Cập nhật: 18:14 27/12/2022
(Baohatinh.vn) - Sở TN&MT Hà Tĩnh đã nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, tập thể và từng cá nhân lãnh đạo, quản lý trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Sở TN&MT Hà Tĩnh kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022

Sở TN&MT Hà Tĩnh đã nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, tập thể và từng cá nhân lãnh đạo, quản lý trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Sở TN&MT Hà Tĩnh kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022

Chiều 27/12, Sở TN&MT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Dự hội nghị kiểm điểm có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải.

Sở TN&MT Hà Tĩnh kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đại biểu dự hội nghị.

Quán triệt các nội dung tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở TN&MT cần tập trung kiểm điểm đảm bảo thực chất, dân chủ, khách quan, làm rõ trách nhiệm của Đảng ủy, tập thể, cá nhân lãnh đạo sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Sở TN&MT Hà Tĩnh kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đại biểu dự hội nghị.

Quá trình kiểm điểm cần đi sâu phân tích những nội dung còn tồn tại, hạn chế, thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân trong thực hiện các nhiệm vụ; trọng tâm là công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, chất lượng thẩm định, tham mưu UBND tỉnh trong lĩnh vực đất đai và vai trò tham mưu triển khai thực hiện một số nhiệm vụ khác theo kế hoạch khung của UBND tỉnh.

Sở TN&MT Hà Tĩnh kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Tập thể sở cần chỉ rõ, phân tích cụ thể kết quả về việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm năm 2021. Cùng với kiểm điểm, cần làm rõ trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý; qua đó xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Sở TN&MT đã nghiêm túc kiểm điểm việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và công tác xây dựng Đảng.

Sở TN&MT Hà Tĩnh kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022

Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc sở TN&MT Trần Hữu Khanh trình bày báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Sở.

Tập thể Sở TN&MT cũng kiểm điểm nghiêm việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chuyên môn, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh đó, đối với những nội dung được Thường trực Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm, Đảng ủy, lãnh đạo sở cũng giải trình chi tiết và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Sau kiểm điểm, xếp loại, tập thể Sở TN&MT Hà Tĩnh cùng các cá nhân đã thảo luận kế hoạch, xác định các giải pháp khắc phục triệt để hạn chế, tồn tại, khuyết điểm.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]