Cập nhật: 19:45 03/07/2020
(Baohatinh.vn) - Duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ TX Hồng Lĩnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị Hồng Lĩnh nỗ lực phấn đấu hình thành đô thị văn minh, kiểu mẫu phía Bắc của tỉnh.

Xác định rõ các mũi đột phá, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng tầm đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ TX Hồng Lĩnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị Hồng Lĩnh nỗ lực phấn đấu hình thành đô thị văn minh, kiểu mẫu phía Bắc của tỉnh.

Xác định rõ các mũi đột phá, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng tầm đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Chiều 3/7, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hà Tĩnh duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ TX Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, các ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Tập trung thực hiện 3 chương trình trọng tâm nhiệm kỳ mới

Báo cáo tiến độ chuẩn bị đại hội Đảng bộ TX Hồng Lĩnh, Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải cho biết: đến hết 4/6/2020, 29/29 đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở đã tiến hành đại hội thành công tốt đẹp; các bước đại hội được tổ chức đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Xác định rõ các mũi đột phá, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng tầm đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải báo cáo tiến độ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện các phong trào thi đua, toàn Đảng bộ đã đăng ký 24 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tổng nguồn vốn đầu tư các công trình trên 265 tỷ đồng. Đến nay đã có 14 công trình hoàn thành (chiếm 58,4%), dự kiến hết tháng 7 có thêm 5 công trình hoàn thành.

Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TX Hồng Lĩnh lần thứ VII, đến nay, các văn kiện trình Đại hội cơ bản hoàn thành. Riêng dự thảo báo cáo chính trị đã được góp ý lần thứ 8.

Dự thảo xác định chủ đề: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định chính trị; huy động mọi nguồn lực phát triển đô thị Hồng Lĩnh xứng tầm trung tâm kinh tế - xã hội phía Bắc Hà Tĩnh.

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua ở tất cả các lĩnh vực, dự thảo báo cáo chính trị chỉ ra phương hướng và 29 chỉ tiêu cụ thể, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Dự thảo xác định 3 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ mới: huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, thành lập thêm ít nhất 2 cụm công nghiệp và đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp; tập trung hoàn thành các tiêu chí và lập đề án đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận TX Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Xác định rõ các mũi đột phá, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng tầm đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Đảng bộ TX cũng thực hiện rà soát nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, xây dựng đề án nhân sự với số lượng Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TX nhiệm kỳ mới là 33 đồng chí; bầu tại Đại hội là 32 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Trong số đó, có 26 đồng chí tái cử, 6 đồng chí tham gia lần đầu. Số lượng BTV Thị ủy là 11 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Thị ủy 7 đồng chí.

Quan tâm cơ chế thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp

Theo đánh giá của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, dự thảo báo cáo chính trị đã được Thị ủy Hồng Lĩnh chuẩn bị nghiêm túc, công phu; các đánh giá có tính khái quát cao; bộ chỉ tiêu gọn, bám sát chỉ tiêu định hướng của tỉnh.

Xác định rõ các mũi đột phá, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng tầm đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trình bày báo cáo thẩm định của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Tuy nhiên, dự thảo cần cân đối hơn giữa phần đánh giá thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xuyên suốt báo cáo cần thể hiện rõ hơn vai trò đô thị trung tâm phía Bắc và đóng góp của TX Hồng Lĩnh đối với phát triển chung của tỉnh, cả về kết quả đạt được nhiệm kỳ qua và mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới.

Xác định rõ các mũi đột phá, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng tầm đô thị phía Bắc Hà TĩnhGiám đốc Sở Tài Chính Hà Văn Trọng: Lợi thế của TX Hồng Lĩnh là phát triển công nghiệp, vì vậy TX cần tập trung giải pháp thu hút nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp gắn với thành lập thêm cụm công nghiệp.

Dự thảo cần xem xét mục tiêu phấn đấu xây dựng TX Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025. Trong đánh giá kết quả cần làm rõ hơn nội dung về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, phát triển đô thị. Trong xây dựng nông thôn mới (NTM) bổ sung đánh giá kết quả thực hiện chương trình NTM với xã Thuận Lộc, đô thị văn minh tại các phường và chương trình OCOP. Trên cơ sở đó cần xem xét lại một số giải pháp, mục tiêu phù hợp hơn.

Xác định rõ các mũi đột phá, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng tầm đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền: Bên cạnh đầu tư xây dựng đô thị, cần quan tâm đến công tác quản lý đô thị.

Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy cho rằng, phần mở đầu dự thảo báo cáo chính trị cần đánh giá toàn diện và khái quát những thuận lợi và khó khăn của TX Hồng Lĩnh trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xác định rõ các mũi đột phá, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng tầm đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Điện trình bày báo cáo thẩm định của các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy

Trong đánh giá kết quả cần bổ sung ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; đánh giá sâu hơn về kết quả, những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần sắp xếp lại theo từng nhóm phù hợp; chỉnh sửa một số tiêu đề phù hợp nội dung.

Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng nhất trí số lượng, cơ cấu nhân sự BCH, BTV và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; thống nhất các đồng chí trong danh sách dự kiến tham gia nhân sự Đại hội Đảng bộ TX lần thứ VII đều đảm bảo điều kiện tái cử, bầu giữ chức vụ mới.

Xác định rõ các mũi đột phá, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng tầm đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: TX Hồng Lĩnh có lợi thế lớn về địa thế vì vậy cần chú trọng phát triển du lịch, văn hóa tâm linh, phát triển dịch vụ.

Góp ý tại cuộc họp, đại biểu đề nghị Thị ủy Hồng Lĩnh bổ sung, điều chỉnh quy hoạch chung TX Hồng Lĩnh giai đoạn tiếp theo; quan tâm giải pháp kết nối phát triển giữa TX Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân; tạo cơ chế, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp; xây dựng xã Thuận Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; có giải pháp sản xuất gắn với hình thành các sản phẩm OCOP...

Xác định rõ các mũi đột phá, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng tầm đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Thị ủy Hồng Lĩnh cần quan tâm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, đơn thư khiếu nại tố cáo. Bên cạnh đó, thị xã cần thúc đẩy chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

TX Hồng Lĩnh cần đánh giá rõ hơn về các chính sách xã hội hóa, chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn. Đồng thời, nhìn nhận rõ những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị ủy lần thứ VI như: nếp sống văn hóa văn minh chậm được triển khai; hạn chế trong việc tranh thủ sự quan tâm của các ngành, cấp trên; chưa khai thác tối đa lợi thế du lịch tâm linh, du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, các mô hình kinh tế trên địa bàn khá ít, quy mô còn nhỏ, việc áp dụng khoa học kỹ thuật hạn chế; chưa thực sự coi trọng kỷ luật, kỷ cương; một số cán bộ thiếu ý thức xây dựng; giải pháp, lộ trình xây dựng NTM, đô thị văn minh chưa rõ.

Xác định rõ các mũi đột phá, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng tầm đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Thị ủy cần bổ sung các bài học kinh nghiệm về khơi dậy ý thức cống hiến trong Nhân dân và ý chí khát vọng của cán bộ, đảng viên. Đối với mục tiêu đạt đô thị loại III, cần có mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Lưu ý giải pháp khai thác tiềm năng lợi thế du lịch tâm linh, du lịch sinh thái; phát huy rõ hơn vai trò của các đoàn công tác; thực hiện nghiêm các quy chế về đảng viên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng nơi cư trú.

Đối với bản kiểm điểm BCH cần chỉ rõ vai trò chỉ đạo, tránh trùng lặp với dự thảo báo cáo chính trị; diễn văn khai mạc nên ngắn gọn hơn, diễn văn bế mạc cần bổ sung nội dung về bối cảnh thực hiện nhiệm vụ; kịch bản đại hội cần bám sát các hướng dẫn của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng

Xác định rõ các mũi đột phá để hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo chính trị

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhận định nhiệm kỳ qua, TX Hồng Lĩnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật; khởi động, thu hút được các dự án, tạo sự khởi sắc cho TX. Về công tác xây dựng Đảng đã phát huy tối đa dân chủ và đấu tranh khá thẳng thắn, người đứng đầu thể hiện rõ được bản lĩnh.

Xác định rõ các mũi đột phá, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng tầm đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Rõ ràng việc hình thành đô thị phía Bắc Hà Tĩnh với TX Hồng Lĩnh là yêu cầu tất yếu. Trước khi tiến tới xây dựng đô thị loại III, nên xem xét xây dựng TX Hồng Lĩnh là đô thị văn minh, kiểu mẫu

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua TX Hồng Lĩnh cũng có không ít hạn chế, nhất là việc đơn thư khiếu nại tố cáo chưa được xử lý dứt điểm. Do đó, BTV Thị ủy cần kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận và đưa hạn chế này vào nội dung kiểm điểm BCH Đảng bộ thị xã.

Đối với 3 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên cơ sở dự thảo báo cáo chính trị của tỉnh, BCH Đảng bộ thị xã cần kết nối và chọn lọc nội dung phù hợp; qua đó, tạo nên sự nhất quán, thống nhất trong phương hướng, mục tiêu chung và quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Rõ ràng việc hình thành đô thị phía Bắc Hà Tĩnh với TX Hồng Lĩnh là yêu cầu tất yếu. Trước khi tiến tới xây dựng đô thị loại III, nên xem xét xây dựng TX Hồng Lĩnh là đô thị văn minh, kiểu mẫu”.

Đồng thời, TX Hồng Lĩnh cần tận dụng tiềm năng phát triển kinh tế theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, cần xác định rõ các mũi đột phá để hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát tổng thể các quy trình nhân sự của BCH Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh với phương châm thực hiện đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng, đủ các nội dung, các bước.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thị ủy Hồng Lĩnh rà soát, xử lý dứt điểm các nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, đồng thời tiếp thu tối đa 2 báo cáo thẩm định của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy để sớm hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị.

Thu Hà - Giang Nam


Thu Hà - Giang Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]