(Baohatinh.vn) - Huyện Cẩm Xuyên, Đức Thọ tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đội ngũ cán bộ cốt cán để triển khai nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu xây dựng và phát triển địa phương.

Đức Thọ, Cẩm Xuyên sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Huyện Cẩm Xuyên, Đức Thọ tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đội ngũ cán bộ cốt cán để triển khai nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu xây dựng và phát triển địa phương.

Ngày 10/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho hơn 400 cán bộ cốt cán toàn huyện.

Đức Thọ, Cẩm Xuyên sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Hơn 400 cán bộ cốt cán của huyện Cẩm Xuyên tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 01 – NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020.

Đức Thọ, Cẩm Xuyên sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Trong đó, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh dành phần lớn thời gian trình bày về kết quả nổi bật, tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025.

Nội dung quán triệt tập trung vào các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, đối ngoại.

Hội nghị cũng được nghe Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình quán triệt nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết gồm 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Đức Thọ, Cẩm Xuyên sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật đề nghị các địa phương sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống.

Chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở kịp thời tổ chức việc học tập, quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.

Các địa phương cần liên hệ thực tiễn để xây dựng chương trình hành động cụ thể, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống. Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên giao các địa phương hoàn thành việc quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX trước ngày 30/12/2020.

Đức Thọ, Cẩm Xuyên sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Đại biểu tập trung học tập nghị quyết

Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX, Bí thư Huyện ủy Phạm Đăng Nhật nhấn mạnh: Thời gian tới, Cẩm Xuyên sẽ triển khai quy hoạch lại hệ thống kinh doanh ở khu phía Nam biển Thiên Cầm, xây dựng hệ thống cảng biển, hệ thống giao thông, xây dựng và phát triển Cẩm Xuyên thành đô thị cửa ngõ phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh...

Dự kiến trong chiều nay, hội nghị sẽ tiến hành thảo luận nội dung nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.

Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cán bộ cốt cán ở Đức Thọ đã được truyền đạt một số nội dung trọng tâm về phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng văn hóa con người Đức Thọ trong thời đại mới...

Đức Thọ, Cẩm Xuyên sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Ngày 10/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 190 cán bộ cốt cán toàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đặng Giang Trung truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong đó, dành phần lớn thời gian đề cập về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết.

Đức Thọ, Cẩm Xuyên sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Trong triển khai thực hiện chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, hội nghị đã đề ra nhiều nhiệm vụ đột phá. Đối với xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn, trọng tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tạo sự liên kết giữa khu vực nông thôn và đô thị, đồng thời phát triển đô thị trong khu vực nông thôn, chuyển đổi, tập trung ruộng đất, phát triển nông nghiệp gắn với chuỗi liên kết bền vững theo hướng nông nghiệp sạch, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị chất lượng cao.

Hội nghị cũng đã đề xuất một số chính sách về hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao, đô thị văn minh; hỗ trợ việc hình thành cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng 4 tầng nấc, mở rộng mô hình gạo ruộng rươi, hỗ trợ các địa phương quy hoạch các bãi tập kết và xử lý rác thải sinh hoạt...

Đức Thọ, Cẩm Xuyên sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra

Về xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới, hội nghị triển khai các nội dung như: Phát huy giá trị văn hóa con người Đức Thọ, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Cần gắn với bảo vệ, quản lý, phát huy tốt giá trị văn hóa truyền thống, giá trị các di sản văn hoá, đầu tư khôi phục, tôn tạo các di tích lich sử, văn hóa với nhiều hình thức như xã hội hóa, hỗ trợ ngân sách địa phương. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, có chính sách hỗ trợ thu hút y, bác sỹ có trình độ chuyên môn về làm việc tại bệnh viện tuyến huyện và cơ sở nhằm nâng cao công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định các nhóm nhiệm vụ và giải pháp quan trọng, đòi hỏi sự tập trung, nỗ lực lớn của Đảng bộ, Nhân dân và toàn bộ hệ thống chính trị huyện nhà. Trong đó, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phát động các phong trào thi đua, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà nghị quyết đại hội đã đề ra.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở kịp thời tổ chức việc học tập, quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, thời gian triển khai tại cấp cơ sở chậm nhất trước ngày 15/12/2020.

Chiều nay, hội nghị sẽ tiến hành thảo luận nội dung nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.

Tin liên quan:

Phan Trâm - Đức Thiện


Phan Trâm - Đức Thiện

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]