(Baohatinh.vn) - Những ngày đầu xuân mới Nhâm Dần, trong cảm thức đất trời giao hòa, mỗi người dân Việt Nam lại ngước lên nhìn màu cờ Tổ quốc và cờ Đảng tươi thắm giữa ngàn hoa khoe sắc với niềm xúc động, yêu kính, tự hào, biết ơn.

Mùa xuân của Đảng

Những ngày đầu xuân mới Nhâm Dần, trong cảm thức đất trời giao hòa, mỗi người dân Việt Nam lại ngước lên nhìn màu cờ Tổ quốc và cờ Đảng tươi thắm giữa ngàn hoa khoe sắc với niềm xúc động, yêu kính, tự hào, biết ơn.

Mùa xuân của Đảng

Mùa xuân ơn Đảng. Ảnh: internet

Cảm ơn Đảng đã cho ta dòng sữa

Bốn nghìn năm chan chứa ân tình

Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn,

bạo chúa

Kiếp tỳ nô vùng dậy chém nghê kình!

Lời của nhà thơ Tố Hữu mấy chục năm qua vẫn nguyên vẹn là lời chung của toàn dân đối với Đảng. Khởi nguồn của tình cảm yêu kính, biết ơn Đảng đó là công lao to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên đã bất chấp đòn roi, gông xiềng tra tấn của kẻ thù, sẵn sàng hy sinh xương máu cho sự tồn vong của dân tộc, dốc hết mồ hôi, nước mắt, trí tuệ và tâm huyết cho sự phát triển của đất nước.

Khác với các quốc gia, dân tộc trên thế giới, lịch sử dân tộc Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX đến nay song hành với lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ra đời ngày 3/2/1930 đã thổi bùng khát vọng của toàn dân tộc, dẫn dắt, soi đường, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt phong ba bão táp, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh đổ thực dân, đế quốc, mang lại độc lập, tự do, hòa bình, no ấm, hạnh phúc cho toàn dân.

Mùa xuân của Đảng

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Ảnh chụp lại tranh của họa sĩ Phi Hoanh (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Có đọc lại những trang sử, xem lại những cuốn phim tư liệu về cảnh nô lệ, đói rét, khổ đau không có đường đi của dân tộc những năm đầu thế kỷ trước mới thấy hết những giá trị to lớn mà Đảng ta đã mang lại cho đất nước, Nhân dân ta trong suốt 92 năm qua.

Bôn ba đi tìm đường cứu nước, “hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi”, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã tìm được câu trả lời: “Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!/ Hình của Đảng lồng trong hình của Nước/ Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười" (Chế Lan Viên). “Luận cương của Lê-nin theo Người về quê Việt”, từ ánh sáng của Luận cương Lê-nin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa, Bác của chúng ta đã tìm ra con đường đi của dân tộc: chỉ có giai cấp công nhân và Nhân dân lao động tập hợp lại dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Mác-xít chân chính mới có thể giải phóng dân tộc khỏi áp bức nô lệ, đưa đất nước đến độc lập, tự do. Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Lá cờ búa liềm đã thể hiện rõ sức mạnh công nông của Đảng và đó cũng chính là sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại.

Mùa xuân của Đảng

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II diễn ra từ ngày 11 - 19/2/1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Ngay từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là người đại diện xứng đáng cho lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và cả dân tộc. Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951), Bác đã nhấn mạnh: “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của dân tộc là một”.

Trong Di chúc, Người cũng từng khẳng định lại mục tiêu lý tưởng, tôn chỉ hành động và thành quả to lớn mà Đảng mang lại cho dân tộc: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo Nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Mùa xuân của Đảng

Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám đánh đổ hoàn toàn chế độ thực dân, phong kiến, lập nên Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Ảnh: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Lịch sử đã chứng minh rõ vai trò cầm quyền, lãnh đạo đất nước của Đảng. Chỉ sau 15 năm thành lập, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám long trời lở đất, đánh đổ hoàn toàn chế độ thực dân, phong kiến, lập nên Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Mùa xuân Ất Dậu đói rét xiềng xích đã bị xua tan, dòng thác cách mạng đã mang màu trời tự do bao trùm lên một dải non sông. Ngày 2/9/1945 mãi là dấu mốc không thể phai nhạt với hàng chục triệu con dân nước Việt “khi tự do về chói ở trên đầu”, khi “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập”.

Chính quyền non trẻ vừa được thành lập chưa bao lâu thì thù trong giặc ngoài đã lăm le xâm chiếm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thực dân Pháp dã tâm chiếm lại nước ta một lần nữa. Nghe theo lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân lại nhất tề đứng dậy “ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc”, già trẻ, trai gái mọi miền đều đồng tâm: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài giỏi, mưu lược của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp, sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, gian khổ, hy sinh, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã hoàn toàn thắng lợi vào ngày 7/5/1954, kết thúc 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt/ Máu trộn bùn non/ Gan không núng, chí không mòn.

