(Baohatinh.vn) - Sáng nay (28/11), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh, Thị ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh cho đội ngũ cán bộ cốt cán.

Các địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 cho cán bộ cốt cán

Sáng nay (28/11), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh, Thị ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh cho đội ngũ cán bộ cốt cán.

Các địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 cho cán bộ cốt cán

Trong thời gian 1 ngày, cán bộ cốt cán TP Hà Tĩnh sẽ được quán triệt nội dung căn bản trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII).

* Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu là cán bộ cốt cán TP Hà Tĩnh được nghe truyền đạt những nội dung căn bản trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) như: Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh mới ban hành.

Các địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 cho cán bộ cốt cán

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phan Ngọc Long quán triệt một số nghị quyết tại hội nghị.

Đặc biệt, đối với Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 được quán triệt 5 quan điểm chỉ đạo; mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài sao cho hiệu quả, không phải thu hút đầu tư bằng mọi giá nhưng cũng không được bỏ mất cơ hội.

Các địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 cho cán bộ cốt cán

Các đại biểu lắng nghe, tiếp thu các nội dung tại hội nghị.

Thông qua hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, khóa XII và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, cán bộ cốt cán TP Hà Tĩnh sẽ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung phù hợp với từng đối tượng; xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, các chương trình, kế hoạch hành động được định hướng cần cụ thể, rõ ràng, “giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm”, có lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể…

* Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng 11 (khóa XII) và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh do Thị ủy Kỳ Anh tổ chức sáng nay có hơn 200 cán bộ cốt cán tham gia.

Các địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 cho cán bộ cốt cán

Hơn 200 đại biểu là cán bộ cốt cán của TX Kỳ Anh tham dự hội nghị

Các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương như: Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030;

Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Thông báo số 156-TB/TW, ngày 1/10/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Các địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 cho cán bộ cốt cán

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh truyền đạt nội dung các báo cáo, nghị quyết

Cũng trong buổi sáng, các đại biểu được học tập và quán triệt Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; một số nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh và của thị xã mới ban hành.

Các địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 cho cán bộ cốt cán

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Trần Thị Huyền quán triệt Nghị quyết 51-NQ/TW và Thông báo số 156-TB/TW ngày 1/10/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ướng khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Qua hội nghị, các cán bộ cốt cán thị xã Kỳ Anh sẽ triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền trong toàn đảng bộ và các tổ chức của hệ thống chính trị kịp thời, hiệu quả.

Việc học tập, quán triệt giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững và triển khai thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần nghị quyết, quy định của Đảng. Qua đó, nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm công chức, viên chức, đảng viên về các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, nhất là nhiệm vụ của cấp ủy các cấp chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thành Chung - Thu Trang


Thành Chung - Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]