Cập nhật: 18:12 04/01/2023 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận các cấp ủy địa phương và ngành tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh đã chủ động, triển khai nhiều cách làm hay trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ...

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ năm 2023

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận các cấp ủy địa phương và ngành tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh đã chủ động, triển khai nhiều cách làm hay trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ...

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ năm 2023

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Chiều 4/1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và các đồng chí Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy: Phan Thị Tố Hoa, Nguyễn Thị Thanh Hồng, Trần Đình Trung chủ trì hội nghị.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ năm 2023

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc; nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên và đạt kết quả khá toàn diện.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ năm 2023

Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa báo cáo kết quả thực hiện năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Toàn ngành đã kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương. Chủ động tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 bảo đảm đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ.

Trong năm, ban tổ chức tham mưu cấp ủy các cấp bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đảm bảo nguyên tắc, công khai, dân chủ; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển và tiếp nhận 732 lượt cán bộ; trong đó, cấp tỉnh 139 lượt, cấp huyện 593 lượt.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ năm 2023

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng thời, tham mưu triển khai cụ thể hóa, rà soát, sửa đổi các quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Trung ương; qua đó, góp phần từng bước hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ.

Công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đội ngũ đảng viên tiếp tục được quan tâm. Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Năm 2022, toàn Đảng bộ kết nạp 2.037 quần chúng ưu tú vào Đảng, rà soát đưa ra khỏi Đảng 142 đảng viên không đủ tư cách; tổng số đảng viên hiện có 100.394 đồng chí.

Công tác xây dựng nội bộ ngành ngày càng đi vào nền nếp; nhiều mô hình mới, cách làm hay tiếp tục được nghiên cứu, triển khai; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc, những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và trong quá trình triển khai thực hiện từng bước được tháo gỡ. Công tác nắm tình hình chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ năm 2023

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Thị Hương chia sẻ cách làm sáng tạo của Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh trong triển khai xây dựng phần mềm quản lý sinh hoạt Đảng trong Đảng bộ Khối; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cập nhật dữ liệu.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2023, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng toàn tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả, đồng bộ 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trọng tâm là tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên.

Tiếp tục tham mưu cụ thể hóa, triển khai các quy định của Trung ương về tổ chức bộ máy, biên chế: nghiên cứu sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo tiêu chí thành lập, hiệu quả hoạt động hạn chế. Tiếp tục tham mưu cụ thể hóa các văn bản của Trung ương về công tác cán bộ; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về công tác tổ chức cán bộ: tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; phân cấp quản lý cán bộ.

Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát và tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng...

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ năm 2023

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Văn Thắng: Để phát triển đảng viên chất lượng, bên cạnh bồi dưỡng, kết nạp đảng viên cần mạnh dạn rà soát, sàng lọc nghiêm túc những đảng viên vi phạm.

Tại hội nghị, đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác phát triển đảng viên, công tác chính sách cán bộ, đảng viên và công tác tổ chức bộ máy, biên chế: ban hành nghị quyết chuyên đề; tổ chức hội thảo; chủ động xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ năm 2022; trích ngân sách trao tặng quà, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho đảng viên nông thôn...

Đại biểu cũng kiến nghị tỉnh quan tâm tổ chức thi tuyển ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; hướng dẫn cụ thể hơn về việc quản lý công chức, viên chức, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; quan tâm công tác luân chuyển cán bộ từ công chức cấp xã lên cấp huyện; sớm ban hành quy chế đánh giá, xếp loại cuối năm đối với ban tổ chức cấp ủy cấp huyện...

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ năm 2023

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn đề xuất cơ chế cho cán bộ huyện luân chuyển về cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận tinh thần chủ động của các cấp ủy địa phương, ngành tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh đã triển khai nhiều cách làm hay trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ năm 2023

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị toàn ngành tập trung bám sát các quy định của Trung ương để quán triệt, ban hành các quy định, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; bám sát chương trình trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy để tham mưu triển khai các chương trình, kế hoạch hiệu quả; tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng...

Trên cơ sở quy định về quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đề nghị cấp ủy các địa phương khẩn trương bổ sung sửa đổi quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện.

Tập trung giải pháp nâng cao chất lượng và số lượng phát triển đảng viên trên từng lĩnh vực; tăng cường công tác quản lý, sàng lọc đảng viên. Chủ động xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, tiếp tục bổ sung quy hoạch theo đúng quy định; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp; quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên...

Trước mắt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần hoàn thiện dự thảo Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ ở thôn, tổ dân phố” sớm trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ năm 2023

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác năm 2023 đề nghị cấp ủy, toàn ngành triển khai hiệu quả.

Trong đó, tham mưu các chương trình, kế hoạch như: kế hoạch luân chuyển cán bộ năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; tổ chức thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023; xây dựng Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; sửa đổi Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 20/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử...

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ năm 2023

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương cho tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng được nhận bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương vì thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ năm 2023

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh cũng trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 1 tập thể, bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và trao tặng giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho 3 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ năm 2023

Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng trao tặng danh hiệu và bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ năm 2023

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 3 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]