đồng chí (giảm gần 5% so với nhiệm kỳ 2015-2020).

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới

Sau khi biểu quyết số lượng, cơ cấu nhân sự và nghe thông qua danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII giới thiệu, đại hội chuyển sang phần ứng cử, đề cử tại hội trường; thông qua tổng hợp danh sách đại biểu ứng cử, được đề cử, lập danh sách bầu cử.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu ứng cử vào danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Tiếp đó, đại biểu biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử gồm 59 đồng chí để bầu 53 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu gồm 13 đồng chí do đồng chí Hoàng Đình Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại tổ như nội dung đã được thống nhất tại phiên trù bị.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Hoàng Đình Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn phần bầu cử

Tiếp đó, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cũng trong phiên làm việc chiều nay, các đại biểu tiếp tục đi sâu, thảo luận, góp ý vào các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QP-AN trong nhiệm kỳ mới như: Tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp sau thép, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ logistic, nâng cao hiệu quả hoạt động KKT Vũng Áng, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng sáng tạo, khởi nghiệp, cống hiến của thế hệ trẻ Hà Tĩnh; xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu; đổi mới công tác cán bộ, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tin ngang tầm nhiệm vụ...

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng tham luận với nội dung về tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp sau thép, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ logistic, nâng cao hiệu quả hoạt động KKT Vũng Áng

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông tham luận với chủ đề “Tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng sáng tạo, khởi nghiệp, cống hiến của thế hệ trẻ Hà Tĩnh”.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh tham luận với chủ đề: “Định hướng và giải pháp xây dựng huyện NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch

Tiếp nối chương trình làm việc buổi chiều, thay mặt Ban Kiểm phiếu, đồng chí Hoàng Đình Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố kết quả bầu cử.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp đó, dưới sự điều hành của đồng chí Trần Thế Dũng, đại hội tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu bỏ phiếu...

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

... giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cuối phiên làm việc chiều nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, bầu các chức danh Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Sáng ngày mai (16/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiếp tục ngày làm việc thứ 3 với các nội dung như: báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; thảo luận, góp ý vào các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu chính thức và dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]