(Baohatinh.vn) - Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ sẽ thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương, ý chí, khát vọng của người Đức Thọ; tiếp tục đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, đưa phong trào toàn huyện phát triển lên tầm cao mới.

Phát huy truyền thống văn hóa, con người Đức Thọ, sớm đưa huyện trở thành một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh

Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ sẽ thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương, ý chí, khát vọng của người Đức Thọ; tiếp tục đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, đưa phong trào toàn huyện phát triển lên tầm cao mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra sáng nay (14/8), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện đã tranh thủ khá tốt thời cơ, thuận lợi, phát huy truyền thống cách mạng và văn hóa; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giành thắng lợi khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát huy truyền thống văn hóa, con người Đức Thọ, sớm đưa huyện trở thành một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh

“Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ và Nhân dân toàn huyện phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, khi thực tế đang hình thành “phố trong làng” và nông thôn kết nối đô thị, trên nền lịch sử, văn hoá đặc sắc.

Với tinh thần đó, đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện, sâu sắc hơn những kết quả đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; từ đó khẳng định chủ đề, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt cao nhất” - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

Nét mới trong xây dựng nông thôn mới của Đức Thọ

Phát huy truyền thống văn hóa, con người Đức Thọ, sớm đưa huyện trở thành một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá, nhiệm kỳ qua Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ đã tranh thủ khá tốt thời cơ, thuận lợi, phát huy truyền thống cách mạng và văn hóa; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo dành thắng lợi khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

“Trân trọng những kết quả đạt được, nhưng với thái độ cầu thị, tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, đại hội cần thẳng thắn phân tích sâu sắc, toàn diện hơn những khuyết điểm, hạn chế trong báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm đã nêu” - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy đồng tình cơ bản với chủ đề, phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp trong Dự thảo Báo cáo chính trị. Đồng thời, đề nghị đại hội nhận rõ tiềm năng, lợi thế của huyện để tìm giải pháp phát triển bứt phá nhanh hơn trong thời gian tới, đó là:

Đức Thọ có hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đang từng bước hoàn thiện đồng bộ; sắp tới có cầu Thọ Tường và phía Đông có cầu Cửa Hội kết nối hai tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An; sẽ có trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc Diễn Châu - Vũng Áng với diện tích 2 ha. Trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sắp tới, Đức Thọ được xác định là một trong 2 trung tâm logistics trên giao điểm giữa trục đường Hồ Chí Minh và hành lang kinh tế Đông - Tây, điểm trung chuyển hàng hóa giữa nội địa với Tiểu vùng sông Mê Kông.

Phát huy truyền thống văn hóa, con người Đức Thọ, sớm đưa huyện trở thành một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh

Đức Thọ là hình mẫu, niềm tự hào của Hà Tĩnh với bạn bè trong nước và ở nước ngoài. Thời kỳ nào cũng có người tài giỏi làm rạng danh quê hương, đất nước, với những tên làng khoa bảng, hiếu học như Đông Thái, Trung Lễ, Yên Hồ...

Hiện nay Đức Thọ có 410 giáo sư, tiến sỹ, 41 sỹ quan cấp tướng sinh sống, công tác trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài. Theo thống kê, hiện nay có trên 50 nghìn người Đức Thọ sống và làm việc ngoài Đức Thọ. Như vậy có một nửa Đức Thọ ngoài Đức Thọ. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là tiềm lực, lợi thế rất lớn để huyện phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.

Phải luôn xác định, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn lưu ý:

Thứ nhất: Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Đảng bộ phải luôn xác định, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên; chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ trọng tâm. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ trong điều kiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Huyện ủy đồng thời Chủ tịch UBND huyện. Phải thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng.

Phát huy truyền thống văn hóa, con người Đức Thọ, sớm đưa huyện trở thành một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh

Đặc biệt, cần tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ, trước hết trong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện làm hạt nhân quy tụ đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân. Vì vậy phải phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu để tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phải đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Thực hiện thường xuyên, nề nếp và hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Xây dựng quy định kiểm soát quyền lực để phát huy tốt trong điều kiện thực hiện mô hình nhất thể hoá; để cán bộ, đặc biệt là người có chức, có quyền “không thể, không dám và không cần” tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giám sát diện rộng, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với cơ quan chính quyền nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đặc biệt là đối với các xã nhập và sử dụng cơ sở vật chất sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại cán bộ; phát huy vai trò, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tăng cường công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quần chúng, mở rộng đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát huy vai trò giám sát, phản biện đảm bảo thực chất. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; khắc phục các biểu hiện quan liêu, xa dân.