Mùa xuân của Đảng

Quân dân Hà Nội chiến đấu trên đường phố, đáp lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đêm 19/12/1946. Ảnh: TTXVN

Hòa bình đã lập lại ở miền Bắc, nhưng một nửa đất nước còn đau thương. Đồng bào miền Nam còn phải rên xiết dưới gót giày xâm lược của 30 vạn đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai bán nước. Đảng xác định nhiệm vụ chiến lược của cả nước thời kỳ này là xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam. Miền Bắc là hậu phương lớn giúp sức miền Nam thắng giặc Mỹ. Khi giặc Mỹ leo thang bắn phá ác liệt miền Bắc, ngày 17/7/1966, hiểu được khát vọng độc lập, tự do, ý chí quyết tâm không gì lay chuyển nổi của toàn dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước.

Bác khẳng định: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song Nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, Nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Sau 20 năm gian khổ, hy sinh, đau thương, mất mát, với quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển nổi, toàn dân đã đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng đánh đuổi ngoại xâm ra khỏi bờ cõi, thu giang sơn về một mối. Ngày 30/4/1975, đất nước ca khúc khải hoàn “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” mà nước mắt tuôn rơi.

Đảng cùng ta, như cội liền cành

Là mùa xuân vô tận, lá tươi xanh

Một lá rụng, lại trăm mầm lộc mới

Trong bão táp vẫn hiên ngang, phơi phới

(Tố Hữu)

Đảng là cội nguồn hạnh phúc của đất nước và Nhân dân hôm nay. Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, đất nước tự do, độc lập, Đảng lại lãnh đạo toàn dân “xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, để mỗi người dân đều có được “bát cơm, tấm áo, hương hoa hồn người”. Hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam từ nước kém phát triển đã vươn lên hàng những nước đang phát triển, đời sống người dân ngày một đổi thay, thành thị, nông thôn đều hồng hào gương mặt, rạng rỡ nụ cười. Và ngay trong năm 2021 đầy thử thách, sóng gió, Đảng đã vững vàng đưa đất nước từng bước thoát khỏi đại dịch COVID-19, cơ bản kiểm soát dịch bệnh để phục hồi sản xuất và đời sống, để nhà nhà, người người đều được đón tết trong bình yên.

Mùa xuân đất nước cũng là mùa xuân của Đảng. Đảng sinh vào mùa xuân, xuân mang sức sống cho Đảng, Đảng đưa đất nước tới những mùa xuân an vui, hạnh phúc. Khái niệm “vui xuân, mừng Đảng” đã hiện hữu trong tiềm thức của Nhân dân hàng chục năm qua và sẽ là nguồn xúc cảm mãnh liệt giúp mỗi người nhận thức sâu sắc hơn những trái ngọt mà Đảng mang lại cho cuộc sống của mình hôm nay. Tình dân với Đảng mãi mãi là tình cây với đất, gắn bó bền chặt, thủy chung son sắt.

Đất nước đã qua bao gian lao, khó nhọc để có những mùa xuân hòa bình, hạnh phúc. Xẻ chiếc bánh chưng xanh ngày tết hôm nay, nhớ truyền thuyết Lang Liêu thắp lửa bao đêm để làm nên biểu tượng đất vuông, trời tròn. Đốt nén trầm hương, nhớ nguồn cội tổ tiên Vua Hùng dựng nước ở đất Phong Châu. Nhìn mai đào nở càng thêm nhớ thương, cảm phục, tự hào và biết ơn các bậc tiền bối và những người con trung hiếu của Đảng đã hy sinh tuổi xuân cho đất nước. Linh hồn của các bậc tiên hiền tiên liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Tổng Bí thư: Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong; nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai, Anh hùng Lý Tự Trọng, chí sỹ Phan Đình Giót, 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc… vẫn sống mãi cùng đất nước và quê hương.

Mùa xuân của Đảng

Trên khắp phố phường Hà Tĩnh, những lời chúc mừng Đảng, mừng xuân được trang hoàng rực rỡ.

Như một lời nguyện ước tự nhiên và chân thành, tết đến xuân về, màu cờ Đảng thắm tươi trên mọi ngả đường. Hàng vạn người khắp đất nước đã thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sỹ nén hương thành kính tri ân, thể hiện quyết tâm tiếp nối sự nghiệp cách mạng của cha anh, quyết tâm chống lại đói nghèo, lạc hậu và dịch bệnh, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

Tin liên quan:
 • Mùa xuân của Đảng
  Dâng lên Đảng những mùa xuân tươi thắm

  Những ngày này, khi mùa xuân vừa chạm ngõ, trên những vùng quê cách mạng ở Hà Tĩnh, tôi cảm nhận rõ không khí náo nức trong những sắc màu của sự ấm no, trù phú, trong rực rỡ cờ đỏ sao vàng và ánh mắt hân hoan của mỗi người dân.

 • Mùa xuân của Đảng
  Phố phường Hà Tĩnh rực rỡ đón mừng xuân Nhâm Dần

  Dịp tết Nguyên đán năm nay cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2022). Phố phường bừng sáng mừng Đảng và đón mùa xuân mới đầy khát vọng, nhà nhà rộn rã đón tết trong ấm áp, an vui.

 • Mùa xuân của Đảng
  Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

  Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ IV của Đảng (tháng 12/1976) đã khẳng định: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thành quả tổng hợp của một loạt nhân tố tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Nguồn gốc của mọi nhân tố ấy chính là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta.

Bùi Minh Huệ


Bùi Minh Huệ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]