(Baohatinh.vn) - Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 42 tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo các thành viên BCĐ; Thường trực, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh về tăng cường thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch gắn với thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 42 tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo các thành viên BCĐ; Thường trực, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh về tăng cường thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch gắn với thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

12/17 đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức thành công đại hội, tạo niềm tin, khí thế trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Tạo niềm tin, khí thế trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân

Công văn nêu rõ, những tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh cả nước và tỉnh ta phải tập trung cao độ cho nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19, với sự nỗ lực vượt qua khó khăn, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và các tầng lớp Nhân dân, phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị số 42-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được các cấp, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả, thiết thực, tạo sức lan tỏa.

Triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch gắn với thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn trò chuyện với các đại biểu bên lề Đại hội điểm Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà. Ảnh: Đình Nhất

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt, chủ động, bước đầu kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đảm bảo ổn định tình hình; phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục triển khai sôi nổi, đạt nhiều kết quả; công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở đúng kế hoạch, chất lượng, 12/17 đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức thành công đại hội, tạo niềm tin, khí thế trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Tuy vậy, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU vẫn còn nhiều hạn chế. Phong trào thi đua có nơi thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa đồng đều; một số địa phương, đơn vị chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền thiếu chiều sâu; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện chưa thường xuyên; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính chưa rõ nét; tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm chào mừng đại hội còn chậm, gặp nhiều vướng mắc...

Thời gian còn lại từ nay đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là rất ngắn, là giai đoạn cao điểm, quyết định kết quả thực hiện các phong trào thi đua; cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương vừa tập trung hoàn thành các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, vừa chuẩn bị tổ chức các sự kiện chính trị, văn hoá quan trọng trên địa bàn. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, để cụ thể hóa quan điểm xuyên suốt đạt “mục tiêu kép”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 42, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai kịp thời, chủ động, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế; các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và UBND tỉnh, Công văn số 26-CV/BCĐ ngày 26/7/2020 và Công văn số 27- CV/BCĐ ngày 28/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Công điện số 2388-CĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Hoàn thành đại hội Đảng cấp trên cơ sở trước 15/8/2020

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tổ chức thành công đại hội Đảng cấp trên cơ sở, hoàn thành trước ngày 15/8/2020; sau đại hội sớm hoàn thiện, ban hành nghị quyết và tổ chức thực hiện chương trình hành động, kịp thời đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Đẩy nhanh tiến độ tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, góp ý văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hoàn thiện các văn kiện trình Bộ Chính trị duyệt theo kế hoạch. Chỉ đạo xây dựng, thẩm định các tham luận đảm bảo chất lượng; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tăng cường chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 đảm bảo nghiêm túc, an toàn, chất lượng. Người đứng đầu các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, vi phạm.

Triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch gắn với thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại huyện Đức Thọ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, đặc biệt đối với các địa phương phấn đấu về đích trong năm 2020.

Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư, tổ dân phố văn minh. Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, coi đây là khâu đột phá của đột phá trong quá trình triển khai các phong trào thi đua.

Quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế. Nâng cao hiệu quả đầu tư công, trong đó đặc biệt ưu tiên các chương trình trọng điểm của tỉnh chào mừng đại hội. Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện 13 chương trình trọng tâm của Chỉ thị số 42 gắn với các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, trọng tâm là Lễ Kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du trên hệ thống báo chí trong tỉnh, các báo, đài truyền hình Trung ương, mạng xã hội, hệ thống báo cáo viên các cấp; các bản tin, trang thông tin điện tử, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện và truyền thanh cơ sở. Tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội.

Chấn chỉnh những biểu hiện thiếu quan tâm, triển khai hình thức

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 14 nhiệm vụ được cụ thể hóa trong Chương trình hành động số 64/CTr-UBND đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch gắn với thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Dự án cầu Thọ Tường đã hợp long, phấn đấu đến đầu tháng 10/2020 sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác, vượt tiến độ hơn 2 tháng.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tập trung cao độ thực hiện Chỉ thị số 42 tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò phản biện, góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong quá trình thực hiện Chỉ thị. Kịp thời phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện các nội dung trên diện rộng, đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân có biểu hiện sai phạm trong triển khai thực hiện.

Tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII. Tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 42, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, đồng thời phê bình, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các địa phương, đơn vị, cá nhân thiếu tích cực trong chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua.

Giao Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh thực hiện đăng tải các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân từ ngày 5 - 15/8/2020. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 20/8/2020.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua tại các đơn vị, địa phương, thường xuyên báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Chỉ thị số 42 và các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, file điện tử gửi qua email: phongtuyentruyen@hatinh.dcs.vn và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 25 hằng tháng.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]