Thứ hai: Về nhiệm vụ phát triển kinh tế

Phát huy những thuận lợi, Đức Thọ cần tập trung cụ thể hóa quy hoạch ngành, lĩnh vực; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại các cụm công nghiệp, làng nghề đã có; hình thành các trung tâm trung chuyển hàng hóa và trung tâm dịch vụ logistics đã được xác định trong định hướng phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Phải xây dựng kế hoạch, lộ trình thật cụ thể; xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc; đồng thời phải tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài, nhất là trách nhiệm, tâm huyết của doanh nghiệp, của con em xa quê.

Phát huy truyền thống văn hóa, con người Đức Thọ, sớm đưa huyện trở thành một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh

Sau 11 tháng triển khai thi công, chiều 13/8, cầu Thọ Tường bắc qua sông La đã thông xe kỹ thuật.

Tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. Phát huy lợi thế các vùng để phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như cây ăn quả, lúa gạo chất lượng cao, cá nước ngọt, gia súc, gia cầm; phấn đấu trong tương lai không xa phải xây dựng được thương hiệu lúa, gạo, bò Đức Thọ ở thị trường trong nước và tiến tới xuất khẩu. Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học - kỹ thuật để phát triển nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp, nhất là khu vực tư nhân; phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại; tập trung kêu gọi doanh nghiệp đầu tư và nông nghiệp, nông thôn, tăng cường liên doanh, liên kết sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho người dân theo chuỗi giá trị và nâng cao giá trị gia tăng.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, phát triển mở rộng mô hình “phố trong làng”, gắn chặt xây dựng nông thôn mới với đô thị văn minh; phát triển thị trấn Đức Thọ đạt tiêu chí đô thị loại 4, nâng cấp các thị tứ tạo thành các đô thị vệ tinh, kết nối với các đô thị lớn trong tỉnh và thành phố Vinh để phát triển dịch vụ.

Phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ môi trường. Đức Thọ phải tập trung để sớm xử lý dứt điểm những việc tồn đọng, vấn đề chất thải rắn, môi trường nước trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi và trong sinh hoạt của người dân, bảo đảm phát triển bền vững.

Thứ ba: Về văn hóa - xã hội

Khai thác những lợi thế các di tích lịch sử, văn hóa để phát triển du lịch, dịch vụ thành ngành kinh tế quan trọng. Đức Thọ là vùng đất “địa linh nhân kiệt” với truyền thống hiếu học, học giỏi, nơi nuôi dưỡng, thắp sáng nhiều tài danh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là quê hương của nhiều cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học nổi tiếng, nhiều tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân và các doanh nhân thành đạt. Do đó, cần phát huy, nhân lên sức mạnh yếu tố văn hóa, con người Đức Thọ; chú trọng phát triển văn hoá ngang tầm với phát triển kinh tế, tạo động lực xây dựng và phát triển huyện nhà.

Phát huy truyền thống văn hóa, con người Đức Thọ, sớm đưa huyện trở thành một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; thực hiện hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài. Quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học sinh; chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân gắn với làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững.

Thứ tư: Về quốc phòng - an ninh

Đức Thọ là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh. Vì vậy, phải thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh toàn diện; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Chủ động nắm chắc tình hình, xử lý dứt điểm mọi phát sinh ngay tại cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối không chủ quan.

Phát huy truyền thống văn hóa, con người Đức Thọ, sớm đưa huyện trở thành một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ rất nặng nề, đòi hỏi phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, trước hết là những đồng chí cấp ủy viên tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quy tụ sức mạnh đoàn kết; có phẩm chất đạo đức trong sáng, có quyết tâm chính trị, có uy tín cao trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân và ngang tầm nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tin tưởng, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ sẽ thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương, ý chí, khát vọng của người Đức Thọ; tiếp tục đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, đưa phong trào toàn huyện phát triển lên tầm cao mới, toàn diện hơn, vững chắc hơn, sớm trở thành một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh.

Tin liên quan:

Nhóm p.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]