(Baohatinh.vn) - Tại cuộc sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên Chi bộ Công tác HĐND thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã cùng nhau nghiên cứu, trao đổi những vấn đề cốt lõi của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo gương Bác

Tại cuộc sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên Chi bộ Công tác HĐND thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã cùng nhau nghiên cứu, trao đổi những vấn đề cốt lõi của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chiều 5/8/2021, Chi bộ Công tác HĐND thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo gương Bác

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự.

Tại cuộc sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã cùng nhau nghiên cứu những vấn đề cốt lõi của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo gương Bác

Đảng viên Đặng Quỳnh Thơ trao đổi về học tập và làm theo gương Bác

Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW. Tiếp tục chỉ đạo, biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo.

Gắn “xây” với “chống”; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo gương Bác

Đảng viên Đặng Xuân Nam trao đổi tại buổi sinh hoạt

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, khoa học, thiết thực, có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, công chức và người lao động. Các chi bộ trực thuộc đã tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung phong phú, ý nghĩa. Đảng ủy Văn phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, các đoàn thể tích cực tham gia các cuộc thi, các phòng trào và đạt nhiều kết quả nổi bật...

Trong 5 năm qua, 100% cán bộ, công chức và người lao động cơ quan hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có nhiều đồng chí đạt danh hiệu thi đua (trên 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 3 người đạt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh) và được khen thưởng các cấp (3 người được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động, 9 người được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 19 người bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen).

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đánh giá cao chủ đề sinh hoạt chuyên đề và các tham luận của đảng viên trong Chi bộ. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và các Chi bộ trực thuộc cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo gương Bác

Tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; chú trọng phát hiện xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều nội dung sát thực tiễn, có chất lượng và có sức lan tỏa.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ, đảng bộ; quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu. Xác định việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tin liên quan:

Lưu Thành


Lưu Thành

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]