(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, bên cạnh công tác tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm, các ngày lễ lớn, Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, kết quả Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVIII...

Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền đậm nét kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thời gian tới, bên cạnh công tác tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm, các ngày lễ lớn, Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, kết quả Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVIII...

Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền đậm nét kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Đại biểu dự hội nghị.

Sáng 24/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và các đồng chí lãnh đạo ban tuyên giáo các cấp, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và hoạt động của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền đậm nét kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin “Kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh”.

Theo đó, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã diễn ra thành công tốt đẹp sau 21 ngày (từ 20/10 - 18/11) làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia có hiệu quả các nội dung chương trình nghị sự, góp phần quan trọng vào thành công chung của kỳ họp.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua 6 luật, 12 nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết chung của kỳ họp; thảo luận về việc tiếp thu, chỉnh lý và cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023.

Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền đậm nét kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Đại biểu được thông tin 5 nhóm nội dung lớn tại hội nghị.

Tại kỳ họp, Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; báo cáo kết quả giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Đồng thời, Quốc hội đã lựa chọn 4 nhóm vấn đề quan trọng, được nhiều cử tri quan tâm để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn gồm: Nội vụ, xây dựng, thanh tra, thông tin và truyền thông.

Ngoài ra, Quốc hội đã xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác như: thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh; áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ với quy định xử lý kỷ luật của Đảng; bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam… Đồng thời, xem xét, quyết định miễn nhiệm, bầu Tổng Kiểm toán nhà nước và phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tại Kỳ họp thứ 4, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia đầy đủ tất cả các phiên họp, các hoạt động của các cơ quan Quốc hội.

Tại 24 buổi thảo luận hội trường, 7 buổi thảo luận tổ, 2 buổi thảo luận đoàn, đã có 35 lượt ý kiến của các vị ĐBQH trong đoàn phát biểu, tích cực đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội; tham gia ý kiến góp ý các dự án luật và nghị quyết, các nội dung đều được chủ toạ kỳ họp đánh giá cao.

Sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiến hành tiếp xúc cử tri tại 13 huyện, thành phố, thị xã; tiếp xúc cử tri chuyên đề về lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại thành phố Hà Tĩnh.

Hội nghị cũng được nghe thông tin về “Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới”; thông tin về “Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới”.

Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền đậm nét kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin về “Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới”.

Đại biểu được quán triệt Chỉ thị số 17 - CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong thời gian tới; thông tin về “Tình hình quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua, những định hướng thời gian tới”.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh đề nghị đại biểu tiếp thu đầy đủ các nội dung được báo cáo, đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng thông tin.

Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền đậm nét kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Trong đó, tập trung tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, kết quả Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVIII nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để hoàn thành các mục tiêu phát tiển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.

Ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tuân thủ các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm. Tuyên truyền thực hiện tốt Chỉ thị số 17 - CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư “Về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong thời gian tới”; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 3/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm, nhất là việc mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo; vấn đề an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội...

Bên cạnh đó, cần tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 11 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm cuối năm; tuyên truyền các hoạt động đối ngoại và tham dự hội nghị quốc tế quan trọng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng từ nay đến cuối năm...

Hà Linh


Hà Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]