(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc lần thứ XXXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra sáng 28/4, do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã cho ý kiến về định hướng xây dựng NTM; xác định cơ cấu phát triển nông nghiệp; công tác xây dựng Đảng, phương án nhân sự đại hội.

Can Lộc cần đánh giá sâu bài học kinh nghiệm để có nhìn nhận toàn diện hơn cho nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tại hội nghị duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc lần thứ XXXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra sáng 28/4, do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã cho ý kiến về định hướng xây dựng NTM; xác định cơ cấu phát triển nông nghiệp; công tác xây dựng Đảng, phương án nhân sự đại hội.

Can Lộc cần đánh giá sâu bài học kinh nghiệm để có nhìn nhận toàn diện hơn cho nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải

Xác định 3 mũi đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Can Lộc là Đảng bộ được tỉnh chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện từng bước được hoàn thiện.

Dự thảo báo cáo chính trị BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXXV trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXVI đã hoàn thành dự thảo lần thứ 7; báo cáo kiểm điểm BCH đã hoàn chỉnh dự thảo lần thứ 3; chương trình, kịch bản, các tài liệu liên quan đến nội dung và công tác đại hội đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ.

Can Lộc cần đánh giá sâu bài học kinh nghiệm để có nhìn nhận toàn diện hơn cho nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng báo cáo công tác chuẩn bị đại hội Đảng tại địa phương.

Dự thảo báo cáo chính trị xây dựng chủ đề: “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy truyền thống quê hương Xô Viết, đoàn kết, huy động mọi nguồn lực phấn đấu xây dựng Can Lộc sớm đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu”.

Dự thảo đánh giá có 14/21 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 7 nhóm chỉ tiêu không đạt; đồng thời đưa ra 30 chỉ tiêu cụ thể, 3 mũi đột phá và 19 nhóm giải pháp (trong đó 12 nhóm về kinh tế xã hội và 7 nhóm về công tác xây dựng Đảng).

Can Lộc cần đánh giá sâu bài học kinh nghiệm để có nhìn nhận toàn diện hơn cho nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp được các địa phương trong toàn huyện thực hiện hiệu quả.

Đối với công tác nhân sự, tiểu ban nhân sự, BTV Huyện ủy đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Ủy viên BTV, các vị trí chủ chốt, các đồng chí Ủy viên BCH đủ điều kiện về độ tuổi tái cử theo quy định, gắn với chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự kiến, nhiệm kỳ này, BCH Đảng bộ huyện cơ cấu 39 đồng chí, giới thiệu để bầu tại đại hội là 43 đồng chí; BTV Huyện ủy cơ cấu 13 đồng chí, giới thiệu để bầu tại đại hội là 15 đồng chí.

Can Lộc đã tổ chức duyệt đại hội cấp cơ sở ở 38/38 đơn vị và đã có 13 đơn vị tổ chức đại hội thành công. Công tác tuyên truyền đại hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn toàn huyện; phong trào thi đua được triển khai sôi nổi. Trong quý I/2020 đã và đang thực hiện hơn 80 công trình chào mừng từ cấp xã đến huyện.

Củng cố tiêu chí nông thôn mới, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực

Theo đánh giá tại báo cáo thẩm định của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc được chuẩn bị nghiêm túc, công phu; bố cục, kết cấu khá cân đối. Tuy nhiên, còn nặng liệt kê số liệu mà thiếu đánh giá, so sánh, nhận định.

Dự thảo cần bổ sung đánh giá về xây dựng đô thị văn minh; đánh giá khái quát, toàn diện các hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống.

Can Lộc cần đánh giá sâu bài học kinh nghiệm để có nhìn nhận toàn diện hơn cho nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trình bày báo cáo thẩm định của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc.

Theo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, hướng phấn đấu xây dựng huyện NTM kiểu mẫu là đúng, tuy nhiên, nhiệm kỳ này, huyện nên đặt mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao sẽ phù hợp hơn.

