(Baohatinh.vn) - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Chủ động, quyết liệt hơn trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Sáng 12/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Văn Rón - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Trần Đức Thắng - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hà Văn Trọng - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Chủ động, quyết liệt hơn trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Đồng chí Hà Văn Trọng - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Kiên quyết xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

9 tháng năm 2022, UBKT Trung ương đã chủ động thực hiện và tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Trên cơ sở đó, UBKT các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa thành các quy định, quy trình, hướng dẫn phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Chủ động, quyết liệt hơn trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

UBKT Trung ương và UBKT các địa phương, đơn vị đã chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Qua kiểm tra đã kiên quyết xử lý và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đúng nguyên tắc. Việc thông báo công khai kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện đúng quy định; có tác động tích cực trong việc cảnh cáo, răn đe, giáo dục các tổ chức đảng và đảng viên, được đông đảo Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Chủ động, quyết liệt hơn trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, toàn ngành cũng tập trung kiện toàn nhân sự UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực truộc Trung ương; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 1.000 học viên là người làm công tác kiểm tra, giám sát...

Tại Hà Tĩnh, 9 tháng năm 2022, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu BTV Tỉnh ủy triển khai 3/3 cuộc kiểm tra, 3/3 cuộc giám sát và 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo chỉ đạo của UBKT Trung ương.

UBKT Tỉnh ủy đã triển khai, thực hiện quy trình 9 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; 3 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; 2 cuộc kiểm tra tài chính đảng, 2 cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề.

Các cấp ủy và chi bộ đã kiểm tra 687 tổ chức đảng và 747 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 388 tổ chức đảng và 535 đảng viên.

UBKT 2 cấp tiến hành các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 23 tổ chức đảng và 105 đảng viên; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với 351 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 229 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đối với 7 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề với 316 tổ chức đảng và 350 đảng viên.

Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đối với 379 đảng viên, 8 tổ chức đảng.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đồng thời chia sẻ các giải pháp, kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thời gian tới.

Tập trung chỉ đạo, hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với tổ chức đảng, đảng viên

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong 9 tháng năm 2022 đã hoàn thành tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chất lượng hiệu quả được nâng lên rõ rệt; nhiều việc mới, việc khó, việc phức tạp nhạy cảm được tiếp tục kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, kịp thời.

Chủ động, quyết liệt hơn trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm UBKT Trung ương. Ảnh TTXVN.

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu những tháng cuối năm, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Kịp thời khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được các cấp ủy, UBKT các cấp kết luận, chỉ ra. Tập trung chỉ đạo, hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến vi phạm trên các lĩnh vực.

Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn; nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định, hướng dẫn mới của trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

UBKT các cấp tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định; hoàn thành kế hoạch công tác năm 2022, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, “không ngừng”, “không nghỉ” ở tất cả các cấp, ngành, lĩnh vực.

Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ rệt hơn nữa trong toàn ngành; khắc phục tình trạng bao che, giấu diếm.

Đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý, UBKT các cấp cần quan tâm xây dựng bộ máy cơ quan kiểm tra, chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra; tổ chức thi nâng ngạch kiểm tra Đảng năm 2022 cho cán bộ, công chức của ngành. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, công khai các quyết định, kết luận của UBKT trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]