(Baohatinh.vn) - 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ở thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh đã xuất hiện những điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực.

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ở thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh đã xuất hiện những điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực.

Chiều 29/4, Đảng bộ TX Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng.

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long và Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì hội nghị.

5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thị xã Hồng Lĩnh đã tạo được bước chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã có sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.

Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng trở thành nền nếp ở các chi bộ, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

Ông Hà Huy Lục - Bí thư Chi bộ , Tổ trưởng TDP 5, phường Bắc Hồng: Học tập và làm theo Bác, tôi luôn tự phê bình trước chi bộ một cách thẳng thắn, trung thực, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ để lãnh đạo chi bộ và TDP.

Đặc biệt, địa phương đã chú trọng việc nêu gương gắn với đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao trách nhiệm công vụ, chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, tạo không khí đồng thuận, ủng hộ trong xã hội.

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Thị Xoan: Làm theo lời Bác phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, lời nói đi đôi với việc làm, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động và việc làm cụ thể, lồng ghép với các phong trào thi đua.

Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở TX Hồng Lĩnh đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

.

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

Đề nghị Đảng bộ thị xã tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tập trung nêu gương người đứng đầu.

Quan tâm xây dựng, phát hiện và nhân rộng các gương điển hình, mô hình hay; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất đạo đức vì sự phát triển chung của thị xã; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; MTTQ, đoàn thể chính trị các cấp phát huy vai trò giám sát, phản biện và góp ý đối với việc thực hiện Chỉ thị 05.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ TX Hồng Lĩnh đã biểu dương, khen thưởng 23 tập thể và 27 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua.

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải...

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

...trao giấy khen của BCH Đảng bộ TX Hồng Lĩnh cho 23 tập thể tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long và Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng...

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

... trao biểu trưng và tặng hoa cho 27 cá nhân tiêu biểu tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải kết luận hội nghị và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Đảng bộ TX Hồng Lĩnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo để đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của hội viên, đoàn viên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục bổ sung, xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”; tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong cơ quan, đơn vị, địa phương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thị xã Kỳ Anh tôn vinh 21 điển hình học và làm theo Bác

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 7 tập thể, 14 cá nhân điển hình đã được TX Kỳ Anh tôn vinh, khen thưởng. Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành tham dự hội nghị.

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

Chiều 29/4, Thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I năm 2021. Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành cùng dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 5 năm qua, Chỉ thị số 05-CT/TW được TX Kỳ Anh triển khai hiệu quả trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Theo đó, BTV Thị ủy đã chỉ đạo đảng ủy, chi ủy các xã, phường, cơ quan, ban ngành đoàn thể xây dựng chương trình hành động thực hiện chỉ thị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn đúng những vấn đề đột phá, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, bức xúc tại địa phương.

Trong đó chú trọng các nội dung về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ theo phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân...

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện rõ nét là giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà Nhân dân quan tâm.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

Bà Đào Thị Huệ, Bí thư, Thôn trưởng thôn Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa tham luận về việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng NTM.

Kết quả sau 5 năm, toàn thị xã đã vận động xây dựng được 442 mô hình kinh tế, thành lập được 43 hợp tác xã; người dân hiến hơn 22.000m2 đất, gần 9.000m2 tường rào; xây dựng gần 76.000km đường giao thông; huy động sức dân đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với tổng kinh phí hơn 37 tỷ đồng...

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành: Ghi nhận, đánh giá cao cách làm, kết quả, sức lan tỏa của việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở TX Kỳ Anh. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới các cán bộ, đảng viên tiếp tục thể hiện trách nhiệm nêu gương, học Bác và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, tránh việc làm hình thức, thiếu thiết thực...

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, TX Kỳ Anh sẽ tập trung rà soát những hạn chế, yếu kém để khắc phục, sửa chữa; tiếp tục phát huy những kết quả đã có, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt tại mỗi đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện chỉ thị gắn với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là biểu dương các điển hình tiên tiến...

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

Tại hội nghị, lãnh đạo TX Kỳ Anh đã trao giấy khen cho 7 tập thể...

Thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Anh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

... và 14 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05.

Nam Giang - Thu Trang


Nam Giang - Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]