(Baohatinh.vn) - Ủy ban kiểm tra các cấp ở Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Kiểm tra, giám sát cần gắn với trách nhiệm cán bộ chủ chốt, người đứng đầu

Ủy ban kiểm tra các cấp ở Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Kiểm tra, giám sát cần gắn với trách nhiệm cán bộ chủ chốt, người đứng đầu

Điểm cầu trực tuyến tại UBKT Trung ương.

Sáng 18/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 65 điểm cầu với sự tham dự của 3.821 đại biểu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú; các Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương: Trần Văn Rón, Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Kiểm tra, giám sát cần gắn với trách nhiệm cán bộ chủ chốt, người đứng đầu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

9 tháng năm 2021, công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được UBKT các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, hiệu lực theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần khẳng định quyết tâm, trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

UBKT Trung ương đã thành lập 59 đoàn kiểm tra, giám sát, trong đó có 18 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức Đảng và 74 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Kiểm tra, giám sát cần gắn với trách nhiệm cán bộ chủ chốt, người đứng đầu

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh.

UBKT các cấp chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất.

Công tác giám sát được quan tâm và thực hiện hiệu quả; chất lượng các cuộc kiểm tra nâng lên rõ rệt. Sau kiểm tra đã xem xét, xử lý kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Việc thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, khiếu nại, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại Hà Tĩnh, 9 tháng đầu năm 2021, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ, đồng thời tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Trong 9 tháng, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 899 tổ chức Đảng và 707 đảng viên; giám sát 643 tổ chức Đảng và 622 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 12 tổ chức Đảng và 81 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát theo chuyên đề 350 tổ chức Đảng và 358 đảng viên; kiểm tra 482 tổ chức Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra công tác tài chính Đảng đối với 462 tổ chức Đảng; quyết định và đề nghị thi hành kỷ luật đối với 5 tổ chức Đảng và 471 đảng viên.

Quán triệt sâu sắc Quy định 22-QĐ/TW

Cũng tại hội nghị, đại biểu đã được quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Kiểm tra, giám sát cần gắn với trách nhiệm cán bộ chủ chốt, người đứng đầu

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Tiến Hưng quán triệt Quy định 22. (Ảnh chụp màn hình trực tuyến).

Quy định 22-QĐ/TW gồm 7 chương, 36 điều, thay thế Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của BCH Trung ương khóa XII thi hành Chương VII, Chương VIII, Điều lệ Đảng. Trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Quy định 22 đề ra nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Kiểm tra, giám sát cần gắn với trách nhiệm cán bộ chủ chốt, người đứng đầu

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên ngay từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe, giáo dục.

Quy định cũng nêu rõ kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể hoặc việc xử lý bằng pháp luật và ngược lại. Tổ chức Đảng sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý về kỷ luật Đảng phải chỉ đạo hoặc đề nghị ngay với các tổ chức có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình sự đảm bảo đồng bộ, kịp thời.

Kiểm tra, giám sát cần gắn với trách nhiệm cán bộ chủ chốt, người đứng đầu

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với hơn 3.800 đại biểu trong cả nước tham dự.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu cho rằng, toàn ngành cần tiếp tục tổ chức, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, chỉ thị; tập trung rà soát chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ còn lại; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở một số lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm; giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài, nổi cộm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân; công khai kết quả xử lý theo quy định; thực hiện tốt quy chế phối hợp…

Bám sát quy chế, quy định trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú khẳng định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy và UBKT các cấp; trong đó, lấy phòng ngừa, cảnh báo, xây là chính.

Kiểm tra, giám sát cần gắn với trách nhiệm cán bộ chủ chốt, người đứng đầu

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục nghiên cứu sâu, bám sát các quy chế, quy định, kết luận của Ban Bí thư Trung ương, BCH Trung ương Đảng, UBKT Trung ương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất, khả thi.

Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn; công tác kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp tổ chức triển khai và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; tham mưu xây dựng chương trình năm 2022 với trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện kết luật, nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII). Thực hiện nghiêm thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa các đơn vị chức năng liên quan...

Tin liên quan:

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]