(Baohatinh.vn) - Trong thời gian 1,5 ngày, gần 450 cán bộ cốt cán của TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) được học tập, quán triệt các kết luận của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thị xã Hồng Lĩnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng cho gần 450 cán bộ cốt cán

Trong thời gian 1,5 ngày, gần 450 cán bộ cốt cán của TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) được học tập, quán triệt các kết luận của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thị xã Hồng Lĩnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng cho gần 450 cán bộ cốt cán

Sáng 6/10, Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các kết luận của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo TX Hồng Lĩnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Thị xã Hồng Lĩnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng cho gần 450 cán bộ cốt cán

Bí thư thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VII đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu bình quân hàng năm trên 13%; Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: công nghiệp - xây dựng trên 51%, thương mại - dịch vụ 47%, nông - lâm nghiệp - thủy sản dưới 2%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm tăng trên 28,2%, đến năm 2025 đạt trên 500 tỷ đồng;

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt trên 5.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 90 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới giai đoạn 2021-2025 giảm bình quân 1,6%/năm; trên 60% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4….

Thị xã Hồng Lĩnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng cho gần 450 cán bộ cốt cán

Các đại biểu tập trung học tập nội dung của hội nghị

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 2/10/2020, Thị ủy Hồng Lĩnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Theo đó, Chương trình hành động thực hiện 3 khâu đột phá: Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, thành lập thêm ít nhất 2 cụm công nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Tập trung xây dựng hạ tầng đô thị Hồng Lĩnh; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí, khát vọng, có tư duy đổi mới, sáng tạo, vươn lên đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã trong thời kỳ mới.

Thị xã Hồng Lĩnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng cho gần 450 cán bộ cốt cán

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng báo cáo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ thị xã thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt nội dung Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hoa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Thị xã Hồng Lĩnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng cho gần 450 cán bộ cốt cán

Diện mạo đô thị thị xã Hồng Lĩnh ngày càng khang trang, sạch đẹp

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải đề nghị, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở cần tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII đến cán bộ, đảng viên.

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững những quan điểm chỉ đạo mà Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đề ra; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực của từng đơn vị, địa phương để từ đó vận dụng sáng tạo vào quá trình công tác.

Sau hội nghị quán triệt, các cấp ủy Đảng cần đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Tin liên quan:

Nam Giang


Nam Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]