(Baohatinh.vn) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định đường hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới. PV Báo Hà Tĩnh gặp gỡ và ghi lại những ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia bàn giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội lần này vào cuộc sống.

Cán bộ, đảng viên, Nhân dân tâm huyết bàn giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định đường hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới. PV Báo Hà Tĩnh gặp gỡ và ghi lại những ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia bàn giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội lần này vào cuộc sống.

Ông Lê Tùng - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở

Cán bộ, đảng viên, Nhân dân tâm huyết bàn giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Đại hội đã đặt ra mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh lên hàng đầu - đây là nền tảng cho mọi thành công. Tôi mong muốn Đảng bộ quyết tâm cao, quyết liệt thực hiện các giải pháp để thực hiện mục tiêu này.

Theo tôi, Tỉnh ủy cần đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Người đứng đầu cấp ủy phải tận tâm với công việc, trong sáng về đạo đức, giữ vững kỷ cương kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững mối liên hệ với Nhân dân, sâu sát cở sở, đảm bảo đoàn kết trong Đảng, trong nội bộ và toàn xã hội. Đồng thời, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở để có tác dụng lãnh đạo thiết thực và hiệu quả.

Đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và phát huy truyền thống cách mạng, văn hóa để tạo niềm tin của Đảng bộ và Nhân dân. Từ đó, tạo phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đưa tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Ông Phan Xuân Biên - Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Đặt Hà Tĩnh trong mối quan hệ tổng thể để thiết kế bài toán phát triển phù hợp

Cán bộ, đảng viên, Nhân dân tâm huyết bàn giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù phải đối mặt với không ít biến cố, thiên tai lũ lụt, dịch bệnh, nhưng Hà Tĩnh đã vượt lên chính mình, đạt được những kết quả trên tất cả các lĩnh vực do Đại hội lần thứ XVIII đề ra.

Hà Tĩnh đã và đang xây dựng một nền nông nghiệp công nghệ cao, xanh, sạch, từng bước hình thành những vùng đặc sản; công nghiệp - thương mại - dịch vụ cũng đã hồi sinh, phát triển, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, Hà Tĩnh đã có nhiều thành tựu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới.

Trước vận hội mới, với tinh thần gắn bó, cố kết cộng đồng vốn có từ trong Đảng bộ cũng như toàn thể xã hội, cùng bà con Hà Tĩnh xa quê và cả nước tôi tin tưởng và kỳ vọng Hà Tĩnh sẽ có nhiều bước tiến mới.

Tôi nghĩ rằng, Hà Tĩnh cần căn cứ vào truyền thống thực tiễn của mình, đặt Hà Tĩnh trong mối quan hệ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng, với các nước láng giềng, các nước trong khu vực để thiết kế bài toán phát triển với những giải pháp, bước đi thích hợp, vừa bảo đảm phát huy nội lực với thế mạnh của những ngành nghề, lĩnh vực truyền thống, phát huy hơn nữa hành trang, vốn liếng, các dự án, các công trình đã có; đồng thời có sự liên kết, tạo nên giá trị chuỗi giá trị phát triển trong mọi lĩnh vực.

Một giá trị quý báu của Hà Tĩnh là văn hóa, truyền thống hiếu học, rất phù hợp với hướng đột phá chiến lược hiện nay của cả nước là “phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo…, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam”. Chúng tôi luôn mong muốn những người con xa quê mỗi lần được trở về trong những kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhà lại được chứng kiến sự đổi thay không ngừng của Hà Tĩnh để càng yêu quê hương da diết hơn, có “đi mô thì cũng muốn về”.

Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh: Cần thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao

Cán bộ, đảng viên, Nhân dân tâm huyết bàn giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 3 đột phá chiến lược. Đây là chủ trương hết sức đúng đắn, kịp thời và phù hợp của Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng, và Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới như hiện nay.

Với thực trạng hiện nay, Hà Tĩnh đang đứng trước nguy cơ “chảy máu chất xám”. Nhiều học sinh giỏi không trở về tỉnh làm việc, nhiều cán bộ được đào tạo trình độ cao ở trong và ngoài nước có xu hướng dịch chuyển tới các thành phố lớn; các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập đứng trước thách thức thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao…

Vì thế, đã đến lúc, chính sách phát triển nguồn nhân lực cao phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hướng tới hiệu quả công việc hoặc sản phẩm đầu ra.

