(Baohatinh.vn) - Trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại biểu dự đại hội chia sẻ với Báo Hà Tĩnh những kết quả đạt được thời gian qua, những tâm tư, kỳ vọng về các nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Đại biểu chia sẻ tâm tư, kỳ vọng trước thềm Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh

Trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại biểu dự đại hội chia sẻ với Báo Hà Tĩnh những kết quả đạt được thời gian qua, những tâm tư, kỳ vọng về các nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Bà Dương Thị Hằng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh: Xây dựng các giá trị chuẩn mực của con người Hà Tĩnh

- “Xây dựng các giá trị chuẩn mực của con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới” là một trong những nhiệm vụ được nêu tại Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội lần thứ XIX. Hội LHPN Hà Tĩnh đã quan tâm đến vấn đề này như thế nào, thưa bà?

Đại biểu chia sẻ tâm tư, kỳ vọng trước thềm Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh

Đây là nhiệm vụ vừa có tính chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, vừa phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc và quy luật phát triển của xã hội. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự quan tâm thỏa đáng và những giải pháp đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã tham gia tích cực thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa nhằm tạo nền tảng vững chắc, góp phần hình thành và vun đắp các giá trị chuẩn mực của con người Hà Tĩnh. Tuy nhiên, công tác xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn hiện nay đang gặp không ít khó khăn.

- Bà có thể cho biết trong giai đoạn mới, Hội LHPN tỉnh cần tập trung vào những giải pháp nào?

Các cấp hội phụ nữ cần đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”. Theo đó, trước hết, nâng cao nhận thức của phụ nữ về vai trò, vị trí của gia đình, các giá trị truyền thống, mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình; thực hiện chương trình giáo dục đời sống gia đình, tăng cường hỗ trợ hội viên phụ nữ nâng cao kỹ năng tổ chức cuộc sống, làm cha mẹ, chăm sóc, giáo dục con ở tuổi vị thành niên, xây dựng mối quan hệ gắn kết trách nhiệm của các thành viên.

Bên cạnh đó, cần phối hợp với ngành văn hóa rà soát các phong tục tập quán, quan niệm đạo đức liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái nhằm phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp; vận động xóa bỏ những tập tục lạc hậu làm ảnh hưởng đến bình đẳng giới trong gia đình. Tổ chức các hoạt động hướng dẫn phụ nữ ở từng địa bàn dân cư rèn luyện các môn thể dục, thể thao quần chúng và loại hình văn hóa, văn nghệ phù hợp.

Các cấp hội cũng cần tiếp tục tạo chuyển biến về chất trong thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tham gia xây dựng nông thôn mới. Coi trọng việc xây dựng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và nhân rộng mô hình gia đình văn hóa điển hình, mẫu mực.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh: Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QS-QP, góp phần ổn định chính trị, phát triển KT-XH.

- Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đã giành được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương. Đồng chí nhận định như thế nào về nhiệm vụ này trong tình hình mới?

Hà Tĩnh là địa bàn trọng yếu về QPAN. Bên cạnh những thuận

Đại biểu chia sẻ tâm tư, kỳ vọng trước thềm Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh

lợi, thời cơ lớn, trong giai đoạn mới cũng có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đối mặt với thách thức an ninh phi truyền thống; các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng những vấn đề nhạy cảm để kích động, gây rối, tạo điểm nóng...

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

- Theo đồng chí, giải pháp cơ bản nào để Hà Tĩnh triển khai thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ QS-QP địa phương trong nhiệm kỳ 2020-2025?

Đứng trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QS-QP, bảo vệ Tổ quốc; nâng cao chất lượng dự báo, đánh giá đúng tình hình; chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị; bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân. Kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; trong quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển KT-XH phải đảm bảo tính “lưỡng dụng”, thống nhất, đồng bộ của hoạt động quốc phòng.

LLVT cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương cơ sở củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Coi trọng huấn luyện, diễn tập phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phối hợp giải quyết gây rối, bạo loạn, an ninh phi truyền thống... bảo đảm xử lý tốt các tình huống, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Anh Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Huyện đoàn Hương Khê: Mong muốn Đảng bộ tỉnh đề ra quyết sách về khởi nghiệp cho thanh niên.

- Là một trong những đại biểu trẻ tuổi tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này, anh có cảm xúc như thế nào?

