Cập nhật: 17:43 12/01/2022
(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung cao cho công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung cao cho công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Thường trực Trần Thế Dũng tham dự hội nghị.

Chiều 12/1, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự và chỉ đạo hội nghị.

Ủy viên BTV Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải - Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh và các Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh: Nguyễn Thị Lệ Hà, Nguyễn Trọng Vân chủ trì hội nghị.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Chủ trì hội nghị.

Cụ thể hóa các nghị quyết bằng chương trình hành động sát thực tiễn

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, năm 2021, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh và các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong khối tập trung thực hiện nhiệm vụ, đạt kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Trọng Vân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức, sự thống nhất trong toàn Đảng bộ. Cấp ủy cơ sở đã kịp thời bổ sung quy chế làm việc phù hợp với loại hình tổ chức cơ sở Đảng theo 12 bộ mẫu quy chế làm việc do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn.

Tập trung nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề cho các chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được triển khai bài bản.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiểm tra 5 tổ chức đảng và 5 đảng viên, giám sát 6 tổ chức đảng và 6 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy cơ sở. Cấp ủy cơ sở đã kiểm tra 72 tổ chức đảng và 98 đảng viên; giám sát 31 tổ chức đảng và 104 đảng viên. Thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 57 đảng viên.

Các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cải cách hành chính trong Đảng tiếp tục đi vào nề nếp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp được quan tâm. Công tác huy động, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học đạt kết quả cao.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng: Mong muốn, thời gian tới, các đơn vị trong Đảng ủy Khối có sự phối hợp, cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo về các vấn đề nổi cổm, được dư luận quan tâm để Ban có kế hoạch tuyên truyền, định hướng kịp thời, hiệu quả các nội dung.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tiếp tục chú trọng đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng bộ Khối; quan tâm củng cố, sắp xếp các tổ chức Đảng và công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp; kịp thời kiện toàn tổ chức Đảng, bổ sung cấp ủy cơ sở nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của toàn Đảng bộ, chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; việc thực hiện các quy chế làm việc.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Phúc Phong: Công tác xây dựng Đảng được đơn vị hết sức quan tâm, chú trọng thông qua việc dành thời gian thỏa đáng cho các nội dung về công tác Đảng, người đứng đầu cấp ủy gương mẫu, nghiêm túc tham gia việc sinh hoạt chi bộ.

Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; nâng cao năng lực, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức.

Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ…

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông: Thời gian tới, đề nghị Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát Đảng cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Triển khai sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị xuống các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong một năm, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19, song với sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị nên tỉnh nhà đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong thành công chung đó, có sự đóng góp rất lớn của các đơn vị trong Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2022, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh nhà cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, vì vậy, Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh cần phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng, đòi hỏi Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tập trung bám nắm các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Trung ương, của tỉnh để xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, triển khai hiệu quả, sâu rộng xuống các tổ chức cơ sở Đảng.

Tập trung nâng cao vai trò của cấp ủy cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; quan tâm, dành thời gian thỏa đáng cho công tác Đảng; đa dạng hình thức sinh hoạt chi bộ; quan tâm, tập trung cao cho công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò nêu gương người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc quy định sinh hoạt nơi cư trú; tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch, gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Tết Nguyên đán cận kề, đề nghị các đơn vị trong Đảng ủy Khối quan tâm công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự để Nhân dân vui tết, đón Xuân an toàn, tiết kiệm.

Dịp này, nhiều cá nhân, tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và giấy khen của Đảng ủy Khối.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải và Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà trao giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho 12 tổ chức cơ sở Đảng có thành tích tiêu biểu.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải và Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Trọng Vân trao giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho 12 tổ chức cơ sở Đảng có thành tích tiêu biểu.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Phúc Quang


Phúc Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]