Trong phương hướng, mục tiêu tổng quát, cần xác định rõ cơ cấu về phát triển nông nghiệp; xem xét các chỉ tiêu, mục tiêu về tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, thu ngân sách, xây dựng NTM; bổ sung mục tiêu xây dựng thị trấn Nghèn đạt đô thị loại IV; bổ sung giải pháp về an sinh xã hội, y tế...

Cần nhận định từ nội tại địa phương, bối cảnh chung của tỉnh trên cơ sở làm rõ thách thức, nắm bắt thời cơ và đưa ra các phương hướng, mục tiêu cụ thể, phù hợp.

Can Lộc cần đánh giá sâu bài học kinh nghiệm để có nhìn nhận toàn diện hơn cho nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trình bày báo cáo thẩm định về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chương trình, kịch bản đại hội và các nội dung liên quan.

Liên quan đến các nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và các nội dung liên quan, các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy cho rằng, BCH Đảng bộ huyện Can Lộc cần tham khảo thêm bố cục dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh để có sắp xếp hợp lý hơn.

Phần đánh giá kết quả, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần diễn đạt rõ ý, khái quát hơn, sát tình hình thực tế của huyện trong nhiệm kỳ; bổ sung thêm số liệu, nội dung minh chứng.

Can Lộc cần đánh giá sâu bài học kinh nghiệm để có nhìn nhận toàn diện hơn cho nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng: Huyện cần bổ sung rõ giải pháp về huy động nguồn lực và cải cách hành chính.

Đối với công tác nhân sự, cần nêu rõ kết quả rà soát, giải quyết các vấn đề nổi cộm, xử lý đơn thư tồn đọng, phức tạp liên quan đến nhân sự đại hội; phần phương hướng công tác nhân sự đề nghị bổ sung thêm tiêu chuẩn Ủy viên BCH, BTV; cần cân nhắc cân đối cơ cấu nhân sự về khối, độ tuổi của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Can Lộc cần đánh giá sâu bài học kinh nghiệm để có nhìn nhận toàn diện hơn cho nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đóng góp ý kiến về chủ đề đại hội, đồng thời đề nghị huyện cần xác định rõ bài học kinh nghiệm về nắm bắt thời cơ, qua đó đề ra mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp thực tiễn.

Tham gia góp ý tại hội nghị, đại biểu đề nghị trong giải pháp, nhiệm vụ mục tiêu thời gian tới huyện cần quan tâm phát triển du lịch từ văn hóa và phát huy, quảng bá giá trị con người quê hương Can Lộc; quan tâm kết nối đô thị và nông thôn; cần bổ sung giải pháp về huy động nguồn lực và cải cách hành chính.

Can Lộc cần đánh giá sâu bài học kinh nghiệm để có nhìn nhận toàn diện hơn cho nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chủ nhiệm UBKT Nguyễn Thị Gái: Liên quan đến công tác nhân sự, huyện cần cân nhắc kỹ chất lượng nhân sự, trong đó lưu ý đối với những đồng chí trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 có sai phạm ở mức độ xem xét khiển trách, cảnh cáo.

Đại biểu cũng cho rằng, nông nghiệp vẫn là lợi thế lớn của huyện nên cần rà soát, cập nhật số liệu cụ thể theo từng lĩnh vực; đồng thời bổ sung vào mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ dày dặn hơn về nội dung phát triển nông nghiệp.

Can Lộc cần đánh giá sâu bài học kinh nghiệm để có nhìn nhận toàn diện hơn cho nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Cần xem xét kỹ nên đặt mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao hay huyện NTM kiểu mẫu.

Đại biểu cũng góp ý chi tiết về chủ đề đại hội, cách dùng từ, cụm từ trong dự thảo báo cáo chính trị; dung lượng bố cục các phần; cách sắp xếp nội dung trong các phần; chương trình, kịch bản đại hội.

