Cập nhật: 12:53 27/03/2021
(Baohatinh.vn) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị cần nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt Nghị quyết là công việc thường xuyên, liên tục; phải thực hiện nghiêm túc bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị cần nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt Nghị quyết là công việc thường xuyên, liên tục; phải thực hiện nghiêm túc bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, sáng nay (27/3), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết.

Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Hình ảnh tại điểm cầu trung ương (Ảnh: VGP)

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính Phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc Hội; Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính Phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương... cùng hơn 959 nghìn cán bộ, đảng viên ở 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc.

Dự điểm cầu Hà Tĩnh có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và đại biểu dự điểm cầu tại hội trường UBND tỉnh.

Hội nghị cũng được trực tuyến đến 17 điểm cầu huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc trong toàn tỉnh với sự tham gia của hơn 3.000 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, cán bộ cốt cán cấp xã.

Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm thông tin - công báo - tin học tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, nhấn mạnh thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị cần nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt Nghị quyết là công việc thường xuyên, liên tục; phải thực hiện nghiêm túc bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: VGP)

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, quán triệt, tập trung nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những định hướng lớn, điểm mới trong nghị quyết; từ đó liên hệ và vận dụng phù hợp với thực tiễn, yêu cầu của mỗi địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị; qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về mặt nhận thức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó thống nhất trong ý chí và hành động của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về chính trị và biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng

Đồng chí Võ Văn Thưởng

Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Đại biểu Hà Tĩnh tại điểm cầu Trung tâm Thông tin - công báo - tin học tỉnh.

Trong quá trình nghiên cứu học tập nghị quyết, phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Công tác tuyên truyền phải được thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo và phù hợp với từng đối tượng; phát huy hệ thống tuyên giáo, các cơ quan báo chí, báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Phải kịp thời lý giải những băn khoăn của cán bộ, đảng viên, nhân dân; kịp thời uốn nắn những định hướng không đúng; kiên quyết đấu tranh phản bác với những quan điểm sai trái, thù địch...

Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Đại biểu tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, việc quán triệt, học tập nghị quyết chỉ là bước đầu, vấn đề quan trọng nhất đó là sớm cụ thể hóa nội dung nghị quyết vào cuộc sống; thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần, và quyết tâm 30 phần”. Biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng.

Vì vậy, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu thị xã Kỳ Anh.

Ngay sau khai mạc, hội nghị được nghe Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng”.

Đại hội XIII của Đảng có nhiều văn kiện quan trọng, trong đó nội dung cốt lõi đó là: Kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Vũ Quang.

Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Can Lộc. Ảnh: Võ Đạt

Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN và quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Toàn cảnh hội nghị điểm cầu hội trường UBND tỉnh.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 27-28/3, quán triệt 5 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]