(Baohatinh.vn) - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Trọng đề nghị huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, chỉ thị.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Thạch Hà

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Trọng đề nghị huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, chỉ thị.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Thạch Hà

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 10/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 25 điểm cầu trên toàn huyện gồm: 22 xã, thị trấn và 3 điểm cầu tại các trường: THPT Lý Tự Trọng, trường THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Trung Thiên.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng cùng dự.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Thạch Hà

15 năm qua (2007 - 2021), Huyện ủy, BTV Huyện ủy Thạch Hà luôn quan tâm đổi mới công tác lãnh đạo đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực.

Tác phong, lề lối làm việc ngày càng đổi mới, thực hiện dân chủ trong Đảng, cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ huyện nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Thạch Hà

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng và Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa chủ trì hội nghị.

Huyện ủy, BTV Huyện ủy đã kịp thời ban hành các quy định, quy chế, đề án để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. Thực hiện có hiệu quả chủ trương luân chuyển cán bộ huyện về cơ sở, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đồng thời đào tạo cán bộ huyện trưởng thành, toàn diện.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Thạch Hà

Trưởng ban Tổ chức Huyện Bùi Thị Hoàng Oanh báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”.

Từ năm 2007 đến nay, cấp ủy, UBKT hai cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 3.279 tổ chức đảng và 3.248 đảng viên; đồng thời phát hiện và xử lý kỷ luật 7 tập thể, 641 đảng viên vi phạm. Qua đó, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đảm bảo tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Thạch Hà

Bí thư chi bộ thôn Thanh Lan (xã Thạch Khê) Phạm Văn Hội tham luận về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong công tác xây dựng Đảng, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thôn.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động, thực hiện công khai, dân chủ trong Đảng; đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; từ đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Ngoài ra, Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy tập trung đổi mới phong cách, lề lối làm việc và cải cách hành chính trong Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể...

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Thạch Hà

Phó Chủ tịch HĐND huyện Đồng Xuân Vân tham luận nội dung “Vai trò lãnh đạo của cấp ủy huyện đối với chính quyền về tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thời gian tới, Thạch Hà tiếp tục quán triệt, học tập, nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết về phương thức lãnh đạo của Đảng; tập trung cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng ban hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Cùng với đó, củng cố, xây dựng tổ chức Đảng; đổi mới công tác cán bộ; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đổi mới phong cách và lề lối làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; rà soát, bổ sung quy chế làm việc, chương trình công tác của Huyện ủy theo định kỳ...

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Thạch Hà

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị: "Các cấp ủy, tổ chức đảng cần nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thực hiện tốt công tác cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã hội...".

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đánh giá cao quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” tại Thạch Hà. Qua đó, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất; góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Thạch Hà

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị: thời gian tới, Thạch Hà cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Rà soát, đánh giá kỹ lưỡng các tồn tại, hạn chế trong phương thức lãnh đạo của Đảng từ huyện đến cơ sở. Nâng cao chất lượng ban hành các Nghị quyết, chỉ thị; trong đó, nhóm nội dung giải pháp phải cụ thể, tránh chung chung để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; chú trọng thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ để từ đó sắp xếp, bố trí cán bộ công việc phù hợp với năng lực, trình độ, sở trường; nâng cao công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng...

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Thạch Hà

Tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy Thạch Hà đã tặng giấy khen cho 10 tập thể...

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Thạch Hà

... và 6 cá nhân đã có thành tích trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XV) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Tin liên quan:

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]