Để phát triển kinh tế xã hội theo chiều sâu, chất lượng lao động phải là yếu tố hàng đầu. Việc đề ra các chính sách quyết liệt, kịp thời sẽ là một động lực trong thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao làm việc, cống hiến cho tỉnh, góp phần quan trọng tạo bước đột phá trong phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Ông Lê Trọng Bính - nguyên Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh: Đưa KKT Vũng Áng vươn tầm trong nhiệm kỳ mới

Cán bộ, đảng viên, Nhân dân tâm huyết bàn giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Theo dõi kết quả đại hội, tôi đặc biệt chú ý đến mũi đột phá của nhiệm kỳ đó là xây dựng KKT Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics.Theo quan điểm của tôi, KKT Vũng Áng phát triển bền vững, cần song hành với yêu cầu đảm bảo môi trường sống.

Để đưa KKT Vũng Áng vươn tầm hơn trong thời gian tới, tôi nghĩ cần tập trung đề xuất với Chính phủ tiếp tục bổ sung quy hoạch KKT Vũng Áng phù hợp với tình hình hiện nay. Đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư đang phát triển sản xuất tại KKT Vũng Áng thì cần mạnh dạn đầu tư công nghệ tiên tiến để đảm bảo vệ môi trường sản xuất, môi trường sống xung quanh.

Đặc biệt, khi có chủ trương chấp thuận các dự án vào đầu tư tại KKT Vũng Áng, cần phải ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước cũng phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường đối với các doanh nghiệp ngay giai đoạn đầu tư đến khi đi vào triển khai sản xuất.

Với kỳ vọng phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của kinh tế cảng biển, biến KKT Vũng Áng trở thành động lực thúc đẩy kinh tế của tỉnh, tôi tin chắc rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của lãnh đạo tỉnh nhà, KTT Vũng Áng sẽ sớm trở thành trung tâm kinh tế và đô thị quan trọng của khu vực và cả nước.

Bà Nguyễn Thị Dẫn - Bí thư Chi bộ thôn Yên Mỹ (xã Yên Hoà, Cẩm Xuyên): Cần có chính sách đủ sức tạo nên “cú hích” mạnh mẽ trong nông nghiệp

Cán bộ, đảng viên, Nhân dân tâm huyết bàn giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Người dân vui mừng khi biết rằng, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh nhà tiếp tục dành sự quan tâm hàng đầu và khẳng định chủ trương ưu tiên đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo tôi, để thực hiện mục tiêu phát triển “tam nông” bền vững, cần có chính sách đồng bộ, hiệu quả hơn để thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp, như: bổ sung quy hoạch, hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để sản xuất lúa quy mô lớn, kinh tế vườn, nuôi trồng thuỷ sản, nông nghiệp trên cát…

Hiện nay, huyện Cẩm Xuyên nói riêng và nhiều địa phương khác trong tỉnh đang triển khai thực hiện chủ trương đẩy mạnh tích tụ, tập trung ruộng đất; hình thành cánh đồng lớn liên kết sản xuất với doanh nghiệp, cơ sở thu mua, chế biến, trong đó ưu tiên sản xuất các loại giống cây trồng năng suất, chất lượng cao, chống chịu được dịch bệnh… Những chủ trương đột phá như vậy cần đi kèm cách tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả và những chính sách đủ sức tạo cú hích để người dân được làm nông nghiệp theo hướng hiện đại, bài bản, tiếp cận sâu hơn với nền sản xuất hàng hoá quy mô lớn, đầu ra sản phẩm được đảm bảo.

Song song với đó, cần giữ được nhịp độ và quyết tâm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với mục đích không ngừng nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần từng bước thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Ông Lê Văn Thông, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Linh Logistics (TX Hồng Lĩnh): Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

Cán bộ, đảng viên, Nhân dân tâm huyết bàn giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Tôi rất vui khi biết một trong 3 mũi đột phá chiến lược được nêu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới là đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC). Điều đó thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền Hà Tĩnh để đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, đặc biệt là phát triển KT-XH.

Để tiếp tục đẩy mạnh CCHC, xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư, theo tôi, trước hết, các cấp, ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch góp phần nâng cao năng lực. Đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thường xuyên kiểm tra, giám sát, giải trình nội bộ đối với các hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ phải yêu cầu bổ sung; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm khắc các hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời, người đứng đầu các địa phương, ngành cần duy trì và tăng cường các cuộc gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Đối với khối doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận các chương trình, các gói tín dụng ưu đãi để đầu tư cho phát triển sản xuất - kinh doanh.

Nhóm PV


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]