Cập nhật: 17:36 28/03/2022
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh sớm hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết về cải cách hành chính và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với sự phát triển dịch vụ logistics...

Tiếp thu góp ý, sớm hoàn thiện các dự thảo nghị quyết quan trọng

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh sớm hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết về cải cách hành chính và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với sự phát triển dịch vụ logistics...

Tiếp thu góp ý, sớm hoàn thiện các dự thảo nghị quyết quan trọng

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì cuộc họp.

Chiều 28/3, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe, cho ý kiến về các nội dung dự thảo Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; dự thảo Nghị quyết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với sự phát triển dịch vụ logistics; một số nội dung do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình.

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình, báo cáo nhiều nội dung quan trọng

Tiếp thu góp ý, sớm hoàn thiện các dự thảo nghị quyết quan trọng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy dự họp.

Tiếp thu góp ý, sớm hoàn thiện các dự thảo nghị quyết quan trọng

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy dự họp.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; dự thảo Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics.

Tiếp thu góp ý, sớm hoàn thiện các dự thảo nghị quyết quan trọng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tại cuộc họp

Trong đó, dự thảo Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 được xây dựng gồm 4 phần.

Mục tiêu tổng quát là: Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Để thực hiện mục tiêu, dự thảo đề ra 10 nhóm giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan.

Tiếp thu góp ý, sớm hoàn thiện các dự thảo nghị quyết quan trọng

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ tiêu cụ thể trong dự thảo Nghị quyết về cải cách hành chính.

Dự thảo Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 xác định một số mục tiêu cụ thể như: phấn đấu kim ngạch xuất khẩu của tỉnh năm 2025 đạt trên 2,7 tỷ USD; năm 2030 đạt từ 3,8-4 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt từ 8-9%/năm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, cảng biển trong điều kiện sản xuất, kinh doanh bình thường trên địa bàn năm 2025 đạt trên 6,5 tỷ USD và năm 2030 đạt trên 9 tỷ USD…

Để hiện thực hoá các mục tiêu đã đề ra, dự thảo Nghị quyết đã đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Tiếp thu góp ý, sớm hoàn thiện các dự thảo nghị quyết quan trọng

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics và dự án đô thị Thạch Quý (phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh).

Cũng tại cuộc họp, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đô thị Thạch Quý (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh); dự án Khu dân cư Trung tâm thị trấn Đức Thọ; danh mục các dự án của tỉnh dự kiến bố trí từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng; tham gia ý kiến thẩm định về Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Cuộc họp cũng nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tình hình, tiến độ triển khai Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua Hà Tĩnh.

Tiếp thu góp ý, sớm hoàn thiện các dự thảo nghị quyết quan trọng

Đại biểu theo dõi báo cáo về dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Hà Tĩnh.

Dự án gồm 3 đoạn (Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng) với tổng chiều dài khoảng 102,5 km. Sơ bộ dự án có tổng mức đầu tư khoảng 20.230 tỷ đồng; đi qua địa bàn 6 huyện, thị xã (Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh); 29 xã trên tuyến chính 1 và 2 xã trên tuyến kết nối 2.

Quy mô thiết kế giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe, nền = 32,25 m; giai đoạn phân kỳ đầu tư 4 làn xe, nền = 17 m. Vận tốc thiết kế giai đoạn hoàn chỉnh: 100 ÷ 120 km/h; giai đoạn phân kỳ đầu tư: 80 km/h.

Dự án thực hiện từ năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026. Tiến độ GPMB theo yêu cầu của Chính phủ là đảm bảo bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023.

Tiếp thu góp ý, sớm hoàn thiện các dự thảo nghị quyết quan trọng

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh góp ý chi tiết về dự thảo các nghị quyết được trình tại cuộc họp và các dự án đô thị Thạch Quý (TP Hà Tĩnh), khu dân cư trung tâm thị trấn Đức Thọ (Đức Thọ); danh mục các dự án của tỉnh dự kiến bố trí từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.

Đồng tình cao với 2 dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính và hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics, các đại biểu đã góp ý, bổ sung một số nội dung cụ thể để hoàn thiện dự thảo, nhất là nội dung về mục tiêu, giải pháp trọng tâm.

Đại biểu cũng cho ý kiến cụ thể về chủ trương đầu tư từng dự án trên địa bàn, trong đó lưu ý về công tác GPMB, nguồn vốn đầu tư, giám sát, kiểm tra quá trình triển khai dự án...

Tiếp thu góp ý, sớm hoàn thiện các dự thảo nghị quyết quan trọng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cho ý kiến chi tiết các dự thảo nghị quyết và các dự án Ban Cán sự UBND tỉnh trình.

Tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II

Kết luận cuộc họp, trên cơ sở phân tích cụ thể nội dung các dự thảo nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu để hoàn chỉnh các dự thảo.

Tiếp thu góp ý, sớm hoàn thiện các dự thảo nghị quyết quan trọng

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận cuộc họp.

Trong đó, dự thảo Nghị quyết về cải cách hành chính cần xem xét, tính toán kỹ các chỉ tiêu phù hợp với các chỉ tiêu về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Phần nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cần nhấn mạnh nội dung về nâng cao trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu; nhận thức của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra…

Đối với dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh xuất khẩu gắn với logistics, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần đánh giá rõ thực trạng, từ đó tập trung các nhóm giải pháp sát thực tiễn, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu đã có, tiếp tục mở rộng mặt hàng xuất khẩu khác, nhất là nông sản; thu hút các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu; sớm điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo...

Riêng các dự án Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương chung và giao UBND tỉnh triển khai thực hiện các trình tự thủ tục đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định pháp luật. Trong đó, lưu ý công tác GPMB, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án; chú trọng đánh giá tác động môi trường…

Đối với dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện tốt công tác GPMB, hoàn thành các nhiệm vụ theo đường găng đã đề ra.

Về các nhiệm vụ trước mắt, đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH quý II/2022. Rà soát, xử lý các tồn đọng, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ các dự án đã triển khai; tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm hiểu, khảo sát đầu tư; chuẩn bị triển khai mùa du lịch biển năm 2022; tiếp tục tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các ban xây dựng Đảng cần thực hiện các nội dung có trọng tâm, trọng điểm; chủ động tham mưu triển khai, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết ở cơ sở…

Tin liên quan:

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]