Cập nhật: 18:23 22/07/2022
(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đề nghị Hà Tĩnh cần xác định rõ động lực kinh tế trọng điểm, phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa, con người.

Hà Tĩnh phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa, con người

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đề nghị Hà Tĩnh cần xác định rõ động lực kinh tế trọng điểm, phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa, con người.

Hà Tĩnh phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa, con người

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì buổi làm việc.

Tiếp tục chuyến công tác tại Hà Tĩnh, chiều 22/7, đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy.

Dự buổi làm việc về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành.

Hà Tĩnh phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa, con người

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi làm việc.

Quyết liệt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Mở đầu chương trình làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng báo cáo công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII); công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn của tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua.

Hà Tĩnh phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa, con người

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng báo cáo tại buổi làm việc.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh, Hà Tĩnh đã đoàn kết, thống nhất, từng bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2021, tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 5,02%, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố, thứ 4 khu vực Bắc Trung bộ; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 36 triệu đồng. Thương mại, du lịch, dịch vụ từng bước phục hồi; thu hút đầu tư có những tín hiệu tích cực.

6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD; thu ngân sách đạt gần 11.000 tỷ đồng (đạt gần 76% dự toán Trung ương giao).

Toàn tỉnh thu hút 9 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký gần 2.600 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 3 triệu USD. Lũy kế đến thời điểm hiện nay, các khu kinh tế trên địa bàn đã thu hút được 190 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 18,5 tỷ USD.

Hà Tĩnh phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa, con người

Thành viên đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chương trình xây dựng NTM tiếp tục đạt kết quả tích cực. Đến nay, đã có 177/182 xã đạt chuẩn NTM, 50 xã đạt chuẩn nâng cao, 7 xã đạt chuẩn kiểu mẫu; 9/13 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Thương mại, du lịch, dịch vụ từng bước phục hồi.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác an sinh xã hội được chú trọng; dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức Hội nghị Văn hóa cấp tỉnh vào tháng 5/2022; vừa đây, tỉnh có học sinh đạt giải cao nhất tại Kỳ thi Olympic quốc tế bộ môn Hóa học…

Hà Tĩnh phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa, con người

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 1 thông tin kết quả công tác phối hợp giữa Trường Chính trị Trần Phú với đơn vị.

Công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, kịp thời.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 10 nghị quyết chuyên đề, chỉ đạo HĐND tỉnh ban hành 74 nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 7 đề án để triển khai các nghị quyết.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ năm 2020 đến nay, Hà Tĩnh đã đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 6.000 lượt học viên. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới theo hướng phù hợp, chú trọng nâng cao chất lượng; quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh; cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý...

Hà Tĩnh phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa, con người

Đồng chí Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo phân tích một số nội dung liên quan đến công tác đào tạo cán bộ.

Thực hiện Quy định 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Trường Chính trị Trần Phú xây dựng Đề án xây dựng và phát triển trường chính trị chuẩn theo quy định; đến nay đề án đang được thẩm định phê duyệt.

Nhà trường cũng phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát các tiêu chí. Qua rà soát, đối với chuẩn mức 1, trường hiện có 44/56 tiêu chí thành phần đạt chuẩn (đạt 78,57%); đối với chuẩn mức 2, trường hiện có 34/67 tiêu chí thành phần đạt chuẩn (đạt 50,75%).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh một số kết quả tỉnh đạt được trong thời gian qua, đặc biệt những đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và những chủ trương, chính sách nhân văn của tỉnh liên quan đến hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi vào đại học, xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tránh trú bão lũ và nhà ở cho người dân…

Hà Tĩnh phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa, con người

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề xuất Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm giúp tỉnh trong quá trình hoạch định, định hướng phát triển, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, phù hợp với sự phát triển của vùng, khu vực và chiến lược phát triển của đất nước.

Trong đó, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu, xây dựng quy định đặc thù cho trường chính trị cấp tỉnh; thống nhất quy định chung về việc điều động, luân chuyển cán bộ, giảng viên trường chính trị tỉnh về tại các sở, ngành, địa phương và ngược lại; thống nhất ban hành cơ chế tài chính áp dụng chung cho hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương có ý kiến đề xuất với Bộ Chính trị về kiến nghị của Hà Tĩnh trong việc dừng triển khai dự án Mỏ sắt Thạch Khê.

Cần xác định rõ động lực kinh tế trọng điểm

Chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, thời gian qua, Hà Tĩnh đã chủ động, linh hoạt, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX rất sâu sắc, có lộ trình, bước đi trọng tâm, trọng điểm.

Hà Tĩnh phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa, con người

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, thời gian tới, tỉnh tiếp tục xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án bám sát thực tiễn tình hình địa phương và mục tiêu, phương hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tỉnh cần xác định rõ động lực kinh tế trọng điểm, phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa, con người; tiếp tục đầu tư những ngành nghề thế mạnh như: nhiệt điện, cảng biển, logistic; quan tâm thu hút dự án đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược; tạo môi trường để thu hút, đào tạo nguồn lao động…

Phân tích tiềm năng, lợi thế về truyền thống văn hóa - lịch sử của Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, cùng với phát triển kinh tế, tỉnh cần quan tâm văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh - an toàn - an dân; xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể đối với việc phát triển văn hóa, con người; chú trọng phát huy lợi thế về du lịch, kết nối tour - tuyến trong và ngoài tỉnh…

Hà Tĩnh phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa, con người

Trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tỉnh cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc, sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng công tác phát triển Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng tầm Trường Chính trị Trần Phú, sớm phê duyệt đề án xây dựng và phát triển trường chính trị chuẩn theo quy định, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên…

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]