Cập nhật: 18:24 25/07/2020
(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu công tác tuyên giáo Hà Tĩnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khẳng định được vị trí, tầm quan trọng qua các thời kỳ cách mạng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu công tác tuyên giáo Hà Tĩnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khẳng định được vị trí, tầm quan trọng qua các thời kỳ cách mạng

Chiều 25/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo trong tình hình mới” và gặp mặt truyền thống 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020).

Tham dự hội thảo, về phía Trung ương có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; về phía tỉnh có: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ và lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh.

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khẳng định được vị trí, tầm quan trọng qua các thời kỳ cách mạngTrưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Minh Phương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh chủ trì hội thảo.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Minh Phương khẳng định vai trò đặc biệt của công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên giáo Hà Tĩnh nói riêng qua các giai đoạn lịch sử.

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khẳng định được vị trí, tầm quan trọng qua các thời kỳ cách mạng

Phó Trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Minh Phương đề dẫn hội thảo.

Tuy nhiên, những yêu cầu tình hình mới và thách thức, thời cơ trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi công tác tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn nhận nhiều hơn các ý kiến tham luận của đại biểu nhằm đề ra các giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; qua đó, khẳng định công tác tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khẳng định được vị trí, tầm quan trọng qua các thời kỳ cách mạng

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Đặng Duy Báu: Đội ngũ người làm tuyên giáo của Đảng phải là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng. Muốn vậy, cần rèn luyện để có năng lực sắc bén về lý luận, sâu sát và hòa mình vào thực tiễn, có phẩm chất trong sáng; là đội quân tinh nhuệ, lực lượng xung kích có bản lĩnh, kiên định và sáng tạo trên mặt trận giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trước mọi chông gai, thử thách.

Tham gia ý kiến tại hội thảo, đại biểu chia sẻ bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong 90 năm hoạt động; những trăn trở nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, công tác khoa giáo, giáo dục tư tưởng, chính trị; xây dựng hình ảnh người cán bộ tuyên giáo “vừa hồng, vừa chuyên”; giải pháp để đưa chủ trương, chính sách đến với người dân, vùng sâu, vùng xa, nhất là vùng biên giới...

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khẳng định được vị trí, tầm quan trọng qua các thời kỳ cách mạng

Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Tùng ôn lại ký ức hoạt động công tác tuyên giáo trong giai đoạn tỉnh vừa tái lập.

Đại biểu cho rằng, đội ngũ người làm công tác tuyên giáo phải luôn vững vàng về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ; phải thật sự tinh thông, nhanh nhạy và thích ứng trong nghiệp vụ. Muốn vậy, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cần rèn luyện để có năng lực sắc bén về lý luận, sâu sát và hòa mình vào thực tiễn, có phẩm chất trong sáng; là đội quân tinh nhuệ, lực lượng xung kích có bản lĩnh, kiên định và sáng tạo trên mặt trận giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trước mọi chông gai, thử thách.

Cần chú trọng đấu tranh phòng chống “diễn biễn hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới; chủ động, tích cực tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh bác bỏ những thông tin bịa đặt, sai sự thật; định hướng, xử lý thông tin trên báo chí và mạng xã hội trong kỷ nguyên số...

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khẳng định được vị trí, tầm quan trọng qua các thời kỳ cách mạng

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh: Công an Hà Tĩnh luôn xác định phòng, chống “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng của đơn vị trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng cơ sở; đảm bảo công tác tuyên truyền hoạt động theo phương châm “hướng về cơ sở, thực hiện thông tin nhiều chiều, tích cực đối thoại trong tuyên truyền miệng, giải đáp những vấn đề bức xức đặt ra từ cuộc sống”.

Đẩy mạnh tuyên truyền lan tỏa gương người tốt, việc tốt; thực hiện việc học tập, quán triệt nghị quyết đạt chất lượng, hiệu quả và cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế của cấp ủy...

Đặc biệt chú trọng tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng..

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khẳng định được vị trí, tầm quan trọng qua các thời kỳ cách mạng

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Trọng Vân: Một trong những giải pháp quan trọng để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, đó là coi trọng công tác tuyên truyền nghị quyết và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện.

Tích cực, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khẳng định được vị trí, tầm quan trọng qua các thời kỳ cách mạng

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Ban Tuyên giáo Trung ương) Hà Dũng Hải: Có thể thấy, cùng với sự phát triển của tỉnh nhà, Ban Tuyên giáo các cấp đã không ngừng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ và ngày càng khẳng định được vai trò tiên phong trong tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực công tác tư tưởng.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định: Cùng với truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo cả nước trong suốt chặng đường 90 năm qua, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của mình qua các thời kỳ cách mạng; ngày càng có nhiều đóng góp tích cực vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh nhà.

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khẳng định được vị trí, tầm quan trọng qua các thời kỳ cách mạng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Ngành Tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo phương châm “Nhanh nhạy - bám sát thực tiễn - thuyết phục - hiệu quả”.

Trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; xu thế toàn cầu hóa và thông tin đa chiều, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu công tác tuyên giáo Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo của tuyên giáo các cấp; đổi mới công tác tuyên truyền theo phương châm “Nhanh nhạy - bám sát thực tiễn - thuyết phục - hiệu quả”.

Tiếp tục quan tâm giải quyết những vấn đề bức xức của xã hội, thường xuyên chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội; đề xuất giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, nhất là trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đổi mới công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên và báo chí; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ làm công tác tuyên giáo; tích cực, chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quan tâm công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng; làm tốt công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các ngành trong khối và giữa Ban Tuyên giáo với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của các tham luận, trên cơ sở đó, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phù hợp, sát đúng, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc các cán bộ ngành luôn dự báo đúng, tham mưu giỏi, “nắm vững chủ trương, nói viết thuyết phục”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khẳng định được vị trí, tầm quan trọng qua các thời kỳ cách mạng

Phát biểu kết luận hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải mong muốn thời gian tới các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên giáo của địa phương, đơn vị, xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ tiếp tục theo dõi, động viên và chia sẻ kinh nghiệm quý báu để các thế hệ cán bộ của ngành học tập, noi theo; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng để ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cũng tại chương trình, thừa ủy quyền Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 25 đồng chí đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khẳng định được vị trí, tầm quan trọng qua các thời kỳ cách mạng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Ban Tuyên giáo Trung ương Hà Dũng Hải ...

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khẳng định được vị trí, tầm quan trọng qua các thời kỳ cách mạng

... Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Thu Hà - Đình Nhất


Thu Hà - Đình Nhất

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]