Cập nhật: 13:20 13/01/2022
(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, năm 2022, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, năm 2022, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Điểm cầu Hà Nội. Ảnh VOV.

Sáng nay (13/1), tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lương Cường; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

Hội nghị do Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, các đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Điểm cầu Hà Tĩnh do Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải điều hành.

Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Năm 2021, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh VOV.

Toàn ngành đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó, hoàn thành cơ bản tất cả các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm. Tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan.

Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Hội nghị được tổ chức trực tuyến trong cả nước.

Tham mưu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… với mức độ cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều nội dung mới, khó trong công tác cán bộ được tham mưu, hoàn thành như: quy định về công tác quy hoạch cán bộ; kết luận về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung… qua đó, góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ.

Tính đến thời điểm 30/6/2021, cả hệ thống chính trị có hơn 2,8 triệu biên chế, giảm hơn 762.800 biên chế (tương đương 20,9%) so với thời điểm 30/4/2015.

Thực hiện việc rà soát, sàng lọc đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Trung ương, đến nay, có hơn 13.500 đảng viên được sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng thông qua hình thức khai trừ hoặc xóa tên.

Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Theo đó, toàn ngành sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tham mưu và tổ chức thực hiện 19 đề án về tổ chức xây dựng Đảng theo chương trình công tác năm đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả; tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; tham mưu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đồng thời, tham mưu thực hiện các nhóm giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên; tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng...

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ và thảo luận các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm qua.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 còn nhiều khó khăn. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những bất cập được chỉ ra, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng; tập trung tham mưu tổ chức thực hiện 19 đề án về tổ chức xây dựng Đảng trong chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; khẩn trương triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031 theo Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Cùng đó, khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực vì lợi ích chung; triển khai nghiên cứu, xây dựng một số cơ chế, chính sách về công tác cán bộ.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tổng kết việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021; đề xuất biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022- 2026.

Kiên quyết, kiên trì tham mưu thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; coi trọng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị, đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, uy tín; nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng; gương mẫu, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho 6 tập thể; trao bằng khen cho 26 tập thể và 69 cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Bám sát chương trình công tác tháng, quý của Ban Tổ chức Trung ương và cấp ủy các cấp, ngành đã tập trung triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Toàn ngành đã chủ động, tích cực, sáng tạo tham mưu nhiều cách làm hay, mô hình mới, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch trong năm.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo chính sách cán bộ; thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Trong năm, toàn Đảng bộ kết nạp 1.926 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên lên 99.945 đồng chí.

Năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của ngành do Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo; tham mưu triển khai các nội dung Kế hoạch 41-KH/TU, ngày 19/8/2021 thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 15/7/2021 về công tác cán bộ; tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về tổ chức bộ máy gắn với vị trí việc làm; thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ...

Thực hiện việc xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp theo quy định; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch; tham mưu biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; chất lượng kết nạp đảng viên…

Tin liên quan:

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]