(Baohatinh.vn) - Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh uỷ, sáng 2/3, các địa phương đã tiến hành tổng kết công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Làm rõ hạn chế để rút ra bài học trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh uỷ, sáng 2/3, các địa phương đã tiến hành tổng kết công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hội nghị tại huyện Hương Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dự và phát biểu chỉ đạo.

lam ro han che de rut ra bai hoc trong doi moi phuong thuc lanh dao cua dang

Thời gian qua, BTV Huyện ủy đã ban hành 20 nghị quyết, 75 chỉ thị và 21 chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Việc xây dựng, ban hành nghị quyết của cấp ủy được đổi mới theo hướng sát với nghị quyết của cấp trên và tình hình thực tiễn ở cơ sở; lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo. Đồng thời, phân công rõ nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình…

Đối với việc xây dựng tổ chức bộ máy, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Từng bước xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, khắc phục tình trạng quan liêu, chồng chéo hoặc không phù hợp về chức năng, nhiệm vụ… Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cơ bản có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

lam ro han che de rut ra bai hoc trong doi moi phuong thuc lanh dao cua dang

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những hạn chế như: Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo còn hạn chế; việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên thành chương trình, kế hoạch để lãnh đạo và tổ chức thực hiện có lúc còn chưa sát với thực tiễn; trình độ đội ngũ cán bộ tuy đã được nâng lên nhưng tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn hạn chế…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đóng góp một số ý kiến cụ thể về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị ở cấp huyện, cấp xã theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

lam ro han che de rut ra bai hoc trong doi moi phuong thuc lanh dao cua dang

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã làm rõ thêm về những nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ này trong thời gian tới; định hướng những nội dung mà Hương Sơn cần tập trung thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hương Sơn cần phân tích, làm rõ những hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại cơ sở; gắn trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong tổ chức bộ máy phải bám sát với chủ trương, nhưng điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn; sắp xếp tổ chức Đảng tương ứng với tổ chức hành chính, từng bước xây dựng bộ máy tinh gọn và hoạt động hiệu quả…

* Hội nghị tổng kết sáng nay (2/3) tại Nghi Xuân có sự tham gia của Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Văn Thạch.

lam ro han che de rut ra bai hoc trong doi moi phuong thuc lanh dao cua dang

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, thời gian qua BTV Huyện ủy Nghi Xuân đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ đảng viên từ cấp huyện đến các cơ sở. Căn cứ vào tình hình thực tế, BCH, BTV huyện đã chọn các lĩnh vực có nhiều tiềm năng lợi thế, các vấn đề bức xúc để đưa vào kế hoạch ban hành chỉ thị, nghị quyết đảm bảo chất lượng, sát với thực tiễn có tính khả thi cao.

Đồng thời thành lập các tổ giúp việc, tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng vấn đề, làm việc với các tổ chức cá nhân có liên quan; xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết. Để lãnh đạo chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ, BTV Huyện ủy đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của từng giai đoạn và định kỳ hàng năm; cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết của cấp trên bằng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện…

Đối với việc xây dựng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện lộ trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010, Nghi Xuân đã sáp nhập, giảm được 27 thôn xóm, 7 trường học trực thuộc và 3 đơn vị sự nghiệp cấp huyện. Chỉ tính riêng từ năm 2015 đến nay đã giảm 33 cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng; giảm 81 cán bộ không chuyên trách cấp thôn.

Thời gian tới, bên cạnh triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của cấp trên, Nghi Xuân tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ, bộ máy biên chế của các cơ quan Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở để có các gải pháp khắc phục những bất cập chồng chéo, lãng phí trong sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế. Đồng thời, mạnh dạn bố trí một số cán bộ không chuyên trách cấp xã, nhất là cán bộ trẻ về kiêm bí thư, thôn trưởng để đào tạo, rèn luyện cán…

lam ro han che de rut ra bai hoc trong doi moi phuong thuc lanh dao cua dang

Phát biểu chỉ đạo hôi nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Văn Thạch cho rằng, điều quan trọng nhất ở huyện là phải nắm bắt sát tình hình cụ thể ở địa phương để có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đặc biệt là phương thức lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Đảng lãnh đạo các chi bộ, đảng viên một cách cụ thể để từ đó tạo được sự đồng thuận cao nhất.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ nhấn mạnh, việc ra các văn bản, chỉ thị là cần thiết, nhưng quan trọng nhưng hơn là Nghi Xuân cần phấn đấu trở thành địa phương dẫn đầu trong đổi mới tư duy đầu ra, tạo ra những sản phẩm giá trị.

* Hội nghị tại huyện Can Lộc có sự góp mặt và chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải.

lam ro han che de rut ra bai hoc trong doi moi phuong thuc lanh dao cua dang

Theo đánh giá tại hội nghị, hệ thống chính trị của Can Lộc dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ hoạt động ổn định, đồng bộ và hiệu quả. Toàn huyện có 46 tổ chức cơ sở đảng với 8.220 đảng viên, trong đó có 37 đảng viên là giáo dân. Từ năm 2010 lại nay, Đảng bộ huyện Can Lộc đã tổ chức quán triệt chỉ thị, nghị quyết với 745 lớp trong tổ chức Đảng, 612 lớp cho các đoàn thể quần chúng với hàng chục ngàn lượt người tham gia. Từ đầu nhiệm kỳ 2010 – 2015 đến nay, Can Lộc đã tiến hành kiểm tra 41 cuộc, 124 tổ chức đảng, gần 1.000 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát phát hiện có dấu hiệu vi phạm chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức đảng, đảng viên.

lam ro han che de rut ra bai hoc trong doi moi phuong thuc lanh dao cua dang

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong cấp ủy huyện được phát huy, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện đạt nhiều kết quả, tác động tích cực tới thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Huyện luôn bám sát nhiệm vụ “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, trên cơ sở đó cụ thể hóa các nhiệm vụ sát với thực tiễn.

lam ro han che de rut ra bai hoc trong doi moi phuong thuc lanh dao cua dang

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải đánh giá cao hiệu quả đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở Can Lộc và mong muốn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải luôn gương mẫu, nhất quán giữa lời nói với việc làm.

Hội nghị cũng đã đánh giá việc tinh giản bộ máy, chất lượng làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, qua đó nhìn nhận rõ hơn vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Hội nghị tiến hành thảo luận và đưa ra một số nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó, nhấn mạnh đến yêu cầu quan trọng hiện nay là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

PV.CTV


PV.CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]