Can Lộc cần đánh giá sâu bài học kinh nghiệm để có nhìn nhận toàn diện hơn cho nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng góp ý về chủ đề đại hội, cách dùng từ trong dự thảo báo cáo và nội dung về bài học kinh nghiệm, chỉ tiêu và giải pháp; trong đó, quan tâm giải pháp phát triển du lịch tâm linh, xem xét chỉ tiêu kết nạp đảng viên...

Cần rà soát kỹ lưỡng các mục tiêu

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá công tác chuẩn bị đại hội Đảng của BCH Đảng bộ huyện Can Lộc chu đáo, công phu, kỹ lưỡng. Đồng thời đánh giá cao ý kiến phát biểu sâu sắc, trách nhiệm của các đại biểu dự họp.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị cần nêu sự ảnh hưởng của Covid-19 đến tình hình phát triển chung của địa phương, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đó là bài học về hệ thống chính trị vững mạnh, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, Nhân dân.

Can Lộc cần đánh giá sâu bài học kinh nghiệm để có nhìn nhận toàn diện hơn cho nhiệm kỳ 2015 - 2020

“Can Lộc cần đánh giá sâu các bài học kinh nghiệm để có cái nhìn toàn diện hơn, đó còn là sự kế thừa nhiều nhiệm kỳ, là bài học về sức mạnh của đoàn kết, dân chủ” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, về chủ đề đại hội, không nên đưa vào nội dung đẩy mạnh cải cách hành chính, nghiên cứu và cân nhắc kỹ trong sử dụng cụm từ “phát huy truyền thống quê hương Xô Viết”.

Bố cục dự thảo báo cáo chính trị thiếu cân đối; phần nhiệm vụ, giải pháp chưa bám sát mục tiêu, còn cắt khúc và rời rạc. Các giải pháp chưa bám sát nội dung mũi đột phá, huyện cần bổ sung, cụ thể hóa rõ hơn. Kết quả nhiệm kỳ qua cần nhấn mạnh rõ hơn về xây dựng NTM, công tác xây dựng Đảng, trong đó làm rõ nội dung xung quanh công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát.

Đối với nội dung hạn chế, cần thẳng thắn nhìn nhận các phong trào còn trầm lắng, hạn chế trong thu hút các nguồn lực; vai trò quản lý nhà nước, sức mạnh lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa thể hiện rõ.

Cần rà soát kỹ lưỡng các mục tiêu. Mục tiêu phải đặt ở tầm cao hơn, trên tinh thần dự thảo báo cáo chính trị của tỉnh, kết quả nhiệm kỳ trước và tình hình thực tiễn, định hướng phát triển của địa phương.

Về công tác nhân sự, huyện cần nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng phương hướng, quy trình xây dựng nhân sự để đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu; thực hiện sàng lọc, đánh giá cán bộ đa chiều, tránh hình thức. Suy cho cùng, vấn đề cốt lõi đó là chất lượng cán bộ, bố trí đúng người, đúng việc.

Đối với kịch bản và nội dung đại hội, cần chú trọng nội dung tham luận với tinh thần thảo luận thẳng thắn, nhiều mặt, thậm chí tranh luận; tập trung góp ý văn kiện đại hội cấp trên; thảo luận chương trình hành động và dự thảo nghị quyết.

Thời gian đại hội cấp huyện không quá 3 ngày; quá trình trước trong và sau đại hội tuyệt đối không chủ quan, đảm bảo an ninh trật tự, các điều kiện an toàn cho đại hội. Việc tổ chức đại hội phải thực hiện theo tinh thần tiết kiệm tối đa.

Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc là đại hội điểm sẽ rút kinh nghiệm cùng các đơn vị điểm để bổ cứu cho tỉnh" - Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện tiếp tục phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân; nên có đánh giá lại kết quả phong trào đã thực hiện được.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]