Cập nhật: 13:29 07/07/2022 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Đó là yêu cầu của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức.

Người đứng đầu cấp ủy cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Đó là yêu cầu của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức.

Người đứng đầu cấp ủy cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Sáng 7/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú và các Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương: Trần Văn Rón, Trần Đức Thắng chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới 65 điểm cầu trong cả nước với sự tham gia của hơn 3.000 đại biểu.

Người đứng đầu cấp ủy cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Văn Rón báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh: UBKT Trung ương.

6 tháng đầu năm 2022, UBKT Trung ương đã chủ động, thực hiện và tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

UBKT Trung ương và UBKT các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao với khối lượng công việc lớn, hiệu quả được nâng lên. Trong đó nổi bật là việc chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Người đứng đầu cấp ủy cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú và các Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: VOV

Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 24.759 tổ chức đảng và 106.621 đảng viên; UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.017 tổ chức đảng và 3.588 đảng viên.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 142 tổ chức đảng (khiển trách 99, cảnh cáo 43), thi hành kỷ luật 6.519 đảng viên (khiển trách 4.906, cảnh cáo 1.144, cách chức 235, khai trừ 234); UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 48 tổ chức đảng, 2.046 đảng viên.

UBKT các cấp nhận được 12.787 đơn, thư tố cáo, trong đó phải giải quyết tố cáo 53 tổ chức đảng và 458 đảng viên. Tới nay, đã giải quyết tố cáo xong đối với 51 tổ chức đảng, 398 đảng viên.

Người đứng đầu cấp ủy cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Quang cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Cấp ủy các cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 35 đảng viên, đã giải quyết xong 18 trường hợp. Qua xem xét, giải quyết đã giữ nguyên hình thức kỷ luật 14 trường hợp, tăng hình thức kỷ luật 1 trường hợp và xóa kỷ luật 3 trường hợp...

Qua kiểm tra, giám sát đã xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm, góp phần giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình. Cấp ủy, UBKT các cấp cũng thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh những thành tích và kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; một số nơi chậm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận sau kiểm tra còn chưa triệt để; việc chấp hành quy định về chế độ báo cáo của một số UBKT cấp ủy trực thuộc Trung ương chưa nghiêm...

Người đứng đầu cấp ủy cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Các đại biểu tham dự ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, UBKT các cấp tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trước mắt, tập trung xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quy định về bảo vệ người tố cáo; Quy định về xin lỗi và bồi thường quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật oan; Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật của cấp ủy đối với tổ chức đảng, đảng viên...

UBKT các cấp tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định; hoàn thành kế hoạch công tác năm 2022, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ rệt hơn nữa trong toàn ngành, khắc phục tình trạng bao che ở các địa phương, cơ quan, đơn vị...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày 8 tham luận làm rõ kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của địa phương, đơn vị; đồng thời, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc ban hành các quy định, hướng dẫn trong công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức bộ máy, chính sách cán bộ và hoạt động phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát...

Người đứng đầu cấp ủy cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú kết luận hội nghị. Ảnh: UBKT Trung ương.

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá, thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Nhiều vụ việc xảy ra từ lâu và cả những vụ việc mới phát sinh có nhiều khó khăn, phức tạp đều được phát hiện, kiểm tra, kết luận, xử lý kịp thời như vụ việc xảy ra ở Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh hay sai phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19..., tạo được sự đồng tình, ủng hộ, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, cấp ủy các cấp tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, trong đó, cấp ủy, các tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm; tập trung khắc phục triệt để những khuyết điểm, hạn chế; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp mình và cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Cấp ủy các cấp cần nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là các quy định, kết luận Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành.

Cấp ủy, UBKT các cấp cần chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác để xảy ra tham nhũng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

UBKT Trung ương và UBKT các cấp chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, xây dựng đội ngũ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, có nghiệp vụ, phương pháp khoa học, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan:

Văn Đức


Văn Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]