Đại biểu chia sẻ tâm tư, kỳ vọng trước thềm Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh

Tôi rất tự hào khi được là một trong những đại biểu trẻ tuổi tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, được tham dự đại hội là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn. Phải phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm trong thảo luận, tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện và các hoạt động chung để góp phần vào thành công của đại hội. Đồng thời, tiếp thu, lĩnh hội các chương trình, nghị quyết của đại hội để tham mưu cho cấp ủy Đảng xây dựng chương trình hành động, đóng góp công sức của tuổi trẻ cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

- Trong giai đoạn mới, tổ chức Đoàn cần có trách nhiệm như thế nào để định hướng giáo dục cho thế hệ tương lai?

Trong giai đoạn mới, theo tôi, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần xác định tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên, giáo dục lý tưởng, tạo điều kiện cho tuổi trẻ phát huy truyền thống của Đảng bộ, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, văn hóa. Từ đó, tạo lập nền tảng, cốt cách đặc trưng riêng của người thanh niên Hà Tĩnh gắn với hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với các giá trị cốt lõi như: “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Luôn nêu cao ý chí khát vọng cống hiến và vươn lên để xây dựng quê hương, đất nước.

Các cấp bộ Đoàn tập trung vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả giáo dục; đặc biệt là giáo dục gắn với thực tiễn thông qua tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước như: phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, phong trào tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bám sát các tiêu chí, tiêu chuẩn trong giai đoạn mới.

Chúng tôi cũng mong muốn Đảng bộ tỉnh sẽ đề ra những quyết sách hiệu quả, đột phá về khởi nghiệp, sáng tạo và giải quyết việc làm cho thanh niên; chỉ đạo các cấp, ngành quan tâm các chính sách nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp. Từ đó, thanh niên sẽ có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh, phát triển bền vững để luôn xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, mùa xuân của xã hội, của quê hương, đất nước.

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Bình Thịnh: Khẳng định hiệu quả từ việc sắp xếp bộ máy hành chính.

- Thực hiện Nghị quyết số 819 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, Thanh Bình Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Đức Thanh, Thái Yên và Đức Thịnh. Bộ máy tổ chức của xã mới hoạt động ra sao sau 9 tháng sáp nhập, thưa ông?

Được thực hiện bài bản, đúng trình tự, quá trình sáp nhập xã

Đại biểu chia sẻ tâm tư, kỳ vọng trước thềm Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh

Thanh Bình Thịnh nhận được sự đồng tình cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân với tỷ lệ tán thành 98%, có nhiều nơi đạt tỷ lệ 100%. Từ việc sáp nhập 3 xã thành 1 đã tinh giản được 10 cán bộ, công chức và 15 người hoạt động không chuyên trách.

Việc sáp nhập xã bổ trợ cho nhau những tiến bộ về nền nếp, lối sống lành mạnh, từng bước xóa bỏ các tập tục không còn phù hợp. Đồng thời, giúp kết nối các vùng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ của địa phương, qua đó giúp kinh tế phát triển với quy mô rộng hơn và tiến tới quy hoạch hạ tầng mang tầm chiến lược, lâu dài, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Cũng có một số người dân trăn trở về hoạt động của bộ máy mới khi 3 xã nhập 1 nhưng qua cuộc đối thoại với bà con vào ngày 6/10, chúng tôi nhận được phản hồi tích cực. Người dân đánh giá bộ máy hành chính hoạt động rất năng động, công việc được giải quyết nhanh gọn, hiệu quả và cán bộ luôn niềm nở, tận tình với công dân.

- Ông có thể chia sẻ về những hoạch định của xã trong nhiệm kỳ mới?

Trên cơ sở phát huy những thế mạnh, kết quả đã đạt được trong 9 tháng qua, thời gian tới, xã Thanh Bình Thịnh tiếp tục sắp xếp, tinh giản bộ máy theo đúng lộ trình, tinh thần của Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tập trung nguồn lực xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2023 và xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025; phát triển cụm công nghiệp, khu dịch vụ thương mại, làng nghề truyền thống (làng nghề mộc Thái Yên) gắn với bảo vệ môi trường, hệ thống hạ tầng giao thông thủy lợi; đẩy mạnh quá trình tích tụ ruộng đất để kêu gọi doanh nghiệp có tiềm năng vào canh tác sản xuất lúa, rau màu các loại bằng công nghệ cao, công nghệ sinh học.

Đại biểu chia sẻ tâm tư, kỳ vọng trước thềm Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh

Tin liên quan:

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]